De ” menshouderij ” , door de techniek zijn vele mensen overbodig geworden !

DE MENSHOUDERIJ, GEEN COMPLOT MAAR EEN STRATEGIE

bilderberg

Door de steeds verder groeiende ‘crisis’ vragen mensen zich hoofdschuddend af hoe het toch mogelijk is dat de beleidsmakers fout op fout blijven stapelen.

Fouten die vervolgens altijd ‘gerepareerd’ moeten worden, en die reparaties gaan altijd ten koste van de belangen van de bevolking.

Maar tegelijkertijd werken ze altijd in het belang van de steeds rijker en machtiger wordende rijken en machtigen.

Zo ook bij deze ‘crisis’.

Zou dat werkelijk toeval zijn?

Of is er sprake van een ‘complot’?

Sinds de crisis in 2008 de kop opstak, is er gebrek aan geld.

Momenteel is de hele westerse wereld in de ban van geldschaarste.

Ieder land en iedere burger heeft te weinig en moet een groter deel van de opbrengst van hun arbeid inleveren om ‘erger te voorkomen’.

Toch is sindsdien de totale hoeveelheid geld die in omloop is niet verminderd.

In tegendeel.

Dat geld is dus niet ‘verdampt’, maar in andere handen overgegaan.

Omdat 99,9% (of meer) van de bevolking een toenemend tekort ervaart, moet dat geld dus in handen gekomen zijn van de resterende 0,1% (of minder).

Zie evt. voor veel meer aanvulling de uitzending van Tros Radar ;

http://www.trosradar.nl/uitzending/vorige-uitzending/aflevering/23-12-2013/radar-extra-de-schuldvraag-deel-1/

De crisis dient dus het belang van een kleine groep; een kleine elite.

Het is altijd een perceptie van ’belang’ die ten grondslag ligt aan een verdeeldheid.

Zodra er sprake is van belang, is er sprake van tegengesteld belang en dus van verdeling: ons belang is anders dan hun belang.

En zodra er een belangenverschil ontstaat, ontstaan ook de benodigde strategieën om die belangen te behartigen.

Eén van de meest essentiële verdelingen binnen de mensheid is de verdeling tussen de machtselite en het volk.

Een (in aantallen) kleine machtselite profiteert al eeuwen in toenemende mate van de opbrengsten van de arbeid van dat volk.

En om dat mogelijk te maken, heeft die elite in de loop der tijd allerlei systemen uitgedacht.

Het volk komt immers niet uit zichzelf de opbrengsten van haar arbeid aan de voeten van die elite leggen.

Dat volk wil bij voorkeur zelf genieten van de vruchten van haar eigen arbeid.

En dat is tegengesteld aan het belang van de elite die van diezelfde vruchten wil genieten, zonder ervoor te hoeven werken.

Die elite gebruikt daar strategieën voor.

Uhhhhhhh de afleidings strategie soms ??????????

Uhhhhhhhh geef het volk brood en spelen soms ????????

Uhhhhhhhh geef ze het idee dat er democratie is etc. ??????

Uhhhhhh stttttttttttttttttttttttt eventjes ja !!!!

Net zoals een bedrijf, of een bedrijfstak, strategieën bedenkt om haar belang te dienen.

En eigenlijk is die machtselite niets meer dan een bedrijfstak.

Net zoals bijvoorbeeld de varkenshouderij een bedrijfstak is, en strategieën verzint om steeds efficiënter gebruik te maken de opbrengst van varkens.

De bedrijfstak van de machtselite zou je de ‘menshouderij’ kunnen noemen.

En net zo min als de varkenshouderij tegen varkens samenzweert, zweert de elite samen tegen de mensheid.

Het is een strategie.

Meer niet.

Dus geen complot, geen samenzwering, maar een strategie die een belang moet behartigen.

Een belang dat tegengesteld is aan het belang van het volk.

Het is in het belang van de machtselite om zoveel mogelijk macht te verkrijgen over het volk.

Het is hun werk, hun ambacht.

Een ambacht dat al vele eeuwen geleden deze beroepsgroep heeft afgesplitst van de rest van de mensheid.

Een beroepsgroep met een geheel eigen belang en een geheel eigen cultuur en met compleet eigen vaardigheden, die al generaties lang van vader op zoon overgedragen worden.

Het is een succesvolle bedrijfstak.

En dat succes heeft de elite te danken aan succesvolle strategieën.

En uiteraard werkt een strategie efficiënter als de concurrerende partij die strategie niet doorheeft.

Vandaar dat strategieën altijd zoveel mogelijk geheim gehouden worden (dat geldt voor iedere branche).

De strategieën konden succesvol zijn doordat de concurrentie ( wij, het volk ) ze niet doorzag.

Het in de lucht houden van strategieën door geheimhouding en het verkondigen van onwaarheden en daarmee het genereren van verwarring, is een strategie op zichzelf geworden.

Het opkopen van de media, die vervolgens gebruikt konden worden om de achterliggende strategieën te kunnen uitvoeren, is een uiterst slimme zet geweest van deze menshouderijbranche.

Het heeft de concurrentiepositie van de branche ten opzichte van het volk enorm versterkt.

En hoe sterker de concurrentiepositie, hoe meer middelen beschikbaar komen en hoe gemakkelijker het wordt om die positie nog verder te versterken.

Omdat alle trends en tendensen die worden toegeschreven aan ‘conjunctuur’, ‘fouten’, ‘toeval’ en andere argumenten van overmacht, altijd ten koste gaan van het volk en altijd de machtelite enorme voordelen opleveren, kun je niet anders dan inzien dat de strategieën werken.

Die trends kunnen daarom niet ontstaan zijn door overmacht, door toeval of door wat dan ook.

Het zijn gewoon de resultaten van succesvolle strategieën.

De strategieën die tegen ons worden ingezet , werken omdat we ze niet begrijpen.

Om ze onschadelijk te maken, is er dus niets anders nodig dan ze te doorzien .

We zijn natuurlijk niet aanwezig in de kamers waar ze worden uitgedacht, dus rest ons geen andere mogelijkheid dan te kijken naar wat men doet.

Hoe men handelt dus.

De menshouderijbranche bewandelt vele strategieën.

Eén ervan is het genereren van de illusie van verdeling; concurrerende landen, concurrerende politieke stromingen, concurrerende bedrijven.

Ik noem dat horizontale concurrentie.

Maar de uiteindelijke concurrentie is altijd de concurrentie tussen de machtselite en het volk, met als inzet de opbrengsten van de arbeid van dat volk.

Dat noem ik verticale concurrentie en het is de enige werkelijk bestaande concurrentie. Alle strategieën van de menshouderijbranche zijn daarop gericht.

En als je er op die manier naar kijkt, dan zie je hoe perfect alles verloopt.

Hoe het ambacht der menshouderij in de loop der tijd op basis van voortschrijdend inzicht steeds verder verfijnd is.

Hoe alles volgens plan verloopt.

Iedere verandering, iedere tendens, iedere technologie, ieder beleid en iedere crisis levert precies de gewenste resultaten op voor de steeds rijker en machtiger wordende branche der machtselite.

En we zijn nu in fase terechtgekomen waarin wij ( het volk) bijna weggeconcurreerd zijn.

In de beslissende eindfase.

Er zijn voor ons nog maar twee opties: of we negeren de manipulatiestrategieën van de beroepsgroep der machtselite volledig en laten ons er niet langer door misleiden , of we moeten ons gewonnen geven en worden volledig ingelijfd.

Om voor het eerste te kunnen kiezen, is het noodzakelijk dat we de strategieën als strategieën herkennen.

Zodra we dat doorzien, dan begrijpen we dat de inzet uitsluitend onze eigen arbeid betreft, en dat we die elite (die zelf niets bijdraagt ) dus in het geheel niet nodig hebben.

Maar zolang we iedereen die een strategie als zodanig herkent ridiculiseren en buitenspel zetten als complotfantast (een kwalificatie die door de machtsbranche zelf de wereld in geholpen is), dan hebben onze houders de vrije hand.

De keuze is werkelijk aan ons.

Want , dit is het Duistere Plan van de Illuminati met ons !

Bron ; http://www.pateo.nl/duisternis.htm

Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het buiten hun perceptie zal vallen.

Zij die het wel zien, zullen als idioten bestempeld worden.

Wij zullen aparte partijen vormen, wat zal voorkomen dat ze de verbanden tussen ons zien.

Wij zullen ons gedragen alsof wij niet verbonden zijn, om de illusie in leven te houden.

Ons doel zal druppel voor druppel behaald worden, opdat er geen wantrouwen kan ontstaan.

Dit zal er tevens voor zorgen, dat ze de veranderingen niet zien terwijl ze gebeuren.

Wij zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan, omdat wij het geheim kennen van het absolute.

Wij zullen altijd samenwerken en zullen verbonden blijven door ons bloed en geheimhouding.

Hij die spreekt zal de dood vinden.

