Speciaal voor de nachtelijke NARCISTEN dit artikel

Kunnen, en mogen jullie de hele nacht gal bakken hoor .

Voor Marcel de enorme “VIEZE MAN ” !!

Speciaal uw favoriete onderwerp ;

Vriesema NSB er 2

Vriesema NSB er 1

Vriesema NSB er

en dan voorts mag je ook meedoen aan het onderwerp van ME_NEER, de poffertjesbakker, en hun rest kleutertjes.

Op speciaal verzoek

En als extra bonus !!!!

 

Posted in Uncategorized | 23 Comments

Behoed u voor sommige “valse WAARHEID BEVINDERS”, en “HELPERS” op internet !

De laatste tijd lijkt het wel of de naar mijn vrije mening uitgebroed zijn, en uitvliegen !

Voor u iets van een ander gelooft, of u er inmengt, onderzoek ZELF dan ook eerst de beweringen van iemand !

Als u na zelf onderzoek, ontdekt dat er iets niet klopt, en die iemand geen kritiek van u duld, en u dan bestookt met lappen teksten.

Hebben we mogelijk te maken met een in mijn visie een ( verborgen ) NARCIST !

Zelf onderzoek ik ook veel op waarheden, en publiceer dat ook.

Maar als WOOM =  Waarheids Onderzoekend Ontwakend mens getuige van religie, en levensovertuiging.

Erken ik ook maar een gewoon “levend geboren MENS” te zijn, die ook fouten kan, en mag maken.

Die “levend geboren MENS” dient kritiek van andere mensen te dulden, en dan zijn onderzoekje even opnieuw doen.

Er even beter naar moet kijken.

En als de kritiek van die ander klopt, moet die onderzoeker zijn visie herzien, en dit eerlijkheids halve ook melden !

Smaad laster etc. naar andere mensen toe is echt ongeoorloofd, en kan echt destrastreuze gevolgen hebben, voor andere mensen !

In het verleden zijn er zelfs mensen vermoord , die door “valse waarheids onderzoekers” werden beschuldigd, door andere mensen die in zo,n “valse waarheids onderzoeker” klakkeloos maar geloofden !

Hier onder een link naar een voorbeeld ;

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1242570/moordenaar-wilde-misbruikte-kinderen-redden

Op vooral social media is het momenteel een ware plaag van “valse waarheids onderzoekers”, en “valse helpers”

Voorbeeld van 1 der m.i. ergste “valse waarheids onderzoekers” is ene Marcel V.

Volgens een bericht in WNL, zegt  de reclasseringsdienst ” lijdt de verdachte aan een waanstoornis”.

https://wnl.tv/2018/09/04/agent-pedo-beschuldiging/?fbclid=IwAR2uU44wwAtIBHJwTlNzZhLuazr1sT9KBVwrF45bHiPnLV_Q47Pm3j8mjg8

Er is ons veel meer bekend, en bewijzen hebben wij hier van in handen, over deze dikke duimen zuigende ons inziens “pchyopaat”, c.q. “zeer verward persoon”.

Die de ellende over zich zelf,  keer op keer weer afroept.

Theorieën

Lastig is volgens buurt / straat bewoners, waar hij woont / woonde.

Want ook volgens hen, omdat Marcel deels in een waanwereld leeft, en overal complotten achter zoekt.

Wederom dus, ook volgens hen ; ” lijdt Marcel V. aan een waanstoornis”

Zijn theorieën verspreidt hij op podia als Facebook.

Ter bescherming tegen de overheid dienden ook de kooien ( omschreven in onderstaand bericht ).

Uit angst voor een derde wereldoorlog, en politie heeft hij een bomvrije kelder onder zijn keuken hebben gebouwd.

 

https://www.ad.nl/amersfoort/politie-inzet-om-illegale-kooi-met-slang-zwijn-en-andere-dieren~ac6eac71/?fbclid=IwAR3UkODEEsW0Rzd3NuGNkUUy36yc9GGnkSkdkG9RzeOQC0XlliWPH9AsoOI

Door zijn eigen toedoen kreeg deze Marcel V. eerst op normale wijze politie aan de deur.

Die hem slechts wilden horen, over e.e.a.

Marcel die in een waanwereld leeft, en overal complotten achter zoekt.

