Klagers / zeurders over JULLIE regeerders, en EU lees dit eens goed door !

Klagers, en zeurders, lees dit nou allemaal eens goed, en delen mag graag zelfs.
Allemaal maar klagen, klagen , en nog eens klagen !
 
Maar wie van jullie stemmen er mee  ( IN ) ?
Met het / HUN systeem !
Als je GESTEMD hebt, heb je namelijk al je rechten “WEG GEGEVEN” aan de B.V. VER-NEDER-land !
Heb je erkend dat je de NATUURLIJK PERSOON / BURGER, c.q. de Cestui Que Vie Trust bent, die zij zo graag willen wat U erkend, en dan ook bent !
Want voor je je vodje “STEMBILJET” kreeg, heb je je MOETEN legitimeren met je ID, rijbewijs, of paspoort !
Welke gewoon je NATUURLIJK PERSOON / BURGER, c.q. de Cestui Que Vie Trust is !
Je hebt zonder te weten, wat nu ECHT HUN spelregels zijn, hier automatisch ook mee IN GESTEMD !
De IN-STEMMERS onder ons MOGEN, en KUNNEN dus ook NIET meer zeiken, zeuren, en klagen !
Hij / zij die na het volledig lezen van mijn / deze post nog kritiek heeft, of mij heeft betrapt op onwaarheden.
Die mag het mij melden, graag zelfs, ik ben ook maar mens, heb onderzoek gedaan.
Maar kan uiteraard ook fouten gemaakt hebben !
Begin allemaal nou eens de dingen naar “WAARHEDEN” zelf te onderzoeken, je zult tot schrikbarende conclusies komen !
Breek daarna echt met je NATUURLIJK PERSOON / BURGER, c.q. Cestui Que Vie Trust, status.
Ga terug in je soeverein, en levend geboren mens status.
VER_ NEDER_land is slechts een “bedrijf” !
“STATE OF THE NETHERLANDS ” is een bedrijf / rechtspersoon, een “dode entiteit” ingeschreven bij het UCC, in Delawere, Amerika., onder registratie nummer ; 0001008288
.
Corporatie staat der nederlanden, ( the netherland corporation), is ingeschreven in de staat delaware in Amerika, onder ucc fillings nr” : 2088431
Het UCC, in Delawere, Amerika is een soort “wereld” kamer van koophandel !
“Het bedrijf staat der Nederlanden” is tevens als “bedrijf” bekend, c.q. staat ingeschreven bij, DNBi risk management, ( Dun & Bradstreet ) te Rotterdam, onder D-U-N-S® nummer ; 40-200-0004.
Met thans Dhr. Mark Rutte, alias PI_VER_NEUKIO als de hoofd verantwoordelijke levende “mens”, van / voor, deze “dode entiteit(en)”, annex de rechtsperso(o)n(en).
piverneukio
vervolgens ;
BW.2 Art. 1 De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de GW verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.
2 Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.
Bw 2 Art. 5 Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.
Conclusie ; de provincies, de gemeenten, de waterschappen, etc. zijn dus niets anders dan “dochter ondernemingen van “Het bedrijf staat der Nederlanden”
Art.1 GW Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen, gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Art.1 UVRM Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Art.5.1 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Art.4 UVRM, Art.4 EVRM, Art. 273f Wvsr
Slavernij is verboden !
Art.6 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie ; Een ieder heeft recht op vrijheid, en veiligheid van zijn persoon.
En wens ook absoluut NIET mee wenst te werken aan “MISDAAD in vereniging” Art.140 WVS, T.w. het knechten, slaven, en afpersen van mijn medemensen.
Slavernij, knechting, en mensenhandel etc, zijn verboden volgens, Art. 273f SR, Art 4 ERVM, Art. 4 URVM, en Art. 5 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Diefstal, afpersing, en oplichting zijn ook middels wet ( of wellicht is het slechts “het bedrijfs regelement” van “Het bedrijf staat der Nederlanden” ) verboden Art.326 Wvs
Dreigen is dwingen , en zijn ook middels wet verboden Art. 284.1, 285.1, 285.2, en 317 Wvsr.
Politieke partijen, zijn slechts verenigingen.
Een vereniging is ook een “dode entiteit = rechtspersoon” = bedrijf ook weer een bedrijf dus voor de VER_neder_landse wetgeving.
De rechten en plichten van een vereniging worden geregeld in Art. 26 t/m 52 BW 2.
Een vereniging heeft van rechtswege dus slechts rechtspersoonlijkheid.
Recht op vereniging Art. 8 Gw, Het recht tot vereniging wordt erkend.
Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.
Maar volgens mij, gezien mijn “mensenrechten”, en Art.7 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie ;
Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.
Kan ook niets, en niemand mij “verplichten” tot een vereniging / verenigingen te behoren !
Nergens in “vermeende wetten”kan ik terug vinden, dat dit recht mag worden UITGEBREID in het belang van de openbare orde.
Art. 140 Sr. ook het instemmen met een / het systeem, en het verlenen van volmachten aan derden vertegenwoordigers van deze boven vernoemde POLIZIEKE verenigingen.
Het vervolgens hen in uw volmacht / opdracht( en ) laten uitvoeren, van het knechten, slaven, en afpersen van medemensen.
Is m.i. net zo strafbaar, als het zelf doen !
Ik heb mij in ieder geval, nooit verlaagd, en / of gelegitimeerd als de “staats slaaf”, annex de NATUURLIJK PERSOON, BURGER c.q. de Cestui Que Vie Trust.
En ik heb dus ook geen ( volks ) vertegenwoordiger / leider gekozen.
Soevereine-Mens 20%
Ik ben “mens”, en GEEN hond, of een katachtige, die in een roedel een leider schijnen nodig te hebben !
Het allerhoogste gezag, over mij zelf,  ben en blijf ik dus zelf !
Word allemaal eens wakker alsjeblieft stop eens met IN-STEMMEN met HUN systeem, en het weg geven van Al uw rechten !
Wees en blijf, mens met uw bij uw geboorte, verkregen mensenrechten.
Ga als je dat allemaal hebt onderzocht eens een gesprek aan met zo,n “staats KAPO” = RAMB te NAAR ling.
Je zult zien dat deze dan een soort UPC = U Praat Chinees, tegen je spreekt !
En deze RAMB te NAARLING je totaal NIET BEGRIJPT, en zelfs in verwarring raakt, etc. etc.

