Dit is het Duistere Plan van de Illuminati:

Dit is het Duistere Plan van de Illuminati:

bron ; http://www.pateo.nl/duisternis.html

Geloof dit alles ook niet blindelings, maar controleer het zelf op waarheden, en uw eigen ervaringen !

Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het buiten hun perceptie zal vallen.

satanisten

Zij die het wel zien, zullen als idioten bestempeld worden.

14.illuminati_create_min

Wij zullen aparte partijen vormen, wat zal voorkomen dat ze de verbanden tussen ons zien.

Wij zullen ons gedragen alsof wij niet verbonden zijn, om de illusie in leven te houden.

Ons doel zal druppel voor druppel behaald worden, opdat er geen wantrouwen kan ontstaan.

Dit zal er tevens voor zorgen, dat ze de veranderingen niet zien, terwijl ze gebeuren.

Wij zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan, omdat wij het geheim kennen van het absolute.

Wij zullen altijd samenwerken en zullen verbonden blijven door ons bloed en geheimhouding.

Hij die spreekt zal de dood vinden.

Wij zullen hun levens spanne kort houden, en hun hersencapaciteit zwak, terwijl wij het doen voorkomen dat wij het tegenovergestelde nastreven.

Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.

Wij zullen zachte metalen gebruiken, verouderingsversnellers en toevoegingen in voedsel en drinken, ook in de lucht. Ze zullen overspoeld worden door gif, overal waar ze gaan of staan.

De zachte metalen zullen hen het verstand doen verliezen.

Wij beloven hen geneesmiddelen te vinden, maar zullen hen nog meer gif toedienen via de geneesmiddelen.

Het gif zal geabsorbeerd worden door hun mond, hun huid.

Ze zullen hun hersenen vernietigen en hun reproductieve systemen.

Hun kinderen zullen dood geboren worden en wij zullen de informatie geheim houden.

Het gif zal verstopt zitten in hun eten, drinken, de lucht; zelfs hun kleren.

https://www.youtube.com/watch?v=7NJeF5zPE3c

Wij zullen gewiekst moeten zijn in het toedienen van het gif,

want ze zien veel.

Wij zullen ze met grappige plaatjes en leuke deuntjes aanleren dat het gif goed is.

Zij die als vraagbaken dienen, zullen in onze dienst zijn om ons gif aan de man te brengen.

https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2014/07/31/de-kleuren-van-de-maffia-in-nl/

Ze zullen onze producten zien in films, waardoor ze er aan gewend raken zonder ooit de echte effecten van onze producten te kennen.

Bij de geboorte van hun kinderen zullen wij ze injecteren met gif, gevuld met metalen die hun hersenen zal aantasten, in de overtuiging dat het goed voor hen is.

Wij zullen vroeg beginnen, als de hersenen nog jong zijn; wij zullen hun kinderen verleiden met wat ze het liefst hebben: suiker, snoepgoed.

E, en gifstofen !

Als hun tanden aangetast raken door het suiker, zullen wij hen nog meer metalen toedienen die hun hersenen vernietigt en hun toekomst steelt.

Als hun leervermogen aangetast raakt, zullen wij medicijnen aanbieden die nog meer schade zullen berokkenen en andere ziektes doen ontstaan waarvoor wij nog meer medicijnen voorschrijven.

Wij zullen hen voor onze ogen zwak en gewillig maken door onze macht.

Ze zullen opgroeien met depressies, langzaam en steeds dikker worden; ze zullen toevlucht  tot ons zoeken en wij zullen ze nog meer medicijnen voorschrijven en verkopen.

Een hele belangrijke schakel in deze is de Psychiatrie

Wij zullen hun aandacht richten op geld en materiële goederen, opdat zij nooit contact zullen krijgen met hun eigen ik, hun innerlijk.

Wij zullen hen afleiden met ontucht, brood en spelen, zodat zij nooit één zullen zijn met de eenheid van al dat is.

Hun gedachten zullen de onze zijn en zij zullen precies doen wat wij zeggen.

Als iemand weigert, zullen wij technieken op hen loslaten die hun gedachten doen veranderen.

