De menselijke “SLAVERNIJ CREATIE”, je naam in HOOFDLETTERS, en meer !

Waarschuwing vooraf ; dit is een erg lang, maar voor mensen die uit de “staatsslavernij”, matrix willen stappen, c.q. er al zijn uit gestapt .

Of overwegen “soeverein mens” van vlees, en bloed te worden, een naamclaim te doen etc., wel een zeer leerzaam artikel.

Met veel ervaringen, tips, en tricks, van een ervaringsdeskundige !

En is het een aanrader het gehele artikel, wel helemaal uit te lezen !

Het eerste deel van dit artikel is overgenomen van ; http://robertboerman.nl

Middels samenvoeging van de onderstaande Url,s, op diens website. 

http://robertboerman.nl/pdf/hoofdletters1.htm

http://robertboerman.nl/pdf/hoofdletters2.htm

http://robertboerman.nl/pdf/hoofdletters3.htm

En verder aangevuld met mijn eigen verhaal, bevindingen hoe uit de “staats slavernij” MATRIX, pogen te ontsnappen, met wat mogelijke, goede tips !

Door de Soevereine-Mens 20%  @auteur ; Robert ; van de familie Boerman

1 ) Je naam in HOOFDLETTERS ?

Ik heb een vraag.

Een vraag die mij nu al meer dan 10 jaar bezighoudt, en waarop ik tot op heden nog geen antwoord heb gekregen.

Nu weet ik wel dat ik soms vragen kan stellen waar de meeste mensen niets mee kunnen, die gave heb ik mijn hele leven al, maar deze vraag is van een geheel ander kaliber.

Een vraag die ik de afgelopen jaren aan veel mensen van verschillend pluimage heb gesteld.

Aan advocaten, belastinginspecteurs, bankdirecteuren, politiefunctionarissen, mijn buurman; niemand maar dan ook werkelijk niemand wist er een zinnig antwoord op te geven, terwijl het eigenlijk een hele eenvoudige vraag is.

Heb jij jezelf wel eens afgevraagd waarom jouw naam in HOOFDLETTERS op een bekeuring, je bankafschrift of een belastingformulier staat?

Waarom is dat?

De meeste mensen reageren met het welbekende ‘huh’, waarna hun gezicht een zeer onnozele uitdrukking creëert, dat er meestal een minuut of 10 op blijft zitten.

Om vervolgens over te gaan in ongeloof ,om te eindigen met een blik van ‘een van ons tweeën is gek, maar ik niet’. Je mag me gek noemen, maar niet dom…

Laten we er eens een bekeuring bij pakken.

In mijn geval zal de bekeuring gericht zijn aan ‘BOERMAN RJ’. Hmm, hoe kan dat?

Want als ik bijvoorbeeld te hard gereden heb, en ik wordt geflitst, dan volgt er over het algemeen een bekeuring.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het kenteken op de foto wordt vergeleken met het kentekenregister van de RDW, in Veendam.

Justitie krijgt van Veendam de gegevens aangeleverd, waarna het de bekeuring naar op het kenteken vermelde adres gestuurd kan worden.

En daar gaat het al fout, want als ik het kenteken van mijn auto erbij pak, dan zie ik toch heel duidelijk staan: ‘R.J. Boerman’, en dat is heel wat anders dan ‘BOERMAN RJ’.

Alleen al binair gezien (de ‘nullen en enen’ waarmee onze computers rekenen), is er een wezenlijk verschil tussen HOOFDLETTERS en kleine letters.

Denk maar eens aan je ‘Caps Lock-toets’, als je ergens een wachtwoord in moet typen.

Dat gaat mis.

Dus als ik dit gegeven doortrek, dan kan ik niets anders concluderen dat als Justitie de gegevens (digitaal) vanuit Veendam aangeleverd krijgt – de zogenaamde ‘kleine letter-versie’ (RJ Boerman) – en men de bekeuring op HOOFDLETTERS de deur uit doet, men twee bestanden in het systeem moet hebben.

Namelijk ‘BOERMAN RJ’ en RJ Boerman’.

Een goede vriend, en een van de betere computerprogrammeurs, vertelde mij dat dit inderdaad het geval moet zijn.

Belazert Justitie de kluit?

Of is er iets anders aan de hand, en ben jij wel de naam die op de bekeuring staat?

Zoals gezegd heeft tot op heden niemand mij daar een zinnig antwoord op kunnen geven.

Tot dat ik vorig jaar besloot de stoute schoenen eens aan te trekken, en een afspraak te maken met de juridisch adviseur van Stralings arm Nederland: Luuk van Dinter.

Op mijn vraag of we belazerd worden met de HOOFDLETTERS, antwoordde hij volmondig: ‘ja’.
Eindelijk iemand die met dezelfde materie bezig was, en wist waar hij over praatte.

Eindelijk iemand waar je mee van gedachten kon wisselen, iemand waar je verder mee kunt.

Uiteindelijk leidt de ontmoeting tot het opzetten van een overkoepelende website, voor deze materie: www.destroman.nl en het verder uitwerken van www.ikclaimmijnnaam.nl

Al waar ik ( Robert; van de familie Boerman ), de functie van webmaster op mij genomen heb.

( Opmerking van de redactie, van de site Burgelijkongehoorzaam ) Robert doe aan die 2 site,s dan eens iets ( bijwerken, updaten, etc.) want beide hebben, de nodige problemen !

Eindelijk, na meer dan 10 jaar zoeken, vragen en speuren, is het antwoord eindelijk boven tafel: je bent niet de naam die op de bekeuring staat.

Binnenkort meer over je naam in HOOFDLETTERS, wat ertegen te doen, hoe je naam te claimen.

Hoe een Soeverein Mens te worden, en we daarmee in mijn ogen een geheel nieuwe Soevereine Samenleving op kunnen zetten, maar daarover later meer.

In ieder geval ben je niet je naam, en misschien wil je over de volgende vraag nadenken: ‘wie ben jij?’.

In deel 1 van ‘Je naam in HOOFDLETTERS’ vroeg ik mezelf af waarom mijn naam in hoofdletters geschreven

wordt, in post van belasting, bank en bekeuring (BBB).

