Ik maak bezwaar

De website van ik maak bezwaar ligt er al enige tijd uit , dit is even een test

Kijk even of je kan downloaden , en laat het even weten

voorbeeldbrief-cjib-01

Posted in Uncategorized

WAKKER WORDEN alsjeblieft !!!!

wakker-worden

Wakker worden !!!!

Nog GEEN 345. 000 mensen die ( verkapt / onwetend ) lid zijn van de georganiseerde maffia, of die georganiseerde maffia op een andere manier steunen, bepalen wat de rest van de mensen in Nederland, en dit waren in 2014, ; 16.902.000 mensen, moeten en mogen !

Zou je het pikken en slikken als je in een straat woont met zo,n 300 mensen , dat er dan slechts 8 mensen op een dictoriale / terroristische manier de dienst in de straat uit laten maken , door 1 van hun vertegenwoordigers ?

Bepalen wat jij moet afstaan van je salaris , wat jij wel en niet mag , wat jij wel en niet MOET !

Wie je MOET toelaten in je straat , jou een enorm hoge boete opleggen voor de grootst mogelijke onzin etc. etc. ?

Zichzelf steeds meer en meer macht, en voordelen toebedenken , kartelafspraakjes met elkaar maken, dit alles om jou maar te knechten , en maar aan de macht te blijven etc. etc.

Nee toch zeker , ik weet wel zeker dat er dan de pleuris los barste in die straat .

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014, waren er 12.815.496 stemgerechtigden in Nederland .

En waren in 2014 ; 16.902.000 inwoners in Nederland .

Bronnen ; http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/151043-18-maart-2015-verkiezingen-provinciale-staten.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevolking_van_Nederland

In 2014 zijn er minder dan 300.000 mensen lid van een der 11 landelijke politieke partijen.

Bron ; http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/25/aantal-leden-politieke-partijen-zakt-tot-onder-300-duizend

Ik tel daar eerlijkheidshalve 45.000 mensen bij ( ongeveer even veel, als de leden van de SP ). dit omdat de PVV slechts 1 officieel lid kent, n.l. Geert Wilders .

De aanhang van de PVV, is ongeveer even groot als van de SP, van daar mijn correctie naar het totale aantal van ; 345. 000 leden , en aanhangers van een der 11 landelijke politieke partijen.

Als je het niet zou pikken en slikken, als je in een straat woont met zo,n 300 mensen , en er slechts 8 mensen op een dictoriale / terroristische manier de dienst in de straat uit maken,

Waarom pikken wij 16.902.000 inwoners ( in 2014 ) van Nederland het dan wel , dat slechts 2,5% ( nog GEEN 345.000 ) mensen die lid zijn van welke politieke partij dan ook, over ons in principe de dienst uitmaken ?

Deze nog GEEN 345.000 mensen alle bovengenoemde , en verder alle andere denkbare nare feiten met ” ons” ( laten ) uitspoken , welke vult u zelf maar naar uw eigen geheugen in, dit d.m.v. ” hun” z.g. vertegenwoordigers ?

HUN vertegenwoordigers” zorgden , en zorgen goed voor “HUN” broodheren, want op ALLE sleutelposities zitten wel “HUN” leden .

Kibbbelen, en kiften doen ze voor de show, zij indoctruneren “ONS” wel, en “WIJ” stom volk geloven immers in “HUN” z.g. democratie !!!

Dit alles onder het mom van z.g. democratie , die ” wij” dan zelf zouden hebben gekozen ?

Welke achterlijke dwaas heeft dit systeem uit de middeleeuwen bedacht ?

En welke achterlijke dwazen willen dit corrupte systeem uit de middeleeuwen nog steeds in stand houden ?

Als je al gaat stemmen, stem je alleen in met “hun” systeem , en hou je het systeem zelf zo doende in stand !

Ga je met de z.g. democratische verkiezingen je stem niet uitbrengen , dan heb je volgens de “eerlijke democratie verslaafde idioten” ( hierna slapende schapen te noemen ), al helemaal niets meer te klagen of te zeggen , over de (on) democratische manier waarop die z.g. ” volksvertegenwoordigers” te werk gaan !

Heeft u ooit 1 politieke partij gezien , die werkelijk voor de volle 100% uw wil , en mening in het programma had ?

