U word geterroriseerd door nog GEEN 345. 000 mensen, die lid zijn van de georganiseerde maffia

Nog GEEN 345. 000 mensen die lid zijn van de georganiseerde maffia, of die georganiseerde maffia op een andere manier steunen, bepalen wat de rest van de mensen in Nederland, en dit waren in 2014, ; 16.902.000 mensen, moeten en mogen !

Zou je het pikken en slikken als je in een straat woont met zo,n 300 mensen , dat er dan slechts 8 mensen op een dictoriale / terroristische manier de dienst in de straat uit laten maken , door 1 van hun vertegenwoordigers ?

Bepalen wat jij moet afstaan van je salaris , wat jij wel en niet mag , wat jij wel en niet MOET !

Wie je MOET toelaten in je straat , jou een enorm hoge boete opleggen voor de grootst mogelijke onzin etc. etc. ?

Zichzelf steeds meer en meer macht, en voordelen toebedenken , kartelafspraakjes met elkaar maken, dit alles om jou maar te knechten , en maar aan de macht te blijven etc. etc.

Nee toch zeker , ik weet wel zeker dat er dan de pleuris los barste in die straat .

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014, waren er 12.815.496 stemgerechtigden in Nederland .

En waren in 2014 ; 16.902.000 inwoners in Nederland .

Bronnen ; http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/151043-18-maart-2015-verkiezingen-provinciale-staten.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevolking_van_Nederland

In 2014 zijn er minder dan 300.000 mensen lid van een der 11 landelijke politieke partijen.

Bron ; http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/25/aantal-leden-politieke-partijen-zakt-tot-onder-300-duizend

Ik tel daar eerlijkheidshalve 45.000 mensen bij ( ongeveer even veel, als de leden van de SP ). dit omdat de PVV slechts 1 officieel lid kent, n.l. Geert Wilders .

De aanhang van de PVV, is ongeveer even groot als van de SP, van daar mijn correctie naar het totale aantal van ; 345. 000 leden , en aanhangers van een der 11 landelijke politieke partijen.

Als je het niet zou pikken en slikken, als je in een straat woont met zo,n 300 mensen , en er slechts 8 mensen op een dictoriale / terroristische manier de dienst in de straat uit maken,

Waarom pikken wij 16.902.000 inwoners ( in 2014 ) van Nederland het dan wel , dat slechts 2,5% ( nog GEEN 345.000 ) mensen die lid zijn van welke politieke partij dan ook, over ons in principe de dienst uitmaken ?

Deze nog GEEN 345.000 mensen alle bovengenoemde , en verder alle andere denkbare nare feiten met ” ons” ( laten ) uitspoken , welke vult u zelf maar naar uw eigen geheugen in, dit d.m.v. ” hun” z.g. vertegenwoordigers ?

“HUN vertegenwoordigers” zorgden , en zorgen goed voor “HUN” broodheren, want op ALLE sleutelposities zitten wel “HUN” leden .

Kibbbelen, en kiften doen ze voor de show, zij indoctruneren “ONS” wel, en “WIJ” stom volk geloven immers in “HUN” z.g. democratie !!!

Dit alles onder het mom van z.g. democratie , die ” wij” dan zelf zouden hebben gekozen ?

Welke achterlijke dwaas heeft dit systeem uit de middeleeuwen bedacht ?

En welke achterlijke dwazen willen dit corrupte systeem uit de middeleeuwen nog steeds in stand houden ?

Als je al gaat stemmen, stem je alleen in met “hun” systeem , en hou je het systeem zelf zo doende in stand !

George Carlin master

Ga je met de z.g. democratische verkiezingen je stem niet uitbrengen , dan heb je volgens de “eerlijke democratie verslaafde idioten” ( hierna slapende schapen te noemen ), al helemaal niets meer te klagen of te zeggen , over de (on) democratische manier waarop die z.g. ” volksvertegenwoordigers” te werk gaan !

Heeft u ooit 1 politieke partij gezien , die werkelijk voor de volle 100% uw wil , en mening in het programma had ?

Heeft u ooit 1 politieke partij gezien , die werkelijk voor de volle 100% deed wat zij voor de verkiezingen beloofden ?

Kortom kan de meerderheid van de kiezers voor de volle 100% achter de partij staan waarop zij hun stem hebben uitgebracht ?

Ik ben benieuwd hoeveel van de 16.902.000 Nederlanders hierop volmondig ja zouden zeggen .

