Ik teken GEEN petietie,s meer, en doe NERGENS meer aan mee

Helemaal tureluurs, en gallies word ik van mensen, en clubs die oproepen tot demonstraties, of het tekenen van een petitie !

pas op nee

Ik ben, en blijf ten oneindige “MIJN EIGEN VERTEGENWOORDIGER !”

Want ;

Is de slavernij , en onderdrukking niet reeds lang geleden afgeschaft ?

Op 1 juli 1863 gebeurde dit in Nederland alias, (VER) – NEEJJJ – DER – land

Nederland alias (VER) – NEEJJJ – DER – land, was een van de laatste landen waar dit gebeurde.

Het besluit hiertoe werd al in 1848 genomen.

Maar het duurde alleen nog vele jaren, voordat de wet er daadwerkelijk kwam, en was.

Het toenmalige parlement kon het er namelijk moeilijk eens worden, over de schadevergoeding die een eigenaar moest krijgen, voor het verlies van zijn ‘eigendom’

Hij / zij wiens voorouders leefden in slavernij, zijn dus op 1 juli 1863 letterlijk “vrij” gekocht, of is het soms “OVERGEKOCHT”, door de “staat der Nederlanden”

We kennen middels wetten, dus geen slavernij meer in Nederland, art. 4 UVRM en art. 273f SR.

Waarom laten we “ONS” onder het mom van DEMOCRATIE = “DEMON CREATION” = “DEMONEN CRE-EREN”, dan ( NOG) knechten door (volks) VERTEGENWOORDIGERS van anderen ?

Gaan stemmen, tijdens vermeende “democratische verkiezingen”, is dus DEMOCRATIE = “DEMON”CREATION” = “DEMONEN CRE-EREN” !

6ee053d5f8ce116d7b37eb44426b02ed_w1170_h500px_cp

Zij die er wetend, of blind intrappen democratisch te gaan ( IN ) stemmen, met “het SYSTEEM”, CRE-EREN dus wetend, of onwetend de volksvertegenwoordigers = de “DEMONEN”.

Die hun medemensen “HUN” wil, en wetten willen opleggen, en die zij wensen te slaven, en af te persen etc.

Dit is overdracht van slavernij, en ook verboden middels, art. 4 UVRM en art. 273f SR.

U DIE (IN)STEMT, en dit is OVERDRACHT VAN MACHTIGING.

Bent persoonlijk verantwoordelijk voor de schulden, en de misdaden, die deze mensen plegen als “UW VOLKS VERTEGENWOORDIGERS !”

U heeft immers ( IN) GESTEMD, met deze ellende die zij veroorzaken, bij andere mensen !

Andere mensen hoeven middels wet namelijk helemaal NIETS !

Art 1:2 BW, Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld

Ik ben geen contract met deze partij aangegaan, er is geen contract ik handel autonoom in mijn recht Art 1:2 BW, en Art 3:33 B

Ook NIET wanneer een vertegenwoordiger van een ander het hen iets wil opleggen, of van hen eist !

( IN) STEMMER pas op !

Art. 6:172 BW vertelt ;
Indien een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de hem als zodanig toekomende bevoegdheden, een fout jegens een derde inhoudt, is ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk.

U heeft u zelf, wetend, of onwetend, schuldig gemaakt aan ; art 140 sr, en dat is SAMENWERKING MET EEN CRIMINELE ORGANISATIE !!

U de ( IN ) STEMMER, bent dus ook AANSPRAKELIJK voor deze volks-knechting, jegens UW MEDE MENSEN

U de ( IN ) STEMMER, heeft daar in ook een plicht, daar van aangifte te moeten doen, om u zelf daar van te verschonen ; Art 135 SR in recht van, en art 53 SR en plicht van in art 160 SV.

En de plicht zich in een dikke kennisgeving, aan de “DEMON CREATED” alias de ( volks) vertegenwoordigers, zijn / haar machtiging aan hen, per ommegaande in te trekken.

En zijn / haar minachting jegens hen kenbaar te maken !

Ook diegenen, elke ambtenaar onder ambtseed, die de opdrachten van de “DEMONEN” ambtshalve MOET gaan uitvoeren.

Heeft onder ambtseed van art 162 SV, de “PLICHT” hier van onmiddellijk aangifte te van te gaan doen !

De IDIOTEN die BEWUST zo nodig “DEMON CREATEAD LIJERS” wilden, en het niet met bovenstaande eens zijn.

En “bewust” (IN) GESTEMD hebben met “HET SYSTEEM” moeten nu ook voor eens, en voor altijd, hun grote bek houden.

slavernij

En ook vooral NIKS meer oproepen, of aan petities etc. tekenen, ze kregen immers waar ze “DEMON CREATEAD” voor kozen, juist ja “HUN LIJERS” !

Advertisements
Posted in Uncategorized

“Vrienden”

jezus vrienden

Dus ??????

Posted in Uncategorized

Leer je rechten kennen !

Er is maar 1 RECHT, en dat is je MENSENRECHT.

En het wetboek VAN STRAFRECHT.

DE REST IS gewoon REGELGEVING VAN CONTRACT RECHT !

MENSEN HOE SIMPEL KAN HET ZIJN ?

Niet doden, Niet stelen, Niet dwingen.

En de rest is in welbevinden van overeenkomst, in verbintenis van contract.

Leer uw recht, ieder word geacht de wet te kennen.

Handhaaf uw mensenrechten het is uw recht.

Mike legt het u allemaal uit op Zaterdag 23 Juni 2018, in Houten !

 

Mike silverberg

Posted in Uncategorized

Machtsgeilheid, en controledwang steeds meer oorzaak voor (pogingen tot) zelfdodingen !

Mensen hun eigendommen worden waardeloos gemaakt .

Mensen worden ge terrorriseeerd door “vertegenwoordigers van andere mensen”

Een gemeenteraadslid, of MIN HISTER, is namelijk slechts op een smerige achterbakse wijze DEMON CREATION gekozen, vertegenwoordiger van “ANDERE MENSEN”

Dit vermeende by DEMON CREATED gemeenteraadslid, en loco BOERGEMEISTER van de RECHTSPERSOON = dus simpel BEDRIJF gemeente Putten

Roelof Koekkoek van de POLIZIEKE vereniging “Wij Putten” koekoek

is de verantwoordelijk persoon voor forse waarde vermindering van andermans eigendommen, schendingen van mensenrechten etc. etc.