Ben ik inderdaad BOERMAN RJ die op de bekeuring staat of ben ik Robert Johan Boerman, zoals mijn vader mij bij de gemeente heeft ingeschreven? Of om te beginnen met de vraag waarmee ik deel 1 eindigde: wie ben ik?

Of je er nu wel, of niet om gevraagd hebt, op een bepaald moment word je geboren, en dan begint het Feest des Levens.

Amper goed en wel geboren en de eerste verplichtingen, onder staats DWANG, op straffe van, Art. 1:19e.2 BW, voor de kersverse vader staat hem al te wachten: de aangifte van zijn kind op het ‘Gemene Tehuis’.

Daar ben je als vader volgens de Nederlandse wet namelijk toe verplicht.

De moeder is bevoegd tot aangifte, voor de rest is iedereen, die bij de geboorte aanwezig was, verplicht aangifte te doen bij de burgerlijke stand.

Eenmaal voor de gemeentebalie, neemt een ambtenaar de gegevens van vader, moeder en kind, op in de gemeentelijke basisadministratie.

De naam van het kind wordt ingevoerd, zoals het Nederlandse taalgebruik voorschrijft: De eerste letter van de voornaam, en familienaam wordt met een hoofdletter geschreven, gevolgd door kleine letters: Robert Johan Boerman.

Zoals het hoort.

Deze verplichte geboorte aangifte, onder staats DWANG, op straffe van, maakt jou, ONGEWENST tot een NATUURLIJK PERSOON / BURGER, annex de Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, voor het bedrijf “staat der NEDERLANDEN “ !

Vervolgens wordt er een kopie van de geboorteakte gemaakt, die wordt opgeslagen bij de Justitiële Informatiedienst te Almelo.

Daar worden de zogenaamde dubbelen, van alle geboorteaktes bewaard.

Onlangs heb ik bij de Justitiële Informatiedienst een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend om mij een kopie te sturen, van de kopie van mijn geboorteakte, zoals die bij de Justitiële Informatiedienst is opgeslagen.

Het antwoord dat ik ontving was dat “de berustende bescheiden die bij de Justitiële Informatiedienst zijn ondergebracht (de dubbelen) niet openbaar zijn”.

En toen ben ik nog nieuwsgieriger geworden, naar de kopie dat bij de Justitiële Informatiedienst ligt, want ik wil graag weten hoe mijn naam op die kopie vermeld staat.

Dit omdat het origineel van mijn geboorteakte een met de typemachine ingevulde akte is.

En ook op die oude typemachine zat een Caps Lock-toets.

Laat ik duidelijk zijn: ik stel dus niet ,dat er bij de Justitiële Informatiedienst een kopie van mijn akte in hoofdletters ligt, maar aangezien ik dit tot op heden niet kan controleren.

Moet ik er rekening mee houden dat dit het geval is.

Het is dus mogelijk, dat de ambtenaar die in 1963 voor mij een geboorteakte met kleine letters heeft gemaakt, de Caps Lock-toets gebruikt heeft, voor de duplicaat akte waarop mijn naam in hoofdletters geschreven staat.

Zo, de aangifte is nu een feit, de koter is opgenomen in het almachtige controlesysteem van de overheid.

waar geen ontsnappen meer aan is, en vader kan naar huis om beschuit met muisjes te eten.

loesje

En een burgerservicenummer’ (BSN) heeft die kleine ook al, die werd zojuist automatisch gegenereerd.

Je BSN = BURGER “SLAVEN” NUMMER !

Wat handig, en nooit meer van af te komen helaas.

Dat handige nummer komt straks overal terug.

Op rijbewijs, paspoort, belastingaangifte, noem maar op.

Trouwens, draai de letters van het burger service nummer eens om: NSB

Maar goed, we slaan wat jaren over, en ik ben onderhand 18 geworden, en wil een rijbewijs gaan halen.

Eitje, en het ding in de zak, maar binnen een paar weken krijg ik een bekeuring.

Eens kijken hoe de overheid mijn naam op dat roze plastic ding geschreven heeft: Robert J Boerman.

Hmm, da’s vreemd, want ik ben toch echt Robert Johan Boerman, en niet Robert J Boerman. Toch?

Voor sommige mensen kan dit als komma neuken overkomen, echter laten we eens zien wat er gebeurt als ik een auto koop, te hard rijd en een bekeuring krijg.

Auto gekocht en kenteken staat op naam van RJ Boerman.

En zoals beloofd, rijd ik harder dan de ter plekke maximaal toegestane snelheid, en krijg enkele weken later een bekeuring thuis op naam van: BOERMAN RJ.

En dat vind ik vreemd, want als Justitie de foto bekijkt, en het gefotografeerde kenteken in het register van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, in Veendam opvraagt.

Dan kan het niet anders dan dat Veendam mijn naam aan Justitie doorgeeft, als RJ Boerman.

Dit om het simpele feit, dat ik zo op mijn kenteken vermeld sta, en ik er zeer vermoedelijk ook vanuit kan gaan dat mijn naam op deze manier in het kentekenregister is opgenomen.

Toch?

Indien we daar vanuit gaan, dan vraag ik me toch serieus af, of Justitie geen dubbel bestand in haar computersysteem heeft staan.

Daar mijn naam, als RJ Boerman is opgevraagd, en opgeslagen, maar als BOERMAN RJ is verstuurd.

De grote vraag die nu rijst, en die ik aan het eind van deel 1 van ‘ Je naam in HOOFDLETTERS’ stelde, is: ‘wie ben je?’.

Ben ik inderdaad RJ Boerman, of ben ik een soeverein op het land geboren mens dat luistert naar de naam Robert van de familie Boerman?

Dat is namelijk wie ik ben.

Ik ben mens, en ik ben niet mijn naam.

Dat is waar het in feite om draait, want de almachtige overheid heeft onder dwang, op straffe van, op zeer slinkse wijze, van de vrije mens die we in feite zijn.

Een natuurlijk persoon gemaakt, zodat het mogelijk is, om via allerlei vermeende wetten, en regels, de Vrije Mens van Vlees en Bloed, uit te kleden, en alles af te pakken, mocht dat nodig zijn.

Je bent niet je naam.

Dat is wat ik duidelijk wil maken.

Er is namelijk een groot verschil tussen ‘ik ben dik’ of ‘ik heet Dik’.