About anonymus vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

10 Responses to Klagers / zeurders over JULLIE regeerders, en EU lees dit eens goed door !

 1. johan says:

  Hoe herken je goede speed?
  er wordt veel gelult door Albertus van Egdom, over kleur, geur, natheid etc etc….

  GEUR IS NIET BEPALEND:
  Het geen wat je ruikt zijn rest producten, niet erg te bedenken dat de draaier al veel moeite heeft gedaan en het ook snel kwijt wil.
  was je speed maar eens uit met bijvoorbeeld aceton, ruikt daarna nergens meer naar.
  5% speed op 95% cafaiene/manitol ruikt al er sterk naar speed!

  KLEUR IS NIET BEPALEND:
  Mits de tussenhandelaren niet hebben zitten rotzooien met crepepapier om de speed een kleurtje te geven geldt over het algeem het volgende:
  Normale Speed is WIT (over het algemeen)
  Roze speed krijg je doordat de PH waarde van de speed lager is dan 7
  Gele speed krijg je als de PH waarde hoger is dan 7, of het is of mix van/met perfatine oftewel meth amfetamine, deze is namelijk vaak gelig tot bruinig

  NATTE EN DROGE SPEED:
  Over het algemeen komt de speed relatief nat bij de draaier vandaan, hoewel dit in mijn optiek ook weer niet kletsnat hoeft te zijn..
  Over het algemeen zou je na drogen circa 0.5 a 0.75 gram moeten over houden, dit is relatief normaal