Heeft u ooit 1 politieke partij gezien , die werkelijk voor de volle 100% deed wat zij voor de verkiezingen beloofden ?

Kortom kan de meerderheid van de kiezers voor de volle 100% achter de partij staan waarop zij hun stem hebben uitgebracht ?

Ik ben benieuwd hoeveel van de 16.902.000 Nederlanders hierop volmondig ja zouden zeggen .

Heeft men u ooit gevraagd of u het eens was met dit systeem ?

Geloof ook die z.g. volksverbeteraar pro Israel mol Wilders Niet , dit is gewoon een dikbetaalde VVD acteur met een speciale functie .

Hij moet ruzie, en verdeeldheid in de PVV houden , gelijk aan dat een Hans Janmaat dit vroeger al moest bij de Centrum Democraten .

Hij moet de vaderlandslievende Nederlanders koest , en controleerbaar houden, alle volkshoop is immers grotendeels op hem gericht .

Hij lult de aanhang wel vakkundig naar de bek, zoals een beroeps verkoper u allerlei waren aan kan praten, welke u eigenlijk NIET nodig heeft .

Heeft u ooit enig document ondertekend met “het bedrijf de staat der Nederlanden” dat u het er mee eens was, en het zo wilde ?

Want JA “de staat der Nederlanden” is gewoon een bedrijf , in mensen ( handel ) notabene !

Bedrijfsregistratie,s van “HET BEDRIJF” ; “STATE OF THE NETHERLANDS ”

Onder registratie nummer ; 0001008288 , en onder de registratienaam ; “STATE OF THE NETHERLANDS ” is “het bedrijf Staat der Nederlanden” , bij het UCC ( een soort wereld kamer van koophandel ) in Amerika geregistreerd , gelijk firma,s als ; Talpa, Akzo, Heineken, en Phillips etc., daar ook geregistreerd staan .
Op pagina ;http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001008288&owner=include&count=40&hidefilings=0
treffen we
8 registraties als Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals van ; “STATE OF THE NETHERLANDS ” aan .
Firma staat der nederlanden is dus “statements of acquisition of beneficial ownership by individuals , eigenaar van individuen / mensen” , c.q. mensen / slaven handel / houderij dus !”
Deze filings treffen we aan ;

Acc-no: 0000893750-07-000011 registratiedatum ; 2007-01-10

Acc-no: 0001104659-06-074007 registratiedatum ; 2006-11-13

Acc-no: 0001008288-06-000004 registratiedatum ; 2006-02-10

Acc-no: 0000891836-05-000369 registratiedatum ; 2005-08-22

Acc-no: 0000891836-05-000068 registratiedatum ; 2005-02-03

Acc-no: 0000891836-04-000062 registratiedatum ; 2004-02-12

Acc-no: 0000891836-03-000512 registratiedatum ; 2003-09-09

Acc-no: 0000891836-03-000510 registratiedatum ; 2003-09-09
Is het eigenlijk niet de allerhoogste tijd dat die resterende 97,5 % van de 16.902.000 Nederlanders in ons land de macht van die 2,5% die ons terroriseert weer totaal ontneemt ?????

Die 2,5% politieke maffiosa ter verantwoording roept voor hun wandaden, en onderdrukking van een heel volk.

En dan zult u zeggen , welnu ……… !!!!

Is het niet de allerhoogste tijd , dat we een totaal nieuw besturingssysteem voor dit land eisen ?

Een besturingssysteem naar Zwitsers voorbeeld, wat uitslag gebonden volksreferendum voor ” ALLE belangrijke beslissingen ” heet !!!!

Met het aan u berichten over de “politieke maffia” zijn we er nog lang niet .
STEVE BROWN vertelt on het volgende er over .
Bron ; http://www.klokkenluideronline.is/2014/01/elke-vrijdag-mafia-les-met-steve-brown/

De wereldwijde maffia-beweging bestaat ook nog uit een aantal deel-maffia’s, die echter ook weer hecht met elkaar samenwerken om hun doelen te bereiken.
Over deze doelen later meer, maar de kern ervan is: zelfverrijking en het leegplunderen van het volk.
De verschillende maffia-afdelingen zijn
te herkennen aan hun kleuren:
De zwarte maffia: alles en iedereen met een zwarte toga.
Dus: rechters, officieren van Justitie en advocaten.
Ook notarissen behoren tot de zwarte maffia net als de Vrijmetselarij.
Al deze
togadragers werken samen om de burger te bedriegen en te bestelen.
Deze maffia kent een sterk satanisch karakter, en telt vele pedofielen.
De politie maakt ook deel uit van de zwarte maffia en, functioneert als diens prive leger.