Je bent niet je naam, dus dan is de volgende vraag ‘wie ben je dan wel?’.

Als ik de Bijbel mag geloven, zijn we geschapen door God, en de Kroon op Zijn Schepping.

We zijn dus goddelijke wezens, van vlees, en bloed, die van hun ouders gemakshalve een naam hebben gekregen, en tot een familie behoren.

En dat is werkelijk heel wat anders, dan wat de overheid stelt dat we zijn:

Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum, en als het enigzins kan ook -tijdstip, geslacht en nationaliteit.

Om die juridische erkenning te verwerven, wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register.

Het begrip natuurlijk persoon, benadert de mens dus niet, als een biologische entiteit, maar als een juridische.

Zelfs voor een vondeling moet een constructie opgezet worden, om er een natuurlijk persoon van te maken.’

Juist, er wordt dus een constructie opgezet, waarmee U zonder pardon, door de Nederlandse overheid als staatsburger wordt ingelijfd.

Je wordt geboren als Vrije Mens, van Vlees, en Bloed, en op het moment dat je vader aangifte doet, word je voor de overheid automatisch een natuurlijk persoon.

Of je het wilt, of niet.

Weten we dat ook weer.

Verder staat er trouwens – voor zover ik heb kunnen beoordelen – nergens in de wet, dat je als mens je bekeuring dient te betalen.

Of belasting.

Je staat als mens nergens in de wet vermeld, maar als natuurlijk persoon, die per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit enzovoort is.

Maar een mens van vlees en bloed is niet per definitie een natuurlijk persoon, daar deze nog veel meer is dan dat alleen.

Terug naar de “VERPLICHT, onder dwang, op straffe van” gedane aangifte op het Gemene Tehuis.

Je vader heeft jouw naam en familienaam doorgegeven, en je wordt zo heb ik nagevraagd, met kleine letters in de gemeentelijke basisadministratie opgenomen.

Deze gegevens waarbij je met de normale letterversie, van je naam bent opgenomen, worden naar alle instanties doorgegeven die het nodig hebben.

De overheid weet dus dat ik, geboren ben met de namen; Robert Johan, en dat ik tot de familie Boerman behoor; dat staat immers heel duidelijk op mijn geboorteakte.

Dan vraag ik me toch serieus af, waarom mijn naam op mijn rijbewijs vermeld staat als, Robert J Boerman, terwijl mijn paspoort Robert Johan Boerman laat zien.

En het kentekenregister in Veendam zegt dat ik RJ Boerman ben.

Nog maffer, onderaan de dikke plastic pagina van mijn paspoort, zie ik mijn naam nog een keer staan: BOERMAN ROBERT JOHAN.

Nu raak ik echt de kluts kwijt. Ik ben het spoor bijster.

Ben ik geboren als Vrij Mens, nu weet ik niet meer wie ik ben.

Ben ik mijn naam, en moet ik de brief van de deurwaarder aannemen als hij vraagt: “Bent U mijnheer Boerman”?.

Eigenlijk moet ik hem teleurstellen, en zeggen dat ik dat niet ben.

En als hij dan vraagt wie ik wel ben, dan gaat hem dat geen moer aan.

Dat zoekt hij zelf maar uit, ik help hem niet.

Ik luister (over het algemeen) naar de naam Robert, en ben van de familie Boerman, en ben niet ‘mijnheer Boerman’.

Dat is slechts een aanspreektitel, en ik ben geen titel, ik ben een levende mens !

Dus nogmaals de vraag, die ik aan het eind van deel 1 gesteld heb: wie ben jij?

Ben jij een Soeverein Mens, van Vlees en Bloed, of ben jij een natuurlijk persoon?

En ben jij je naam?

Allemaal vragen waar je eens rustig over na kunt denken.

Voor nu genoeg, want wat te denken als de overheid jouw geboorteakte gebruikt, om daarmee bij de Nederlandsche Bank een lening te krijgen van 600.000 euro.

Gewoon omdat jij als staatsburger, in je hele werkzame leven, ongeveer dat bedrag aan belastingen betaalt.

En belasting betaal je niet aan de regering, maar aan de private Nederlandsche Bank.

Trouwens, de naam van de bank, de Nederlandsche Bank, doet vermoeden dat deze bank van de B.V. Nederland is .

Echter is deze privébank, in handen van enkele oude families.

Het is maar dat U het weet.

Het geld, maar ook de wetten in Nederland (en wereldwijd), wordt beheersd door banken.

Banken lichten op, produceren niets, en vragen rente over een product, dat uit het niets wordt geschapen.

En daarom moeten wij als natuurlijke personen, ons leven lang allemaal belasting betalen.

Omdat we niet beter weten, en denken dat we onze naam zijn, en ons met die naam vereenzelvigen.

En daarom denken wij, Vrije Mensen van Vlees en Bloed, dat we alle rekeningen, bekeuringen en aanslagen die op naam staan, van een natuurlijk persoon, moeten betalen.

Nou mooi niet, want je bent namelijk niet je naam…

TIP: Voor de kersverse ouders onder U, en voor diegenen die geïnteresseerd zijn, in de ‘Soevereine Mens’ gedachte.

Is het verstandig om tijdens de aangifte, te laten weten dat U de aangifte onder ‘protest, en dwang’ doet.

Niet dat dit direct iets uit zal maken, maar als U in de toekomst overweegt Uw soevereiniteit aan te vragen / claimen, dan kan dit voor het kind in de toekomst handig zijn.

Al eerder schreef ik twee artikelen, over je naam in HOOFDLETTERS.

De reacties logen er niet om, de een begreep er niks van.

De ander misschien iets meer, maar over het algemeen staat men je vreemd aan te kijken, als je vraagt waarom jouw naam op een bekeuring in HOOFDLETTERS geschreven staat.

Weet men niet.

En ik vraag het nu al meer dan 10 jaar, aan iedereen die ik maar vragen kan: waarom is dat?

Waarom stuurt de belasting, bank en justitie jou post op jouw naam, in HOOFDLETTERS?

Simpel: omdat jouw naam in HOOFDLETTERS, jouw slavennaam is, waarvan je denkt dat jij dat bent.

Je wordt geboren als mens, je vader gaat aangifte doen, van geboorte op het ‘gemene tehuis’, en daar verandert de overheid, jou zonder pardon van ‘mens’, in een juridische entiteit die men ‘Natuurlijk Persoon’ noemt.