Slavernij, knechting, en mensenhandel etc., zijn volgens, Art. 273f,SR., en Art.4 UVRMverboden

Uhhhh slavernij namens andere mensen hun BLANCO VOLMACHT, verleend bij de DEMON CREATED  gehouden verkiezingen schijnt dus helemaal te zijn toegestaan in “VER NEEJJJ der land” gemeente Putten, en elders !

bron ; https://www.destentor.nl/putten/noodkreet-na-zelfmoordpoging-putten-te-streng-bij-wonen-op-vakantiepark~aaedb748/

zelfmoordpoging: ‘Putten te streng bij wonen op vakantiepark’

10.000 euro bedraagt de dwangsom voor permanente bewoning van een bungalowpark in Putten.

Volgens Henk van Driel wilde zijn echtgenote daardoor zelfmoord plegen.

,,Niet de oorzaak, wel de druppel.”

Henk van Driel vond zijn echtgenote op 20 mei bewusteloos in de stacaravan op bungalowpark ‘t Hoekje in Putten: poging tot zelfmoord.

Ze kwam tot haar wanhoopsdaad nadat de gemeente Putten in een brief liet weten dat het echtpaar zijn recreatiebungalow moet verlaten.

Volgens de Puttenaar had zijn vrouw een overdosis pillen geslikt.

 

Dat deed zij kort nadat de parkeigenaar een brief van de gemeente Putten ontving waarin hij werd gewezen op illegale permanente bewoning van zijn park door onder anderen het echtpaar van Driel.

Als hij geen einde maakt aan de situatie wacht hem een dwangsom van 10.000 euro.

Hij zegde de familie van Driel de wacht aan.

Van Driel: ,,Wij moeten ons huis uit.

 

Maar waar moeten we naartoe?

Mijn vrouw is erg overstuur geraakt.

Ze had al last van angststoornissen en PTSS, na een auto-ongeluk.

Door de brief van de gemeente is het haar te veel geworden.

Ze heeft een overdosis pillen geslikt en had een afscheidsbrief geschreven.

Gelukkig kwam de ambulance op tijd en is ze gered.

Eerst lag ze in het ziekenhuis in Harderwijk, nu is ze opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk in Ermelo.

De actie van de gemeente is niet de enige oorzaak, maar wel de druppel.

Ik wil dat verhaal vertellen, want het is belangrijk dat de gemeente Putten ziet en beseft welke schade ze aanbrengt.”

Opmerking Vrijheidstrijder wellicht ??? ;Art. 1382 Bw., welke tekst luidt :
“Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.”

Ingrijpen

De bewuste standaard-brief die aan permanente bewoners van 't Hoekje is gestuurd, ook aan het echtpaar Van Driel.

 

Van Driel is niet de enige Puttenaar die het strenge beleid hekelt van de gemeente rond mensen die permanent wonen in recreatieparken

De bewuste standaard-brief die aan permanente bewoners van ‘t Hoekje is gestuurd, ook aan het echtpaar Van Driel. 

De afgelopen periode haalden verschillende noodkreten al de publiciteit.

Ook voor Zeger Wijnands (85) is de maat vol.

Hij schreef eind vorige week een brief waarin hij de gemeenteraad oproept in te grijpen.

Zelf woont Wijnands al sinds 1998 op het bungalowpark aan de Zuiderveldweg, vlak bij zwembad De Bosrand.

De eigenaar van het bungalowpark kreeg ook een aanschrijving van de gemeente Putten voor Wijnands.

Ook hij moet per 1 september weg zijn of hij krijgt een dwangsom.

Behalve voor Wijnands en het echtpaar Van Driel geldt de dwangsom voor nog meer permanente bewoners van het bungalowpark.

De bejaarde Wijnands heeft besloten te verhuizen.

Hij gaat weg uit Putten.

,,Ik woon hier al meer dan vijftig jaar, maar ik word weggejaagd.

Dus heb ik een stuk grond gekocht in Zuidwolde, waar ik een huis laat bouwen.

In Putten heb ik niet meer het gevoel dat ik in een rechtsstaat woon.

Wat hier aan de hand is, is een ramp.

De gemeente is de menselijke maat totaal uit het oog verloren.”

Schrikt

Wethouder Roelof Koekkoek ( Wij Putten ) is sinds kort verantwoordelijk voor de strijd tegen het permanent wonen op recreatieparken.

Koekkoek schrikt als hem wordt verteld dat een wanhopige bewoonster volgens haar man een zelfmoordpoging deed nadat hen de wacht was aangezegd.

Maar hoe dramatisch ook, de gemeente Putten verandert de regels niet.

Nee ze houd complete RAZZIA,s, zie; Razzia,s georganiseerd door gemeente Putten

,,Sinds vier jaar voeren we dit beleid. We hebben inmiddels zo’n 1500 handhavingsgevallen gehad.

Dit is voor het eerst dat zich zo’n noodsituatie voordoet.”

Dit is voor het eerst dat zich zo’n noodsitua­tie voordoet

Roelof Koekkoek, wethouder

Putten, maar ook veel andere recreatiegemeenten, strijdt al jaren tegen de permanente bewoning van vakantiewoningen.

Op verschillende recreatieparken is sprake van overlast, terwijl de gemeenten er nauwelijks zicht op hebben wie er allemaal verblijven.

Caravans worden bewoond door arbeidsmigranten die op zoek zijn gegaan naar goedkope huisvesting.

Maar ook personen in nood, zoals mensen die gescheiden zijn, psychosociale problemen hebben of die in de schulden zitten, hebben er een plek gevonden.

Om de controle te herwinnen, staat onder meer Putten permanente bewoning niet toe.

Koekkoek: ,,We realiseren ons heel goed dat dit beleid hard aankomt, zeker als mensen soms al twintig jaar in hun bungalow wonen en ze er dan uit moeten.