 

De witte maffia:

De gehele medische sector inclusief de farmaceutische industrie.

Deze maffia spant samen het volk te vergiftigen, en te vermoorden door het angst aan te jagen voor ziektes en epidemieen.

Bij ‘problemen’ wordt de witte maffia altijd gedekt, door de zwarte waar mee zeer nauwe banden worden onderhouden.

De roze maffia:

Dit is de ‘homobeweging’ die thans door de NWO wordt ingezet ter vernietiging van het traditionele gezin, en van de vaste, liefdevolle relatie tussen man en vrouw.

Deze maffia is extreem machtig, en invloedrijk in alle sectoren van de samenleving, met name in politiek, media en bedrijfsleven.

Werkt nauw samen met de zwarte maffia ter promotie van pedofilie via onder meer pedofiele kinderrechters.

Net als de Joden baseert de roze maffia zijn macht vooral op de ‘discriminatie-paradox’.

Dat wil zeggen dat homofielen de machtigste, en rijkste groep op aarde zijn, maar als je daar iets van zegt, ‘discrimineer’ je.

Zo wordt elke criticus uitgeschakeld, en worden ze machtiger en machtiger.

 

De rode maffia:

De ‘socialisten’ in Nederland vooral vertegenwoordigd door PvdA en SP.

Deze maffia plundert het volk onder de bedriegelijke banier van ‘eerlijk delen’, dan wel ‘spreiding van kennis, inkomen en macht’.

 

De groene maffia:

De ‘milieubeweging’ rond groepen als Greenpeace en de Al Gore-beweging.

Deze maffia fungeert als een door de NWO gecontroleerd ‘moreel afvoerkanaal’ dat mensen de illusie moet geven zich in te zetten voor iets positiefs.

Daarnaast wordt deze maffia door de NWO gebruikt voor het lanceren van leugenachtige horror-scenario’s zoals global warming die weer leiden tot extra belastingen, en dus extra plunderingen van het volk.

Over een echt iets als Fukushima zul je de groene mafia niet horen spreken.

Ook een club als Amnesty International wordt wel tot de groene maffia gerekend omdat die op dezelfde wijze werken als Greenpeace.

 

De oranje maffia.

Deze maffia bestaat uit het Koningshuis, en alle groepen die eromheen slijmen.

Ook de VVD, en haar geheime onder afdeling PVV behoort tot deze maffia-groep.

Kenmerken: extreem decadent gedrag, seksuele perversiteiten, bizarre arrogantie en veel pedofilie.

Sterke banden met de roze, en zwarte maffia: niet voor niets zijn alle bewindslieden van Justitie al sinds jaar en dag VVD’ers.

 

De paarse maffia:

De Katholieke kerk, en alles wat wordt aangestuurd vanuit het Vaticaan.

In principe is elk geloof een onderdeel van het vaticaan !

In Nederland weinig zichtbaar behalve natuurlijk, als het gaat om het verkrachten van kinderen.

Echter: de financieele, en politieke tentakels zijn gigantisch.

Het reikt zelfs tot UW geboorteakte !

 

De lichtblauwe maffia:

Dit is de Joodse maffia, gegroepeerd rond clubs als het CIDI, en de Anne Frank Stichting.

In Nederland relatief low profile, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS.

Daar heeft deze maffia het gehele land (met name banken en media) in een verstikkende wurggreep.

Onderhoudt zeer sterke banden met alle andere maffia’s.


Steun toch helemaal NIKS meer wat die POLI ZIEKEN bedenken om uw steun en blanco volmacht te bemachtigen .

Want als u gaat stemmen, doet u in principe NIETS anders dan “INSTEMMEN” met het totaal corrupte , en POLIZIEKE systeem!

Heeft u het ooit wel eens BETER zien worden na verkiezingen ?