Een papieren versie van jou als mens, waarmee de overheid jou, met rekeningen om de oren kan slaan.

Althans, zolang jij denkt dat jij de persoon bent, die op de rekening staat, maar dat is niet zo.

Je bent geen ‘persoon’, maar een mens.

En dat je van een ‘mens’ een ‘persoon’ kan maken, staat zelfs in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM):


UVRM Art. 6: ‘Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.’

Zo, weten we dat ook weer.

Een MENS heeft het recht, om als PERSOON erkend te worden, maar de mens is GEEN persoon.

Dat maakt de overheid van jou, zonder toestemming overigens.

En vanaf het moment van het “VERPLICHT onder DWANG, op straffe van” inschrijven bij de almachtige overheid, via je geboorteakte, ben je ingelijfd om de rest van je leven te denken dat jij een persoon bent.

Dat vindt de overheid fijn, en daarmee kan men je belasting, en andere rekeningen laten betalen.

Zolang jij maar denkt, dat jij de persoon bent, die op de brief vermeld staat.

In mijn geval is dat R J BOERMAN (of R.J. BOERMAN, BOERMAN RJ, etc). En dat ben ik niet.

Ik ben een Soeverein Mens, van Vlees en Bloed, die luistert naar de naam Robert; van de familie Boerman.

Dat is de MENS, die ander is een papieren entiteit, die door de overheid is gecreëerd, dan ben ik niet.

Laten we het niet hebben over de dikke 6 ton, die de overheid op basis van een kopie van jouw geboorteakte, in HOOFDLETTERS van de private Nederlandsche Bank leent.

En die jij in je werkzame leven, aan allerlei belastingen, via diezelfde overheid aan de private Bank terug mag betalen.

Omdat de overheid op jouw naam geld geleend heeft.

Daarom mag je belasting betalen.

Onzin?

Tuurlijk, de eerste die beweerde dat de aarde rond was, was wellicht ook knettergek.

Je naam in HOOFDLETTERS.

Waar komt dat nou vandaan?

Van de romeinen !

Daar schreef men de naam van een Vrij Mens, met gewone letters, maar de naam van een slaaf werd volledig in HOOFDLETTERS geschreven.

Om daarmee het verschil, tussen een Vrije Mens, en Slaaf aan te geven.

En kijk nu nog eens op je bekeuring, bankafschrift of belastingformulier, hoe jouw naam daar geschreven staat.

Juist, volledig in HOOFDLETTERS.

Dat is jouw SLAVENNAAM, waarvan jij denkt dat jij het bent.

Maar dat ben je niet, want kijk maar eens op je geboorteakte, een officieel overheidsdocument overigens, hoe jouw naam daar geschreven staat.

Zie je?

Daar staat jouw naam geschreven, zoals je vader aan de ambtenaar van de gemeente heeft doorgegeven.

Met de ‘kleine letterversie’ zoals ik het noem.

En zolang jij denk dat de aanslag van de belastingdienst, in HOOFDLETTERS voor jou bestemd is, zolang jij je vereenzelvigt, met de HOOFDLETTER naam, is er niets aan de hand.

Voor de overheid en bank tenminste niet, want die collecteren jouw belastingcenten maar wat graag.

Voor jou is er wel wat aan de hand, want jij betaalt je onderhand blauw aan belastingen.

Een ander interessant punt van de UVRM. Art. 4 zegt ;

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.’

Hmm, mijn vraag aan jou is, heeft jouw vader met de aangifte van jouw geboorte, op het ‘gemene tehuis’, ook een contract getekend, waarmee de overheid op jouw naam, geld van de private Nederlandsche Bank, mag lenen ?

En dat jij dat in je leven, via belastingen terug betaalt?

Heb jij een contract, of overeenkomst met de belastingdienst, waarop staat dat je volgens contract wegenbelasting, moet betalen?

Nee, dat dacht ik al.

Dat heeft niemand.

Dat is de truc met de HOOFDLETTERS want zolang jij denkt dat je je naam bent, betaal je.

En veel ook .

Tijd voor verandering, tijd voor actie want ondergetekende is sinds enkele maanden bezig met de wegenbelasting.

Ik vertik het ten ene male, om een smak wegenbelasting te betalen, terwijl er maar een klein percentage (ongeveer 10%?) van de opbrengst, voor het onderhoud van de wegen bestemd is.

En ik vertik het om met mijn bijdrage wegenbelasting, de oorlog in Afghanistan te financieren.

Dus bezwaar indienen op basis van de HOOFDLETTER naam, en natuurlijk een stapel WOB-verzoeken. Gewoon zoals de Nederlandse wet het voorschrijft.

En ik ben niet de enige die dit doet.

Veel Soevereine Mensen, van Vlees en Bloed, zijn een bezwaarprocedure met de belastingdienst aangegaan.

En met succes, want we merken dat de belastingdienst het werk niet meer aan kan.

Men is niet in staat, de bezwaarschriften binnen de door de wet gestelde termijn te beantwoorden, laat staan dan men in staat is om de veelvuldige WOB-verzoeken kan verwerken.

Het systeem loopt vast, en ik ben bereid om daar aan mee te werken.

Vandaar dat naast www.ikclaimmijnnaam.nl inmiddels ook de websites www.hypotheekdrama.nl en www.ikmaakbezwaar.net in de lucht zijn.

Vooral hypohteekdrama.nl, is interessant, omdat er momenteel 70.000 gezinnen in de betalingsproblemen met hun hypotheek zitten.

70.000 gezinnen, die op het punt staan hun huis uitgezet te worden, omdat de banken, en de bijbehorende elite hebberig, en NARCISTISCH zijn.

Maar wat zou er gebeuren, als al die 70.000 gezinnen (280.000 mensen?), hun krachten bundelen, en zich aansluiten, of willen laten vertegenwoordigen, door de werkgroep van Soevereine Mensen?

Wat zou er gebeuren als we met 70.000 gezinnen, bij de banken gaan melden, dat deze mensen geen cent meer betalen?

Ik denk dat het feest voor de banken dan snel afgelopen is.

Eendracht maakt macht, en bovenstaande websites, en dit artikel moeten er toe bijdragen dat de kennis verspreid wordt ,en dat begrepen wordt, dat we de krachten moeten bundelen.