Maar we blijven doorgaan, want we willen af van het permanent wonen.

We proberen mensen echt te helpen en te begeleiden.”

 

Briefschrijver Zeger Wijnands kent de wanhoopsdaad van één van zijn mede-parkbewoners.

Hij stelt dat meer mensen door de handhavingsacties van de gemeente radeloos zijn: ,,Ik snap niet waarom dit moet.

Jarenlang heeft de gemeente het wonen op recreatieparken gedoogd.

Toen ik in 1998 op dit bungalowpark kwam wonen, had mijn buurman net een woonvergunning gekregen van de gemeente Putten.

Daarin stond letterlijk dat de gemeente Putten ervoor koos de primaire levensbehoefte van wonen voor de inwoners te laten prevaleren boven handhaving op permanent wonen.

Pas onder burgemeester Lambooij is daar verandering in gekomen.

Hij is een kruisridder die jaagt op bewoners van recreatiebungalows.demonen

Mensen zijn in paniek.

Ze vluchten weg.

Het halve bungalowpark staat hier inmiddels leeg, de boel verloedert.”

Ik snap niet waarom dit moet.

Jarenlang heeft de gemeente het wonen op recreatie­par­ken gedoogd.

Zeger Wijnands, briefschrijver

Slachtoffers

De bejaarde Puttenaar laat het er niet bij zitten.

Hij heeft nu zijn hoop gevestigd op de gemeenteraad van Putten.

Die moet burgemeester en wethouders tot de orde te roepen.

Via de recent verstuurde brief hoopt Wijnands de lokale politiek te overtuigen in te grijpen.

,,Dit moet stoppen anders gaan er slachtoffers vallen.

Mensen die me willen helpen kunnen zich bij me melden.

Ik wil een werkgroep oprichten van recreatieondernemers en bungalowbewoners, om te kijken wat we kunnen doen.”

 

Wijnands heeft later deze week een gesprek met wethouder Koekkoek over de situatie.

De wethouder benadrukt dat nogmaals dat Putten streng is, maar dat er ook niemand zo maar op straat wordt gezet.

,,Mensen krijgen een half jaar de tijd.

Als er uitzicht is op een oplossing, zijn we bereid een half jaar uitstel te geven.

We bieden ook sociale zorg als dat nodig is.

De menselijke maat is zeker belangrijk voor ons.

We realiseren dat dit beleid grote gevolgen heeft voor mensen, zeker als ze al jaren op een bungalowpark wonen en nu weg moeten.”

Wethouder Roelof Koekkoek van Wij Putten, de wethouder, die zich zelf dus helemaal NIET aan wetten houd.

Mag wat mij betreft best eens goed SCHRIKKEN !

Beste park,en chalet eigenaren, stop hem dit maar eens onder zijn neus !

De onderstaande wetsartikelen, met dank aan Mike Silverberg, van de vereniging vrije mens !

Pas je de volgende wetsartikelen toe, art 285b sr, art 365 sr, art 284 sr art, 285 sr, art 282a sr, art 273f sr, art 274 sr, art 4 uvrm, art 4 evrm

Door zijn wederrechtelijke, en onrechtmatig handelen via art 317 sr, op dwang in civiel recht, en het recht van art 1:1 BW

De verbintenis van vrijheid in wil art 3:33 BW

Daar op vernietiging van gronden art 3:44 bw, en zijn dwaling art 6:228 bw buitenrechtelijk art 3;49 en art 3:50.

En allemaal zeker aangifte gaan doen, tegen dit KOEKOEK s EI, bij de Politie Putten, in je burgerplicht van art 135 sr en art 160 SV.

Moge dit er ook zeker 1500 aangifte,s tegen hem PERSOONLIJK worden !

Refererend aan dit artikel, het volgende bron ; https://www.destentor.nl/putten/psycholoog-na-zelfmoordpoging-in-putten-gemeente-had-heftige-reactie-kunnen-voorzien~ad5200e0/

Psycholoog na zelfmoordpoging in Putten: gemeente had heftige reactie kunnen voorzien ;

De gemeente Putten had kunnen weten dat een ernstig incident zeer waarschijnlijk is bij het huidige strenge handhavingsbeleid tegen permanent wonen in recreatiebungalows.

Dat zegt psycholoog prof. dr. René Diekstra.

Hij reageert op het feit dat een vrouw in Putten zichzelf van het leven wilde beroven nadat ze een ‘dreigbrief’ had ontvangen van de gemeente Putten, waarin stond dat ze illegaal woont in een recreatiebungalow en dat ze weg moet.

 

Gedragswetenschapper Diekstra stelt dat wanneer een grote groep mensen door een overheid wordt aangevallen op iets dat te maken heeft met hun primaire levensbehoeften, er altijd incidenten optreden.

Een overheid die daar vooraf niet op is voorbereid schiet tekort, vindt de psycholoog.

Dreigbrieven

Diekstra: ,,Als een overheid zoals de gemeente Putten 1.500 dreigbrieven stuurt waarbij mensen het dak boven hun hoofd dreigen kwijt te raken, is het onvermijdelijk dat er bij een aantal betrokkenen kortsluiting ontstaat in het hoofd.

Dergelijke vergaand ingrijpende maatregelen leiden tot een kortsluitingsreactie bij een deel van de betrokkenen.”

Kortsluitingsreactie

Volgens Diekstra is ‘een dak boven het hoofd’ een basisbehoefte van elk mens.

,,De waarschijnlijkheid van een ernstige reactie is nadrukkelijk aanwezig op het moment dat de overheid mensen hun zekerheid ontneemt.

Als mensen uit hun huis worden gezet, is de kans aanwezig dat ze hun sturing kwijtraken.

Ontreddering slaat toe.

De  kortsluitingsreactie ontstaat door de hulpeloosheid waarin mensen zich terecht voelen komen.

Hun probleem oplossings repertoire schiet tekort.”

Suïcidaal

Sommige mensen kiezen dan voor de oplossing: ‘rechtdoor omhoog’, en worden suïcidaal.