Heeft men u ooit gevraagd of u het eens was met dit systeem ?

Geloof ook die z.g. volksverbeteraar pro Israel mol Wilders Niet , dit is gewoon een dikbetaalde VVD acteur met een speciale functie .

Hij moet ruzie, en verdeeldheid in de PVV houden , gelijk aan dat een Hans Janmaat dit vroeger al moest bij de Centrum Democraten .

Hij moet de vaderlandslievende Nederlanders koest , en controleerbaar houden, alle volkshoop is immers grotendeels op hem gericht .

Hij lult de aanhang wel vakkundig naar de bek, zoals een beroeps verkoper u allerlei waren aan kan praten, welke u eigenlijk NIET nodig heeft .

Heeft u ooit enig document ondertekend met “het bedrijf de staat der Nederlanden” dat u het er mee eens was, en het zo wilde ?

Want JA “de staat der Nederlanden” is gewoon een bedrijf , in mensen ( handel ) notabene !

Bedrijfsregistratie,s van “HET BEDRIJF” ; “STATE OF THE NETHERLANDS ”

Onder registratie nummer ; 0001008288 , en onder de registratienaam ; “STATE OF THE NETHERLANDS ” is “het bedrijf Staat der Nederlanden” , bij het UCC ( een soort wereld kamer van koophandel ) in Amerika geregistreerd , gelijk firma,s als ; Talpa, Akzo, Heineken, en Phillips etc., daar ook geregistreerd staan .
Op pagina ;http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001008288&owner=include&count=40&hidefilings=0
treffen we 8 registraties als Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals van ; “STATE OF THE NETHERLANDS ” aan .
Firma staat der nederlanden is dus “statements of acquisition of beneficial ownership by individuals , eigenaar van individuen / mensen” , c.q. mensen / slaven handel / houderij dus !”
Deze filings treffen we aan ;

Acc-no: 0000893750-07-000011 registratiedatum ; 2007-01-10

Acc-no: 0001104659-06-074007 registratiedatum ; 2006-11-13

Acc-no: 0001008288-06-000004 registratiedatum ; 2006-02-10

Acc-no: 0000891836-05-000369 registratiedatum ; 2005-08-22

Acc-no: 0000891836-05-000068 registratiedatum ; 2005-02-03

Acc-no: 0000891836-04-000062 registratiedatum ; 2004-02-12

Acc-no: 0000891836-03-000512 registratiedatum ; 2003-09-09

Acc-no: 0000891836-03-000510 registratiedatum ; 2003-09-09
Is het eigenlijk niet de allerhoogste tijd dat die resterende 97,5 % van de 16.902.000 Nederlanders in ons land de macht van die 2,5% die ons terroriseert weer totaal ontneemt ?????

Die 2,5% politieke maffiosa ter verantwoording roept voor hun wandaden, en onderdrukking van een heel volk.

En dan zult u zeggen , welnu ……… !!!!

Is het niet de allerhoogste tijd , dat we een totaal nieuw besturingssysteem voor dit land eisen ?

Een besturingssysteem naar Zwitsers voorbeeld, wat uitslag gebonden volksreferendum voor ” ALLE belangrijke beslissingen ” heet !!!!

Met het aan u berichten over de “politieke maffia” zijn we er nog lang niet .
STEVE BROWN vertelt on het volgende er over .
Bron ; http://www.klokkenluideronline.is/2014/01/elke-vrijdag-mafia-les-met-steve-brown/

De wereldwijde maffia-beweging bestaat ook nog uit een aantal deel-maffia’s, die echter ook weer hecht met elkaar samenwerken om hun doelen te bereiken.
Over deze doelen later meer, maar de kern ervan is: zelfverrijking en het leegplunderen van het volk.
De verschillende maffia-afdelingen zijn te herkennen aan hun kleuren:
De zwarte maffia: alles en iedereen met een zwarte toga.
Dus: rechters, officieren van Justitie en advocaten.
Ook notarissen behoren tot de zwarte maffia net als de Vrijmetselarij.
Al deze togadragers werken samen om de burger te bedriegen en te bestelen.
Deze maffia kent een sterk satanisch karakter, en telt vele pedofielen.
De politie maakt ook deel uit van de zwarte maffia en, functioneert als diens prive leger.

politie

 

De witte maffia: de gehele medische sector inclusief de farmaceutische industrie.