Rot op met die geestes zieke lieden , ze dienen BERECHT te worden door het volk , voor hun WANDADEN , en LAND verraad!

Ik STEM NOOIT meer in met “HET SYSTEEM” !!!

Ik ben , en BLIJF in ALLES mijn “EIGEN VERTEGENWOORDIGER” !

En KOTS op / van “HET SYSTEEM” !!!!!

Word wakker alsjeblieft , het is inmiddels al KWART over TWAALF !!!!!

ALLES wat de POLI ZIEKEN uw zo MOOI voorspiegelden was een LEUGEN , ten behoeve van “HUN” eigen zakken / stokpaardjes , en vriendjes , en grote industrieelen ( NWO )

U was op ALLE FRONTEN STEEDS de dupe , en het SLACHTOFFER van deze GEESTESZIEKE lieden .

valse vlag operatie

9/11 was een valse vlag operatie !

MH 360 was een valse vlag operatie !

MH 17 was een valse vlag operatie !

Parijs was een valse vlag operatie !

Brussel was een valse vlag operatie !

Nice was een valse vlag operatie !

Staatsgreep Turkeye was een valse vlag operatie !

Munchen is WEER zo,n valse vlag operatie !

Etc. etc. om zonder onze protesten maar meer , en NOG meer gewapende illuminatie huurlingen op straat te krijgen !!!

WORD / BLIJF WAKKER , kijk eens wat MINDER naar de grote”LEUGENMACHINE” TV, laat u eens MINDER afleiden van wat er echt om u heen plaatsvind !

Onderzoek alles eens ZELF, en stop met de LEUGEN MEDIA klakkeloos te geloven !

Twijfel je nog ?

Download dan eens gratis dit E boekje , en lees het eens goed door ;

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/09/Het-meest-gevaarlijke-bijgeloof-11.pdf

Of bekijk eens op je gemak deze documantaire ;

WORD en BLIJF WAKKER deel dit bericht zoveel mogelijk alsjeblieft !!!!!!

Posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, schorum, Uncategorized, Valse profeten, Vrije mens, Wandaden van ROOD annex LINKS, zeer goed nieuws voor de burger, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Neset Temirci bekritiseert de media propaganda

Video | Posted on by

Momenteel VEEL VALSE VLAG operaties !!!!!

Er zijn momenteel VEEL VALSE VLAG operaties !!!!!

valse vlag operatie

HOE HERKEN JE EEN FALSE FLAG OPERATIE?

We leven in een tijd waar niets meer is wat het lijkt.

Op alle fronten wordt een doorsnee burger bedrogen en niet in de laatste plaats door zijn of haar eigen overheid.

Voor overheden vormen False Flag operaties onderdeel van hun normale leven en omdat ze zo effectief zijn, worden ze steeds meer in gezet.

Het is een soort ideologisch wapen om de bevolking onder controle te houden door middel van een gefabriceerde vijand.

Ze worden gebruikt in wat wij noemen democratische maatschappijen zoals Amerika en West Europa.

Een maatschappij waarin bewoners nog steeds denken dat ze democratische rechten hebben.


Er zijn vier kenmerken van een False Flag:

1) Direct na de gebeurtenis is er een (te) uitgebreid verhaal, inclusief een voor de hand liggende dader.

Politie, veiligheidsdiensten en de altijd gewillige mainstream-media verkondigen een verhaal wat de gebeurtenis tot in detail uitlegt.

Er worden nooit kritische vragen gesteld aan de autoriteiten.

2) Het officiële verhaal van de gebeurtenis biedt uiteraard altijd voordelen voor de overheid van het land waar dit plaatsvindt.

Zo gebruikte de regering van Bush de False Flag van 9/11 als aanleiding om de gewenste War on Terror te kunnen beginnen.

Wie gaan er nu weer van de gebeurtenis in Brussel, Nice , en ook Ankara gebruik maken????

3) Het officiële verhaal van de gebeurtenis dient om emoties te versterken, zoals angst, maar ook patriottisme om zo goedkeuring te krijgen voor iets wat eerst heel omstreden was.

4) Militaire en politieoefeningen op dezelfde dag of kort ervoor en in de buurt van de aanslag zelf, waardoor vaak complete verwarring ontstaat over wat getuigen nu precies hebben gezien.