Gezamenlijk kunnen we het corrupte systeem plat leggen, om de Overheid met haar eigen regels te verslaan.

If you can’t beat them, join them.

Doe je mee?

Soevereine-Mens 20%  Robert; van de familie Boerman, d.d. 03-08-2012

 

2 ) Hoe nu uit de “staats slavernij”, c.q. MATRIX pogen te ontsnappen ?

Deel 2, van dit artikel, door de , en @auteur ; de VOOR namelijk levend geboren mens Albertus, roepnaam Albert, of Ab.

Ook dit filmpje is een hele mooie aanvulling, op het bericht van Robert ;

https://www.youtube.com/watch?v=fixhQJUSUs8&fbclid=IwAR1NUghNdbVDSz4uc6R5jFo_8k4lswPQJhDkxWLVKHq49z7ZLatYZYH9kk0

In grote lijnen ben ik het eens, met Robert; van de familie Boerman, doch niet helemaal, met het naam, en het soeverein claimen !

En de manier er op, hoe het mij, en mogelijk ook u, is / word verteld !

En eerlijkheidshalve, wil ik ook graag mijn mening, ervaring, aanvulling, en mijn verhaal, voor u er aan toevoegen.

Let op ; ik de de VOOR namelijk. levend geboren mens Albertus, roepnaam Albert, of Ab, ben Hans Anders Niet ,

Ik heb inmiddels oeverloos van alles, tug maal uitgelegd, aan iedereen, en van alles .

Maar ik blijf in tegenstelling tot Hans Anders, NIET oeverloos aan iedereen, en alles het maar HERHALEN, HERHALEN, HERHALEN, en het, nog eens HERHALEN !

geen Hans Anders

Dus ik vertel mijn verhaal, en mijn ervaringen, inmiddels slechts dood moe geworden van alle zuigers, en niet willen begrijpende mensen, etc., het verhaal nog slechts nog 1 maal aan u allen weergeven !

Gelieve dit ook mee te nemen, in een evt. naamclaim, en VBI verzending, naar what ever what, en wie, dan ook alsjeblieft !

Lees goed, luister goed, onderzoek zelf, en trek alstublieft uw eigen conclusies, uit mijn bevindingen !

Geloof ook mij alstublieft, NIET klakkeloos, op mijn overigens ook  NIET BLAUWE ogen !

Onderzoek, en controleer alstublieft eerst ZELF alles, op uw waarheden !

Ook ik ben slechts mens, ik kan, en mag mijn fouten maken .

En samen weten, en kunnen wij, begiftigd met gezond verstand, meer dan 1 mens !

Meedenken, tips, en goede reacties, worden zeker door mij gewaardeerd !

Uw reacties, opmerkingen, of suggesties graag aan ; burgelijkongehoorzaam@gmail.com

Bij het negeren, c.q. het in de wind slaan van mijn waarschuwing, c.q. bericht.

Let wel, u bent, en was, door mij gewaarschuwd !

Toen je levend geboren werd, werd je middels de “verplichte geboorteaangifte”, Art. 1:19e.2 BW, en de daarop volgende “verplichte geboorteakte”, de matrix, van de B.V. VER- NEDER-land, en hun “mensch-houderij”, = “staats slavernij” ingezogen !

wyoming-tornado

Art. 1:19e.2 BW, en de daarop volgende, “verplichte geboorteakte” !

verdieping-nl-1-akte-juliana-gr

Hierboven afgebeeld de geboorteakte van Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg, of te wel gewoon Juliana !

Van de geboorteakte van, Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, worden bij de burgerlijke stand, van gemeente Den Haag, twee gewaarmerkte afschriften gemaakt.

Een voor het groothertogelijk huisarchief van Mecklenburg-Schwerin, de ander voor het archief van Buitenlandse Zaken.

In deze handeling, zit al weer een groot verschil, met hoe geboorteakte,s, van gewone levend geboren mensen worden opgemaakt, en opgeslagen !

Ook jouw geboorteakte opmaken, gebeurde in zoals Robert het zo mooi benoemde, in “het gemene huis” van je geboorte gemeente !

De mijne werdverplicht onder DWANG, op straffe vanArt. 1:19e.2 BW, hier opgemaakt !

aaabe681-b55f-4d91-b71d-e4c6a767e5bd

Op deze foto is indien je zelf goed nadenkt, het contrast tussen rijk, en straatarm, al heel goed zichtbaar, en merkbaar !

Op de foto boven, staat het voormalig gemeentehuis van Westbroek.

Het gebouw stond destijds tussen het oude Chirurgijnshuis (doktershuis) rechts, en het armenhuis links op de foto !

Het gebouw, staat er nog steeds !

De waarschuwing teksten zijn er overigens NOOIT geweest, of NOOIT ter kennisgeving gegeven !

deur gemeentehuis Westbroek

Levend geboren worden, is waarschijnlijk een zwaar misdrijf, want slechts bij zware misdrijven is men “VERPLICHT” volgens WVS art. 160 lid 1,2, en 3, er van “VERPLICHT” aangifte te doen !

Wellicht word je daarom, levenslang door de “vermeende ELITE” / ILLUMINATI / NWO gestraft ?

Maar in ieder geval, jong geborene welkom, als BURGER / NATUURLIJK PERSOON, in de “staats slavernij matrix”, van de “vermeende ELITE” / ILLUMINATI / NWO !

Want het ERFZONDECONTRACT, is VERPLICHT, en onheroepbaar, voor jou, door je geboorte aangever levenslang afgesloten !!!

fema kamp

Het eeuwen oude spel van de menselijke slaving, zit namelijk nog veel geniepiger, en dieper in elkaar, dan je al zelf durft, te denken, of zelfs maar kunt denken  !

ongewild leugens

Mijn overpeinzingen, zelfstudie, en mijn ideeen hoe te ontsnappen, uit het ILLUMINATI / staats spinnenweb ?

En wat je volgens mij, in je achterhoofd moet houden, en weten !