Wij zullen hun levensspanne kort houden en hun hersencapaciteit zwak, terwijl wij het doen voorkomen dat wij het tegenovergestelde nastreven.

Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.

Wij zullen zachte metalen gebruiken, verouderingsversnellers en toevoegingen in voedsel en drinken, ook in de lucht.

Ze zullen overspoeld worden door gif, overal waar ze gaan of staan.

De zachte metalen zullen hen het verstand doen verliezen.

Wij beloven hen geneesmiddelen te vinden, maar zullen hen nog meer gif toedienen via de geneesmiddelen.

Het gif zal geabsorbeerd worden door hun mond, hun huid. Ze zullen hun hersenen vernietigen en reproductieve systemen.

Hun kinderen zullen dood geboren worden en wij zullen de informatie geheim houden.

Het gif zal verstopt zitten in hun eten, drinken, de lucht; zelfs hun kleren.

Wij zullen gewiekst moeten zijn in het toedienen van het gif,

want ze zien veel.

Wij zullen ze met grappige plaatjes en leuke deuntjes aanleren dat het gif goed is.

Zij die als vraagbaken dienen, zullen in onze dienst zijn om ons gif aan de man te brengen.

Ze zullen onze producten zien in films, waardoor ze er aan gewend raken zonder ooit de echte effecten van onze producten te kennen.

Bij de geboorte van hun kinderen zullen wij ze injecteren met gif, gevuld met metalen die hun hersenen zal aantasten, in de overtuiging dat het goed voor hen is.

Wij zullen vroeg beginnen, als de hersenen nog jong zijn; wij zullen hun kinderen verleiden met wat ze het liefst hebben: suiker, snoepgoed.

Als hun tanden aangetast raken door het suiker, zullen wij hen nog meer metalen toedienen die hun hersenen vernietigt en hun toekomst steelt.

Als hun leervermogen aangetast raakt, zullen wij medicijnen aanbieden die nog meer schade zullen berokkenen en andere ziektes doen ontstaan waarvoor wij nog meer medicijnen voorschrijven.

Wij zullen hen voor onze ogen zwak en gewillig maken door onze macht.

Ze zullen opgroeien met depressies, langzaam en steeds dikker worden; ze zullen toevlucht tot ons zoeken en wij zullen ze nog meer medicijnen voorschrijven en verkopen.

Wij zullen hun aandacht richten op geld en materiële goederen, opdat zij nooit contact zullen krijgen met hun eigen ik, hun innerlijk.

Wij zullen hen afleiden met ontucht, brood en spelen, zodat zij nooit één zullen zijn met de eenheid van al dat is.

Hun gedachten zullen de onze zijn en zij zullen precies doen wat wij zeggen.

Als iemand weigert, zullen wij technieken op hen loslaten die hun gedachten doen veranderen.

Wij zullen angst als ons wapen gebruiken.

Wij zullen hen overheden maken en opposities binnen deze overheden; wij zullen beide kanten manipuleren.

Wij zullen steeds ons doel verborgen houden, maar ons plan gewoon uitvoeren.

Ze zullen de arbeid voor ons verrichten en wij zullen leven in overvloed door hun inspanningen.

Onze families zullen nooit paren met hen, want ons bloed moet zuiver blijven, dat is onze manier.

Wij zullen ze elkaar doen vermoorden als ons dit uitkomt.

Wij zullen hen apart houden van de eenheid door dogma’s en religie.

Wij zullen alle aspecten van hun leven controleren en ze vertellen wat ze moeten doen en hoe.

Wij zullen hen aardig en rustig leiden, waardoor ze gaan denken dat ze zichzelf besturen en leiden.

Wij zullen vijandigheid tussen hen door onze facties(???) stimuleren.

Wanneer een licht onder hen zal glanzen, zullen wij het door spot, of dood doven, welke ons het best past.

Wij zullen ervoor zorgen dat ze elkaar naar het leven staan en hun eigen kinderen vermoorden.

Wij zullen dit bewerkstelligen door het creëren van haat als onze partner en boosheid als onze vriend.

De haat zal hen verblinden en nooit zullen ze in de gaten krijgen dat door hun conflicten wij als hun leiders zullen opstaan.

Ze zullen bezig zijn met elkaar vermoorden.

Ze zullen in bloed baden en hun buren vermoorden zolang als wij dit willen.

Wij zullen grote voordelen behalen uit deze strijd, want ze zullen ons niet zien omdat ze ons niet kunnen zien.

Wij zullen door blijven gaan met het uitbuiten van hun oorlogen en hun doden.