Deed keer op keer de deur niet open, stond deze agenten niet te woord, weigerde alle medewerking, en “vluchtte” keer op keer weg, wanneer hij ter verantwoording werd geroepen.

Hoe ernstig het feit was waarom de politie Marcel wilde spreken weten wij ook niet.

Maar wel dat het uiteindelijk door zijn eigen toedoen resulteerde tot weer een inval, op 12-02-2019 in zijn woning .

https://destadamersfoort.nl/lokaal/opnieuw-inval-bij-woning-de-chopinstraat-550175?fbclid=IwAR0Wnf-R660YmgApgkJ4-6o75Oo3_y3cX0elh_eux1-uQwp6XGIivJUTYRs

Marcel is toen wederom “weg gelopen, en gevlucht” voor zijn vermeende problemen.

En zoals hij zelf overal beweert uit angst te worden dood geschoten, door de politie van Amersfoort !!!!

Marcel belande uiteindelijk na elders nog meer ( stalking problemen bij vrouwen ), en andere problemen, en overlast te hebben veroorzaakt.

De details er over zullen we u besparen !

In zijn eigen wil in de bossen bij Voorthuizen gegaan.

Omdat hij, door hem vermeend hij “gezocht” werd door de politie.

Hij kalkte elke dag zijn faceboek pagina vol, met zijn vermeende belevenissen.

En overdreef daar ook stevig zijn gezondheid toestand !

Zijn “bos avontuur” daar duurde 34 dagen !

Hij zou zware longontsteking, en bloedarmoede problemen etc. hebben !

Ook dit was 1 grote waanzin, en leugen !

Marcel werd helemaal niet gezocht, door de politie !

De ambulance, en de politie wilden NIET eens komen, want Marcel werd helemaal NIET gezocht !

Vrienden probeerden hem te overtuigen, de politie agent van Barneveld sprak het zelfs voor hem in !!!!

Dat hij totaal NIET GEZOCHT werd !

Hij is overigens 1 dag na dat “bosbewoners avontuur” medisch onderzocht in een ziekenhuis, en gezond verklaard weg gestuurd !

Thans is deze in een waanwereld levende Marcel V., na zijn 34 daagse “bosbewoners avontuur” in de bossen bij Voorthuizen.

Weer volop bezig op internet, om smaad en laster te verspreiden over allerlei andere mensen te verspreiden !

Beste mensen , John de Mol zou gaarne zo,n goede sterke verhalen script schrijver hebben voor een nieuwe soap.

Want goede tijden moet toch wel na tug jaar, op de “kijkbuis” te zijn geweest.

Toch wel op zijn einde gaan lopen !

Marcel V. is overigens niet de enige “valse profeet”, en “valse waarheid onderzoeker”, op internet.

Ook zijn er  “helpers” als ene Claude V. actief !

Eline Miranda R., die in werkelijkheid Eline Miranda van ,t N. heet.

Zij is van een bepaalde stichting.

Bekend vermeend internet “oplichtster”, en zeker helpster van de AIVD, om ontwakenenden te inventariseren met domme korte “lul”praatjes is , Dienie K.

Oplichter / geld lener, investerings adviseur, en zelfs als vermeend moordenaar genoemd is de Koerd Nesset T.

Mogelijk mensen misleider Luca vdf van D. die mensen op het verkeerde spoor zet, NIKS van zijn vermeende projecten afmaakt, en je regel recht door stuurt naar de FEMA data base van de AIVD !!!

Etc., want zo zijn er nog wel een aantal.

Zij  helpen u graag verder in de shit, dan u al zat !

Behoed u voor deze “valse profeten”, en “valse waarheid onderzoekers”, op internet.

Word je kritisch tegen ze, dan blokkeren ze je gelijk, op alle mogelijke manieren.

En krijg je geen antwoorden meer van ze, en kan je dus ook geen kritiek meer geven etc.

Of word je in het ergste geval ook nog behoorlijk door ze bedreigd !

Wees gewaarschuwd.

Wij dulden graag kritiek, en evt. uw aanvullingen op onze posten.

Iedereen kan, en mag reageren op alle geplaatste artikelen, op deze website.

En hebben we het mis, met ons onderzoek , bevindingen.

Sorry we zijn ook maar mens.

WOOM getuige, maar we zijn wel eerlijk !

Hebben we het mis, dan zullen we het zeker weer corrigeren !