Dat kan tegelijk het uitzenden van een noodsignaal zijn.

Een overheid die kiest voor maatregelen die zwaar ingrijpen op het bestaan van mensen, zou vooraf rekening moeten houden met het feit dat er ernstige incidenten gaan komen.”

Voor wie gedacht had, dat dit alles zou zijn, in dit oewwww zo fijne DEMON CREATED PUTTEN, heeft het helemaal mis !

DEMON CREATED PUTTEN heeft dus belooft, de bewoners van de chalets aan andere betaalbare huisvesting te helpen !

Maar hoe kan zij hen dat beloven ?

Chalet eigenaren moeten binnen 6 maanden weg !

Hoe is het onderstaande dan in vredesnaam mogelijk ?

dsc_3178-800x445

bron; http://www.putten365.nl/2018/06/06/protestactie-bij-gemeentehuis/

Protestactie bij gemeentehuis PUTTEN !

José van Zelderen is de wanhoop nabij.

Al meer dan twee jaar is ze samen met haar 2 kinderen ‘dakloos’.

Na haar scheiding heeft ze urgentie aangevraagd bij de woningstichting voor een huurwoning.

Ze kreeg dit niet omdat ze zich al een aantal jaren geleden had ingeschreven en ze zou bijna boven aan de lijst staan.

Sindsdien schrijft ze in op elke woning die vrij komt.

Elke keer belandt ze rond plek 10 omdat mensen die wel een urgentieverklaring hebben voorgaan.

De afgelopen twee jaar verbleef ze met de kinderen elke keer korte tijd bij familie, vrienden, en in een recreatiewoning.

Ze heeft zelfs weer een tijdje bij haar ex gewoond, maar dat bleek ook niet te werken.

Uit wanhoop protesteerde ze vandaag ( 06-06-2018 ), tijdens de markt bij het gemeentehuis.

Binnen een half uur stonden twee BOA’s van de gemeente, voor haar neus en nodigde haar uit voor een gesprek op het gemeentehuis.

Redactie ; 2 maar ????

PUTTEN heeft bijna meer BOA,s ( BEFEHL OPVOLGENDE ACHTERLIJKEN ) in dienst, dan dat zij inwoners heeft !

In het gesprek kreeg ze eenmalig toestemming door te gaan met haar actie wat ze hierop ook deed.

Redactie ; waarvoor heb je in godsnaam toestemming nodig van deze “ZICH ZELF LEGALISERENDE” mongolen, om op straat te staan met een protestbord in je handen ????

In Putten geld schijnbaar de nederlandse wet, de UVRM, en de EVRM verklaring NIET !

Iets concreets hebben deze “ZICH ZELF LEGALISERENDE mongolen”, vertegenwoordigende “de rechtspersoon gemeente Puttn”José van Zelderen na meer dan 2 jaar wachten etc. NIET toegezegd, of beloofd in dat gesprek.

 

Hoe kunnen ze dan in godsnaam zeggen dat ze de bewoners van de chalets, op de bungalowparken wel binnen een paar  maanden kunnen , en willen helpen ?

Hoe kunnen ze in godsnaam van je EISEN dat je je eigendom MOET VERLATEN ?

Wie bepaald wat 365 dagen per jaar re-creeren is, “de vertegenwoordigers van de rechtspersoon gemeente Puttn”, staan wellicht boven de nederlandese wetgeving , en de UVRM ?????

Ik herinner deze “habsnurkers” heel graag aan ; de rode draad die door de Nedelandse wetgving loopt

Je mag NIEMAND zowel als burger, nog als rechtspersoon,en  nog als “AMBTENAAR” zijnde;

Niet doden / Niet dwingen / Niet bestelen

Ook dreigen is Dwingen, zie ; Art. 284.1, 285.1, 285.2, 317 Wvsr.

Ik herinner deze “habsnurkers” ook heel graag aan ;  aan de uitspraken van het Neurenberg tribunaal, welke stelde dat de mens, zich verschuilende achter een rechtspersoon, zelf verantwoordelijk is voor zijn / haar daden !

Welke uitspraak een precedent schepping gaf voor vele rechtzaken, ook in VER NEEEJJJ derland !

Gelijk de NAZI kopstukken die tijdens het proces van Neurenberg.
Zich beriepen op “dat hebben wij NIET geweten”, en “bevel is / was bevel”
Zij werden zij door hun rechters “PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK” gesteld voor hun daden, omdat zij geacht werden, als mens, van vlees en bloed, met gezond verstand begiftigd, geboren te zijn !

Een vuurwapen, motorvoertuig, robot, computer, of machine, etc. kan n.l. zelfstandig helemaal niets.
Zonder een levende mens, van vlees, en bloed, welke een opdracht / commando geeft, of zelf de machine bedient, etc.
En daardoor voor het eind product / resultaat, van zijn / haar daden etc. “PERSOONLIJK verantwoordelijk” is.
Levende mensen, van vlees, en bloed, als zijnde, de vertegenwoordigers van de “dode entiteiten”, leggen / legden andere levende mensen, van vlees, en bloed al tijdenlang, “ongewenste DIENSTBAARHEDEN” op.
Zij eisen middels dwang, dreiging, en afpersing (onrechtmatige) vorderingen op.
En plegen daar mee vele strafbare feiten, door voor eigen rechtertje te spelen.
Uit onwetendheid, en angst voldoen vele mensen, maar aan deze afpersingen, privacyschendingen, en (onrechtmatige) vorderingen.
Waar mede het MENSEN, en Burgerrecht, van andere mensen wordt geschonden.

En uhhhhhh, heren Lambooy, en Koekoek, krab je ook maar eens een paar maal op de ambtelijke kop, inz. Art. 1382 Bw., welke tekst luidt :
“Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.”

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bespaar je zelf op een handige manier aanteken kosten voor een brief verzending

Wanneer je bewijsbaar een bericht brief moet versturen naar een instantie of bedrijf, doen de meesten dit per aangetekende post.

Er is een veel handigere, en goedkopere manier om je bewijs van verzending te hebben .

1 ) stel je brief op, vermeld in je brief ook dat deze zowel per pdf in een email aan ze verzonden word , als ook per GEWONE briefpost .