Goed kennisnemen van ; https://www.youtube.com/watch?v=crw7M0rN10s

Vervolgens van ;

het meest gevaarlijke bijgeloof cover

Vervolgens van ; https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g

In gratis te downloaden, en te lezen versie, nog veel uitgebreider !

https://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/09/Het-meest-gevaarlijke-bijgeloof-11.pdf

Vervolgens desgewenst, indien je interesse is gewekt van ; https://www.youtube.com/watch?v=U25AtWcERko

ongewild leugens & bedrog

Mijn naamclaim , ik deed het in onbenulligheid, omdat ik dacht, dat alles wel goed, door de vrije mens, c.q. Luca vdf van Dinther, en evt. mede denkers was onderzocht .

Ook ik liep maar gewoon achter de kudde schapen, naam claimenden, vrijheids behoeftigden, vrijheidsstrijders, vrijheidszoekers, vrijheidswillers aan !

Maar nu een paar jaar later, en na eigen onderzoek, een paar jaar wijzer, waarom zou je eigenlijk, je naam claimen ?

Ik hou even, Robert; van de familie Boerman, inz. deze uitleg, als voorbeeld .

Robert werd levend geboren, en zijn ouders gaven hem, om elke reden, te bedenken , “VRIJWILLIG” een VOOR naam, in deze Robert, met de mogelijke roepnaam Robbie / Rob !

Iedere “FAMILIE” naam echter, is net als de gecreeerde geboorteaangifte, c.q. geboorteakte, onder staats DWANG, op straffe van, tot stand gekomen .

En middels “een soort VERPLICHTE” acceptatie, van erfenis, aan de mensheid opgedrongen, net als de NATUURLIJK PERSOON / het BURGERSCHAP !

Met code civil 1811, in het Paleis van St. Cloud, op 18 Augustus 1811, deed vrijmetselaar, en narcist Lodewijk Napoleon, de middels UVRM 1795 verkregen vrijheden, en mensenrechten weer te niet.

Door middels “familie naam” verplichting, de verkapte “staats slavernij” weer in voeren !

achternaam_dvhj

Code civil 1811 ;

Art 1. luidde ; De genen onzer onderdanen in de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda.
Welke tot dus verre genen vasten familienaam of voornamen hebben gehadt, zullen gehouden zijn, zodanigen, in den loop van het jaar der bekendmaking van ons tegenwoordig decreet, aan te nemen, en de opgave daarvan te doen aan den ambtenaar van den civielen staat der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn.

Art 6. luidde ; De familienaam, dien de vader, of, bij ontstentenis van dien, de grootvader van vaderszijde, verklaard heeft, te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blijven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen zijn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde zal de vader, of, bij gebreke van dien, de grootvader, de aanwezig zijnde kinderen en kleinkinderen in zijne opgave vermelden, alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen
vader, of bij ontstentenis van denzelven, hunnen grootvader nog in leven hebben, behoeven slechtste verklaren, dat hij nog in leven is, benevens de plaats van zijn verblijf.


Art 7. luidde ; Zij, die de bij het tegenwoordig decreet voorgeschreven formaliteiten, en binnen den daar bij vermelden tijd, niet zullen vervuld hebben, en zij, die, in eenige publieke akte of onderhandsche verbintenis, willekeurig en zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen der wet van den Iiden germinal IIde jaar, van naam veranderd zouden zijn, zullen overeenkomstig de wetten gestraft worden.

Door op het onderstaande URL te klikken krijgt u, en kunt u desgewenst het complete document code civil 1811 downloaden ;

https://drive.google.com/file/d/1CSY0hhAc8VDqF61pw98f45hsaUiJf1UO/view?usp=sharing

De dwang van staat / gemeente bemoeienis, werd een vast staand feit ! C.q. was een vast staand feit geworden !

Bron ; https://www.flickr.com/photos/rotterdam_municipal_archives/5656867068/

5656867068_dbecf4d6c5_b

De eerste geboorteakte van Rotterdam dateert van 6 juni 1811.

Deze akte legt de geboorte vast van Johannes Nicolaas van der Wind, zoon van metselaarsknecht Johannes van der Wind, en Geertrui Steur geboren op op 1 juni 1811

En luide ;

In het jaar een duizendagthonderd en elf den zestiendedag van de maand junij des voormiddags de klokke elf uur compareerden voor ons Adjunct Maire des stad Rotterdam Canton Rotterdam Departement van de Monden van de Maas waarnemende de functien van Maire derzelver stad – Ambtenaar van den Burgerlijken Stand .

Johannes van der Wind oud vijf en dertig jaren metzelaarsknegt wonende in de Prince Straat Wijk I No. 202 binnen deeze stad dewelke ons verklaarde dat op Zaturdag den eersten dag van deeze maand des avonds ten half negen uur is geboren een kind van ’t mannelijk geslacht ‘twelk hij aan ons heeft vertoond en aan het welk hij verklaarde de voornaam van Johannes Nicolaas te hebben gegeven, zig erkennende te zijn vader van het zelve en het te hebben verwekt aan deszelfs huisvrouw Geertrui Steur oud vierendertig jaren bij hem inwonende verklarende hij voorts dat het zelve kind is geboren in zeker huis staand en gelegen in de Prince Straat gedesigneert met de Letter I No. 202.

En verklaren wij Maire wijders dat het bovenstaande getuigenis is gemaakt in presentie van ;
Nicolaas Bijl oud negenenveertig jaren doende Zalm en Vischnering wonende in de Keizerstraat wijk B No. 400/318, en van Matthijs Dolleee, oud zesendertig jaren, Paruikmaker van beroep wonende in de Lange Baanstraat wijk K No. 150 .
En heeft de vader en getuigen met ons de voorschreve acte van geboorte getekend, na dat daar van aan hun was gedaan voorlezingen hebbende den vader Johannis van der Wind verklaart niet te kunne schrijven.

Mww valt u aan de tekst, in de eerste geboorteakte niks op ?

Mij namelijk wel !

Er word nergens iets geschreven, over een “levend geboren mens” !

Het is een verklaring slechts van, geboren was de STAATS SLAAF ; Johannes Nicolaas van der Wind

Door de onder staats DWANG, op straffe van, Code civil 1811, thans zijnde ; Art. 1:19e.2 BW, word de NATUURLIJK PERSOON / BURGER annex deSTAATS SLAAF” ge creeerd !