En NEE , dit is geen smaad, en laster van onze zijde.

Als iets waar is, dan mag / moet je je medemens er immers voor waarschuwen !

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 129 Comments

Klagers / zeurders over JULLIE regeerders, en EU lees dit eens goed door !

Klagers, en zeurders, lees dit nou allemaal eens goed, en delen mag graag zelfs.
Allemaal maar klagen, klagen , en nog eens klagen !
 
Maar wie van jullie stemmen er mee  ( IN ) ?
Met het / HUN systeem !
Als je GESTEMD hebt, heb je namelijk al je rechten “WEG GEGEVEN” aan de B.V. VER-NEDER-land !
Heb je erkend dat je de NATUURLIJK PERSOON / BURGER, c.q. de Cestui Que Vie Trust bent, die zij zo graag willen wat U erkend, en dan ook bent !
Want voor je je vodje “STEMBILJET” kreeg, heb je je MOETEN legitimeren met je ID, rijbewijs, of paspoort !
Welke gewoon je NATUURLIJK PERSOON / BURGER, c.q. de Cestui Que Vie Trust is !
Je hebt zonder te weten, wat nu ECHT HUN spelregels zijn, hier automatisch ook mee IN GESTEMD !
De IN-STEMMERS onder ons MOGEN, en KUNNEN dus ook NIET meer zeiken, zeuren, en klagen !
Hij / zij die na het volledig lezen van mijn / deze post nog kritiek heeft, of mij heeft betrapt op onwaarheden.
Die mag het mij melden, graag zelfs, ik ben ook maar mens, heb onderzoek gedaan.
Maar kan uiteraard ook fouten gemaakt hebben !
Begin allemaal nou eens de dingen naar “WAARHEDEN” zelf te onderzoeken, je zult tot schrikbarende conclusies komen !
Breek daarna echt met je NATUURLIJK PERSOON / BURGER, c.q. Cestui Que Vie Trust, status.
Ga terug in je soeverein, en levend geboren mens status.
VER_ NEDER_land is slechts een “bedrijf” !
“STATE OF THE NETHERLANDS ” is een bedrijf / rechtspersoon, een “dode entiteit” ingeschreven bij het UCC, in Delawere, Amerika., onder registratie nummer ; 0001008288
.
Corporatie staat der nederlanden, ( the netherland corporation), is ingeschreven in de staat delaware in Amerika, onder ucc fillings nr” : 2088431
Het UCC, in Delawere, Amerika is een soort “wereld” kamer van koophandel !
“Het bedrijf staat der Nederlanden” is tevens als “bedrijf” bekend, c.q. staat ingeschreven bij, DNBi risk management, ( Dun & Bradstreet ) te Rotterdam, onder D-U-N-S® nummer ; 40-200-0004.
Met thans Dhr. Mark Rutte, alias PI_VER_NEUKIO als de hoofd verantwoordelijke levende “mens”, van / voor, deze “dode entiteit(en)”, annex de rechtsperso(o)n(en).
piverneukio
vervolgens ;
BW.2 Art. 1 De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de GW verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.
2 Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.
Bw 2 Art. 5 Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.
Conclusie ; de provincies, de gemeenten, de waterschappen, etc. zijn dus niets anders dan “dochter ondernemingen van “Het bedrijf staat der Nederlanden”
Art.1 GW Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen, gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Art.1 UVRM Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Art.5.1 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Art.4 UVRM, Art.4 EVRM, Art. 273f Wvsr
Slavernij is verboden !
Art.6 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie ; Een ieder heeft recht op vrijheid, en veiligheid van zijn persoon.
En wens ook absoluut NIET mee wenst te werken aan “MISDAAD in vereniging” Art.140 WVS, T.w. het knechten, slaven, en afpersen van mijn medemensen.
Slavernij, knechting, en mensenhandel etc, zijn verboden volgens, Art. 273f SR, Art 4 ERVM, Art. 4 URVM, en Art. 5 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Diefstal, afpersing, en oplichting zijn ook middels wet ( of wellicht is het slechts “het bedrijfs regelement” van “Het bedrijf staat der Nederlanden” ) verboden Art.326 Wvs
Dreigen is dwingen , en zijn ook middels wet verboden Art. 284.1, 285.1, 285.2, en 317 Wvsr.
Politieke partijen, zijn slechts verenigingen.
Een vereniging is ook een “dode entiteit = rechtspersoon” = bedrijf ook weer een bedrijf dus voor de VER_neder_landse wetgeving.
De rechten en plichten van een vereniging worden geregeld in Art. 26 t/m 52 BW 2.
Een vereniging heeft van rechtswege dus slechts rechtspersoonlijkheid.
Recht op vereniging Art. 8 Gw, Het recht tot vereniging wordt erkend.
Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.
Maar volgens mij, gezien mijn “mensenrechten”, en Art.7 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie ;
Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.
Kan ook niets, en niemand mij “verplichten” tot een vereniging / verenigingen te behoren !
Nergens in “vermeende wetten”kan ik terug vinden, dat dit recht mag worden UITGEBREID in het belang van de openbare orde.
Art. 140 Sr. ook het instemmen met een / het systeem, en het verlenen van volmachten aan derden vertegenwoordigers van deze boven vernoemde POLIZIEKE verenigingen.
Het vervolgens hen in uw volmacht / opdracht( en ) laten uitvoeren, van het knechten, slaven, en afpersen van medemensen.
Is m.i. net zo strafbaar, als het zelf doen !
Ik heb mij in ieder geval, nooit verlaagd, en / of gelegitimeerd als de “staats slaaf”, annex de NATUURLIJK PERSOON, BURGER c.q. de Cestui Que Vie Trust.
En ik heb dus ook geen ( volks ) vertegenwoordiger / leider gekozen.
Soevereine-Mens 20%
Ik ben “mens”, en GEEN hond, of een katachtige, die in een roedel een leider schijnen nodig te hebben !
Het allerhoogste gezag, over mij zelf,  ben en blijf ik dus zelf !
Word allemaal eens wakker alsjeblieft stop eens met IN-STEMMEN met HUN systeem, en het weg geven van Al uw rechten !
Wees en blijf, mens met uw bij uw geboorte, verkregen mensenrechten.
Ga als je dat allemaal hebt onderzocht eens een gesprek aan met zo,n “staats KAPO” = RAMB te NAAR ling.
Je zult zien dat deze dan een soort UPC = U Praat Chinees, tegen je spreekt !
En deze RAMB te NAARLING je totaal NIET BEGRIJPT, en zelfs in verwarring raakt, etc. etc.
Posted in Uncategorized | 10 Comments