Kopieeer deze brief ook in je documenten.

De kopie open je weer, en maakt met je word / open office er een PDF document van.

Zoek het e mail adres van de instantie / het bedrijf .

Deze zijn veelal met google wel te vinden.

b.v. zoekterm “contact belastingdienst Apeldoorn”

Ook  krijg je vaak al direct de site, en de contact pagina  van die pipo,s

Vul hun contact formulier in , en als boodschap / klacht etc.

vul je in ; zie de hierbij toegevoegde PDF bijlage , deze is bestemd voor “ali babba” ( uiteraard de naam voor wie deze bestemd is ) PERSOONLIJK !

Hij / zij dient onmiddellijk kennis te nemen van de inhoud van de toegevoegde bijlage !

Pats verzenden, en in 99 %, krijg je per ommegaande al een e mail van ze retour dat je email ontvangen is door ze.

Ik zelf verstuur dat soort mails altijd na kantoortijd, want sommige beantwoorden inkomende mails handmatig.

En na kantoortijd verzenden ze vaak automatisch een antwoord mail, van bevestiging.

Je per mail verzonden PDF bestand is echter NIET rechtsgeldig, omdat je NIET met natte inkt kan ondertekenen.

uhhh oepz probleempje dus ???

Uhh NEE, want je had vermeld , dat je ook per gewone post, een papieren exemplaar zou verzenden !

Dat ga je ook doen, en veelal kan dit ook helemaal GRATIZZ !!!

Veel instellingen, en bedrijven hebben namelijk een antwoordnummer.

Brieven pakketjes gericht aan een antwoordnummer, behoef je NIET te frankeren, de ontvanger betaald de verzendkosten namelijk !

Zij hebben hier voor een contract met Post.nl afgesloten.

Heeft jouw geadresseerde zo,n antwoordnummer ?

Nou dat is heel makkelijk op te zoeken op Klik hier om te zoeken of jouw geadresseerde een antwoordnummer heeft

Heeft die het niet , tsja dikke pech, dan kost het jouw een gewone postzegel in plaats van aangetekend verzenden.

Dat scheelt altijd nog zeker 5 Euro !

Vergeet absoluut NIET om je papieren versie WEL met “natte inkt” te ondertekenen, en vraag ook altijd in je document naar een ontvangst bevestiging van ze .

Uhhh ik mag het uiteraard NIET zeggen, en die website gratis antwoordnummer maakt je er ook op attent.

Maar die gratis antwoordnummers zijn indien je je eigen vindingrijkheid gebruikt .lachen-krul

Voor meer te gebruiken !

hondenpoep

Uhhh mogelijk uw kado voor ????

letselschade-stoeptegel

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gebruik de nieuwe privacy wet in je voordeel !

voorbeeldbrief privacywet  klik op het voorgaande om de voorbeeldbrief  te bekijken, en evt te downloaden !

 

Gebruik er uit wat je wil , copy & paste !

 

Hier onder de tekst !

Koptekst :  Dit is een juridisch document, de houder van dit document is hier zelf verantwoordelijk voor, en dient dit document geheel goed door te lezen, alvorens dit evt. te beantwoorden,
en dient dit document, bovendien zelf goed te bewaren, zie ook de voet tekst !

Aan ; HIER DE NAAM VAN HET (STAATS)BEDRIJF WAAR HEEN JE HET STUURT
T.a.v. : HIER EVT DE NAAM VAN DE CONTACT PERSOON, WAAR HEEN JE HET STUURT
ADRES , straat en huisnummer ;
Postcode , en plaats
Mijn kenmerk ; Zelf te bedenken ,maar maak deze vooral zo ingewikkeld en lang als je wilt !
Onderwerp ; onmiddellijke verwijdering van mijn privacy gegevens uit uw, en uw contactpartners hun databestanden.
Hier uw plaats, en datum
Lecturi Salutem
BW.2 Art,1, welke stelt HIER DE NAAM VAN HET (STAATS)BEDRIJF WAAR HEEN JE HET STUURT is een
rechtpersoon , en BW.2 Art,5, welke stelt een, rechtspersoon staat met een natuurlijk persoon gelijk.
Art 1. GW in acht nemende, u voorts verwijzend naar Art 1:1 BW, Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en
bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten, u voorts verwijzend naar Art 1:2 BW, Persoonlijke dienstbaarheden,
van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.
Geef ik u hierbij in een vrije wilsbeschikking Art.3.33 BW aan, absoluut “ de DIENSTBAARHEDEN”, van de HIER DE NAAM VAN HET (STAATS)BEDRIJF WAAR HEEN JE HET STUURT, nooit “vrijwillig” te willen, en zullen dulden.
U voorts verwijzende naar de nieuwe privacy wet, (AVG ) VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, en welke op 25-05-2018 in werking trad
Gelet op dat HIER DE NAAM VAN HET (STAATS)BEDRIJF WAAR HEEN JE HET STUURT, onder rechtspersonen valt, en Art 1. GW in acht nemende, gelijke is aan, bedrijven als ziggo, KPN, Aldi, de Lidl of enig ander bedrijf.
Welke per 25-05-2018 MOETEN voldoen aan de nieuwe privacy wet, (AVG ) VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD.
Geef ik u hierbij in een vrije wilsbeschikking Art.3.33 BW aan, absoluut NIET te willen dat er ook nog maar enige
“ persoonsgegevens”, inz de te Hier je geboorteplaats, op Hier je geboortedatum geboren zijnde “ NATUURLIJK
PERSOON” HIER JE VOLLEDIGE GEBOORTE NAAM / NAMEN IN HOOFLETTERS VET GEDRUKT , of enige afgeleide van diens naam, terstond na dagtekening van deze kennisgeving, in uw enig van uw bestanden blijft bestaan.
Geef ik u hierbij in een vrije wilsbeschikking Art.3.33 BW aan van u te WILLEN, dat u terstond aan derde partijen
verstrekte gegevens, inz de “ NATUURLIJK PERSOON” HIER JE VOLLEDIGE GEBOORTE NAAM / NAMEN IN HOOFLETTERS VET GEDRUKT , of enige afgeleide van diens naam, onmiddellijk verwijdert, of laat verwijderen !
En geef ik u hierbij tevens in een vrije wilsbeschikking Art.3.33 BW aan, absoluut NIET te willen dat u nog enig
denkbare gegevens inz de “ NATUURLIJK PERSOON” HIER JE VOLLEDIGE GEBOORTE NAAM / NAMEN IN HOOFLETTERS VET GEDRUKT , of enige afgeleide van diens naam, bij enig denkbare derde partij opvraagt, of daar van nog accepteert.
En geef ik u hierbij tevens aan, dat indien u NIET voldoet hier aan, en ik dit constateer, ik dit gelet op mijn
BURGERPLICHTEN, dit terstond aan HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, zal moeten melden.
Adres ;
Europees Parlement
Bât. Altiero Spinelli
Afd; aangiften / meldingen privacy schendingen.
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 – Bruxelles/Brussels
Belgium
Ik zal dan dit schenden van mijn privicy, en mensen rechten, ook als mensenrechten ( UVRM ) schending melden aan ;
College voor de Rechten van de Mens
Kleinesingel 1-3
3572 CG Utrecht
Het is middels het in dit document vermelde, aan mij, en aan niemand anders om mijzelf te besturen.
Toestemmingen te verlenen om mijn privacy gegevens te mogen bezitten, beheren, op te vragen, te mogen delen etc .
Ik heb geen handelsbevoegdheden aan derden gegeven, ook aan uw rechtspersoon NIET !
Ik zal nooit handelsbevoegdheden aan derden geven, ook aan uw rechtspersoon NIET !
Noch geef ik iemand het recht voor mij te spreken ,of te handelen.
Ook verleen ik niemand het recht om mij vanuit een algemene bestuurlijke regelgeving, verplichtingen op te leggen, die
op enigerlei wijze, mijn ook maar enig denkbare rechten schenden.

Gaarne ontvangt ondergetekende van uw, rechtspersoon ( bedrijf ), een geautoriseerde ontvangstbevestiging, met
daar in ook duidelijk vermeld ondergetekende zijn / haar kenmerk.
Ondergetekende, verleend u hierbij vooraf nog 1 malig schriftelijke toestemming, om hem / haar, op de door hem / haar
gewenste wijze verder te mogen benaderen.
Aangezien het ondergetekende, inzake zijn / haar geloof, en persoonlijke levensovertuiging, zeer streng verboden is, met robots, computers, en machines te communiceren, een robot, computer, of machine, kan n.l. zelfstandig helemaal
niets, zonder een levende mens, welke verantwoordelijk is, en welke persoonlijk ter verantwoording geroepen kan worden, voor zijn / haar handelingen.
En om voor ondergetekende rechtszekerheden te stellen, en ter zijner, harer gewenste controle, zekerheden te stellen,
met een levende mens, welke verantwoording neemt voor zijn / haar communicatie, en welke bereid is, en de evt. gevolgen daarvan te aanvaarden, te communiceren.
Uw evt. antwoord poststuk(ken) duidelijk te autoriseren met de naam, functie, dienst en of personeelsnummer, en de “natte handtekening” van de verantwoording nemende, verantwoordelijke, levende mens, c.q. verantwoordelijke persoon.
Poststukken die aan ondergetekende verstuurd zijn / worden, met een zogenaamde droge (ingescande) handtekening, of die helemaal niet voorzien zijn van een handtekening, of met de mededeling “deze brief is automatisch aangemaakt”
etc., zullen door ondergetekende, middels waarborging van ; Art 1.1 GW, als een minachting aan zijn / haar geloof, persoonlijke levensovertuiging, en intellect, en als NIET RECHTSGELDIG, worden beschouwd / ervaren worden.

Zonder oneerbiedigheid, kwade wil, of frivoliteit, met vriendelijke, beleefde soevereine groet, HIER JE ROEPNAAM

post
Hier je naam, adresgegevens, en handtekening ( het liefst met RODE balpen )

 

Voet tekst ; Attentie het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de @auteur; NIET toegestaan dit document, of delen uit dit document, op enigerwijze te wijzigen, of te
dupliceren, dit op straffe van dwangsom van 100.000 euro, per gebeurtenis, welke door de @auteur, direct opeisbaar zal zijn !

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dames eisen alsnog vergoeding voor “DWANGARBEID” in katholieke internaten van het Vaticaan !

bron ; https://nos.nl/artikel/2233144-vrouwen-eisen-genoegdoening-voor-dwangarbeid-in-katholieke-internaten.html

 

xxl

Internaat van Zusters van de Goede Herder in Leiderdorp (1965), foto ; KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM

 

In ruim een eeuw tijd – tussen 1860 en 1973 – hebben zeker 15.000 vrouwen dwangarbeid gedaan in katholieke instellingen.

Ze kregen niet betaald voor hun werk in bijvoorbeeld wasserijen en naaiateliers.

De NRC deed onderzoek naar de wantoestanden en becijferde om hoeveel meisjes en vrouwen het ging.

Annemie Knibbe van het platform Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik noemde vier jaar geleden in Trouw al de kindertehuizen van de Zusters van de Goede Herder, waar duizenden vrouwen leden onder machtsmisbruik.

Slechts vijf vrouwen deden er melding van.

Excuus

Vijf andere vrouwen eisen nu excuses, en uitbetaling van niet-ontvangen loon.

Ze worden daarin gesteund door het Vrouwenplatform.

Dat wil dat de overheid onafhankelijk onderzoek laat doen naar de uitbuiting, waarbij bekeken moet worden wat de rol van de overheid daarin was.

Op NPO Radio 1 zei Annemie Knibbe dat Deetman in zijn onderzoek over seksueel misbruik, de dwangarbeid die vrouwen in internaten moesten doen niet wilde meenemen.

Ze zei dat de vrouwen naar erkenning snakken, en aandringen op uitbetaling van het gederfde loon.

Volgens Knibbe zijn de vrouwen aan hun lot overgelaten.

Schaamte weerhield volgens haar velen van hen ervan een klacht in te dienen.

Ierland

In Ierland hebben zich ook dergelijke wantoestanden voorgedaan.

Dezelfde congregatie, de Zusters van de Goede Herder, was daar bij betrokken.

Begin deze eeuw bood de Ierse regering excuses aan, en keerde een schadevergoeding uit.

De congregatie heeft aan de NRC laten weten dat aan de slachtoffers excuses is aangeboden.

De zusters weigeren echter schadevergoeding te betalen, omdat de zaak verjaard is.

Gevallen vrouwen

In de naaiateliers en wasserijen werkten zogenoemde gevallen vrouwen.

Onder hen waren prostituees, veroordeelden, ongehuwd zwangere meisjes en vrouwen, maar ook wezen.

Tot het begin van de jaren 70 werden zij tegen hun wil door de overheid, voogdijverenigingen, de Kinderbescherming en ouders in de gestichten geplaatst.

Het werk daar werd voorgesteld als boetedoening.

De opdrachten kwamen van fabrieken, confectiebedrijven, hotels en ziekenhuizen, maar ook van particulieren, In 1933 kwam er een order binnen voor 40.000 legerhemden.

De instellingen van de Zusters van de Goede Herder stonden in Tilburg, Zoeterwoude, Almelo en Velp.

In de internaten kwam ook seksueel misbruik voor.

Een klacht daarover van een vrouw werd twee jaar geleden gegrond verklaard, door de commissie die het kindermisbruik in de kerk naging.

De dames kunnen genoegdoening voor hun slavenarbeid al bij voorbaat vergeten, denk ik, want :
Het Vaticaan (een TRUST) en de Romeinse Staat (een TRUST) van JuliusCaesar werden in 1302 opgericht met de pauselijke acte Unam Sanctum

http://one-evil.org/…/texts_papal_bull_1302_unam…/

In die acte beweert het Vaticaan, de executeur te zijn van het testament van Jezus Christus (de bijbel).

En claimt namens deze, het eigendom van de planeet aarde, met alles wat er los en vast op zit.

Het Vaticaan is nu een kerk, maar voorheen was het een secte.

In 1455 maakt Nicholas V de pauselijke acte Romanus Pontifex op.

http://one-evil.org/…/texts_papal_bull_1455_romanus….

Deze acte claimt alle zielen op aarde, en stelt elke ziel veilig in een TRUST.

Voor het gemak noem ik die de ZIEL, is mens, en is dus SLAVERNIJ !

Deze trust word tot op de dag van vandaag “voor ons” door het Vaticaan beheerd.

acte-Aeterni-Regis-1481

In 1481 maakt Sixtus IV de pauselijke acte Aeterni Regis op.

http://one-evil.org/…/texts_papal_bull_1481_aeterni….

Deze acte claimt alle mensen op aarde in TRUSTs ( = belegging ),  die ik LICHAAM zal noemen.

In 1537 maakt Paul III de pauselijke acte Convocation op ; http://one-evil.org/…/texts_papal_bull_1537_convocation….

Deze acte claimt alle aardse bezittingen in TRUST,s  ( = beleggingen ) , die we maar BEZITTINGEN zullen noemen.

Hier komt boven op ; code civil 1811, c.q. decreet van naams aanneming, uitgevaardigd door de Militaire bezetter, NARCIST, en VRIJMETSELAAR, Lodewijk Napoleon

Voor 1801 waren ALLE inwoners van het grondgebied, welke thans geografisch bekend staat als Nederland, soevereine mensen van vlees, en bloed, ZONDER “VRIJWILLIG” aangegane verplichtingen!

Dit word bevestigd door; de rechten van de MENS, en van de burger (1795)

Met code civil 1811, c.q. decreet van naams aanneming, uitgevaardigd door de Militaire bezetter, NARCIST, en VRIJMETSELAAR, Lodewijk Napoleon, kwam aan de soevereiniteit van levende mensen tijdens de “eerste FRANSE REPUBLIEK’, op 18 augustus 1811, onder ‘DWANG , en op STRAFE VAN”, toenmalig gewettigd decreet van naams aanneming, een einde !

Bron ; https://nl.wikipedia.org/wiki/Verklaring_van_de_rechten_van_de_mens_en_de_burger

Alle soeverein levende mensen binnen de “eerste FRANSE REPUBLIEK’, werden middels decreet van naams aanneming, “onwettig geslaafd” van soeverein levend mens, naar NATUURLIJK PERSOON .

Middels code civil 1811, werden “RECHTSPERSONEN”, gemeentes, provincies etc. opgericht.

Deze omschrijving van gemeentes, provincies etc., zijn “RECHTSPERSONEN”, is thans nog terug te vinden in BW.2 Art,1

Een vrije keuze om kinderen te laten dopen, en zich daarmee “VRIJWILLIG” in te laten inschrijven in kerkelijke “doopregisters’.

Werd middels code civil 1811, en de daaraan gekoppelde oprichting, van de “RECHTSPERSONEN”, t.w. de gemeentelijke burgelijke standen, thans het GBA.

Onder ‘DWANG, en op STRAFE VAN”, omgezet naar een “VERPLICHTE geboorte registratie” van de gecreeerde staats SLAAF, annex de NATUURLIJK PERSOON

Op deze “VERPLICHTE geboorte registratie,s” welke op slinkse wijze, om de rechten van de MENS, en van de burger (1795), te omzeilen.

Werden de geboorteakte,s opgemaakt op de; Cestui Que Vie na-geboorte, van de nieuw aangegeven borelingen.

Op GEEN enkele opgemaakte geboorteakte is, daarom ook niet, de tekst “geboren een levend, of levens vatbaar mens” vermeld.

En werd er tevens in het geniep, bij elke “VERPLICHTE geboorte registratie”, een Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, dit is een belegging, op de nieuw “verplicht” aangegeven boreling, zijn / haar geboortedatum opgericht.

Met uiteraard een bijbehorend, Cestui Que Vie (na-) geboorte trustfonds, dit is eigenlijk gewoon een beleggingfonds.

Bij oprichting van de Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, word er door het vaticaan, en de staat in het, Cestui Que Vie (na-) geboorte trustfonds, een bedrag gestort.

Dit bedrag is een garantstelling voor de eerste levensjaren, en de te maken kosten, van de Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, tot hij / zij geld gaat opbrengen, middels belastingen, boetes, etc.

Deze Cestui Que Vie (na-) geboortetrusten, worden door de staat gebruikt als onderpanden, voor staatsleningen etc., en worden thans zelfs gewoon op de beurzen in het diepste geheim verhandelt.

Het VERPLICHTE ERFZONDE CONTRACT”

Mijn, en uw voorouders werden middels code civil 1811 “verplicht een familienaam’, te kiezen, en voortaan deze “verplicht gekozen familienaam’ te gebruiken.

De door de voorouders “verplicht gekozen familienaam’ van de vader, zou automatisch overgaan naar diens kinderen.

Uw, en mijn voorouders werden hierdoor, onder ‘DWANG , en op STRAFE VAN”, gecreeerde staats SLAVEN, annex NATUURLIJKE PERSONEN

Mijn voorouders hebben hier, gelet op Art.7 van deze code civil wet, nooit “VRIJWILLIG” mee ingestemd, en waren bovendien te onwetend, en onmachtig, om zich tegen de militaire bezetter destijds te verzetten !

Ook mijn latere voorouders, en hun kinderen weer, werden hierdoor vervolgens, onder ‘DWANG , en op STRAFE VAN”, gecreeerde staats SLAVEN, annex NATUURLIJKE PERSONEN gemaakt, en gehouden.

Ook zij werden door “de staat der Nederlanden” onwetend gehouden, en waren vervolgens weer te onwetend, en onmachtig, zich hier tegen te verzetten !

Deze door de Militaire bezetter, NARCIST, en VRIJMETSELAAR, Lodewijk Napoleon, ge cre-eerde staats SLAVERNIJ, gaat middels de hedendaagse wetgevingen Art.1:19e.2 BW tot heden ten dage nog steeds door !

Heden ten dage nog, verzuimd de ambtenaar van de burgelijke stand, al dan niet onwetend de “verplichte geboorte aangever” goed, en eerlijk voor te lichten.

Wat hij / zij middels; Het Vertrouwensbeginsel, Fair play-beginsel Art. 2:4 Awb, belangenafwegingsplicht Art. 3:4 lid 1 Awb, Zorgvuldigheidsbeginsel Art. 3:2 Awb, Motiveringsbeginsel Art. 3;46 Awb, Verbod détournement de pouvoir Art. 3:3 Awb, art. 3:4 lid 1 Awb, en art. 3:4 lid 2 Awb, toch wel zou moeten doen !

Het bovenstaande word GEEN ENKELE “verplichte geboorte aangever” medegedeeld, het word angstvallig verzwegen voor hen !

Bedrog (van staatswege), volgens Art.44 BW boek 3, dus !

Wellicht zijn zelfs de ambtenaren van de burgelijke standen, door de “staat der Nederlanden” zo ge·in·doc·tri·neerd, dat zelfs zij hier van, onwetend gehouden zijn.

Aan code civil 1811, c.q. decreet van naams aanneming, uitgevaardigd door de Militaire bezetter, NARCIST, en VRIJMETSELAAR, Lodewijk Napoleon, uitgevaardigd, op 18 augustus 1811.

En voortvloeiselen daar uit, kan NIEMAND, ook de “rechtspersoon staat der Nederlanden” niet.

Thans rechten ontlenen, om mij levend mens xx levenslang te knechten, slaven, dwingen, belasten, of af te persen etc.

Gelet op dat dit een wet, van het eerste Franse keizerrijk is, die onder “Dwang, op STRAFFE van” is opgemaakt.

Slavernij, knechting, en mensenhandel etc., zijn volgens, Art.273f.sr, en Art.4 UVRM, heden ten dage verboden.

Gelet op ; Art .44 BW boek 3., en art 228 BW 6., betekend dit voor zowel code civil 1811, als ook voor Art.1:19e.2 BW.

Vernietiging van rechtshandelen, door wederrechtelijk handelen, zie art 44 BW 3 dit vernietigt dat rechtshandelen, dit word bevestigend in art 49 en 50 BW 3

Ik als gelijke, gelet op ; BW.2 Art,5 van “de rechtspersoon Staat der Nederlanden”, vernietig deze hierbij dan ook !

Ik denk dan ook, dat de dames ook eerst code civil 1811, en Art.1:19e.2 BW.  nietig moeten verklaren

Tevens ;

Gelijk ik vrij ben om een gekregen, of ge-orven fiets, auto, of om het even wat, te gebruiken.

Ben ik als mens ook vrij, om een ander geschenk, of erfenis te gebruiken, of niet te gebruiken .

Een geschenk, of erfenis van mijn (voor) ouders aan mij, is een dienstbaarheid, aan mij.

Vastgesteld is in het burgerrecht, Bw. Art.1 dat ik vrij ben om een dienstbaarheid, te dulden of niet te dulden.

Ook is er de wilsverklaring, Bw. Art.3.33, waaruit moet blijken dat er een contract is aangegaan, op vrijwillige basis, vanuit Bw. Art.3.44, onrechtmatige contracten onder DWANG zijn vernietigbaar.

Niemand kan mij dus “verplichten” iets als erfenis te accepteren, te gebruiken, of te weigeren.

Niemand kan mij dus ook “verplichten” de “verplichte” FAMILIENAAM, xxxx, ontstaan door “Het VERPLICHTE ERFZONDE CONTRACT”, als erfenis te accepteren, te gebruiken, of te weigeren.

Gesteld en gelet op MIJN ; natuur, mensen, en burger RECHTEN, die hier onder zijn vermeld, ben ik slechts, hij die IK ZELF WIL ZIJN ; “de Mens, en voor-namelijk persoon” sjonnie, en kom voort uit de families xxxx, en yyyy”.

pas op neeWraak, en vernietig  ALLE staats, en kerkelijke waanzin, & knechting zo veel mogelijk ! 

 

Posted in Uncategorized