Belasting is DIEFSTAL & ROOF !

Je spreekt van diefstal als je eigendom je wordt afgenomen.

Je spreekt van roof als dat gebeurt onder bedreiging van geweld.

Er is geen verschil tussen belasting en roof.

staat diefstal

Want wat gebeurt er als de staat belasting heft?

Dan wordt je eigendom van je afgenomen.

Terwijl hun door deze “zichzelf legaliserende maffiabende” zelf gemaakte wet toch zegt dat je “GEEN dienstbaarheden” behoeft te DULDEN !

En dat overal “JOUW” vrijwillig afgegeven toestemming voor nodig is !

Art 1:1 BW, en Art 3:33 BW

En dat anders zij,  in “DWALING” Art 6:228 BW zijn

Eerst krijg je een brief waarin je bevolen wordt geld af te staan!

Deze mensen ( belastingdienst, CJIB, c.q. ALLE ROVERHEIDS BEDRIJVEN ) handelen dan al wederrechtelijk, en onrechtmatig in grondslag van mijn, en / of  jouw recht Art 3:44 BW

En als je daar niet op reageert, krijg je brieven van ze die steeds dreigender worden.

dwangbevel NEP koning

Dreigen is ook bij wet verboden, Art. 285 Wvsr, Art. 285b Wvsr, Art. 2 UVRM, en Art. 3 UVRM

Als je dan nog steeds niet reageert, komt er iemand langs, om je te DWINGEN, ook dit is bij “HUN” wet verboden, Art. 284, 285b wvsr, en BW 2. Art. 1.1.2

En als je dan nog steeds terecht weigert, vrijwillig afstand te doen van je geld of spullen.

Komt er zo,n “kwallebak, annex diefjesmaat“, annex PARASIET, uit naam van de dode entiteit, annex de  rechtspersoon”  B.V. STATE OF THE NETHERLANDS ”, annex de “B.V. staat der Nederlanden”.

De rechtspersoon, c.q. de dode entiteit” STATE OF THE NETHERLANDS ”, is echter slechts gewoon een “BEDRIJF”, en staat onder registratie nummer ; 0001008288, geregistreerd, bij het UCC, in Delawere, Amerika.

Het UCC, in Delawere, Amerika is een soort “wereld” kamer van koophandel !

Het bedrijf staat der Nederlanden” is tevens als “bedrijf” bekend, c.q. staat ingeschreven bij, DNBi risk management, ( Dun & Bradstreet ) te Rotterdam, onder D-U-N-S® nummer ; 40-200-0004

De B.V. Nederland is dus slechts een bedrijf / rechtspersoon, dit word voorts ook bevestigd door ; BW.2 Art.1

Welke mij vertelt ; De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de GW verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid

Die “kwallebak, annex diefjesmaat“, annex PARASIET“, die “het bedrijf staat der Nederlanden”, bij je langs stuurt  noemen ze de “DEURWAARDER” !

Die “kwallebak, annex diefjesmaat“, annex PARASIET“, heeft mogelijk flink, en ook  zonder uw toestemming, in uw privacy zitten wroeten, Art.10 GW

Komt met het doel om zo maar, zonder dat je ooit vrijwillig een contract met “het bedrijf staat der Nederlanden”, gewaarborgd onder Art 1:1 BW, hebt afgesloten.

En zonder dat jij ooit ergens “vrijwillig mee in hebt gestemd”, gewaarborgd onder Art 3:33 BW, om allerlei spullen van je af te nemen, en te gaan verkopen !

Harken

Zo, n DIEFSTAL noemen ze dan “IN BESLAGNAME” !

Als je die “kwallebak, annex diefjesmaat“, annex PARASIET“, die “het bedrijf staat der Nederlanden”, bij je langs stuurt niet bij je binnenlaat.

Dan komt deze “kwallebak, annex diefjesmaat“, annex PARASIET“, terug met iemand die een pistool draagt, of zelfs wel, met twee, of nog meer mensen die een pistool dragen, en verder ook nog, tot op de tanden bewapend zijn.

Die mensen ( POLITIE ) waar hij mee terugkomt, behoren eigenlijk jou, en mij juist te beschermen, tegen ; valsheid in geschrifte, afpersing, bedreiging, diefstal, en ROOF !

foto-jos-schuurman-fps

Maar die mensen ( POLITIE ) waar hij mee terugkomt, hebben echter ALLEMAAL, hun “TROUW” gezworen / beloofd, aan een ongekozen “OPPER BESTUURDER” van “het bedrijf staat der Nederlanden” !

w-a-2bhitlergroet

En hebben echter ALLEMAAL, nooit hun “TROUW” gezworen / beloofd, aan hen die “HUN” salaris ophoesten, “het volk” !

Je weigert dus nog steeds om die “kwallebak, annex diefjesmaat”, annex PARASIET“, die “het bedrijf staat der Nederlanden”, waar jij dus GEEN ENKEL CONTRACT mee hebt, bij je langs stuurt,  bij je binnen te laten !

Dan wordt er door die zwaar gewapende mensen ( POLITIE ), waar deze “kwallebak, annex diefjesmaat“, annex PARASIET“, mee terug kwam ingebroken in je huis, en worden jouw spullen tegen jouw wil meegenomen, en later voor een schijntje, aan “HELERS” ( opkopers) verkocht !

Als je je daar tegen verzet, Art. 180 Wvsr. ben je, volgens de “zichzelf legaliserende staatsmaffia”, strafbaar en word je opgesloten in een hok.

Als je probeert deze gang van zaken te voorkomen door het doen van aangifte, 161 Sv, bij die zelfde zwaar gewapende mensen ( POLITIE ), wat helemaal je “recht” is.

Word veelal door die zelfde zwaar gewapende mensen ( POLITIE ), je het “RECHT” tot doen van aangifte, in strijd met Art.162 Sv, en Art. 163 lid 6 Sv, je aangifte doen, door hen zo maar klakkeloos geweigerd !

Als je probeert deze gang van zaken te voorkomen door geen aangifte te doen, dan ben je ook strafbaar, Art. 160 Sv want op het niet doen van aangifte staat vier jaar gevangenisstraf.

Dan kom je mogelijk ook in een hok.

Je mensen / burgerrechten, mogen ook al NIET eens aan wetten , grondrechten, of internationale wetten, of verdragen getoetst worden, door een rechter.

Ook dat heeft de “zichzelf legaliserende staatsmaffia”, in het verleden middels Art.120 Gw., welke luid; “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Al jaren geleden voor ons dicht getimmerd !

Dat is dus de manier hoe de “MAFFIA / NEP” staat der VER-NEDER-landen ALTIJD, “zichzelf legaliserend” aan haar geld komt.

About anonymus vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s