Deze maffia spant samen het volk te vergiftigen, en te vermoorden door het angst aan te jagen voor ziektes en epidemieen.

Bij ‘problemen’ wordt de witte maffia altijd gedekt, door de zwarte waar mee zeer nauwe banden worden onderhouden.

De roze maffia: Dit is de ‘homobeweging’ die thans door de NWO wordt ingezet ter vernietiging van het traditionele gezin, en van de vaste, liefdevolle relatie tussen man en vrouw.

Deze maffia is extreem machtig, en invloedrijk in alle sectoren van de samenleving, met name in politiek, media en bedrijfsleven.

Werkt nauw samen met de zwarte maffia ter promotie van pedofilie via onder meer pedofiele kinderrechters.

Net als de Joden baseert de roze maffia zijn macht vooral op de ‘discriminatie-paradox’.

Dat wil zeggen dat homofielen de machtigste, en rijkste groep op aarde zijn, maar als je daar iets van zegt, ‘discrimineer’ je.

Zo wordt elke criticus uitgeschakeld, en worden ze machtiger en machtiger.

De rode maffia: De ‘socialisten’ in Nederland vooral vertegenwoordigd door PvdA en SP.

Deze maffia plundert het volk onder de bedriegelijke banier van ‘eerlijk delen’, dan wel ‘spreiding van kennis, inkomen en macht’.

De groene maffia: De ‘milieubeweging’ rond groepen als Greenpeace en de Al Gore-beweging.

Deze maffia fungeert als een door de NWO gecontroleerd ‘moreel afvoerkanaal’ dat mensen de illusie moet geven zich in te zetten voor iets positiefs.

Daarnaast wordt deze maffia door de NWO gebruikt voor het lanceren van leugenachtige horror-scenario’s zoals global warming die weer leiden tot extra belastingen, en dus extra plunderingen van het volk.

Over een echt iets als Fukushima zul je de groene mafia niet horen spreken.

Ook een club als Amnesty International wordt wel tot de groene maffia gerekend omdat die op dezelfde wijze werken als Greenpeace.

varken opsteltenvrienden van

De oranje maffia. Deze maffia bestaat uit het Koningshuis, en alle groepen die eromheen slijmen.

Ook de VVD, en haar geheime onder afdeling PVV behoort tot deze maffia-groep.

Kenmerken: extreem decadent gedrag, seksuele perversiteiten, bizarre arrogantie en veel pedofilie.

Sterke banden met de roze, en zwarte maffia: niet voor niets zijn alle bewindslieden van Justitie al sinds jaar en dag VVD’ers.

De paarse maffia: De Katholieke kerk, en alles wat wordt aangestuurd vanuit het Vaticaan.

In Nederland weinig zichtbaar behalve natuurlijk, als het gaat om het verkrachten van kinderen.

Echter: de financieele, en politieke tentakels zijn gigantisch.

Het reikt zelfs tot UW geboorteakte !

De lichtblauwe maffia: Dit is de Joodse maffia, gegroepeerd rond clubs als het CIDI, en de Anne Frank Stichting.

In Nederland relatief low profile, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS.

Daar heeft deze maffia het gehele land (met name banken en media) in een verstikkende wurggreep.

Onderhoudt zeer sterke banden met alle andere maffia’s.
Naschrift: niet geheel toevallig zijn vier van de afbeeldingen afkomstig van Pauwel & de Witwasman.

Dit hersen spoel kijkbuis programma geldt als de grote ‘witwas-show’ voor alle groepen maffia.

En word georganiseerd door de Rode , i.s.m. de Roze maffia !

 

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, schorum, Valse profeten, Wandaden van ROOD annex LINKS, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to U word geterroriseerd door nog GEEN 345. 000 mensen, die lid zijn van de georganiseerde maffia

  1. dree de jong says:

    Even een opmerking; de registratie die je beschrijft gaat over ‘ownership by individuals’, niet ownership of individuals, dat is nogal een verschil. Met een beetje doorklikken blijkt het te gaan om staatsbedrijven die in particuliere handen zijn gegaan zoals KPN.
    Het eerste gedeelte van het artikel, helemaal mee eens, het is bizar dat zo’n kleine elitaire club beslist over de meerderheid van de bevolking.

  2. Je noemt niet de ‘onderwereld’ mafia, Octopussyndicaat, doet ook volwaardig mee in de macht in NL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s