Twijffel je ?

Klik weens op onderstaande link je download dan helemaal gratis het door Larken Rose geschreven  E boekje

Het-meest-gevaarlijke-bijgeloof-11

Of kijk eens op je gemak de Thrive documantaire in het Nederlands  !!!

Posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, Moslims, schorum, Valse profeten, Vrije mens, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

De criminaliteit inz. parkeer belasting Gemeente

Gemeente Hilversum pleegt CRIMINALITEIT in vereniging !

Hilversum parkeermaffia dorp

En mogelijk maken nog veeeeeeeeeel meer gemeente,s in Nederland zich hier aan schuldig, mijn vermoeden is dat zeker 50 gemeente,s zich hier aan schuldig maken !

Controleer hier ;

https://www.p1.nl/digitaal-loket

Want krijgt u een z.g. parkeerboete is deze uitgeschreven door iemand die in loondienst staat van een particulier bedrijf , te weten Fa. P1 uit den Haag.

Gemeente Hilversum heeft deze liedelijke lieden de titel “onbezoldigd ambtenaar” toebedacht.

Onbezoldigd , zonder salaris dus , huhhh wie werkt er nu zonder salaris, en zeker als het zo,n kutbaantje is!

Dit kan dus al NIET !!!

U krijgt een brief thuis , jajaja slechts een brief afkomstig van een ander “BEDRIJF” namelijk “tobias fiscaal”, die zich verschuilt achter een postbus nummer in Doorn!

Die simpele brief moet de schijn wekken bij onwetende burgers , een naheffing voor parkeerbelasting te zijn !

Maar dit is het helemaal NIET , aangezien alleen bestuursorganen ( overheden dus ) belastingaanslagen, oftewel beschikkingen mogen uitvaardigen !!!!

Een bedrijf MAG DIT HELEMAAL NIET !!!

Doen zij dit wel is het wettelijk een poging tot oplichting , art. 326 WBS !!!!

Tobias fiscaal stuurt u een brief waarin staat “KOPIE NAHEFFINGSAANSLAG , met heel misleidend

gemeente Hilversum er bij vermeld .

Onwetende mensen trappen hier bijna altijd in .

Heel krom is de nederlandse wet, want u moet wettelijk gezien WEL BEZWAAR maken tegen een NIET RECHTSGELDIGE VORDERING, anders blijft de betalingsverplichting op u liggen.

Oplichtersbedrijf Tobias fiscaal weet dit maar al te goed, en doet er alles aan dat u op een VERKEERDE manier bezwaar gaat maken !

Volgens hen moet het zoals hier vermeld ; https://www.tobias-beheer.nl/bezwaar_maken.aspx

DOE DIT ECHTER NOOOIT ZO !!!!

Er is MET OPZET, een leugen verhhal op internet gezet, en in de brief vind u geen duidelijk RETOUR ADRES / VESTIGINGS ADRES van Tobias Beheer / Tobias Fiscaal vermeld, wat hen betreft moet u eerst maar betalen, en bezwaar gaan maken bij partner in crime, het bedrijf P1 in den haag !

Eerst betalen doe dat NOOOOOIT , u heeft de “oplichters dan namelijk een gift gedaan”, die u wettelijk gezien NIET MEER TERUG kunt vorderen !!!

Als u ooit al eens een bekeuring heeft gehad via het CJIB / CVOM hoeft u namelijk ook niet eerst te betalen, en daarna bezwaar maken, zolang uw bezwaar daar loopt, heeft u uitstelling van betaling.

Zeker op een vermeende belasting aanslag is het gelijkheidsstelsel , of te wel art. 1 van de grondwet van toepassing !

NIET VOORUIT BETALEN DUS !!!

Volgens TOBIAS Fiscaal moet u bezwaar maken ten kantore van P1 in den Haag , zogenaamd zit hier dus een “ambtenaar van de Gemeente Hilversum”.

Nou mooi NIET !!!

Bezwaar maken tegen de NIET RECHTSGELDIGE VORDERING, moet u bij de verzender van de NIET RECHTSGELDIGE VORDERING doen!

T.w. bij Tobias fiscaal , op het adres ; Postbus 96, 3940 AB Doorn

Hoe doet u dat ?

