Mensenredders / HELDEN GEZOCHT !!!!!

Er is een heel simpel geneesmiddel tegen dat corona gevonden.
Maar het MAG weer eens NIET van de NARCISTEN / SLAVENHOUDERS in het Haagje / Brussel .
Nee Bill Gates / Big Pharma, moet en zal zich verrijken over de rug van duizenden,mogelijk miljoenen slachtoffers
 
Daarom helden gezocht ?
Artsen / Apothekers die schijt aan ze hebben, en het de mensen gewoon toch geven !
 
En hiermee mogelijk vele mensen levens redden.
Mensen gezocht, die het op andere manieren kunnen krijgen / kopen !
 
Posted in Uncategorized | 2 Comments

Huisarts heeft mogelijk een simpele therapie / medicijn tegen de corona

Posted in Uncategorized | Comments Off on Huisarts heeft mogelijk een simpele therapie / medicijn tegen de corona

Rijbewijs kopen ???

https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/516943/?no_cache=1

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rijbewijs kopen ???

Het bewijs “ONZE BOEREN” moeten, en zullen weg, alles ten behoeve van de multinationals !

Zie het “boeren journaal” van 05-02-2020

https://www.youtube.com/watch?v=USwCH2l8FnE

Het hele concept etc. is in 1942 al bedacht door de NAZI,s, !!

de hele voedsel productie, en voedselschuur in Europa moet verplaatst worden naar “Oost Europa” !!!!!

Want lees, en huiver, meer dingen zullen u ook gelijk duidelijk worden !

In de zomer van 1942, toen de nazi-legers geheel Europa , en een groot deel van de Sovjet Unie onder de voet hadden gelopen .

Kwam de Reichsbank al met plannen voor een na oorlogse monetaire unie.

De centrale Reichsbank , in samenwerking met het Ministerie van Economie , ontvouwde een plan voor een monetaire unie voor een groot deel van Europa met de Deutsche Reichsmark als dominerende valuta.

Het Duitse Nazi plan voor de Europese economische en monetaire eenwording is beschreven in een boek , dat in hetzelfde jaar in Berlijn werd gepubliceerd onder de titel ; “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft”.

Het boek bevat essays, geschreven door belangrijke industriëlen , bankiers en economen van het Derde Rijk en is uitgegeven door de Berlijnse Industrie und Handelskammer in samenwerking met de Economische Hogeschool in Berlijn (Wirtschafts-Hochschule).

“De Nazi blauwdruk voor een verenigd Europa komt verbluffend veel overeen met de structuur van de huidige Europese Unie , zoals wij die nu kennen.”

Mogelijk is slechts het enige verschil dat de Nazi’s “de Reichsmark” wilden als europees betaalmiddel , omdat ze zelf niet op het woordje “EURO” kwamen .

En er vanwege hun militaire ( over ) macht ook weinig met andere machtshebbers / hoogwaardigheidsbekleders te onderhandelen viel .

Duits befehl uit Berlijn , was immers befehl !

Zou om een dwaalspoor aan te leggen Berlijn nu vervangen zijn door “Brussel / Strassbourg” ?

Dat is de conclusie van een artikel, verschenen in de International Currency Review , een specialistisch blad dat vrijwel alleen binnen de bankwereld wordt gelezen.

Aan het boek hebben onder andere meegewerkt de eerder genoemde Walter Funk , die een beschrijving gaf van het economische karakter van het nieuwe Europa.

Dr. Emil Woermann , professor aan de Universiteit van Halle , die het toekomstige landbouwbeleid beschreef.

Dr. Anton Reithinger , werkzaam bij IG Farben, hij gaf een exposé van het nieuwe industriële Europa .

Staatsecretaris Gustav Koenings , die een beschrijving van een Europees verkeersbeleid gaf .

Dr. Bernhard Benning, directeur van de Reichs-Kreditanstalt A.G. , hij werkte de economische politiek van de Nazi’s uit : het vraagstuk van de Europese wisselkoersen en het komen tot één Europese munt .

Verder bevat het boek essays over een verenigde arbeidsmarkt , een verenigde agrarische markt en algemene principes van Europese samenwerking .

Opvallend is ook dat de auteurs Groot-Brittannië liever buiten het verenigde Europa wilden houden , en ook plannen hadden voor een Europese Centrale Bank .

Die dan door Duitsland gedomineerd zou worden .

De EU is het soms een hersenspinsel , een kreet van de huidige van de huidige machthebbers ?

Of zijn de huidige machthebbers gewoon heel simpel “verkapte hernieuwde NAZI’s ” ?

En is de volgende kreet van van toepassing ?

Nog een opvallend feit van overeenkomsten in het boek is dat concurrentie moet worden tegen gegaan , het is nu helemaal vrij baan voor de grote industrieën .

Die het zeker helemaal voor het zeggen zullen krijgen in de Nazi visie op het Verenigde Europa .

Alle betalingen tussen de lidstaten zouden verlopen via deze Europese Bank , die met hun door de computer aangemaakte nep geld, ook garant zou staan voor grote exportkredieten .

Ook zou deze bank bepaalde rechten hebben over het financieel beheer van de afzonderlijke centrale banken , van de lidstaten .

Kortom, wilden ze toen ook al van Europa een federale superstaat creëren waarin de souvereiniteit van de afzonderlijke lidstaten praktisch zou zijn afgeschaft .

Het Verdrag van Maastricht doet denken aan het Duitse denken van de vorige eeuw ; waar nationale belangen dienen voor te gaan voor de belangen van grotere en dus boven de staten agerende politieke eenheden .

Er zijn ook sterke vermoedens dat men heeft geprobeerd het in 1942 uitgegeven boek van de aardbodem te doen laten verdwijnen .

Van de massale uitgave tijdens de Nazi periode zijn er nu nog voor zover bekend slechts 7 á 8 edities over , en dan ook nog veelal alleen nog maar in een kopievorm .

Waar zijn de vele orginele exemplaren van waar uit gekopieerd is dan gebleven ?

Immers net na de tweede wereldoorlog had men nog geen eens kopieermachines !

Eén van de kopieen bevind zich in het British Museum .

En één in de Staatsbibliotheek te Berlin .

Wij vonden na enig speuren voor u de volgende aanvullende informatie ; Het boek ; Das wirtschaftliche Gesicht des neuen Europa : Vortrag zur Eröffnung der vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller … veranstalteten Vortragsreihe “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft” am 15. Januar 1942.

In de Duitse taal geschreven door ; door Walther Funk Uitgever ; Otto von Holten te berlijn 1942 . Schijnt op meerdere plaatsen in Europeesche bibliotheken voorhanden te zijn .

Bron van deze wijsheid is ; http://www.worldcat.org/title/wirtschaftliche-gesicht-des-neuen-europa-vortrag-zur-eroffnung-der-vom-verein-berliner-kaufleute-und-industrieller-veranstalteten-vortragsreihe-europaische-wirtschaftsgemeinschaft-am-15-januar-1942/oclc/247006514&referer=brief_results#borrow

1 ) International Institute of Social History (IISG) te Amsterdam, 1019 AT Netherlands

2 ) NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies te Amsterdam, 1016 CJ Netherlands

3 ) Erasmus University Rotterdam – Universiteitsbibliotheek te Rotterdam, 3062 PA Netherlands

4 ) Staats- und Universitätsbibliothek Bremen SuUB Bremen te Bremen, 28359 Germany

5 ) Deutsche Nationalbibliothek te Frankfurt am Main, D-60322 Germany

6 ) Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW), Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel te Kiel, D-24105 Germany

zie ook ;

https://wo2waarheden.jouwweb.nl/het-1000-jarig-reich-is-nooit-verdwenen-het-laait-weer-op

Helaas heb ik comments moeten uitschakelen vanwege “de grote treiter galbak ( ken ) Marcel Vriese….  op onze site !

Posted in Uncategorized | Comments Off on Het bewijs “ONZE BOEREN” moeten, en zullen weg, alles ten behoeve van de multinationals !

Speciaal voor de nachtelijke NARCISTEN dit artikel

Kunnen, en mogen jullie de hele nacht gal bakken hoor .

Voor Marcel de enorme “VIEZE MAN ” !!

Speciaal uw favoriete onderwerp ;

Vriesema NSB er 2

Vriesema NSB er 1

Vriesema NSB er

en dan voorts mag je ook meedoen aan het onderwerp van ME_NEER, de poffertjesbakker, en hun rest kleutertjes.

Op speciaal verzoek

En als extra bonus !!!!

 

Posted in Uncategorized | 303 Comments

Behoed u voor sommige “valse WAARHEID BEVINDERS”, en “HELPERS” op internet !

De laatste tijd lijkt het wel of de naar mijn vrije mening uitgebroed zijn, en uitvliegen !

Voor u iets van een ander gelooft, of u er inmengt, onderzoek ZELF dan ook eerst de beweringen van iemand !

Als u na zelf onderzoek, ontdekt dat er iets niet klopt, en die iemand geen kritiek van u duld, en u dan bestookt met lappen teksten.

Hebben we mogelijk te maken met een in mijn visie een ( verborgen ) NARCIST !

 

Zelf onderzoek ik ook veel op waarheden, en publiceer dat ook.

Maar als WOOM =  Waarheids Onderzoekend Ontwakend mens getuige van religie, en levensovertuiging.

Erken ik ook maar een gewoon “levend geboren MENS” te zijn, die ook fouten kan, en mag maken.

Die “levend geboren MENS” dient kritiek van andere mensen te dulden, en dan zijn onderzoekje even opnieuw doen.

Er even beter naar moet kijken.

En als de kritiek van die ander klopt, moet die onderzoeker zijn visie herzien, en dit eerlijkheids halve ook melden !

Smaad laster etc. naar andere mensen toe is echt ongeoorloofd, en kan echt destrastreuze gevolgen hebben, voor andere mensen !

In het verleden zijn er zelfs mensen vermoord , die door “valse waarheids onderzoekers” werden beschuldigd, door andere mensen die in zo,n “valse waarheids onderzoeker” klakkeloos maar geloofden !

Hier onder een link naar een voorbeeld ;

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1242570/moordenaar-wilde-misbruikte-kinderen-redden

Op vooral social media is het momenteel een ware plaag van “valse waarheids onderzoekers”, en “valse helpers”

Voorbeeld van 1 der m.i. ergste “valse waarheids onderzoekers” is ene Marcel V.

Volgens een bericht in WNL, zegt  de reclasseringsdienst ” lijdt de verdachte aan een waanstoornis”.

https://wnl.tv/2018/09/04/agent-pedo-beschuldiging/?fbclid=IwAR2uU44wwAtIBHJwTlNzZhLuazr1sT9KBVwrF45bHiPnLV_Q47Pm3j8mjg8

Er is ons veel meer bekend, en bewijzen hebben wij hier van in handen, over deze dikke duimen zuigende ons inziens “pchyopaat”, c.q. “zeer verward persoon”.

Die de ellende over zich zelf,  keer op keer weer afroept.

Theorieën

Lastig is volgens buurt / straat bewoners, waar hij woont / woonde.

Want ook volgens hen, omdat Marcel deels in een waanwereld leeft, en overal complotten achter zoekt.

Wederom dus, ook volgens hen ; ” lijdt Marcel V. aan een waanstoornis”

Zijn theorieën verspreidt hij op podia als Facebook.

Ter bescherming tegen de overheid dienden ook de kooien ( omschreven in onderstaand bericht ).

Uit angst voor een derde wereldoorlog, en politie heeft hij een bomvrije kelder onder zijn keuken hebben gebouwd.

 

https://www.ad.nl/amersfoort/politie-inzet-om-illegale-kooi-met-slang-zwijn-en-andere-dieren~ac6eac71/?fbclid=IwAR3UkODEEsW0Rzd3NuGNkUUy36yc9GGnkSkdkG9RzeOQC0XlliWPH9AsoOI

Door zijn eigen toedoen kreeg deze Marcel V. eerst op normale wijze politie aan de deur.

Die hem slechts wilden horen, over e.e.a.

Marcel die in een waanwereld leeft, en overal complotten achter zoekt.

Deed keer op keer de deur niet open, stond deze agenten niet te woord, weigerde alle medewerking, en “vluchtte” keer op keer weg, wanneer hij ter verantwoording werd geroepen.

Hoe ernstig het feit was waarom de politie Marcel wilde spreken weten wij ook niet.

Maar wel dat het uiteindelijk door zijn eigen toedoen resulteerde tot weer een inval, op 12-02-2019 in zijn woning .

https://destadamersfoort.nl/lokaal/opnieuw-inval-bij-woning-de-chopinstraat-550175?fbclid=IwAR0Wnf-R660YmgApgkJ4-6o75Oo3_y3cX0elh_eux1-uQwp6XGIivJUTYRs

Marcel is toen wederom “weg gelopen, en gevlucht” voor zijn vermeende problemen.

En zoals hij zelf overal beweert uit angst te worden dood geschoten, door de politie van Amersfoort !!!!

Marcel belande uiteindelijk na elders nog meer ( stalking problemen bij vrouwen ), en andere problemen, en overlast te hebben veroorzaakt.

De details er over zullen we u besparen !

In zijn eigen wil in de bossen bij Voorthuizen gegaan.

Omdat hij, door hem vermeend hij “gezocht” werd door de politie.

Hij kalkte elke dag zijn faceboek pagina vol, met zijn vermeende belevenissen.

En overdreef daar ook stevig zijn gezondheid toestand !

Zijn “bos avontuur” daar duurde 34 dagen !

Hij zou zware longontsteking, en bloedarmoede problemen etc. hebben !

Ook dit was 1 grote waanzin, en leugen !

Marcel werd helemaal niet gezocht, door de politie !

De ambulance, en de politie wilden NIET eens komen, want Marcel werd helemaal NIET gezocht !

Vrienden probeerden hem te overtuigen, de politie agent van Barneveld sprak het zelfs voor hem in !!!!

Dat hij totaal NIET GEZOCHT werd !

 

Hij is overigens 1 dag na dat “bosbewoners avontuur” medisch onderzocht in een ziekenhuis, en gezond verklaard weg gestuurd !

Thans is deze in een waanwereld levende Marcel V., na zijn 34 daagse “bosbewoners avontuur” in de bossen bij Voorthuizen.

Weer volop bezig op internet, om smaad en laster te verspreiden over allerlei andere mensen te verspreiden !

Beste mensen , John de Mol zou gaarne zo,n goede sterke verhalen script schrijver hebben voor een nieuwe soap.

Want goede tijden moet toch wel na tug jaar, op de “kijkbuis” te zijn geweest.

Toch wel op zijn einde gaan lopen !

Marcel V. is overigens niet de enige “valse profeet”, en “valse waarheid onderzoeker”, op internet.

Ook zijn er  “helpers” als ene Claude V. actief !

Conny Piert, alias Conny zegikniet .

Bekend vermeend internet “oplichtster”, en zeker helpster van de AIVD, om ontwakenenden te inventariseren met domme korte “lul”praatjes is , Dienie K.

Oplichter / geld lener, investerings adviseur, en zelfs als vermeend moordenaar genoemd is de Koerd Nesset T.

 

Etc., want zo zijn er nog wel een aantal.

Zij  helpen u graag verder in de shit, dan u al zat !

Behoed u voor deze “valse profeten”, en “valse waarheid onderzoekers”, op internet.

Word je kritisch tegen ze, dan blokkeren ze je gelijk, op alle mogelijke manieren.

En krijg je geen antwoorden meer van ze, en kan je dus ook geen kritiek meer geven etc.

Of word je in het ergste geval ook nog behoorlijk door ze bedreigd !

Wees gewaarschuwd.

Wij dulden graag kritiek, en evt. uw aanvullingen op onze posten.

Iedereen kan, en mag reageren op alle geplaatste artikelen, op deze website.

En hebben we het mis, met ons onderzoek , bevindingen.

Sorry we zijn ook maar mens.

WOOM getuige, maar we zijn wel eerlijk !

Hebben we het mis, dan zullen we het zeker weer corrigeren !

En NEE , dit is geen smaad, en laster van onze zijde.

Als iets waar is, dan mag / moet je je medemens er immers voor waarschuwen !

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 129 Comments

Klagers / zeurders over JULLIE regeerders, en EU lees dit eens goed door !

Klagers, en zeurders, lees dit nou allemaal eens goed, en delen mag graag zelfs.
Allemaal maar klagen, klagen , en nog eens klagen !
 
Maar wie van jullie stemmen er mee  ( IN ) ?
Met het / HUN systeem !
Als je GESTEMD hebt, heb je namelijk al je rechten “WEG GEGEVEN” aan de B.V. VER-NEDER-land !
Heb je erkend dat je de NATUURLIJK PERSOON / BURGER, c.q. de Cestui Que Vie Trust bent, die zij zo graag willen wat U erkend, en dan ook bent !
Want voor je je vodje “STEMBILJET” kreeg, heb je je MOETEN legitimeren met je ID, rijbewijs, of paspoort !
Welke gewoon je NATUURLIJK PERSOON / BURGER, c.q. de Cestui Que Vie Trust is !
Je hebt zonder te weten, wat nu ECHT HUN spelregels zijn, hier automatisch ook mee IN GESTEMD !
De IN-STEMMERS onder ons MOGEN, en KUNNEN dus ook NIET meer zeiken, zeuren, en klagen !
Hij / zij die na het volledig lezen van mijn / deze post nog kritiek heeft, of mij heeft betrapt op onwaarheden.
Die mag het mij melden, graag zelfs, ik ben ook maar mens, heb onderzoek gedaan.
Maar kan uiteraard ook fouten gemaakt hebben !
Begin allemaal nou eens de dingen naar “WAARHEDEN” zelf te onderzoeken, je zult tot schrikbarende conclusies komen !
Breek daarna echt met je NATUURLIJK PERSOON / BURGER, c.q. Cestui Que Vie Trust, status.
Ga terug in je soeverein, en levend geboren mens status.
VER_ NEDER_land is slechts een “bedrijf” !
“STATE OF THE NETHERLANDS ” is een bedrijf / rechtspersoon, een “dode entiteit” ingeschreven bij het UCC, in Delawere, Amerika., onder registratie nummer ; 0001008288
.
Corporatie staat der nederlanden, ( the netherland corporation), is ingeschreven in de staat delaware in Amerika, onder ucc fillings nr” : 2088431
Het UCC, in Delawere, Amerika is een soort “wereld” kamer van koophandel !
“Het bedrijf staat der Nederlanden” is tevens als “bedrijf” bekend, c.q. staat ingeschreven bij, DNBi risk management, ( Dun & Bradstreet ) te Rotterdam, onder D-U-N-S® nummer ; 40-200-0004.
Met thans Dhr. Mark Rutte, alias PI_VER_NEUKIO als de hoofd verantwoordelijke levende “mens”, van / voor, deze “dode entiteit(en)”, annex de rechtsperso(o)n(en).
piverneukio
vervolgens ;
BW.2 Art. 1 De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de GW verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.
2 Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.
Bw 2 Art. 5 Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.
Conclusie ; de provincies, de gemeenten, de waterschappen, etc. zijn dus niets anders dan “dochter ondernemingen van “Het bedrijf staat der Nederlanden”
Art.1 GW Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen, gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Art.1 UVRM Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Art.5.1 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Art.4 UVRM, Art.4 EVRM, Art. 273f Wvsr
Slavernij is verboden !
Art.6 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie ; Een ieder heeft recht op vrijheid, en veiligheid van zijn persoon.
En wens ook absoluut NIET mee wenst te werken aan “MISDAAD in vereniging” Art.140 WVS, T.w. het knechten, slaven, en afpersen van mijn medemensen.
Slavernij, knechting, en mensenhandel etc, zijn verboden volgens, Art. 273f SR, Art 4 ERVM, Art. 4 URVM, en Art. 5 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Diefstal, afpersing, en oplichting zijn ook middels wet ( of wellicht is het slechts “het bedrijfs regelement” van “Het bedrijf staat der Nederlanden” ) verboden Art.326 Wvs
Dreigen is dwingen , en zijn ook middels wet verboden Art. 284.1, 285.1, 285.2, en 317 Wvsr.
Politieke partijen, zijn slechts verenigingen.
Een vereniging is ook een “dode entiteit = rechtspersoon” = bedrijf ook weer een bedrijf dus voor de VER_neder_landse wetgeving.
De rechten en plichten van een vereniging worden geregeld in Art. 26 t/m 52 BW 2.
Een vereniging heeft van rechtswege dus slechts rechtspersoonlijkheid.
Recht op vereniging Art. 8 Gw, Het recht tot vereniging wordt erkend.
Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.
Maar volgens mij, gezien mijn “mensenrechten”, en Art.7 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie ;
Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.
Kan ook niets, en niemand mij “verplichten” tot een vereniging / verenigingen te behoren !
Nergens in “vermeende wetten”kan ik terug vinden, dat dit recht mag worden UITGEBREID in het belang van de openbare orde.
Art. 140 Sr. ook het instemmen met een / het systeem, en het verlenen van volmachten aan derden vertegenwoordigers van deze boven vernoemde POLIZIEKE verenigingen.
Het vervolgens hen in uw volmacht / opdracht( en ) laten uitvoeren, van het knechten, slaven, en afpersen van medemensen.
Is m.i. net zo strafbaar, als het zelf doen !
Ik heb mij in ieder geval, nooit verlaagd, en / of gelegitimeerd als de “staats slaaf”, annex de NATUURLIJK PERSOON, BURGER c.q. de Cestui Que Vie Trust.
En ik heb dus ook geen ( volks ) vertegenwoordiger / leider gekozen.
Soevereine-Mens 20%
Ik ben “mens”, en GEEN hond, of een katachtige, die in een roedel een leider schijnen nodig te hebben !
Het allerhoogste gezag, over mij zelf,  ben en blijf ik dus zelf !
Word allemaal eens wakker alsjeblieft stop eens met IN-STEMMEN met HUN systeem, en het weg geven van Al uw rechten !
Wees en blijf, mens met uw bij uw geboorte, verkregen mensenrechten.
Ga als je dat allemaal hebt onderzocht eens een gesprek aan met zo,n “staats KAPO” = RAMB te NAAR ling.
Je zult zien dat deze dan een soort UPC = U Praat Chinees, tegen je spreekt !
En deze RAMB te NAARLING je totaal NIET BEGRIJPT, en zelfs in verwarring raakt, etc. etc.
Posted in Uncategorized | 10 Comments

Wij plaatsen GEEN berichtgevingen meer inz. Conny Pielert, en Claudje Vermeulen, tenzij ???

Stank voor dank, en beschuldigd van van alles zijn goedwillende mensen, hun loon voor support, en hulp aan Conny Pielert, en Claudje Vermeulen.

Ook hebben deze lieden een aantal van ons, een financiele aderlating laten doen, d.m.v. giften /donaties.

Andere materiele hulp etc.

We ( redactie, en nog een aantal mensen ) zijn nu helemaal klaar met het ( voormalig ) media geile duo.

Mensen hebben inmiddels ook al vele filmpjes, en vlogjes van dit mediageile duo verwijdert, van Youtube.

Een ieder die dit duo maar op enige wijze tegengas geeft, op facebook, word door hen gelijk geblokt etc.

Zonde Conny Pielert, je kreeg de hele puzzel compleet voor je uitgelegd voor je neus, van meerdere mensen.

Er werd je toen ook gevraagd gelijk eerlijk te zijn, voor je toekomst voor je dochter, je zelf, je inkomen , en je evt.woning etc.

Je zei te gaan, voor je kind, je inkomen, en evt. je woning.

Je loog, bedroog etc., de mensen die jij nu zo graag “de GUTT MENSCHEN” noemt, die het dan nu ineens NIET goed met je voor hadden.

Was eerlijk geweest op de vraag, ga je toch weer verder, met die “VER-KLOOT Vermeulen , ja of NEE.

Dan hadden bij een JA, die “GUTT MENSCHEN” je gelijk al NIET meer verder geholpen !

Want trekken aan dode paarden doen “GUTT MENSCHEN” niet graag !

img_1034

Mensen doe met dit bericht wat u wilt, financielele steun nog aan dit duo, raden we u ten zeerste af.

Conny is alweer een tijdje uit voorlopige detentie, dus op die rekening storten is ten zeerste af te raden .

VER_KLOOT Vermeulen, hebben we ons al vanaf de beginne, niet meer mee bemoeid.

Ook hij is alweer een tijdje uit voorlopige detentie, voor zo ver we weten.

En gaat nu na wat toneelspel, als hartinfarcten stimuleren, meelij opwekken etc.

Vrolijk verder met , ruzie maken met iedereen die hem ook maar enig zinds tegengas geeft.

Zich uitgeven als gemachtigde / vertegenwoordiger van mensen, zonder enige benodigde documentatie te overleggen.

De zielige “dak, en thuisloze” te zijn , etc. etc.

NOGMAALS financielele steun, of onderdak verlening,  aan dit duo, raden we u allen ten zeerste af.

Van “uw steun, c.q.  de bij u aangegane lening” viert het duo vervolgens vrolijk feest op de scheveningse pier ;

4

3657

 

Ons advies, maar u moet het uiteraard zelf weten .

Ga NIET verder met ze in zee, geef, of doneer ze niets meer, verkoop ze niets op krediet.

Daar komt niets ander,s dan ELLENDE voor u zelf van !

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 25 Comments

In een emailbericht door Mw. Conny Pielert, inz. vermeende machtiging verzocht om te plaatsen !

In een email bericht door Mw. Conny Pielert, aan ons, inz. een vermeende machtiging, aan ene Eline Miranda Van ,t Noordende, GBA adres ; Stroovledder 11, te 7991 SB Dwingeloo.vermeend te zijn verleend .

Op FEEKBOEK is deze Eline Miranda Van ,t Noordende, wel bekend, en berucht als Eline Miranda Reigers

Vermeend is zij van de zeer gevaarlijke, en misleidende  stichting buiten de boot , verzocht om Conny haar boodschap aan haar, hier openbaar te plaatsen !


 

conny pielert conny.pielert@gmail.com

Bijlagen15:13 uur
aan mij ( burgelijk ongehoorzaam )

Beste moderator van burgelijk ongehoorzaam

wilt u deze a.u.b. op u pagina zetten ,want wat deze mevrouw beweerd is onjuist ,
dank u wel met vriendelijke groet conny.
Van: conny pielert <conny.pielert@gmail.com>
Date: zo 1 dec. 2019 om 14:38
Subject: GEEN VOLMACHT, en sommering direct te stoppen met stalken aan Mw. Eline Miranda Van ,t Noordende
To: <notification@facebookmail.com>, <Armoede@outlook.com>, Ronald Zwiers <Zwiers@zwiersadvocaten.nl>

Dit emailbericht is gelijk aan een juridisch document, geadresseerde gaarne het gehele document GOED doorlezen , alvorens dit zorgvuldig te behandelen, c.q. te beantwoorden .

Dit document bevat in papieren versie ; 3 bedrukte A4 pagina,s, zij vormen ten alle tijden 1 onverbrekelijk geheel.

 

Aan Mw. Eline Miranda Van ,t Noordende.

Stroovledder 11

7991 SB Dwingeloo NL

notification@facebookmail.com

Armoede@outlook.com

In afschrift aan ; Mr. R. Zwiers

Randstad 21-43

1314 BG Almere

Zwiers@ZwiersAdvocaten.nl

Plaatsnaam die ik vanwege uw stalking graag voor u geheim hou ; 01-12-2019

Dit document word u per email bericht, als ook per normale postbezorging van postnl verzonden !

Beste Mw. Van ,t Noordende.

Uit voor mij zeer betrouwbare bron verneem ik dat u mij tracht te bereiken.

C.q. u mij tracht te stalken.

U, uw zelf uitgeeft als mijn gemachtigde etc.

Ik geef u hierbij het volgende te kennen !

1 ) Ik wens na de roerige periode, NU ABSOLUTE RUST !!

En wens met u GEEN ENKEL contact .

2 ) U geeft zich valselijk uit voor, als zijnde door mij gemachtigd bij derde personen !

Er is m.i. GEEN ENKELE door mij “vrijwillig aan u afgegeven machtiging “ !!!

In overleg met een / mijn juridisch adviseur wijs ik u op het volgende onderstaande ;

Ik heb toestemming verleend aan u om informatie op te vragen bij Flanderijn, deurwaarders / incasso.

Meer niet, maar dit is verder geen enkele andere machtiging of zo, aan u !

Vastgesteld is in het burgerrecht, dat vanuit Burgerwetboek 1 Artikel 1, ik Cornelia Pielert dus, vrij ben om een dienstbaarheid te dulden, of niet te dulden !

Reeds meerdere malen heb ik u al mondeling gezegd, dat ik uw be moeienissen NIET WIL, dit is gelijk aan uw dienstbaarheden niet te dulden !

Ook is er de “vrije wilsverklaring” (Burgerwetboek 3 Artikel 33), nodig voor machtigingen / contracten etc.

Waaruit moet blijken dat u een contract met mij bent aangegaan op basis vanuit Burgerwetboek 3 Artikel 44

Een onrechtmatig contract onder dwang, is vernietigbaar !

Indien u meent door mij te zijn gemachtigd , bent u dus in dwaling Art 6:228 BW

Ook heb ik niet een ander gemachtigd voor mij in zaken te handelen, dus ook u zeker NIET !

Indien u anders van mening bent, wil ik dit vermeende contract zien, zo ook de machtiging die ik gegeven zou hebben een ander te laten handelen !

En de akte,s van sessie van mijn schuldeisers Art 6:37 BW

U handelt wederrechtelijk en onrechtmatig in grondslag van mijn recht art 3:44 BW , misbruik van proces recht .

Als er al een contract is, is dit fraude, valsheid in geschriften, Identiteitsfraude, en verboden handel met mijn persoonsgegevens .

Wederom als u anders van mening bent, verzoek ik u per ommegaande, alle door mij verzochte documenten per ommegaande te over leggen !

Ik sommeer u hierbij per direct te stoppen, met uw zeer kwalijke activiteiten ( stalking , valsheid in geschrifte, identiteitsfraude etc.

Ik wens uitgezonderd een bevestiging van dit bericht, of toezending van de door mij aan u gevraagde documenten, met u GEEN ENKEL contact meer te hebben !

Voor vertraging schade,s, en gevolg schade,s die ik, of mijn dochter ondervind, uit welke belaging dan ook, stel ik de belager(s) zelf hoogst persoonlijk, en zonder uitstel commercieel aansprakelijk.

Nimmer zal ik instanties / recht dragen hun eigen verantwoordelijkheid, over hun handelen personen / juridische titels / etc. aanklagen.

Omdat dit ‘dode entiteiten’ c.q. ficties zijn, die uitsluitend vertegenwoordigd kunnen worden, door mensen van vlees en bloed.

 

Deze mensen van vlees en bloed, ( u Mw. Eline Miranda Van ,t Noordende, dus ), en als dit handelen uitmond in wederrechtelijke, en onwetmatige daden, dan krijgen zij persoonlijk te maken met strafrechtelijke vervolging.

Met vriendelijke,en menselijke groet .

Zonder frivoliteit, of haat ( karma is immers een BITCH )

Schrijf, en type fouten voorbehouden .

Cornelia Pielert .

Correspondentie uitsluitend via ;

conny.pielert@gmail.com

 

 

Posted in Uncategorized | 22 Comments

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De eerste leugen in jouw leven, om je angst voor straf in te boezemen, uhhhh het was die klote SATANSKLAAS !

NADENKERTJE !!!!

Beste ouders / grootouders, het komt er met rasse schreden weer aan !!!

Voor “onze ( klein ) kinderen , oewww zo leuk net als alles, wat de Khazaren / Chazaren / Zionisten met medewerking van hun ingewijdenen wel bedenken, om u er vooral maar aan te laten mee doen !

Even een klein voorbeeldje ;

Een chip inplanten zou nog op enorm veelverzet stuiten bij “het slapende menselijke  schapenvolk” !

Dit hoeft ook al NIET MEER, want ( bijna ) ieder mens , is tot op de centimeter nauwkeurig te traceren, middels zijn / haar oewwwww zo leuke , en handige mobiele telefoon.

zombies telefoon

Voorzien van allerlei andere mooie spionage snufjes, als mobiel /draadloos betalen etc. etc.

Middel allerlei technische / internet koppelingen, weten ze al precies waar u bent, waar u iets gekocht heeft, wat u gekocht heeft etc. etc.

Ze hebben zelfs de mogelijkheid uw camera, microfoon op afstand aan te zetten , om u af te luisteren .

Ze bedenken spelletjes voor mensen met die dingen , zoals b.v. pokemon vangen !

Daar waar zij willen dat er gefilmd , en geluisterd word laten zij zo,n ding los !

Onwetend , en ongewild FILMDE U voor de spionage  diensten aldaar !

Maar we gaan even terug naar nog veeeeeeeeeeel , en veeeeeeeel eerder !

Want het duistere plan om de mensheid angst etc. in te boezemen, en ze zo onder controle te houden is al eeuwen oud

Uiteraard MOET alles wel in het / hun plan passen, om de “mensheid  onder HUN controle te houden”, en angst voor straffen in te boezemen etc.

Daar mee is al heel vroeg mee begonnen, en onze ( groot ) ouders werden dom gehouden, en wisten uit traditie ook totaal niet waar ze aan mee deden  !

Herinnert u zichzelf , toen u klein was niet ?

Wie lief / zoet / braaf was geweest kreeg lekkers ( en vooral VEEL ZOETIG HEID ), en werd daar voor BELOOND !

Maar o wee, het jongetje / meisje die nogal eens opstandig was, katte kwaadjes uitvrat !!

Wie stout is de takkebos / roe, en gaat de zak in mee naar spanje voor straf etc. etc.

Albertje bang voor Sinterklaas

Leuk , lachen , en lekker makkelijk voor de onwetende ( groot ) ouders he ?

Maar mogelijk onwetend zette u hier mee de eerste stap, om het jonge wereldmensje angst voor straf in te boezemen, en respect te hebben  voor “het vermeende GEZAG ” !

Stap 2 was immers de school, LUISTEREN NAAR de leerkracht, en respect er voor te hebben !

Ik zelf stam nog uit de ietsje oudere generatie, en deed dat ook vooral maar .

Want anders !!!!

Pa, of ma moest dan op school komen, of kreeg thuis zelf leerkracht bezoek, en dan OEWWWWW !

Wat boezemden ze je weer in op die klote scholen ?

Respect te hebben voor de notabelen, leerkrachten, burgemeesters, doktoren, politie etc., etc.

En vooral werd je flink gewaarschuwd dat ze de middelen hadden, om als je dat NIET DEED je flink af te straffen !

Dus beste mensen bedenk je SINTERKLAAS = dus eigenlijk SATANSKLAAS !

Het mes snijd voor de Vrijmetselaars met dat satansklaas gedoe ook weer lekker aan 2 of meerdere kanten !

Want wat dacht u van alle extra inkomsten weer voor die vermeende schatkist van de rioolratten “STAAT DER VER_NEDER_ landen” ?

Invoer rechten , accijnzen, belastingen, BTW, extra loonheffingen etc. uiteindelijk over alles wat u voor elkaar, of de kleintjes koopt ?

Uiteraard moet u de kleintjes hoe moeilijk dan ook, met deze wetenschap, hun hebbe dingetje, en lolletjes s NIET gaan ontnemen !

Dit is met deze boodschap aan u, ook absoluut niet mijn bedoeling !

Maar laten we met zijn allen eens een goede creatieve manier bedenken, om de kleintjes al in een heel vroeg stadium te waarschuwen voor deze ongelooflijke eeuwenoude fucking “hersenspoeling” !

Van angst aan jagerij etc.

SATANSKLAAS, voor mij en velen, ben je hier mee heerlijk door de mand gevallen !

sint de eerste leugen in je leven !

Sinterklaas gevallen

Mijn ( klein) kinderen, kunnen van mij gerust “iets” krijgen hoor !

Maar absoluut NIET uit naam, en op vermeende geboorte datum  van : BAAL /  SATANSKLAAS !

Voor hen die toch iets aan geliefden, mensen die zelf al kunnen lezen / nadenken willen geven, heb ik een echte goede aanrader !

Een echte eye opener !

Het boekje “het meest gevaarlijke bijgeloof “, geschreven door Larken Rose !

het meest gevaarlijke bijgeloof cover

Voor wie de papieren versie wil, om als alternatief voor SATANSKLAAS weg te geven,  zoek er maar even zelf op !

Het is ook helemaal gratis als Ebook te downloaden, en uiteraard daarna op je gemak door te lezen , met de volgende link  ;

Klik hier om gratis het Eboekje van Larken Rose te downloaden

 

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Art. 120 Gw, je WINT dus NOOOOOOIT van “het bedrijf STAAT DER VER_NEDER_landen”, of van 1 van hun handlangers !

Art. 120 Gw !!!!!
Kort samengevat , je WINT dus NOOOOOOIT van “het bedrijf STAAT DER VER_NEDER_landen”, of van 1 van hun handlangers !
Monopoly sttttttttttt
Uniek alleen in VER_NEDER- land, overal elders mag de grondwet WEL getoetst worden !

1.

Toelichting

De rechter mag niet beoordelen of een wet inhoudelijk in strijd is met de Grondwet en ook niet onderzoeken of een wet of verdrag volgens de Grondwet tot stand is gekomen.

2.

Formele toelichting

Artikel 120 van de geldende Grondwet houdt in de eerste plaats in een verbod van toetsing van de wet aan de Grondwet.
Noch de inhoud van een wet, noch de wijze van totstandkoming van een wet mag door de rechter aan de Grondwet worden getoetst.
In de tweede plaats bevat de grondwetsbepaling het verbod om te beoordelen of de grondwettelijke voorschriften ten aanzien van het sluiten van verdragen zijn gevolgd.

3.

In eenvoudig Nederlands

De rechter mag niet beoordelen of wetten en verdragen kloppen met de Grondwet.
Uitleg
De Grondwet is onze hoogste wet.
Andere wetten en verdragen moeten altijd kloppen met de Grondwet.
Maar de rechter mag hierover niets zeggen.
De rechter mag dus niet zeggen dat hij een wet niet goed vindt, als deze wet naar zijn mening niet klopt met de Grondwet.
Waarom mag de rechter dat niet?
De rechter mag dat niet omdat de Eerste en Tweede Kamer en de regering de wetten hebben gemaakt.
Alleen de regering en de Eerste en Tweede Kamer mogen iets te zeggen hebben over de regels die voor iedereen gelden.
Want de Tweede Kamer is door ons allemaal gekozen.
En als kamerleden niet de goede dingen voor ons doen, dan kunnen we ze gewoon wegstemmen bij de volgende verkiezingen.
De rechter mag zich daar niet mee bemoeien.
De rechter moet gewoon doen wat in de wet staat.
HUHHHH ???
Waarom zouden ze dit toch gedaan hebben, dit is zeer oneerlijk toch ???
Waarom zouden ze toch Art. 120 GW hebben ingevoerd ?

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

De Illuminati / NWO / ZIONISTEN, wie zijn dat en waar komen ze vandaan ?

De Illuminati / NWO / ZIONISTEN, wie zijn dat en waar komen ze vandaan ?

klik op deze link , lees het, en je weet alles !

Posted in Uncategorized | Comments Off on De Illuminati / NWO / ZIONISTEN, wie zijn dat en waar komen ze vandaan ?

VLADIMIR PUTIN BEVESTIGT DAT de / ONZE LEIDERS niks anders dan REPTIELEN ZIJN

Artikel overgenomen vanaf VREESBOEK !!!!

putin

VLADIMIR PUTIN BEVESTIGT DAT ONZE LEIDERS REPTIELEN ZIJN

Zoals ik het altijd al heb beweerd en geschreven hier.!
En om nogmaals duidelijk te maken voor wie het nog niet wist.

Na het lekken van de Panama Papers, en de George Soros Connection, topje van de ijsberg De Panama Papers zijn schokkend, maar tonen slechts het topje van de ijsberg.

Multinationals ontwijken belasting op grote schaal, en Nederland is een van de belastingparadijzen waar dit gebeurd.

Deze zelfde Nederlandse overheid weet dit, en houdt het in stand en ontduiken zelf allemaal massaal de belasting.

Hier zijn ontwikkelingslanden de dupe van, belastinggeld dat hard nodig is voor de ontwikkeling van scholen, en het aanbieden van gezondheidszorg, komt op de verkeerde plek terecht.

Putin heeft nu verteld dat de “mensen” die onze wereld regeren niet “mensen zijn”, maar werkelijk reptielen die hier als mens uitgedost zich profileren.

Maar inseminaties zijn van reptielen die Hitler al hielpen, met techniek tegen ruil van joden.

Die ze dan insemineerde met hun reptielen zaad, en terug op aarde plaatste na hun gedachte gewist te hebben een uiterlijk mensenkind baarden

Met reptielen trekjes, zonder geweten en empathische gevoelens, zoals bij ons pedo Mark Rutte en consorten.

Kunstmatige inseminatie (KI) is een techniek om tot een bevruchting te komen, wanneer de bevruchting niet door de geslachtsgemeenschap tot stand komt.

Het woord inseminatie verwijst naar het woord semen, dat zaad betekent, bij kunstmatige inseminatie wordt er sperma in de baarmoeder of baarmoeder hals gebracht en reptielenvolk dat rond de aarde cirkelt, paste dit toe op mensen.

Poetin verbande Rothschilds uit Rusland, de Rothschilds zijn niet langer welkom in Rusland.

Deze beslissing werd genomen door de Russische president Vladimir Poetin, de familie Rothschild is officieel verbannen uit Rusland.

Poetin herinnerde onlangs zijn kabinet, dat hij de schuld aan de Rothschild heeft afbetaald, en hen bij de nekvel greep en ze via de achterdeur uit Rusland schopte.

Deze bijeenkomst kenmerkte de president met zijn beukend vuist op tafel, waarbij hij zwoer de Nieuwe Wereld Orde te vernietigen.

En volgens een bron in het Kremlin, is Poetin grote stappen richting dit doel aan het maken.

“Ze zijn geen eigenaar van de wereld, en ze hoeven geen carte blanche te hebben om te doen wat ze willen,

als we ze niet uitdagen, zullen er andere kwesties opduiken, we zullen niet worden gepest door hen.”

Het is duidelijk dat de Rothschild banking racket een strop gebonden rond de nek van de Russische economie was, zodra de knoop werd aangescherpt, zou de economie verstikken.

In het begin van zijn presidentschap maakte hij er een prioriteit van om Rusland sociaal, geestelijk en economisch te verenigen,

hij gaf opdracht tot de arrestatie van de door Rothschild gesteunde oligarch Michail Chodorkovski, die Rothschild, Henry Kissinger en Arthur Hartman bestuurders van de stichting Open Rusland had gemaakt.

Als een scherpe student van de geschiedenis, goed thuis in de wereld van zaken, heeft de Russische president de geschiedenis van ’s werelds meest ongrijpbare organisatie bestudeerd.

En begrijpt de centrale rol die hun financiële medewerkers hebben gespeeld bij het aanstoken van de belangrijkste internationale conflicten van de 20e eeuw.

Nu willen ze ons onderdompelen in de Derde Wereldoorlog.

Invasieve wortels en takken van de Nieuwe Wereld Orde blijven zich verspreiden over de hele wereld,

maar president Poetin heeft ze gestopt in de uitbreiding naar Rusland.

Dit is een grote klap voor hun plannen voor wereldoverheersing, en nu zien ze hem als een reële bedreiging,

hij heeft hen in paniek, dat is waarom hij bij elke gelegenheid wordt afgekraakt in de westerse media.

De realiteit is dat Poetin ons leidt naar een multipolaire wereld, ver weg van de een centrale overheid, één religie, de toekomst zoals uitgezet door de Nieuwe Wereld Orde.

Toen hij zijn troepen naar Syrië stuurde om een soevereine staat te beschermen

bevestigde hij zijn reputatie als een krachtige leider, mensen over de hele wereld zijn begonnen om wakker te worden en beginnen het op te merken.

 

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Nood oproep van / voor Conny Pielert !

delen, delen , delen graag !

Cheyenne haar moeder was slechts op zoek naar haar angstige voor de jeudhulp maffia WEG GEVLUCHTE kind.

Conny Pielert, de moeder van het voor de jeugdzorg maffia, gevluchte kind ruste even elders dood vermoeid in haar zoektocht uit.

Bij een goede vriend van haar in haar zoektocht naar haar kind !

Moeder Conny werd 4 dagen geleden door 5 popo man sterk, aldaar aangehouden ergens in den lande voor vermeende onttrekking aan een OTS.

Ze was toen dood en dood moe, net klaar met douchen .

Ze werd meegenomen door de 5 bevel is bevel opvolgers, van popo Gouda.

Naar popo bureau Gouda

https://112vermist.nl/v/6579/Vermist-Cheyenne-Dickhooff

DEEL DAT VERMISSINGS BERICHT s.v.p. ABSOLUUT NIET !!!!!!!

Cheyenne meisje sterkte, ook je moeder zal sterk MOETEN zijn de komende dagen.

Ze kan je dus even NIET verder zoeken , en jou helpen !

Zorg dat jij wel veilig, en goed weg komt voor de “staats / vermeende jeugdzorg” terreur !!!!

Conny, Cheyenne be strong meisjes !

Laatste UPDATE :

Conny heeft sowiso Maandag 14 dagen verlenging van voor arrest gekregen, en is nu overgebracht naar de vrouwen PI te Nieuwersluis.

PI Nieuwersluis

Conny heeft totaal GEEN geld meer, of andere noodzakelijke spullen. .

En heeft dringend wat geld nodig voor haar noodzakelijke rokertje, toiletspullen etc.

We gaan een growfunding voor haar opzetten, want ook alle kosten draaien immers door.

En Con , normaal is ze een keiharde werkster, die zich echt kapot werkte !

Heeft nu totaal GEEN inkomsten, of geld meer !

Voor hem / haar die Con in de eerste 14 dagen daar, wil helpen aan een zakcentje .

Kan als hij / zij het missen kan, een bedragje overmaken aan ;

Min. van Justitie en Veiligheid 263/ PI Utrecht

Bankrekening NL73 INGB 0705 0043 09

Onder duidelijke vermelding van ; gift / donatie bestemd voor Mw. C. Pielert, registratienummer 11260694.

U kunt uw gift / donatie bestemd voor Mw. C. Pielert, zelfs als u wilt proberen van uw BELAZERING / belasting, als een aftrek post te declareren !!!!

Het gedoneerde geld MOET op deze manier bij haar terecht komen !

Zie evt de voorschriften / spelregels ; https://www.dji.nl/locaties/penitentiaire-inrichtingen/pi-utrecht-locatie-nieuwersluis/index.aspx

LET OP GEEN BRIEVEN daar heen sturen !! 

Want alles word eerst door de “lakeien van de staats MAFFIA” gelezen, en bereikt haar vermoedelijk NIET eens !!!!

Conny die gewoon haar kind zocht, schijnt wel zo ENORM gevaarlijk te zijn.

Dat ze in afzondering / beperking word gehouden !

Een simpel ondersteunings / medeleven kaartje, aan haar sturen  met tekst als b.v. sterkte meid, o.i.d. kan natuurlijk nooit geen kwaad !

Sterkte 1

Post

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam ( inclusief voornaam  / initialen ) en registratienummer, naar het onderstaand bezoekadres worden gestuurd.

PI Utrecht, locatie Nieuwersluis

t.a.v. Mw. C Pielert , registratienummer 11260694

        p / a Zandpad 3
3631 NK Nieuwersluis

Ook word er nog gezocht naar iemand die haar 2 katten, die zich nu nog in het dierenasiel aan de Groenhovenweg 501, te 2803 DL Gouda bevinden .

Voorlopig goed, en uiteraard gratis kan opvangen.

Want ondanks dat ze er niks aan kan doen, ook die kosten aldaar zullen NATUURLIJK ook wel weer flink aan haar worden door berekend !

Tot slot beste mensen maak van de adressen ; Volmolenhof 59 te gouda, en Zandpad 3 te Nieuwersluis, alsjeblieft geen soort van bedevaartplaatsen etc.

De buren van Conny hebben al genoeg ellende, en publiciteit mee gemaakt, en willen graag hun rust weer terug !

De straatnaam word NIET omgedoopt tot “Claude Vermeulenpad” , er komt ook absoluut GEEN standbeeld voor “Claude Vermeulen” etc.

Er is echt niks te zien, of te horen !

volmolenhof

Namens Conny, alle mensen die haar een warm hart toedragen.

anon masker

Allemaal alvast heel hartelijk bedankt beste lieve mensen !

Posted in Uncategorized | 24 Comments