  NATTE SPEED:
  Het drogen van speed mist je goed uitsmeert duurt niet veel langer dan 5 tot 15 minuten, duurt dit lannger is er wellicht door de tussenhandelaar water aan toegevoegd!
  TIP: Water toevoeging is overgens ook te herkennen wanner je de speed in de vriezer legt en deze daarna hard wordt en na drogen weer zacht

  DROGE SPEED:
  Waneer je droge vrij snuifbare speed krijgt beteknd dit dat niet altijd slecht, maar let op!
  Het kan inderdaad zijn je vries droge speed krijgt, hier is niks mee, dit heeft wellicht bewust of onbewust tijd gehad in maak proces allle ollien kunnen worden omgezet en/of daarna tijdje heeft gelegen en daarna in de vriezer is bewaard.|
  Het kan ook betekenen dat en dit gebeurdt veel vaker dat de speed is vernsneden met bv caf of manitol en niet in de vriezer is bewaard.
  nu kan je speed best wel buiten de vriezer bewaren, maar daar zit een grens aan, na x aantal dagen gaat de speed achteruit (oxideren als ik me niet vergis) en het effect wordt aanzienlijk minder en droge speed snuift ook minder lekker.

  HOE GOEDE SPEED TE HERKEKEN DAN?
  de meningen zullen verdeelt zijn, maar zelf hanteer ik al jaren het volgene:

  Goede speed is zacht, vlokkerig en zerker NIET KORRELIG!!!!
  Smeer je (dun) uit op een harde achtergrond (Spiegel, glas, steen, etc)
  geef het 5 tot 15 minuten de tijd om ff te drogen, hierna kan je bv met een bankpasje de boel opschrapen, je ziet al direct vlokerige struktuur.
  Druk je vinger door de speed, deze MOET zacht zijn. amfetamine heeft namelijk geen korrelig structuur van zich zelf!
  Herhaal deze test na zegge maximaal 12 tot 24 uur, bij goede zuivere speed zal je merken deze nog steeds zacht is en zeker niet KORRELIG van struktuur.
  LET OP: bij zuivere speed is het NIET aan te raden om dit langer dan zegge circa plus minus 12 uur lang te drogen laten liggen, howel de struktuur zacht en vlokkerig blijft droogt het uit tot een niveua wat je eigenlijk niet zo makelijk meer door je neus kan halen.
  De speed is in dit geval te droog en te poederig (poedig maar met behoudt van flokerige zachte struktuur) te fijn en je zal de neiging hebben te moeten niezen.
  TIP: speed dat langer te drogen ligt dan 12 uur en goped snuifbaar is is waarschijnlijk ook korrelig en HARD van struktuur, dit komt door versnuidings middels als caf en manitol (er zijn meer maar das ander onderwerp)

  IS CAFFAIENE SLECHT?
  Nee, mits je niet teveel binnen krijgt! dit verscheelt per persoon.
  Sommige mensen vinden beetje caf door de speed wel aangenaam, ze worden er drukker door (je hart ook…)
  Reden hierom wordt vaak gekozen voor caffaine om mee te versnijden, feitenlijk versterk je het effect van het product.
  probleem is alleen dat men soms overdrijft, of een tussenhandelaar koopt al speed met caf en voegt zelf ook nog caf toe, met als resultaat 60% caf en 40% amf, en dat is helaas de normaalste gang van zaken, zie ook stats jellinek.nl!
  En maar raar vinden dat je je de tering zweet en hartkloppingen krijgt..???,….?????

  MANITOL HERKENNEN:
  Manitol proeft/smaakt ZOET!
  manitol heeft ook een korrelig struktuur, maar is vooral te herkennen aan de zoetige smaak.
  Op zich heeft manitol weinig tot geen effect op gebruik van amfetamine

  Uiterraard blijft de beste test weg brengen naar test centrum!
  Deze info geld alleen voor dex, levo of een mix daarvan en niet van bijvoorbeeld perfatine (meth amfetamie) maar deze is dan weer te herkennen aan vooral de geur en de gelige tot bruinige kleur.