Wij plaatsen GEEN berichtgevingen meer inz. Conny Pielert, en Claudje Vermeulen, tenzij ???

Stank voor dank, en beschuldigd van van alles zijn goedwillende mensen, hun loon voor support, en hulp aan Conny Pielert, en Claudje Vermeulen.

Ook hebben deze lieden een aantal van ons, een financiele aderlating laten doen, d.m.v. giften /donaties.

Andere materiele hulp etc.

We ( redactie, en nog een aantal mensen ) zijn nu helemaal klaar met het ( voormalig ) media geile duo.

Mensen hebben inmiddels ook al vele filmpjes, en vlogjes van dit mediageile duo verwijdert, van Youtube.

Een ieder die dit duo maar op enige wijze tegengas geeft, op facebook, word door hen gelijk geblokt etc.

Zonde Conny Pielert, je kreeg de hele puzzel compleet voor je uitgelegd voor je neus, van meerdere mensen.

Er werd je toen ook gevraagd gelijk eerlijk te zijn, voor je toekomst voor je dochter, je zelf, je inkomen , en je evt.woning etc.

Je zei te gaan, voor je kind, je inkomen, en evt. je woning.

Je loog, bedroog etc., de mensen die jij nu zo graag “de GUTT MENSCHEN” noemt, die het dan nu ineens NIET goed met je voor hadden.

Was eerlijk geweest op de vraag, ga je toch weer verder, met die “VER-KLOOT Vermeulen , ja of NEE.

Dan hadden bij een JA, die “GUTT MENSCHEN” je gelijk al NIET meer verder geholpen !

Want trekken aan dode paarden doen “GUTT MENSCHEN” niet graag !

img_1034

Mensen doe met dit bericht wat u wilt, financielele steun nog aan dit duo, raden we u ten zeerste af.

Conny is alweer een tijdje uit voorlopige detentie, dus op die rekening storten is ten zeerste af te raden .