U maakt een fotocopy van de aan u verzonden, NIET RECHTSGELDIGE VORDERING !

Kopieert , plak onderstaand in een document , pas het aan met uw gegevens

 

wakker-worden

En maak ze in een brief op duidelijk voorzien van uw gegevens, maak tevens uw WEL RECHTSGELDIGE factuur aan hen op zoals onderstaand ;

———————————————————-

Aan fa. Tobias fiscaal

Postbus 96

3940 AB Doorn

Onderwerpen ; 1 ) Mijn bezwaar tegen uw NIET RECHTSGELDIGE VORDERING.

2 ) aankondiging aangifte tegen uw bedrijf bij de politie inz. art. 326 WBS

3 ) Mijn factuur aan u, voor door u aan mij verplichte arbeid , factuurnummer ; ( zelf bedenken )

Hilversum ; …-… – 2016

Factuurdatum ; ( idem als boven )

Beste medewerker van Tobias fiscaal, op d.d. ………… ontving ik van u een “brief” ( copy bijgesloten ) welke een NIET RECHTSGELDIGE VORDERING is, en door mij ondergetekende ; ……….. word gezien als een poging tot oplichting, welke een strafbaar feit is volgens art. 326 van het wetboek van strafrecht, ondergetekende maakt hierbij formeel bezwaar tegen uw NIET RECHTSGELDIGE VORDERING, en zal derhalve ook aangifte tegen u, c.q. uw bedrijf bij de politie gaan doen .

Aangezien ondergetekende GEEN contractuele verplichtingen heeft , nog met u, nog met 1 uwer partners in crime, en door mij ongevraagd een NIET RECHTSGELDIGE VORDERING toe te sturen, waar op volgens de nederlandse wetgeving op moet reageren, en bezwaar tegen aan moet tekenen, daar ander de betalingsverplichting zou blijven bestaan.

Heeft u fa.Tobias fiscaal ondergetekende, ;………… VERPLICHT alsin functie van “juridisch adviseur” tot het verrichten van werkzaamheden.

Uniek doorlopend factuurnummer ; ( hier vult u zelf een factuurnummer in )

Derhalve deel ik u hierbij mede dat mijn uurtarief 220,00 Euro per uur bedraagt, exclusief materiaal kosten !

Waarvan onderstaand factuur, met factuuromschrijving

Het opstellen , en ter post bezorgen van dit poststuk 2 uur arbeid a euro. 220,00 per uur Euro. 440,00

2 bedrukte vellen a 4 papier a Euro, 5,00 per vel is Euro, 10,00

1 Enveloppe Euro, 5,00

1 maal aangetekend aan u verzenden afgerond bedrag Euro, 10,00

Totaal factuurbedrag door u aan mij ondergetekende te voldoen Euro. 465,00

Betalingswijze;

U kunt uw betaling aan mij overmaken via bankrekening nummer ; ( duidelijk uw complete bankrekeningnummer hie vermelden ) ten name van ; ………………….. , welke tevens “ de geautoriseerd persoon” is.

Betalingstermijn ;

Binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum zoals in dit poststuk vermeld .

Voorkom verhogingen betaal s.v.p. op tijd .

Ik dank u voor uw werkopdracht , met vriendelijke groet, tevens “ de geautoriseerd persoon” .

Zonder kwade wil , of frivoliteit

Uw volledige naam , adres , postcode , en woonplaats , en handtekening met het liefst RODE pen !

Fotocopy er bij, en AANGETEKEND aan hen verzenden!

Vervolgens aangifte doen bij de politie , inz. art.326 WBS, alles bij de politie laten aanvinken, ook schadeverhaal !!

Weigert de politie aangifte vraag de weigerende agent om zijn haar bedrijfs ( politie) pas , en noteer de gegevens incl. dienstnummer, en vertel deze dat u nu elders 2 aangifte,s gaat doen ( ook tegen hem, haar )

Laat u niet afpoeieren, alhoewel de meeste agenten dit ook vast niet zullen doen.

Even nog alles op een rijtje

Waarom poging tot oplichting ?

1 ) Bewust gekozen voor het woord DUPLICAAT er in , een bedrijf waarachter Tobias BEHEER zich verschuilt , mag geen schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandelingen uitvaardigen , of versturen !