 2. lucy says:

  Voorlichting over Antidepressiva – XTC

  Een depressie is een sombere stemming die lang aanhoudt en de dagelijkse bezigheden verstoort.­ Antidepressiva zijn medicijnen (tabletten) die de klachten van een depressie verminderen.­ Serotonine is een stof in de hersenen die een belangrijke rol speelt bij stemming en emoties.­ Een van de belangrijkste oorzaken van een depressie is een te lage hoeveelheid aan serotonine in de hersenen.­ Antidepressiva zorgen voor een grotere beschikbaarheid van serotonine.­ Hierdoor vermindert de depressie en verbetert de stemming.­
  De belangrijkste antidepressiva zijn de serotonine heropname remmers (SSRI’s) en de tricyclische antidepressiva (TCA’s).­ SSRI’s blokkeren de heropname van serotonine.­ TCA’s blokkeren de heropname van zowel serotonine als noradrenaline.­ Naast deze twee antidepressiva bestaat er nog een derde groep, de monoamine-oxidase remmers (MAO remmers).­ Deze groep van antidepressiva worden bijna niet meer voorgeschreven, met uitzondering van moclobemide.­

  In de hersenen zorgt XTC voor een sterk verhoogde afgifte van serotonine terwijl de antidepressiva serotonine na afgifte vasthouden.­ Bij gecombineerd gebruik bestaat het gevaar dat er teveel serotonine in de hersenen aanwezig is.­ Teveel serotonine kan leiden tot serotoninevergiftiging.­ Dit uit zich onder andere in oververhitting, bewustzijnsstoornissen, bloedklontering en hartritmestoornissen.­ Met name de bloedklontering en hartritmestoornissen zijn levensgevaarlijk.­ Deze kunnen tot herseninfarcten, hartinfarcten en hartstilstand leiden.­
  In de lever kunnen antidepressiva (vooral fluoxetine, paroxetine, en fluvoxamine) de afbraak van XTC vertragen.­ Het gevolg hiervan is dat XTC minder snel afgebroken wordt en daardoor langer in het lichaam aanwezig is.­ Als je meerdere XTC pillen op een avond slikt en daarnaast ook nog antidpressiva gebruikt kan dit leiden tot gevaarlijk hoge concentraties XTC in het lichaam.­

 3. martin says:

  Sinds 5 weken slik ik citalopram 20 mg i.­v.­m.­ endogene depressie.­ Ik vroeg me 2 dingen af: 1.­ Kan je tijdens gebruik van citalopram GHB gebruiken? 2.­ Klopt het dat citalopram en XTC elkaar tegen werken?

  antwoord
  Je code was: Beste vraagsteller, De combinatie Citalopram en GHB is niet gevaarlijk.­ XTC en citalopram werken elkaar niet alleen tegen, maar kunnen in combinatie heel gevaarlijk zijn, met kans op het gevreesde serotoninisyndroom.­ Nooit combineren dus.­ Met vriendelijke groet, Roelof de Wit, verslavingsarts.­
  Vraag
  beste mensen, Aangezien ik mijn vraag al eerder op jullie site heb geplaatst maar nog geen antwoord heb ontvangen stel ik de vraag nog een keer;­ – Hoe gevaarlijk is de combinatie xtc en de antidepressiva ‘Citalopram’? (ik slik ongeveer om de week,4 xtc-pillen) – Wat kan het voor schade aanrichten? Alvast bedankt voor de moeite [Bekijk|Terug]

  antwoord
  Je code was: cytalopram Beste vraagsteller, De combinatie van XTC met citalopram is potentieel gevaarlijk.­ Met het slikken van 4 pillen XTC in combinatie met Citalopram loop je een verhoogd risico op een gevaarlijke aandoening die serotoninesyndroom heet.­ Je krijgt dan teveel serotonine in de hersenen hetgeen tot de dood kan leiden.­ De reden hiervan is dat Citalopram de afbraak van serotonine remt, terwijl XTC de afgifte van serotonine stimuleert.­ Na het gebruik van Citalopram is een periode van 10 tot 14 dagen vereist voordat men weer XTC kan nemen zonder een verhoogd risico op het serotoninesyndroom.­ Overigens, het innemen van XTC kan de depressieve klachten bevorderen die je met de Citalopram wilt tegengaan.­ Met vriendelijke groet, Martin Sijes