Uit dit spinnenweb der Vermeende Elite, is ontsnappen ( bijna ) onmogelijk !

yltvuhk

De macht van staat, en haar “dochterbedrijven” werd stapje voor stapje, steeds verder uitgebreid, door de vermeende ELITE, tot wat nu de alwetende, en almachtige GBA is !

Decreet van Naams aanneming uitgevaardigd door Napoleon, op 18 augustus 1811, in het Paleis van St. Cloud, was dus een wet / maatregel onder dwang, en op straffe van !

Dwang, en op straffe van = DWALING, mijns inziens !

Ik wijs u op ; Art.228 BW 6, welke luid ; Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling, en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar.

Vervolgens wijs ik u op ; Art 3:33 BW boek 3
Dit betekend volgens civiel recht, vernietiging van rechtshandelen, door wederrechtelijk handelen, zie
Art. 3.44 BW.

Dit vernietigt dat rechtshandelen, dit word bevestigend in Art 49, en Art 50 BW 3

Concluderend ; er zijn ook toen, geen “vrijwillig afgesloten contracten”, met het “bedrijf “wat thans “de staat der Nederlanden” is !

Bovendien is de “verplichte familienaam”, een familie “erfenis”, een dienstbaarheid etc.

In BW 1.1, staat vermeld ; u bent vrij om een dienstbaarheid te dulden, of niet te dulden.


Een erfenis is m.i. ook gewoon een dienstbaarheid .

Indien een erfenis, een fiets, auto, of wat dan ook is, kan immers toch ook NIETS, of NIEMAND u “verplichten” deze ook te gaan gebruiken !

Een familienaam, is ook een “erfenis”, weliswaar een onder “DWANG, en op straffe van” tot stand gekomen erfenis.

Maar gelet op eerder genoemde wets. artikelen behoeft de levende mens, dus ook deze, wettelijk NIET te accepteren, of te gebruiken !

Je naam, wel, of niet claimen, het is echt aan u zelf, het te doen, of niet te doen.

Echter in beide gevallen, kun je er vele kanten mee op !

Ik zelf claimde eind 2014, ook mijn naam, gelovende dat alles goed was uitgezocht, en onderzocht .

naamclaim ab

Maar waarom deed ik dit eigenlijk, vraag ik mij nu meer wetend, dan toen, af  ???

En ik stuurde vervolgens, zoals volgens voorschrift is, van ‘de vrije mens”, mijn VBI, naar Dhr. W.A. von Amsberg !

Oepzzzz wat dom, en oepzzz wat dacht ik zelf NIET eerst goed na !

Thans na meer zelf onderzoek weet ik dat ;

Naar mijn vrije mening, is Dhr. W.A. von Amsberg, slechts een marionet, en katvanger van de almachtige wereldwijde NWO / ILLUMINATI.

Dhr. W.A. von Amsberg, is zelf volgens wetten, en erfrechten , net als zijn grootmoeder, Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg.

Of te wel gewoon in onze mensentaal ; Juliana, als een der weinigen, in dit landje, als soeverein, en levend mens geboren.

En middels zijn ambt ( koning ), is hij zelfs onschendbaar gemaakt .

En heeft geen ENKELE verplichting, en kan zich ongestraft aan ALLE regels, en wetten onttrekken, die voor u, en mij, wel vermeend gelden !

Nog Dhr. W.A. von Amsberg, nog diens voorgangster, Bea zur Lippe Biesterfeld – von Amsberg.

Heeft daarom ooit, in heel het bestaan van “de vrije mens”, ook maar 1 aan hen verstuurde VBI, beantwoord, afgewezen, of toegewezen !

Dit konden, en mochten zij waarschijnlijk, van nog hogerhand, en volgens de geheime afspraken van de NWO / BILDERBERG CLAN, ook niet eens !

https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2014/08/09/dit-is-het-duistere-plan-van-de-illuminati/

nwo4-300x225-672x372

OM REDEN ;

Stel je bent nu 50 jaar jong .

1 ) Je soevereiniteit toewijzen, zou erkenning betekenen, dat zij ( het bedrijf “staat der VER- Nederlanden” ), jou al 50 jaar lang, in slavernij, etc. heeft gehouden, en je daar uit nu vrij laat !

Het hek zou bij toekenning, letterlijk van de dam zijn.

En het zou schadeclaims wegens slavernij, vrijheidsberoving, etc.

Van miljoenen euro,s per stuk, gaan regenen bij “Het bedrijf Nederland, of staat der Nederlanden”

2 ) Je soevereiniteit afwijzen, zou erkenning betekenen, dat zij ( het bedrijf “staat der VER- Nederlanden”, jou al 50 jaar lang, in slavernij, etc. heeft gehouden, en je daar verder gewoon, tot aan je dood aan toe, in wil houden !

Mwww, dat kan dus, gelet op de bovenstaande concludering, al ook NIET !

Art.6:7.Awb, reageren binnen de 6 weken termijn na dagtekening, anders is het stilzwijgende instemming,geld voor ieder mens, en ieder bedrijf !

Wat waren, en zijn de “indieners van VBI,s”, aan Bea, en Willem von Amsberg, blij wanneer zij NIET gereageerd hadden binnen de Art.6:7.Awb, 6 weken termijn, na dagtekening, van hun verzonden VBI !

Eindelijk dan toch vrij, en soeverein mens ?

bewegendeafbeeldingenkatzegtnee        DUS !!!!

Want Art.6:7.Awb, ( de 6 weken termijn, na dagtekening ), welke stilzwijgende instemming dan inhoud.

Geld namelijk NIET, voor “onze WILHELM, en of vroeger, zijn moeder Bea”, in de functie van “vermeend” Koning(in) !

https://www.koninklijkhuis.nl/leden-koninklijk-huis/koning-willem-alexander/positie-en-rol-van-het-staatshoofd

De Koning is volgens de Grondwet, samen met de ministers, lid van de regering.

De Grondwet bepaalt dat de Koning onschendbaar is !

En dat de ministers tegenover het parlement, verantwoordelijk zijn voor alle regeringsdaden .

Mwwww, is dat kat vangertje verleggen ?

welke grondwet ?

Welke regering ?

Welke regeringsdaden ?

Is het de verkrachting, en verdraaing, van de Nederlandse Grondwet van 24 augustus 1815 soms ?