2 ) Het bedrijf waarachter Tobias BEHEER zich verschuilt vermeld expres “gemeente Hilversum” in de brief om te doen voorkomen , of als zijnde de brief afkomstig is van “het bestuursorgaan gemeente Hilversum”

3 ) Bedrijfslogo Tobias naast de zin “gemeente Hilversum” , zeer misleidend naar geadreseerden toe , op deze wijze word getracht , geadreseerden te laten denken dat Tobias beheer gerechtigd zo zijn om schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandelingen uitvaardigen , of versturen !

4 ) Er word gemeld dat er een naheffingsaanslag is opgelegd , echter NIET door welk bestuursorgaan , en er word ook GEEN ORGINEEL afschrift van de schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandeling , uitgevaardigd door het bestuursorgaan gemeente Hilversum” meegezonden !

Mededeling uit louter oogpunt de geadreseerde te misleiden , en bang te maken !

5 ) Er word wederom gesugereerd aan de vaak onwetende geadreseerde , dat de brief een schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandeling zou zijn , echter zonder officieel bewijs van overleg orgineel exemplaar , ook is er geen enkel bewijs van een cedering , een schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandeling kan NIET gecedeert worden !

6 ) Er is MET OPZET geen duidelijk RETOUR ADRES / VESTIGINGS ADRES van Tobias Beheer / Tobias Fiscaal vermeld , dit om te vermijden dat de geadreseerde op rechtsgeldige wijze bezwaar maakt , of kan maken tegen de NIET RECHTSGELDIGE VORDERING ( zie ook 7 )

Zie wat is een rechtsgeldige vordering , er MOET altijd bezwaar gemaakt worden tegen de NIET RECHTGELDIGE vordering .

Citaat “Als u een rechtsgeldige vordering ontvangt, waarvan u meent dat deze onterecht is, dan dient u bezwaar aan te tekenen tegen deze vordering.

Anders blijft de verplichting op u liggen.

Dit kan zelfs zover leiden dat het tot een rechtszaak komt.”

7 ) Met opzet word er in de brief de illusie gewekt , dat er bezwaar ingediend moet worden , bij een heffingsambtenaar van “ de gemeente Hilversum” welke kantoor houd bij “het BEDRIJF P1 on street te DEN HAAG , er word dus een VALS bezwaar adres opgegeven !

Een ambtenaar van “het bestuursorgaan gemeente Hilversum” , dient in LOONDIENST te staan bij “het bestuursorgaan gemeente Hilversum”

Een ambtenaar van “het bestuursorgaan gemeente Hilversum” , beantwoord brieven , op briefpapier ambtenaar van “het bestuursorgaan gemeente Hilversum” , autoriseert deze , en ondertekend deze met natte inkt balpoint !

SAMENZWERING met P1 dus !

Met OPZET worden er o.a. op de website van P1 , een aantal in HUN straatje passende z.g. bezwaarpunten genoemd , die weinig tot NIETS zeggend zijn , onwetende geadreseerden tracht men te ontmoedigen bezwaar te maken .

Er word met OPZET NIET gewezen op de mogelijkheid , om op wettelijke / juridische gronden bezwaar te maken !

8 ) Er word in de brief gesuggereerd , zelfs een aantal malen geeist dat men VOOR af MOET betalen , en nog voor een bepaalde termijn ook ..

Dit zijn zeer duidelijke aanwijzing voor een criminele opzet , ik citeer uit “wat is een rechtsgeldige vordering”

Alleen een rechtsgeldige vordering geeft de verplichting tot betaling.

Hier vind u alles over een rechtsgeldige vordering / factuur ; http://www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/boekhouden/waar-moet-een-factuur-aan-voldoen

Als de vordering niet rechtsgeldig is, dwz niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, is er geen betalingsverplichting.

Sterker nog, als ik een niet-rechtsgeldige vordering (wat eigenlijk geen vordering is) betaal, dan doe ik in feite een schenking.

Deze schenking kan ik niet terug vorderen en ik kan er ook geen rechten aan ontlenen.

Een rechtsgeldige vordering is in feite een waardedocument.