 4. albertus says:

  weinig zin…­ ik denk eerder dat je moet zeggen dat het gewoon erg gevaarlijk is:

  “­Citalopram is een selectieve serotonine heropnameremmer (SSRI) en verhoogt dus de serotoninespiegel van je hersenen.­ Combinatie met XTC of cocaine is ronduit gevaarlijk en vooral met XTC loert het serotoninesyndroom om de hoek.­ Bovendien kan combinatie van dit soort medicijnen met cocaine of XTC onvoorspelbare effecten geven.­ Je bent dus je eigen proefkonijn.­ Een sterke afrader dus.­
  Heel anders ligt dat met incidenteel, matig alcohol- en cannabisgebruik.­ Deze middelen hebben geen directe en zeker geen sterke invloed op de serotoninespiegel en kunnen dus, mits met mate, veilig gebruikt worden.”­

  “­serotoninesyndroom =­ onder meer opwinding, verwardheid, spierspasmen, diarree, hyperthermie, hypotensie en coma”­

 5. Jan says:

  Levert geen bij effecten op ofzo hoor, ik had alleen véél meer nodig om waus te worden. En ik werd bij lange na niet zo waus als voor de citalopram. Conclusie; Het remt het effect van XTC alleen maar!
  En dat heeft allerlei oorzaken, maar heb geen zin om zoveel te gaan typen iig..met srotonine aanmaak, wat het beide stimul;eerd, en dus niet werkt in combi met elkaar.

  Ondanks alles ging ik toch maar door met gebruiken :s :frusty:

  Maargoed allemaal verleden tijd, ben nu al bijna 3 maanden clean! :d
  En slik ook geen citalopram meer.

 6. harold says:

  Ik weet niet hoeveel mg je slikt van je anti depri maar bij kleine hoeveelheden kan t best, hoe meer mg anti depri je slikt hoe kleiner het effect van de xtc pil word! Als je maar niet steeds meer gaat slikken om de gewenste effecten te hebben…das echt levens gevaarlijk (geloof me)! Heb zelf weleens in die tijd echt heel veel pilluh geslikt en het enige effect was dat ik 2 dagen wakker was maar voelde me niet “XTC” als jij begrijpt!

  Ik zou gewoon (als je echt drugs wilt gebruiken) speed nemen en het van te voren even laten testen. Niet zo leuk als xtc maar die neem je dan gewoon weer tegen de tijd dat je van de anti depri af bent! :jaja:

  Je kunt t wel gewoon proberen hoor xtc..als je niet teveel neemt heb je even veel risico als alle andere! Behalve dan dat jij er niets van kan voelen.

  Conclusie….als je van de xtc door antidepressiva nix meer voelt kijken of speed enig effect geeft en anders naar de smartshop en weer aan de harde troep zodra je van die anti depri af bent!!

  Succes ouwe…..