Wij zullen hun angst, als ons wapen gebruiken.

Wij zullen hen overheden maken, en opposities binnen deze overheden; wij zullen beide kanten manipuleren.

Wij zullen steeds ons doel verborgen houden, maar ons plan gewoon uitvoeren.

Ze zullen de arbeid voor ons verrichten en wij zullen leven in overvloed door hun inspanningen.

Onze families zullen nooit paren met hen, want ons bloed moet zuiver blijven, dat is onze manier.

Wij zullen ze elkaar doen vermoorden als ons dit uitkomt.

Wij zullen hen apart houden van de eenheid door dogma’s en religie.

Wij zullen alle aspecten van hun leven controleren en ze vertellen wat ze moeten doen en hoe.

BSN nummer,gekoppelde computer systemen .

Wij zullen hen aardig en rustig leiden, waardoor ze gaan denken dat ze zichzelf besturen en leiden.

Wij zullen vijandigheid tussen hen door onze facties(???) stimuleren.

Wanneer een licht onder hen zal glanzen, zullen wij het door spot, of dood doven, welke ons het best past.

Wij zullen ervoor zorgen dat ze elkaar naar het leven staan en hun eigen kinderen vermoorden.

Wij zullen dit bewerkstelligen door het creëren van haat als onze partner en boosheid als onze vriend.

De haat zal hen verblinden en nooit zullen ze in de gaten krijgen dat door hun conflicten wij als hun leiders zullen opstaan.

Ze zullen bezig zijn met elkaar vermoorden.

Ze zullen in bloed baden en hun buren vermoorden zolang als wij dit willen.

Wij zullen grote voordelen behalen uit deze strijd, want ze zullen ons niet zien omdat ze ons niet kunnen zien.

Wij zullen door blijven gaan met het uitbuiten van hun oorlogen en hun doden.

Wij zullen dit telkens weer herhalen tot wij ons doel bereikt hebben.

Wij zullen door blijven gaan met het inboezemen van angst door beelden en geluiden.

Wij zullen alle middelen gebruiken die wij tot onze beschikking hebben en zijzelf zullen deze middelen voor ons maken door hun arbeid.

Wij zullen zorgen dat ze zichzelf en hun buren haten.

Wij zullen steeds de absolute waarheid voor hen verborgen houden: dat wij allen één zijn.

Dit mogen ze nooit te weten komen.

Ze mogen nooit weten dat kleur een illusie is, ze moeten steeds denken dat ze niet allen gelijk zijn.

Stap voor stap, zullen wij ons doel bereiken.

Wij zullen hun land overnemen, hun bronnen en hun welvaart om totale controle over hen uit te kunnen voeren.

Wij zullen hen misleiden, door het accepteren van wetten die het beetje vrijheid dat ze kennen, helemaal te doen verdwijnen.

Wij zullen een geldsysteem implementeren, waardoor ze voor altijd gevangen zullen zijn

Samen met hun kinderen – in schulden en lasten.

Als ze samen gaan werken, zullen wij hen beschuldigen van misdaden en aan de wereld een ander verhaal vertellen, want wij bezitten de media.

media - kopie

Wij zullen de media gebruiken als controle over de informatievoorziening en hun sentiment; op onze manier.

Als ze zich tegen ons verzetten, zullen wij ze vertrappen als insecten, want ze zijn minder dan dat.

Ze kunnen niets ondernemen, want ze hebben geen wapens.

Sommigen van hen zullen wij rekruteren om onze plannen uit te voeren; wij zullen hen het eeuwige leven beloven; maar het eeuwige leven zullen zij nooit bezitten, want ze zijn niet van onze soort.

Een illuminati

En nog een

En nog 1 hele grote illuminatiknecht !

De gerekruteerden zullen wij ingewijden noemen.

Zij zullen geïndoctrineerd worden om valse rites en passages tot hogere sferen te gaan geloven.

Leden van deze groep zullen denken dat ze één zijn met ons, nooit de waarheid kennende.

Ze mogen deze waarheid nooit leren, want ze zouden zich tegen ons kunnen keren.

