De internationale kleuren van de MAFFIA

De internationale kleuren van de MAFFIA, en zeker in VER-NEDERland !

 

 

Mafia voor beginners, deel 1: De verschillende mafia’s

De wereldwijde mafia beweging bestaat uit een aantal deel mafia’s die echter ook weer hecht met elkaar samenwerken om hun doelen te bereiken.

Over deze doelen later meer, maar de kern ervan is: zelfverrijking voor de vermeende ELITE, en het leegplunderen van het volk.

14.illuminati_create_min

De verschillende maffia-afdelingen zijn te herkennen aan hun kleuren :

 

1. De zwarte maffia:

Alles en iedereen met een zwarte toga, of met zwart / blauw in het uniform.

Tegenwoordig gebruiken ze er ook vaak ter afleiding, de kleur GEEL in !

toga

Dus: rechters, officieren van Justitie , Politie, Boa,s, Marechausee, en advocaten.

Ook notarissen , deurwaarders, Burgemeesters, Gemeenteraadsleden, en incasso buro,s behoren tot de zwarte maffia, net als de Vrijmetselarij.

Al deze togadragers werken nauw samen, om de burger te bedriegen, en te bestelen, voor de vermeende ELITE.

Deze maffia kent een sterk satanisch karakter, en telt vele pedofielen.

De politie maakt ook deel uit van de zwarte maffia , en functioneert als diens prive-leger.

politie

2. De witte maffia:

De gehele medische sector inclusief de farmaceutische industrie.

Maar de meest vergeten, maar gevaarlijkste tak in de Witte Maffia.

Is een hele belangrijke schakel in deze, is de Psychiatrie !

Deze witte maffia spant samen om  het volk te vergiftigen, en te vermoorden door het angst aan te jagen voor ziektes, z.g. gevaarlijke mensen, en epidemieen.

Bij ‘problemen’ wordt de witte maffia altijd gedekt door de zwarte, waar mee zeer nauwe banden worden onderhouden.

witte Maffia

3. De roze maffia:

Dit is de ‘homobeweging’ die thans door de NWO / Illuminati wordt ingezet ter vernietiging van het traditionele gezin en van de vaste, liefdevolle relatie tussen man en vrouw.

Deze maffia is extreem machtig, en invloedrijk in alle sectoren van de samenleving, met name in politiek, media en bedrijfsleven.

Werkt nauw samen met de zwarte maffia ter promotie van pedofilie, via onder meer pedofiele kinderrechters.

Net als de Joden baseert de roze maffia zijn macht vooral op de ‘discriminatie-paradox’.

Dat wil zeggen dat homofielen de machtigste en rijkste groep op aarde zijn, maar als je daar iets van zegt, ‘discrimineer’ je.

Zo wordt elke criticus uitgeschakeld en worden ze machtiger en machtiger.

 

4. De rode maffia:

 

Ploerten

De ‘socialisten’ in Nederland vooral vertegenwoordigd door PvdA en SP.

Deze maffia plundert het volk onder de bedriegelijke banier van ‘eerlijk delen’ dan wel ‘spreiding van kennis, inkomen en macht’.

 

5. De groene maffia:

FATIMA HALALSEMA !

De ‘milieubeweging’ rond groepen als Greenpeace en de Al Gore-beweging.

Deze maffia fungeert als een door de NWO gecontroleerd ‘moreel afvoerkanaal’,  dat mensen de illusie moet geven zich in te zetten voor iets positiefs.

Daarnaast wordt deze maffia door de NWO gebruikt voor het lanceren van leugenachtige horror-scenario’s, zoals global warming die weer leiden, tot extra belastingen en dus extra plunderingen van het volk.

Over iets echts als Fukushima, Tsjernobil, kerncentrale,s in VER-NEDERland, etc. zul je de groene maffia niet horen spreken.

Ook een club als Amnesty International wordt wel tot de groene maffia gerekend omdat die op dezelfde wijze werken als Greenpeace.

6. De oranje maffia.

TRIXkrijgtallesvoorniks

Deze maffia bestaat uit hetniet eens rechtvaardig bestaande Koningshuis, en alle groepen die eromheen slijmen.

Ook de VVD hoort tot deze maffia-groep.

Kenmerken: extreem decadent gedrag, seksuele perversiteiten, bizarre arrogantie en veel pedofilie.

Sterke banden met de roze en zwarte maffia: niet voor niets zijn alle bewindslieden van Justitie al sinds jaar en dag VVD’ers.

7. De paarse maffia:

Bischop / Pater PEDO !

De Katholieke kerk, en alles wat wordt aangestuurd van uit het Vaticaan.

In Nederland weinig zichtbaar , behalve natuurlijk als het gaat om het verkrachten van kinderen.

Echter: de financiele en politieke tentakels zijn gigantisch.

 

8. De lichtblauwe maffia:

Dit is de Kharzaanse Zionistische Joodse maffia,  ge groepeerd rond clubs als het CIDI en de Anne Frank Stichting.

In Nederland relatieflow profile in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS.

Daar heeft deze maffia het gehele land (met name banken en media), in een verstikkende wurggreep.

Uhh zijn hier de BANKSTERS , en ” berichtverkrachters”  dan MINDER actief dan in de V.S. ???

Uhhh ik dacht het even niet toch ?

bankster misdaad

 

De lichtblauwe maffia onderhoudt zeer sterke banden met alle andere maffia’s.

Niet geheel toevallig zijn vier van de in dit artikel getoonde afbeeldingen afkomstig van Pauw & de Witwas-man ,c.q.Pauwel & Wauwel .

Dit programma geldt als de grote ‘witwas-show’ , en recht lul show voor alle groepen maffia,s die er zijn.

Heeft u nog Maffia onderdelen, of afdelingen toe te voegen , ga uw gang hoor !

 

 

About anonymus vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to De internationale kleuren van de MAFFIA

  1. Pingback: ALLES wat NIET zo hoort, word ons als NORMAAL door ons strot geduwd, waarom doorzien de mensen het niet ? | abvanegdom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s