VER_KLOOT Vermeulen, hebben we ons al vanaf de beginne, niet meer mee bemoeid.

Ook hij is alweer een tijdje uit voorlopige detentie, voor zo ver we weten.

En gaat nu na wat toneelspel, als hartinfarcten stimuleren, meelij opwekken etc.

Vrolijk verder met , ruzie maken met iedereen die hem ook maar enig zinds tegengas geeft.

Zich uitgeven als gemachtigde / vertegenwoordiger van mensen, zonder enige benodigde documentatie te overleggen.

De zielige “dak, en thuisloze” te zijn , etc. etc.

NOGMAALS financielele steun, of onderdak verlening,  aan dit duo, raden we u allen ten zeerste af.

Van “uw steun, c.q.  de bij u aangegane lening” viert het duo vervolgens vrolijk feest op de scheveningse pier ;

4

3657

 

Ons advies, maar u moet het uiteraard zelf weten .

Ga NIET verder met ze in zee, geef, of doneer ze niets meer, verkoop ze niets op krediet.

Daar komt niets ander,s dan ELLENDE voor u zelf van !

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 25 Comments

In een emailbericht door Mw. Conny Pielert, inz. vermeende machtiging verzocht om te plaatsen !

In een email bericht door Mw. Conny Pielert, aan ons, inz. een vermeende machtiging, aan ene Eline Miranda Van ,t Noordende, GBA adres ; Stroovledder 11, te 7991 SB Dwingeloo.vermeend te zijn verleend .

Op FEEKBOEK is deze Eline Miranda Van ,t Noordende, wel bekend, en berucht als Eline Miranda Reigers

Vermeend is zij van de zeer gevaarlijke, en misleidende  stichting buiten de boot , verzocht om Conny haar boodschap aan haar, hier openbaar te plaatsen !


 

conny pielert conny.pielert@gmail.com

Bijlagen15:13 uur
aan mij ( burgelijk ongehoorzaam )

Beste moderator van burgelijk ongehoorzaam

wilt u deze a.u.b. op u pagina zetten ,want wat deze mevrouw beweerd is onjuist ,
dank u wel met vriendelijke groet conny.
Van: conny pielert <conny.pielert@gmail.com>
Date: zo 1 dec. 2019 om 14:38
Subject: GEEN VOLMACHT, en sommering direct te stoppen met stalken aan Mw. Eline Miranda Van ,t Noordende
To: <notification@facebookmail.com>, <Armoede@outlook.com>, Ronald Zwiers <Zwiers@zwiersadvocaten.nl>

Dit emailbericht is gelijk aan een juridisch document, geadresseerde gaarne het gehele document GOED doorlezen , alvorens dit zorgvuldig te behandelen, c.q. te beantwoorden .

Dit document bevat in papieren versie ; 3 bedrukte A4 pagina,s, zij vormen ten alle tijden 1 onverbrekelijk geheel.

 

Aan Mw. Eline Miranda Van ,t Noordende.

Stroovledder 11

7991 SB Dwingeloo NL

notification@facebookmail.com

Armoede@outlook.com

In afschrift aan ; Mr. R. Zwiers

Randstad 21-43

1314 BG Almere

Zwiers@ZwiersAdvocaten.nl

Plaatsnaam die ik vanwege uw stalking graag voor u geheim hou ; 01-12-2019

Dit document word u per email bericht, als ook per normale postbezorging van postnl verzonden !

Beste Mw. Van ,t Noordende.

Uit voor mij zeer betrouwbare bron verneem ik dat u mij tracht te bereiken.

C.q. u mij tracht te stalken.

U, uw zelf uitgeeft als mijn gemachtigde etc.

Ik geef u hierbij het volgende te kennen !

1 ) Ik wens na de roerige periode, NU ABSOLUTE RUST !!

En wens met u GEEN ENKEL contact .

2 ) U geeft zich valselijk uit voor, als zijnde door mij gemachtigd bij derde personen !

Er is m.i. GEEN ENKELE door mij “vrijwillig aan u afgegeven machtiging “ !!!

In overleg met een / mijn juridisch adviseur wijs ik u op het volgende onderstaande ;

Ik heb toestemming verleend aan u om informatie op te vragen bij Flanderijn, deurwaarders / incasso.

Meer niet, maar dit is verder geen enkele andere machtiging of zo, aan u !