9 ) Er word geeist ( onrechtmatige dreiging , bedreiging ) de “schenking” want een betaling is zoals in @8 vermeld , eigenlijk niets meer dan een schenking geeist , en nog voor een bepaalde termijn ook , over te maken naar de in mijn ogen criminele organisatie TobiasFiscaal Hilversum , en wel op HUN REKENINGNUMMER te Doorn

10 ) Dreiging met sancties verhogingen , indien men de “schenking” ( betaling van de NIET RECHTSGELDIGE VORDERING ) , NIET binnen de door hen gestelde termijn voldoet !

11 ) een bedrijf waarachter Tobias BEHEER zich verschuilt , mag geen schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandelingen uitvaardigen , of versturen !

12 ) duidelijke aanwijzing inz. tot art. 326 , men wenst GEEN verantwoording te nemen voor de NIET RECHTGELDIGE vordering , en tevens ook een feit , wat de brief tot een NIET RECHTGELDIGE vordering maakt , het ontbreken van de (naams ) vermelding van de autoriserend ( verantwoording nemend ) persoon .

13 ) duidelijke aanwijzing inz. tot art. 326 , men wenst GEEN verantwoording te nemen voor de NIET RECHTGELDIGE vordering , en tevens ook een feit , wat de brief tot een NIET RECHTGELDIGE vordering maakt , het ontbreken van de “NATTE INKT handtekening” van de autoriserend ( verantwoording nemend ) persoon .

14 ) Het BTW nummer van het bedrijf Tobias BEHEER ontbreekt in de brief

15 ) Het k.v.k. nummer van het bedrijf Tobias BEHEER ontbreekt in de brief .

Posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, Moslims, Parkeermaffia en wanbeleid, politiemisshandelingen, schorum, Uncategorized, Valse profeten, Vrije mens, Wandaden van ROOD annex LINKS, zeer goed nieuws voor de burger, Zichzelf legaliserende maffiaorganisatie "gemeente Hilversum", Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

De POLIZIEK VERNEUKT ons meer dan ons lief is !

POLIZIEK

Stelling !

ALLE POLITICI zijn ;

NARCISTISCHE, GEESTESZIEKE CHRONISCHE LEUGENAARS !

MACHTSGEILE VOLKSVERLAKKERS !

POLIZIEK MAAKT MEER STUK DAN DE BURGER LIEF IS !

Is dit ook jouw mening ?

Stem dan NOOOOOOOOOOOOOOOIT meer, want met stemmen verleen je de NARCISTISCHE, GEESTESZIEKE CHRONISCHE LEUGENAARS, en MACHTSGEILE VOLKSVERLAKKERS slechts een BLANCO VOLMACHT om uit jouw naam HUN wandaden uit te voeren !

Is dit ook jouw mening ?

Deel dit bericht dan zo veel mogelijk, op elke wijze !

 

Posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, Moslims, Parkeermaffia en wanbeleid, politiemisshandelingen, schorum, Uncategorized, Valse profeten, Vrije mens, Wandaden van ROOD annex LINKS, zeer goed nieuws voor de burger, Zichzelf legaliserende maffiaorganisatie "gemeente Hilversum", Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Allemaal even tekenen , en zoveel mogelijk delen s.v.p.

Goede Morgen NEDERLAND , …. “” Wij steunen NIET ALLEEN , …Claude Vermeulen in zijn strijd TEGEN DE PARTICIPATIEWET “” , …Met deze Petitie Steunen en steunt U OOK UW BELANGEN aangaande de Participatiewet .
Ik kan alleen maar 1 ding vragen , en melden ….TEKEN DE PETITIE , het is in ieders Belang voor wie met deze zogenaamde wet te maken heeft , denk maar aan de WANTOESTANDEN, die jullie ook worden aangedaan !!!
AUB , PLAATS UW HANDTEKENING en DEEL en STUUR DOOR , Ik ben Vastberaden , ……Zijn jullie dat ook ?
BELANGRIJKE MEDEDELING = Je dient jou handtekening te bevestigen in je postvak in . Aan iedereen , VAN Harte Bedankt !!!
Allemaal even tekenen , en delen s.v.p.
Posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, schorum, Uncategorized, Valse profeten, Vrije mens, Wandaden van ROOD annex LINKS, zeer goed nieuws voor de burger, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA | 1 Comment