 7. lollie says:

  Heb citalopram (40 mg dagelijks) wel eens gecombineerd met MDMA, heb het AD toen 2 dagen laten staan (gelukkig geen last van ontwenningsverschijnselen).­ Het werkte wel, maar ik had 1.­5 nodig van dezelfde pillen waar ik “­normaal”­ 1 van nam.­ Het effect is minder en het is sneller uitgewerkt (ca 3 uur tegenover normaal bij mij 5 uur).­ Toen ik thuis kwam heb ik direct weer mijn dagelijkse hoeveelheid citalopram genomen.­ Een bijkomstigheid daaraan is dat een SSRI na MDMA aantoonbaar neurotoxiciteit voorkomt, maargoed verstandig is het combineren van MDMA met een Anti Depressivum niet.­
  Helemaal omdat je het medicijn juist krijgt om je serotonine niveau te boosten en je het met MDMA een eind naar beneden trekt.­
  Ik was destijds veel aan het lezen over MDMA en de werking ervan.­ Het gebruik van de combinatie was een destijds niet erg verstandig experiment van mij.­ Ik raad het je ook zeker niet aan.­

 8. jaap says:

  IIk heb zelf na jaren xtc weer eens geprobeerd met ook antidepressiva op en had nauwelijks effect.­ Dacht slechte pillen, was wel wat vrolijker extroverter en vond bij tweede helft even zo’n 5 min alles mooi en nam raad aan van iemand en spullen ter leen terwijl normaal door ptss altijd voorzichtig ben en niet veel aanneem dus denk toch werkte.­
  Of je serotine syndroom kunt krijgen van xtc en antidepressiva weet ik eigenlijk niet.­ Dit is eigenlijk geval als je er twee door elkaar zou gebruiken van antidepressiva zoals veel mensen inmiddels weten is Sint janskruid ook een echt antidepressivum en mag dit tijdens niet genomen worden.­
  Je kunt vooraf symptomen opzoeken en vriend informeren op te letten op je en zonodig 112 te bellen.­ Dit moet acuut bij serotontinesyndroom, zeer gevaarlijk , zelfs dodelijk dacht ik .­
  Ik zal me even verdiepen verder erin

 9. tinus says:

  Mdma in xtc doet niveau stijgen .­ Die in antidepressiva doet die juist dalen.­ Dus serontinesyndroom zal niet gauw gebeuren al is dit meer met serotonine zelf en staat wel vermeld bij drugsinfoteam website.­
  Sowieso moet je elk uur glas water drinken bij xtc maar niet meer want dan kun je watervergiftiging krijgen (een glaasje okay maar niet ieder uur meerdere ) en beter geen alcohol of koffie.­
  Als je uitgedroogd bent en raak je oververhit je gaat slecht spreken en moet buiten worden gezet en word en besproeid of onder douche en ambulance bellen.­ Oververhitting en verwardheid zijn ook de symptomen van serotonine syndroom.­

 10. Goh gaat Marcel VIEZE MAN, nu ook al deze post zitten vergallen ?

  Je weet echt van geen ophouden, he, overmaat baby,die nog door “Memsie Lolkje S.” verzorgt , en verschoond moet worden op zijn dik 40 ste levensjaar !

  nou ja mensen ik moet dus de reacties maar weer sluiten, met dank aan deze pchychopaat, lasteraar, besmader etc. van mensen .

  Talloze slachtoffers heeft deze narcistische gek de afgelopen jaren al gemaakt, getuige zijn grote “sprookjesboek” welke hij zelf geschreven heeft, en zelfs aan Dhr. W.A von Amsberg “AANGETEKEND” heeft gestuurd !

  Deze immer naar aandacht hunkende narcistische gek, schrijft graag laster , en sprookjes, voor wie hem volgen wil met zijn laster , en sproken die volgen hem op ; facebook Marcel Vriesema

  ga hem vooral NIET op leugens smaad,en laster betrappen , en aanspreken daar !

  Want dan bent u zijn volgende slachtoffer in de al ellenlange lijst !

  En blokt hij u onmiddelijk.

  Doe mij een lol, maak wat screenshots van zijn smaad, en laster, en mail me die even door ;

  burgelijkongehoorzaam@gmail.com

  Dan kunnen we die toevoegen aan de al tweede aangifte bij de politie tegen deze volslagen idioot !

  Tsja Jammer mensen, de reacties gaan dus weer op slot dankzij deze mafkees !

Comments are closed.