Vastgesteld is in het burgerrecht, dat vanuit Burgerwetboek 1 Artikel 1, ik Cornelia Pielert dus, vrij ben om een dienstbaarheid te dulden, of niet te dulden !

Reeds meerdere malen heb ik u al mondeling gezegd, dat ik uw be moeienissen NIET WIL, dit is gelijk aan uw dienstbaarheden niet te dulden !

Ook is er de “vrije wilsverklaring” (Burgerwetboek 3 Artikel 33), nodig voor machtigingen / contracten etc.

Waaruit moet blijken dat u een contract met mij bent aangegaan op basis vanuit Burgerwetboek 3 Artikel 44

Een onrechtmatig contract onder dwang, is vernietigbaar !

Indien u meent door mij te zijn gemachtigd , bent u dus in dwaling Art 6:228 BW

Ook heb ik niet een ander gemachtigd voor mij in zaken te handelen, dus ook u zeker NIET !

Indien u anders van mening bent, wil ik dit vermeende contract zien, zo ook de machtiging die ik gegeven zou hebben een ander te laten handelen !

En de akte,s van sessie van mijn schuldeisers Art 6:37 BW

U handelt wederrechtelijk en onrechtmatig in grondslag van mijn recht art 3:44 BW , misbruik van proces recht .

Als er al een contract is, is dit fraude, valsheid in geschriften, Identiteitsfraude, en verboden handel met mijn persoonsgegevens .

Wederom als u anders van mening bent, verzoek ik u per ommegaande, alle door mij verzochte documenten per ommegaande te over leggen !

Ik sommeer u hierbij per direct te stoppen, met uw zeer kwalijke activiteiten ( stalking , valsheid in geschrifte, identiteitsfraude etc.

Ik wens uitgezonderd een bevestiging van dit bericht, of toezending van de door mij aan u gevraagde documenten, met u GEEN ENKEL contact meer te hebben !

Voor vertraging schade,s, en gevolg schade,s die ik, of mijn dochter ondervind, uit welke belaging dan ook, stel ik de belager(s) zelf hoogst persoonlijk, en zonder uitstel commercieel aansprakelijk.

Nimmer zal ik instanties / recht dragen hun eigen verantwoordelijkheid, over hun handelen personen / juridische titels / etc. aanklagen.

Omdat dit ‘dode entiteiten’ c.q. ficties zijn, die uitsluitend vertegenwoordigd kunnen worden, door mensen van vlees en bloed.

 

Deze mensen van vlees en bloed, ( u Mw. Eline Miranda Van ,t Noordende, dus ), en als dit handelen uitmond in wederrechtelijke, en onwetmatige daden, dan krijgen zij persoonlijk te maken met strafrechtelijke vervolging.

Met vriendelijke,en menselijke groet .

Zonder frivoliteit, of haat ( karma is immers een BITCH )

Schrijf, en type fouten voorbehouden .

Cornelia Pielert .

Correspondentie uitsluitend via ;

conny.pielert@gmail.com

 

 

Posted in Uncategorized | 22 Comments

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De eerste leugen in jouw leven, om je angst voor straf in te boezemen, uhhhh het was die klote SATANSKLAAS !

NADENKERTJE !!!!

Beste ouders / grootouders, het komt er met rasse schreden weer aan !!!

Voor “onze ( klein ) kinderen , oewww zo leuk net als alles, wat de Khazaren / Chazaren / Zionisten met medewerking van hun ingewijdenen wel bedenken, om u er vooral maar aan te laten mee doen !

Even een klein voorbeeldje ;

Een chip inplanten zou nog op enorm veelverzet stuiten bij “het slapende menselijke  schapenvolk” !

Dit hoeft ook al NIET MEER, want ( bijna ) ieder mens , is tot op de centimeter nauwkeurig te traceren, middels zijn / haar oewwwww zo leuke , en handige mobiele telefoon.

zombies telefoon

Voorzien van allerlei andere mooie spionage snufjes, als mobiel /draadloos betalen etc. etc.

Middel allerlei technische / internet koppelingen, weten ze al precies waar u bent, waar u iets gekocht heeft, wat u gekocht heeft etc. etc.

Ze hebben zelfs de mogelijkheid uw camera, microfoon op afstand aan te zetten , om u af te luisteren .