Wij zullen dit telkens weer herhalen tot wij ons doel bereikt hebben.

Wij zullen door blijven gaan met het inboezemen van angst door beelden en geluiden.

Wij zullen alle middelen gebruiken die wij tot onze beschikking hebben en zijzelf zullen deze middelen voor ons maken door hun arbeid.

Wij zullen zorgen dat ze zichzelf en hun buren haten.

Wij zullen steeds de absolute waarheid voor hen verborgen houden: dat wij allen één zijn.

Dit mogen ze nooit te weten komen.

Ze mogen nooit weten dat kleur een illusie is; ze moeten steeds denken dat ze niet allen gelijk zijn.

Stap voor stap zullen wij ons doel bereiken.

Wij zullen hun land overnemen, hun bronnen en hun welvaart om totale controle over hen uit te kunnen voeren.

Wij zullen hen misleiden door het accepteren van wetten die het beetje vrijheid dat ze kennen helemaal te doen verdwijnen.

Wij zullen een geldsysteem implementeren, waardoor ze voor altijd gevangen zullen zijn

– samen met hun kinderen – in schulden en lasten.

Als ze samen gaan werken, zullen wij hen beschuldigen van misdaden en aan de wereld een ander verhaal vertellen, want wij bezitten de media.

Wij zullen de media gebruiken als controle over de informatievoorziening en hun sentiment; op onze manier.

Als ze zich tegen ons verzetten, zullen wij ze vertrappen als insecten, want ze zijn minder dan dat.

Ze kunnen niets ondernemen, want ze hebben geen wapens.

Sommigen van hen zullen wij rekruteren om onze plannen uit te voeren; wij zullen hen het eeuwige leven beloven; maar het eeuwige leven zullen zij nooit bezitten, want ze zijn niet van onze soort.

De gerekruteerden zullen wij ingewijden noemen.

Zij zullen geïndoctrineerd worden om valse rites en passages tot hogere sferen te gaan geloven.

Leden van deze groep zullen denken dat ze één zijn met ons, nooit de waarheid kennende.

Ze mogen deze waarheid nooit leren, want ze zouden zich tegen ons kunnen keren.

Voor hun werk zullen wij hen belonen met aardse zaken en mooie titels, maar nooit zullen ze net zoals ons worden, onsterfelijk.

Nooit zullen zij het licht ontvangen en de sterren kunnen bereizen.

Zij zullen nooit de hogere sferen bereiken, want het vermoorden van hun eigen soort zal de passage naar de sfeer van het licht tegenhouden.

Dit zullen zij nooit weten.

De waarheid zal recht in hun gezicht te zien zijn; zo dichtbij, dat ze zich er niet op zullen kunnen focussen totdat het te laat is.

O ja, zo groot zal de illusie van vrijheid zijn, dat ze nooit in de gaten krijgen dat zij onze slaven zijn.

Als wij klaar zijn, zal de realiteit – die wij voor hen geschapen hebben – hen bezitten.

Deze realiteit zal hun gevangenis zijn.

Ze zullen in een zelf gecreëerd waanidee leven.

Als ons doel bereikt is, zal een nieuw tijdperk van dominantie beginnen.

Hun gedachten zullen gebonden zijn door hun religie en geloof: de geloven die wij voor hen gemaakt hebben.

Als zij ooit uitvinden dat zij onze gelijken zijn, zullen wij uitsterven.

Dit mogen ze nooit te weten komen.

Als ze er ooit achter komen dat ze ons samen wel aankunnen en actie ondernemen, zijn wij verloren.

Ze mogen nooit te weten komen wat wij gedaan hebben, want als dit gebeurt zullen wij geen plek meer kunnen vinden om te vluchten, want het zal gemakkelijk zijn ons te herkennen als het doek is gevallen.

Onze actie zal geopenbaard hebben wie wij zijn; ze zullen ons dan op kunnen jagen, want niemand zal ons nog onderdak bieden.

Dit is het geheime convenant waarnaar wij zullen leven voor de rest van onze huidige en toekomstige levens, want deze realiteit zal vele generaties en levens overspannen.

Dit convenant is bezegeld met bloed, ons bloed.

Wij, degenen die van de Hemel naar de Aarde kwamen.

Dit convenant mag nooit, nooit bekend worden.

Het mag nooit opgeschreven of uitgesproken worden, want als dit gebeurt zal door die bewustwording de furie worden opgewekt van de Schepper en zullen wij terug geworpen worden in de dieptes vanwaar wij vandaan komen voor alle tijden of de oneindigheid zelf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s