Voor hun werk zullen wij hen belonen met aardse zaken en mooie titels, maar nooit zullen ze net zoals ons worden, onsterfelijk.

Nooit zullen zij het licht ontvangen en de sterren kunnen bereizen.

Zij zullen nooit de hogere sferen bereiken, want het vermoorden van hun eigen soort zal de passage naar de sfeer van het licht tegenhouden.

Dit zullen zij nooit weten.

De waarheid zal recht in hun gezicht te zien zijn; zo dichtbij, dat ze zich er niet op zullen kunnen focussen totdat het te laat is.

O ja, zo groot zal de illusie van vrijheid zijn, dat ze nooit in de gaten krijgen dat zij onze slaven zijn.

Als wij klaar zijn, zal de realiteit – die wij voor hen geschapen hebben – hen bezitten.

Deze realiteit zal hun gevangenis zijn.

Ze zullen in een zelf gecreëerd waanidee leven.

Als ons doel bereikt is, zal een nieuw tijdperk van dominantie beginnen.

Hun gedachten zullen gebonden zijn door hun religie en geloof: de geloven die wij voor hen gemaakt hebben.

Als zij ooit uitvinden dat zij onze gelijken zijn, zullen wij uitsterven.

Dit mogen ze nooit te weten komen.

Als ze er ooit achter komen dat ze ons samen wel aankunnen en actie ondernemen, zijn wij verloren.

Ze mogen nooit te weten komen wat wij gedaan hebben, want als dit gebeurt zullen wij geen plek meer kunnen vinden om te vluchten, want het zal gemakkelijk zijn ons te herkennen als het doek is gevallen.

Onze actie zal geopenbaard hebben wie wij zijn; ze zullen ons dan op kunnen jagen, want niemand zal ons nog onderdak bieden.

Dit is het geheime convenant waarnaar wij zullen leven voor de rest van onze huidige en toekomstige levens, want deze realiteit zal vele generaties en levens overspannen.

Dit convenant is bezegeld met bloed, ons bloed.

Wij, degenen die van de Hemel, naar de Aarde kwamen.

Dit convenant mag nooit, nooit bekend worden.

Het mag nooit opgeschreven of uitgesproken worden.

Want als dit gebeurt zal door die bewustwording de furie worden opgewekt van de Schepper en zullen wij terug geworpen worden in de dieptes van waar wij vandaan komen, voor alle tijden of de oneindigheid zelf.

bron ; http://dewaarheiddieuniethoort.webnode.nl/nieuws/

Bent u Wakker ?

13-07-2014 02:41

Dus volgens deze onderstaande video over de NWO zal er Bij martial law als ze ons in kampen gaan plaatsen zullen we in 3 categorieën vallen ( ja ook in Nederland ) .
kijk en leer veel van dit filmpje (onderaan de link) 1ste: de gene die over de Nieuwe Wereld Order weten zullen een heropvoeding worden ondergaan 2de:…

Deze 2 videofilmpjes ,behoren orgineel niet bij bovenstaand artikel , maar bevatten zeer  nuttige informatie over bovengenoemd onderwerp ;

https://www.youtube.com/watch?v=g5CbucXzKxw#t=1031

https://www.youtube.com/watch?v=scLTy_LWwg0

Bent u een MC Donald’s Gek ?

Ken de Gevaren van GMO

13-07-2014 02:50

De McDonald’s hamburgers en frietjes verouderen niet. Dit heeft een Amerikaanse diëtiste enkele jaren geleden aangetoond. Ze had een hamburger vier jaar lang bewaard en het broodje was nog helemaal intact. Er zat geen schimmel op het vlees, brood of het stukje kaas. Wat zit er in het voedsel…

Lees meer: http://dewaarheiddieuniethoort.webnode.nl/nieuws/
Creëer gratis uw eigen website: http://www.webnode.nl

 

 

* * *

(Met dank aan Nexus voor de vertaling en Jan Smit voor de correcties)

 

About anonymus vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in de Bilderbergers / NWO and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

21 Responses to Dit is het Duistere Plan van de Illuminati:

 1. Dirk van der Haar says:

  Mag ik dan een van die idioten zijn zoals in de kop van dit artikel vermeld
  Ik zou het zelfs een hele eer vinden door hen zo genoemd te worden.

 2. Ik ook , ik ben heel blij dat mij het gezond verstand gegeven is om het wel te zien .

  En dat ik in deze tijd ( met alle mogelijke vergiftigingen , en verslavingen ) nog het nuchtere boeren verstand heb zelf na te denken !

  Tsja laten ze ons maar idioten noemen , wij zullen iets minder hard met de kop tegen de muur geramd worden omdat we op de chrash zijn voorbereid

  Dirk thanks

 3. Pingback: De ” bananen monarchie” , hoe zoiets werkt ! | burgelijkongehoorzaam

 4. T.D. says:

  Deze echte waarheden lees ik al een tiental jaar, ik ben zeer opmerkzaam omtrent deze fake maatschappij en behoed er onze kinderen ook voor… We proberen hier zoveel mogelijk gezond te eten, maar hoe kun je er nu zelf voor zorgen dat je zo weinig mogelijk gifstoffen opneemt? Wij eten sowieso niets voorverpakt, geen dierlijke ingredienten, geen snoep en zo, zeer veel groenten en fruit en een deel daarvan zelf gekweekt… Nog tips?

  • Misschien heb ik een klein tipje , de rest van de groenten regelrecht bij een keuterboer zien te kopen , ik zag pas geleden iets van gezamelijk een half busje vol inkopen bij een keuterboer .

   Sappen zelf maken uit zelf geplukt fruit uit het bos ?

   Ik eet nog wel dierlijke producten , en eis van de vakslager een soort verklaring dat het NIET halal of koosjer geslacht is ( maar dit heeft niets met gif te maken )

   • T.D. says:

    Dankje!
    Wij eten met ons 5 niks van dierlijke producten, 15 jaar geleden deed ik dit puur uit liefde voor de dieren, ondertussen weet ik ook al wat er zoal in zit en “JAK” 😉
    Hier nog veel zo’n boeren in de buurt, gelukkig.

 5. Pingback: DE BANANEN MONARCHIE & HOE HET WERKTE & NOG STEEDS WERKT | burgelijkongehoorzaam

 6. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Very useful info specially the last part 🙂 I care for such info much.
  I was looking for this particular information for a very long
  time. Thank you and good luck.

 7. Thank you for your comment fleet maintenance software

  The original source of this info comes from pateo ; http://www.pateo.nl/duisternis.htm,

  this site has more useful information for people like us .

  And also the sends regular newsletters, you can taje also a abornement at Johan his newsletters.

  If necessary, I recommend you for translations than; http://www.vertaalmachine.eu

  spread the Word so much as possible under the still sleeping people

  with awake greeting.

  Sjonnie

 8. Ferry says:

  Correctie:
  “Voor hun werk zullen wij hen belonen met aardse zaken en mooie titels, maar nooit zullen ze net zoals ons worden, onsterfelijk.”
  moet zijn
  “Voor hun werk zullen wij hen belonen met aardse zaken en mooie titels, maar nooit zullen ze net zoals wij worden, onsterfelijk.”

 9. Dikkevoorje says:

  een site voor en door paranoide loosers. Wat een shit allemaal, zal de dikke duim heeeeeel erg moe van zijn… Maar ja, die dikke duim is kennelijk het enige vlees dat hier genuttigd wordt uit weer andere paranoide overwegingen, dus snap ik wel dat die de mond niet meer verlaat.

 10. Zij durven tenminste iets wat wij niet durven doen of denken we rennen er liever als een stel gekken bemoeien er ons het liefst niet mee oh wee als ze me grijpen ,haha Nou en .Je heb toch niets misdaan ,of wel soms.

 11. Andre says:

  Alles begint bij de vrijmetselaars loge’s bij u om de hoek, hier wordt het laaghangend personeel gerekruteerd. Hoe hoger het likbaarheids gehalte is hoe hoger men zal door stromen.

 12. Albert Groeneberg says:

  dit bericht is heden actueler dan ooit . . .

 13. Inderdaad het is ,in volle gang !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s