Ze bedenken spelletjes voor mensen met die dingen , zoals b.v. pokemon vangen !

Daar waar zij willen dat er gefilmd , en geluisterd word laten zij zo,n ding los !

Onwetend , en ongewild FILMDE U voor de spionage  diensten aldaar !

Maar we gaan even terug naar nog veeeeeeeeeeel , en veeeeeeeel eerder !

Want het duistere plan om de mensheid angst etc. in te boezemen, en ze zo onder controle te houden is al eeuwen oud

Uiteraard MOET alles wel in het / hun plan passen, om de “mensheid  onder HUN controle te houden”, en angst voor straffen in te boezemen etc.

Daar mee is al heel vroeg mee begonnen, en onze ( groot ) ouders werden dom gehouden, en wisten uit traditie ook totaal niet waar ze aan mee deden  !

Herinnert u zichzelf , toen u klein was niet ?

Wie lief / zoet / braaf was geweest kreeg lekkers ( en vooral VEEL ZOETIG HEID ), en werd daar voor BELOOND !

Maar o wee, het jongetje / meisje die nogal eens opstandig was, katte kwaadjes uitvrat !!

Wie stout is de takkebos / roe, en gaat de zak in mee naar spanje voor straf etc. etc.

Albertje bang voor Sinterklaas

Leuk , lachen , en lekker makkelijk voor de onwetende ( groot ) ouders he ?

Maar mogelijk onwetend zette u hier mee de eerste stap, om het jonge wereldmensje angst voor straf in te boezemen, en respect te hebben  voor “het vermeende GEZAG ” !

Stap 2 was immers de school, LUISTEREN NAAR de leerkracht, en respect er voor te hebben !

Ik zelf stam nog uit de ietsje oudere generatie, en deed dat ook vooral maar .

Want anders !!!!

Pa, of ma moest dan op school komen, of kreeg thuis zelf leerkracht bezoek, en dan OEWWWWW !

Wat boezemden ze je weer in op die klote scholen ?

Respect te hebben voor de notabelen, leerkrachten, burgemeesters, doktoren, politie etc., etc.

En vooral werd je flink gewaarschuwd dat ze de middelen hadden, om als je dat NIET DEED je flink af te straffen !

Dus beste mensen bedenk je SINTERKLAAS = dus eigenlijk SATANSKLAAS !

Het mes snijd voor de Vrijmetselaars met dat satansklaas gedoe ook weer lekker aan 2 of meerdere kanten !

Want wat dacht u van alle extra inkomsten weer voor die vermeende schatkist van de rioolratten “STAAT DER VER_NEDER_ landen” ?

Invoer rechten , accijnzen, belastingen, BTW, extra loonheffingen etc. uiteindelijk over alles wat u voor elkaar, of de kleintjes koopt ?

Uiteraard moet u de kleintjes hoe moeilijk dan ook, met deze wetenschap, hun hebbe dingetje, en lolletjes s NIET gaan ontnemen !

Dit is met deze boodschap aan u, ook absoluut niet mijn bedoeling !

Maar laten we met zijn allen eens een goede creatieve manier bedenken, om de kleintjes al in een heel vroeg stadium te waarschuwen voor deze ongelooflijke eeuwenoude fucking “hersenspoeling” !

Van angst aan jagerij etc.

SATANSKLAAS, voor mij en velen, ben je hier mee heerlijk door de mand gevallen !

sint de eerste leugen in je leven !

Sinterklaas gevallen

Mijn ( klein) kinderen, kunnen van mij gerust “iets” krijgen hoor !

Maar absoluut NIET uit naam, en op vermeende geboorte datum  van : BAAL /  SATANSKLAAS !

Voor hen die toch iets aan geliefden, mensen die zelf al kunnen lezen / nadenken willen geven, heb ik een echte goede aanrader !

Een echte eye opener !

Het boekje “het meest gevaarlijke bijgeloof “, geschreven door Larken Rose !

het meest gevaarlijke bijgeloof cover

Voor wie de papieren versie wil, om als alternatief voor SATANSKLAAS weg te geven,  zoek er maar even zelf op !

Het is ook helemaal gratis als Ebook te downloaden, en uiteraard daarna op je gemak door te lezen , met de volgende link  ;

Klik hier om gratis het Eboekje van Larken Rose te downloaden

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments