Breaking News: Volksheld Erwin Lensink is ontsnapt uit zijn politieke gevangenschap !

Breaking News: Volksheld Erwin Lensink is ontsnapt,  uit zijn politieke gevangenschap !

13934728260_d700d86647_b

Mensen met vuurwapens kwamen Erwin met een bevel tot binnentreding zoeken in de woningen van Andrea Mossel en Nico van den Ham.

Die heeft van de razzia in zijn woning een opname gemaakt:

https://youtu.be/lwfdYbyixSE

In Nederland worden politieke tegenstanders van het regime Von Amsberg het leven onmogelijk gemaakt.

En onder valse voorwendselen opgesloten in psychiatrische gevangenissen.

Erwin Lensink zit al jaren lang vast omdat hij ooit uit protest tegen het regime Von Amsberg een waxinelichtjehouder naar de gouden koets gooide.

Meer informatie op de website van Nico van den Ham:
http://nicovandenham2.blogspot.com/…/politie-valt-woningen-…

 

Mochtje Erwin tegen komen bel vooral de “HORZELS” NIET, maar help hem !

Je bent immers toch geen NSB er ?

nsb-ers20marcheren20door20de20straten20van20amsterdam

Is Erwin gek, of gevaarlijk ?

Uhhh NEEJ hoor absoluut NIET !!!!

Hij gooide slechts met een waxine lichtje naar “onze” onderdrukkers !!!

Maar ???

 34844860_238763123548592_343036426591404032_n

Heejjj, en voor de fans van “onze” onderdrukkers, alvast een stukje uit de ware troonrede van MORGEN !!!!!

Leden der Staten-Generaal, bestuurders van multinationals en grootaandeelhouders,

Ik wil u feliciteren met de enorme vooruitgang die ons land in de afgelopen periode dankzij uw inzet tot stand heeft gebracht.

Onze vermogens namen enorm toe.

Dankzij het democratische mandaat dat wij van de kiezers kregen op de verkiezingsdag weten wij dat er een weergaloos vertrouwen in ons beleid is.

Vandaar dat we in het volste vertrouwen de dividendbelasting gaan afschaffen, de vennootschapsbelasting gaan verlagen en de BTW gaan verhogen.

Op deze manier blijven alle kosten en opbrengsten netjes in balans met als bijkomend voordeel dat we de gelden overhevelen van het volk naar ons, de elite!

Dankzij de sleepnetwet hebben wij de beschikking over alle relevante data van elk van de 17 miljoen inwoners.

Dit, geachte toehoorders, vormt de basis – het fundament – van onze veiligheid en bescherming van onze opgebouwde vermogens.

Alleen door kennis van privacygevoelige informatie kunnen wij ons tegen extremistische aanvallen weren en opstandige elementen het zwijgen opleggen.

Op elk moment kan de overheid deze gegevens bekijken en zelfs de data op de computers aanpassen indien afwijkingen bij burgers van de nationale lijn worden ontdekt of dat zij de nationale veiligheid bedreigen.

In het Midden-Oosten blijft, dankzij onze steun aan anti-Assad verzetsgroepen, het conflict in volle gang. Dit ter stimulering van de omzet van onze banken en wapenindustrie.

Zoals het er nu naar uitziet zal onze industrie de komende jaren de vruchten kunnen plukken van onze oorlogsinspanningen aldaar, in het kader van de NAVO, zowel te land, ter zee en in de lucht.

De verwachting is wel dat Nederland voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden zal worden aangeklaagd, maar door in het kielzog van onze machtige vriend en bondgenoot de VS te blijven zal dit zeker overwaaien.

Nooit tevoren was ons volk zo trouw en goedgelovig als dat in de huidige eeuw.

Zij blijven vertrouwen houden in onze politiek ondanks niet waargemaakte beloftes in het vuur van de verkiezingsstrijd en uitglijders zoals vriendjespolitiek en dergelijke.

Zij staan als een huis achter deze regering.

Ieder leugentje slikken zij in wijsheid. In plaats van te hoop te lopen tegen dit gouvernement richten zij hun frustraties op vluchtelingen, moslims en anders denkenden.

Natuurlijk heeft het kabinet hier de hand in en weet op subtiele wijze de ontevredenheid (die in ieder volk soms de kop opsteekt) te kanaliseren in de richting van de migranten.

Nimmer voelt het volk de behoefte deze regering aan te pakken.

Ook hier hebben wij magistraal de hand in. Door stevige subsidies aan sport en spelen is een groot deel van de bevolking geoccupeerd met dit tijdverdrijf.

Hierdoor beseffen zij niet welke offers zij brengen om Nederlander te kunnen zijn.

De bevolking staat al vele jaren toe dat onze en bevriende multinationals ons land als belastingparadijs gebruiken en daardoor in staat worden gesteld om overal ter wereld belasting te ontgaan, inclusief in Nederland zelf.

Dit alles draagt ertoe bij dat de BV Nederland een bijzonder goede verstandhouding heeft met het internationale bedrijfsleven.

En dat kan niet door ieder land gezegd worden.

Ons streven is om deze warme relatie te bestendigen en zelfs uit te breiden, door de vennootschapsbelasting binnen een aantal jaar af te schaffen.

De dividendbelasting was slechts een voorbode daarvan.

Uw regering heeft Rusland als schuldige aangewezen voor alles wat misgaat in de wereld inclusief het neerschieten van de MH17.

Dit past naadloos in het verhaal dat de NAVO en ons land heeft gekozen, namelijk dat de Russen het Westen bedreigen, op dezelfde manier zoals we destijds de eerste Koude Oorlog met de USSR zijn begonnen.

Wij achten een herhaling van zetten wenselijk, immers uiteindelijk is de USSR ingestort wat u een lieve duit heeft opgeleverd.

Datzelfde scenario voeren we nu weer uit, maar dan met de afgeslankte versie van de USSR, namelijk Rusland.

De vooruitzichten tot zover zijn rooskleurig en veelbelovend.

Helaas moet het MKB enige miljarden verlies aan omzet slikken door de economische boycot van Rusland, maar langzaam gaat ook deze groep geloven dat dit alles dient om de veiligheid van Nederland te kunnen garanderen.

Het is ons gelukt ervoor te zorgen dat werknemers er summier op vooruitgaan.

Dankzij de slimme constructie van de SER zien zij, aangevoerd door de vakbonden, al vele jaren collectief af van al te grote loonsverhogingen, terwijl de huren stijgen en de eerste levensbehoeften duurder worden door de hogere BTW.

U ziet het lukt ons de rijken rijker en de armen nog gehoorzamer te maken, waardoor ons land tot de top van de rijkste landen ter wereld behoort.

Wij hebben al enige jaren geleden besloten het universitair onderwijs meer elitair te maken.

Het is geen goede zaak als iedere burger zich universitair kan scholen.

Daarom hebben wij het prijsplaatje duurder gemaakt en de mogelijkheid geopend om studieleningen af te sluiten, als interessante winstmogelijkheid voor de banken.

De universiteit hebben we gereserveerd voor de elite.

Dit beleid begint langzaam aan zijn vruchten af te werpen, doordat studenten zich realiseren dat ze met een studieschuld geen woonhypotheken meer kunnen afsluiten.

Hierdoor zijn de meesten gedwongen zich te beperken tot het hoger beroepsonderwijs.

Ons sociale systeem is het beste ter wereld.

Nergens houden wij onze werklozen en arbeidsongeschikten zo keurig in het gelid als in ons land.

Dankzij ons unieke concept waarbij de medewerkers van de sociale dienst een driedubbele functie hebben als controleur, rechter en beul.

Op deze manier weten wij ontevreden elementen al in een vroeg stadium feilloos te ontmaskeren en blijft de rest van de beroepsbevolking zijn werk doen.

Dit uit angst dat ook zij moeten aankloppen bij de sociale dienst.

Wij zijn ontzettend trots op onze burgerij.

En zij zijn enorm zuinig op ons, hun leiders, op hun elite, daar waar alle kennis en winsten samenkomt en bewaard wordt voor het bevoorrechte nageslacht.

Als teken van eenheid en bewondering voor de grandeur van ons vaderland hebben wij dit jaar de Nederlandse driekleur in de Tweede Kamer opgehangen.

Dit is een eerbetoon aan u, gewaardeerde landgenoten.

Hulde voor alles wat u voor uw land heeft gedaan.

Is er een betere manier om onze waardering te tonen dan met de Nederlandse vlag?

En steeds aan u te denken, wanneer we deze vaandel fier zien staan achter het spreekgestoelte van de Kamer?

Tot slot nog een woord van dank aan de Groningers.

Op mijn verjaardag ben ik op bezoek geweest in uw geteisterde provincie.

protest

De regering heeft de enorme bijdrage van Groningen aan de schatkist en ‘s lands grootste multinational met dank aanvaard.

Uw offer voor het reilen en zeilen van dit land is niet in geld uit te drukken.

Uw huizen verzakken en scheuren, u discussieert, maar blijft vooral trouw aan de natie.

Dat maakt ook de Groningers een bijzondere loot aan de boom van het Nederlandse leven.

Voor de nabije toekomst verwachten wij dat de economie blijft groeien.

Wij willen vanaf deze plek nog even stilstaan bij de bijzondere band die veel volksvertegenwoordigers in onze Tweede Kamer hebben met Shell.

Zeker in het nieuwe politieke jaar houden we daar op een bijzondere manier mee rekening.

Onze premier is niet voor niets vanaf 2010 bezig om de afschaffing van de dividendbelasting uit het vuur te slepen.

In de afgelopen twee jaar hebben wij geld overgehouden, in 2016 en 2017 haalden wij meer belastinggeld op dan dat het gouvernement uitgegeven heeft.

Hiermee brachten wij de nationale schuld nog meer naar beneden.

Geachte landgenoten, wij zijn dankbaar dat wij u mogen dienen in deze economische hoogtijdagen.

Met ingang van het nieuwe jaar hebben wij besloten dat onze kinderen op de basisscholen voortaan bij aanvang van de lessen in de morgen onze driekleur zullen kussen en het Wilhelmus zullen zingen.

Geen school uitgezonderd.

Onze trots op het gewijde doek en het lied willen wij niet langer onder stoelen of schoolbanken steken!

Lange leve het slapende Nederlandse KLOOTJES Volk.

Hoezee. Hoezee.

w-a-2bhitlergroet

screenshot_1232

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

De Judas-sen !

Kllootzak

Alleen slapende door snurkende klootzakken stemmen IN met het “syssteem”, en gaan dan later zitten zeuren, klagen, mekken!

hollandse-nieuwe-3-custom

Als ze gewoon gekregen hebben, waarom ze verzochten, en er mee IN gestemd hebben.

En zelfs hun medemens er mee opgescheept hebben.

De staat der Nederlanden is slechts een “BEDRIJF ” !

De corporatie staat der nederlanden, (the netherland corporation) , is ingeschreven in de staat Delaware in Amerika, onder ucc fillings nr”:2088431, zie desgewenst ;

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=Netherlands&match=contains&action=getcompany

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgaraction=getcompany&State=P7&owner=include&match=&start=320&count=40&hidefilings=0

https://nl.wikipedia.org/wiki/Securities_and_Exchange_Commission

De registratie bij, DNBi risk management, ( Dun & Bradstreet ) te Rotterdam

https://www.altares.nl/?

gclid=EAIaIQobChMIi_TJoai63AIVQaWaCh3ogAP1EAAYASAAEgKH2vD_BwE  , onder D-U-N-S® nummer ; 40-200-0004.

En BW.2 Art.1, waar in dit ook staat.

Ze maken zich schuldig aan Art. 365 Wvs, en SLAVERNIJ, Art. 273f SR, Art. 4 UVRM, en Art. 4 EVRM, middels opdracht / volmacht geven aan “HUN” vertegenwoordigers !

De domme eikels hebben zich ook nog eens SCHULDIG gemaakt aan samenwerking met “de CRIMINILE ORGANISATIE” staat der ( VER ) NEDERLANDEN Art. 140 WVS.

Jezus had maar een paar vrienden, en 1 van hen was een ware  “JUDAS” !

En venachelde hem gigantisch !

jesus_judas

Hoeveel van die “JUDAS-SEN”, die jou, en ons allemaal vernacheld hebben, vernachelen heb jij eigenlijk in je vriendenlijst / kring ?

 

anp-20287636Heb je dat al eens gechekt ?

En wat te doen met die die “JUDAS-SEN” ?

loser

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Ben jij wezen stemmen , de laatste keren, en ga je weer stemmen ?

Harken

vol Fraude

belasting+RutteI 2

loser

Posted in Uncategorized | Leave a comment

JE ECHTE RIJ VAARDIGHEIDS BEWIJS !!!

De laatste tijd zijn RRROVER heids instanties nogal eens flink aan het etteren, en zieken inz. iemands rijbewijs !

Samenwerking inz criminaliteit wellicht Art 140 WVS

Voor een hele stomme bekeuring, dit kan zelfs wildplassen, of een verlopen APK keuring zijn, die je niet betaald hebt aan de CJIB MAFFIOSA trekken ze je rijbewijs al in .

inname rijbewijs Sharon - kopie

Ik snap echt niet wat wildplassen, of een verlopen APK met je rijvaardigheid te maken heeft, u wel ?

Je mag reaguren hoor, ik ben benieuwd naar je mening  !

Ook schenden de RRROVER heids instanties massaal Art.1 van de grondwet, en discrimineren er heerlijk op los.

Oudere beroeps chauffeurs, die hun leven lang met zware vrachtwagens in binnen, en buiteland hebben gereden.

26O0 1960

En vrijstelling Code 95 hebben dreigen deze op leeftijds discriminatie gewoon te verliezen !

Beste mensen safe al je rechten inz. je rijvaardigheid op een hele simpele manier !

Laat de RRROverheid jou een verklaring van rijvaardigheid, en vrijstellingen, die je nu hebt afgeven !

Ze MOETEN dat volgens hun eigen gemaakte wetten, middels een WOB verzoek ook doen !

Nadat je voor je rij examens geslaagd bent , werd jou een rijbewijs verstrekt.

Dit was telkens weer een “overheids besluit” !

Al jouw cijferlijsten, slagings documenten zijn in handen van de database van het CBR.

Dien dus je WOB verzoek bij de topvrouw van het CBR persoonlijk in , en vraag afschriften van alle documenten op !

Wat is een WOB verzoek nou weer zullen sommigen zeggen .

Nou klik maar hier om informatie te krijgen wat een WOB verzowk is

hier nogmeer info over de Wet Openbaarheid van Bestuur

Pfff hoop werk ???

Nee hoor de voorbeeldbrief is beschikbaar, en binnen 4 tot 8 weken als je het goed doet heb jij je eeuwige bewijs van rijvaardigheid in handen !

Voorbeeldbrief aan het CBR, de topman / topvrouw.

Download deze even via de link onder  in dit artikel !

Hun antwoorden er op zijn jouw eeuwige bewijs van je RIJ VAARDIGHEID !

Je dan het hele echte RIJ BEWIJS dus !

Let op pas hem wel heel goed aan op je zelf, er uit halen wat voor jou NIET van toepassing is.

En evt. zelf aanvullen, met wat je nog meer van ze weten wil !

Het is geheel je EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID !!!!!

Is de PDF niet aan te passen, kopieeer dan alles, en plak het in een door jou gewenst documentje.

En aanpassen, en gaan met de banaan !

Draag als je de antwoorden hebt nooit de orginele versie bij je, maar een kopie er van !

https://drive.google.com/file/d/1NP91AvGkzWgHQIo62bEqHVEq1LQ_rfw9/view?usp=sharing

Zukztrezz !

id kaart

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De enige echte ware “troonrede” !

Bron ; als je naar de orginele bron wil klik je hier

Leden der Staten-Generaal, bestuurders van multinationals en grootaandeelhouders,

Ik wil u feliciteren met de enorme vooruitgang die ons land in de afgelopen periode dankzij uw inzet tot stand heeft gebracht.

Onze vermogens namen enorm toe.

Dankzij het democratische mandaat dat wij van de kiezers kregen op de verkiezingsdag weten wij dat er een weergaloos vertrouwen in ons beleid is.

Vandaar dat we in het volste vertrouwen de dividendbelasting gaan afschaffen, de vennootschapsbelasting gaan verlagen en de BTW gaan verhogen.

Op deze manier blijven alle kosten en opbrengsten netjes in balans met als bijkomend voordeel dat we de gelden overhevelen van het volk naar ons, de elite!

Dankzij de sleepnetwet hebben wij de beschikking over alle relevante data van elk van de 17 miljoen inwoners.

Dit, geachte toehoorders, vormt de basis – het fundament – van onze veiligheid en bescherming van onze opgebouwde vermogens.

Alleen door kennis van privacygevoelige informatie kunnen wij ons tegen extremistische aanvallen weren en opstandige elementen het zwijgen opleggen.

Op elk moment kan de overheid deze gegevens bekijken en zelfs de data op de computers aanpassen indien afwijkingen bij burgers van de nationale lijn worden ontdekt of dat zij de nationale veiligheid bedreigen.

In het Midden-Oosten blijft, dankzij onze steun aan anti-Assad verzetsgroepen, het conflict in volle gang. Dit ter stimulering van de omzet van onze banken en wapenindustrie.

Zoals het er nu naar uitziet zal onze industrie de komende jaren de vruchten kunnen plukken van onze oorlogsinspanningen aldaar in het kader van de NAVO, zowel te land, ter zee en in de lucht.

De verwachting is wel dat Nederland voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden zal worden aangeklaagd, maar door in het kielzog van onze machtige vriend en bondgenoot de VS te blijven zal dit zeker overwaaien.

Nooit tevoren was ons volk zo trouw en goedgelovig als dat in de huidige eeuw.

Zij blijven vertrouwen houden in onze politiek ondanks niet waargemaakte beloftes in het vuur van de verkiezingsstrijd en uitglijders zoals vriendjespolitiek en dergelijke.

Zij staan als een huis achter deze regering.

Ieder leugentje slikken zij in wijsheid. In plaats van te hoop te lopen tegen dit gouvernement richten zij hun frustraties op vluchtelingen, moslims en andersdenkenden.

Natuurlijk heeft het kabinet hier de hand in en weet op subtiele wijze de ontevredenheid (die in ieder volk soms de kop opsteekt) te kanaliseren in de richting van de migranten.

Nimmer voelt het volk de behoefte deze regering aan te pakken.

Ook hier hebben wij magistraal de hand in. Door stevige subsidies aan sport en spelen is een groot deel van de bevolking geoccupeerd met dit tijdverdrijf.

Hierdoor beseffen zij niet welke offers zij brengen om Nederlander te kunnen zijn.

De bevolking staat al vele jaren toe dat onze en bevriende multinationals ons land als belastingparadijs gebruiken en daardoor in staat worden gesteld om overal ter wereld belasting te ontgaan, inclusief in Nederland zelf.

Dit alles draagt ertoe bij dat de BV Nederland een bijzonder goede verstandhouding heeft met het internationale bedrijfsleven.

En dat kan niet door ieder land gezegd worden.

Ons streven is om deze warme relatie te bestendigen en zelfs uit te breiden, door de vennootschapsbelasting binnen een aantal jaar af te schaffen.

De dividendbelasting was slechts een voorbode daarvan.

Uw regering heeft Rusland als schuldige aangewezen voor alles wat misgaat in de wereld inclusief het neerschieten van de MH17.

Dit past naadloos in het verhaal dat de NAVO en ons land heeft gekozen, namelijk dat de Russen het Westen bedreigen, op dezelfde manier zoals we destijds de eerste Koude Oorlog met de USSR zijn begonnen.

Wij achten een herhaling van zetten wenselijk, immers uiteindelijk is de USSR ingestort wat u een lieve duit heeft opgeleverd.

Datzelfde scenario voeren we nu weer uit, maar dan met de afgeslankte versie van de USSR, namelijk Rusland.

De vooruitzichten tot zover zijn rooskleurig en veelbelovend.

Helaas moet het MKB enige miljarden verlies aan omzet slikken door de economische boycot van Rusland, maar langzaam gaat ook deze groep geloven dat dit alles dient om de veiligheid van Nederland te kunnen garanderen.

 

Foto R. Vellekoop

Het is ons gelukt ervoor te zorgen dat werknemers er summier op vooruitgaan.

Dankzij de slimme constructie van de SER zien zij, aangevoerd door de vakbonden, al vele jaren collectief af van al te grote loonsverhogingen, terwijl de huren stijgen en de eerste levensbehoeften duurder worden door de hogere BTW.

U ziet het lukt ons de rijken rijker en de armen nog gehoorzamer te maken, waardoor ons land tot de top van de rijkste landen ter wereld behoort.

Wij hebben al enige jaren geleden besloten het universitair onderwijs meer elitair te maken.

Het is geen goede zaak als iedere burger zich universitair kan scholen.

Daarom hebben wij het prijsplaatje duurder gemaakt en de mogelijkheid geopend om studieleningen af te sluiten, als interessante winstmogelijkheid voor de banken.

De universiteit hebben we gereserveerd voor de elite.

Dit beleid begint langzaam aan zijn vruchten af te werpen, doordat studenten zich realiseren dat ze met een studieschuld geen woonhypotheken meer kunnen afsluiten.

Hierdoor zijn de meesten gedwongen zich te beperken tot het hoger beroepsonderwijs.

Ons sociale systeem is het beste ter wereld.

Nergens houden wij onze werklozen en arbeidsongeschikten zo keurig in het gelid als in ons land.

Dankzij ons unieke concept waarbij de medewerkers van de sociale dienst een driedubbele functie hebben als controleur, rechter en beul.

Op deze manier weten wij ontevreden elementen al in een vroeg stadium feilloos te ontmaskeren en blijft de rest van de beroepsbevolking zijn werk doen.

Dit uit angst dat ook zij moeten aankloppen bij de sociale dienst.

Wij zijn ontzettend trots op onze burgerij.

En zij zijn enorm zuinig op ons, hun leiders, op hun elite, daar waar alle kennis en winsten samenkomt en bewaard wordt voor het bevoorrechte nageslacht.

Als teken van eenheid en bewondering voor de grandeur van ons vaderland hebben wij dit jaar de Nederlandse driekleur in de Tweede Kamer opgehangen.

Dit is een eerbetoon aan u, gewaardeerde landgenoten.

Hulde voor alles wat u voor uw land heeft gedaan.

Is er een betere manier om onze waardering te tonen dan met de Nederlandse vlag?

En steeds aan u te denken, wanneer we deze vaandel fier zien staan achter het spreekgestoelte van de Kamer?

Tot slot nog een woord van dank aan de Groningers.

Op mijn verjaardag ben ik op bezoek geweest in uw geteisterde provincie.

De regering heeft de enorme bijdrage van Groningen aan de schatkist en ‘s lands grootste multinational met dank aanvaard.

Uw offer voor het reilen en zeilen van dit land is niet in geld uit te drukken.

Uw huizen verzakken en scheuren, u discussieert, maar blijft vooral trouw aan de natie.

Dat maakt ook de Groningers een bijzondere loot aan de boom van het Nederlandse leven.

Voor de nabije toekomst verwachten wij dat de economie blijft groeien.

Wij willen vanaf deze plek nog even stilstaan bij de bijzondere band die veel volksvertegenwoordigers in onze Tweede Kamer hebben met Shell.

Zeker in het nieuwe politieke jaar houden we daar op een bijzondere manier mee rekening.

Onze premier is niet voor niets vanaf 2010 bezig om de afschaffing van de dividendbelasting uit het vuur te slepen.

In de afgelopen twee jaar hebben wij geld overgehouden, in 2016 en 2017 haalden wij meer belastinggeld op dan dat het gouvernement uitgegeven heeft.

Hiermee brachten wij de nationale schuld nog meer naar beneden.

Geachte landgenoten, wij zijn dankbaar dat wij u mogen dienen in deze economische hoogtijdagen.

Met ingang van het nieuwe jaar hebben wij besloten dat onze kinderen op de basisscholen voortaan bij aanvang van de lessen in de morgen onze driekleur zullen kussen en het Wilhelmus zullen zingen.

Geen school uitgezonderd.

Onze trots op het gewijde doek en het lied willen wij niet langer onder stoelen of schoolbanken steken!

Lange leve het Nederlandse Volk.

Hoezee. Hoezee.

Posted in Uncategorized

voorvechter tegen het onrecht in actie !!!

Een keiharde voorvechter in actie, op zijn verzoek graag delen !

facebook url=”https://www.facebook.com/100009725613391/videos/715254998808681/”

Posted in Uncategorized

Karen Hudes over het banken systeem (in NL), en de fraude die gebeurt met je geboorteakte !

Karen Hudes over het banken systeem in NL
Harken
En wat er gebeurt met je geboorteakte.
dwangbevel NEP koning
Een eye opener voor hen die het nog niet zo goed snappen !
Delen, delen, delen alsjeblieft !
 
Posted in Uncategorized | Leave a comment