Want die geld volgens mijn bescheiden mening, gelet op de “vrijwillige troonsafstand”, van Willems overgrootmoeder, Wilhelmina, op 13 Mei 1940 nog steeds !

Gebeurt er dan helemaal NIETS, met je aan Dhr. W.A. Von Amsberg ( de koning ) verstuurde VBI ?

Ja zeker gebeurt er wel iets, met je verstuurde VBI, maar dat is niet dat, wat jij wil, of echt op, te wachten zit !

De Algemeen secretaris is de rechterhand van de koning, en die stuurt jouw VBI, welke wel een oewww zo staatsgevaarlijk document is, in zijn ogen .

Direct door aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en Koninkrijksrelaties, en wel naar de afdeling ; Algemene Inlichtingen, en Veiligheidsdienst (AIVD) .

Waardoor jij als “staatsgevaarlijke personna”, in hun archieven, en databank bent beland !

Dit bovenstaande word je in geen enkel filmpje, of bij bijeenkomsten van de “vrije mens” aan je verteld.

Je moet er zelf maar naar raden, of vragen daar !

Daarom waarschuw ik de mensen / lezers, er hierbij maar voor !

soeverein mens teleurgesteld

Uhhh Ja zeker ?

En het list, en bedrog spel, van de ILLUMINATI / NWO, “Het bedrijf Nederland, of staat der Nederlanden”, houd nog lang niet op !

Want zie, en dit is zeer interessant, voor de ware geinteresseerden, voor meer details zie ; https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2018/05/09/het-bedrog-en-waarom-jouw-rechten-niet-aan-wetten-getoetst-mogen-worden/

Want na 13 Mei 1940 heeft eigenlijk het “koningkrijk, en de monarchie,” van de “staat der Nederlanden”, formeel opgehouden te bestaan !

En werd zelfs de toenmalige regering, ongeldig, en onwettig !

Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder, de plaats van Wilhelmina inFestung Holland’ overnemen.

Het grondgebied, welke geografisch bekend staat, als “de staat der Nederlanden”, en de troon, zijn nooit aan Wilhelmina, of diens vertegenwoordiger / gevolmachtigde, Bernard zur Lippe Biesterfeld terug gegeven !

Maarten van Rossum verteld in bovenstaand Filmpje, dat er NIETS is ondertekend inz. terug gave van Nederland aan Wilhelmina !!!

https://www.youtube.com/watch?v=SrgLsRGgK6k

Ook het filmpje van Rob Brockhuis, en Ad van Rooij bevestigd dit ;

https://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho

Er is veel, heel veel gesjoemeld, en valsheid gepleegd, door de vermeende “familie van Oranje Nassau”, en diens handlangers, na de terugkeer van de BURGER Wilhelmina” !

art-grondwet-1939

De “BURGER” Wilhelmina heeft flink zitten rotzooien, in de vermeende “oorlogsregering” door zo maar zonder toestemming des volks ( verkiezingen ), naar eigen believen, allerlei mensen te ontslaan, en te benoemen !

Bron ; https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp8ws1/kabinet_de_geer_ii_1939_1940
En was het vermeende oorlogskabinet, gelet op GW 1939 / 1946, ook onwettig, en illegaal.

De BURGER Wilhelmina benoemde het eerste na oorlogse kabinet / regering ‘Schermerhorn-Drees’, dit was dus gelet op GW 1939 / 1946, c.q. de Nederlandse Grondwet van 24 augustus 1815 geheel onwettig !

Want uhhh sinds wanneer kan, en mag een BURGER, een kabinet / regering benoemen ?

Uw grootvader of, grootmoeder, die ook gewoon als BURGER / NATUURLIJK PERSOON te boek stonden in de burgelijke standen, konden, en mochten dit immers ook NIET !

Art. 1.1 BW “Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.”

Art. 1 GW “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”

Art. 1.2 BW “Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.”

Het door de BURGER Wilhelmina benoemde kabinet eerste na oorlogse kabinet / regering ‘Schermerhorn-Drees’, is op 3 juli 1946, weer door die zelfde BURGER Wilhelmina weer ontslagen, nadat er gelet op GW 1939 / 1946, dus onder BEDROG, en buiten grondwettelijk in mei 1946 Tweede Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden.

Een onwettige regering, kan, en mag, vervolgens geen verkiezingen uitschrijven !

Doet zij dit toch, dan maakt zij automatisch, het er op volgende kabinet / regering, ook weer onwettig !

Dus ALLE kabinetten / regeringen, tot op heden toe zijn onwettige kabinetten / regeringen !

Het bedrijf Nederland, of staat der Nederlanden” beschikt in tegenstelling tot vele landen om ons heen, niet eens over een constitutioneel hof.

Klopt naar m.i. vrije meningsuiting, wederom helemaal.

Want slechts geldige rechtstaten, republieken, etc., kunnen, en mogen een constitutioneel, of grondwettelijk hof hebben .

bananen republiek holland

Om de bovengenoemde fraude, en bedrog nog verder af te dekken.

En onderzoek, en toetsing naar wetsartikelen, en rechtsgeldigheid van de “echte” m.i. nog steeds geldende GW 1939 / 1946, c.q. de Nederlandse Grondwet van 24 augustus 1815, te verhinderen !

En u, en mij nog verder in onze rechten, rechtsgang te beperken.

Heeft een dus “NIET LEGALE” regering ( want wederom, als de eerste regering ILLEGAAL is, dan zijn ALLE er op volgende regeringen, ook ILLEGAAL )

Op 15 juli 2008, “HUN” vermeende grondwet, zich op valselijke wijze, zichzelf legaliserend” aangepast, met Art.120 GW

Deze vermeende grondwets, wijziging is volgens “Het bedrijf Nederland, of staat der Nederlanden” wel op iedere INWONER van toepassing .

Maar NIET voor “Het bedrijf Nederland, of staat der Nederlanden” zelf !

Want Art.120 GW, verbiedt m.i. in tegenspraak, op Art.1 GW, BW.2 Art.1, en BW.2 Art. 5, bovendien aan de rechters, om de wet, voor inwoners / mensen te toetsen aan wetten, en de “nog steeds rechtgeldige” grondwet !

Het klinkt mij een behoorlijk beetje in de oren, als de eerste 2 regels, van de bedrijfs regelementen van een bedrijf”, waar ik ooit zeer korte tijd gewerkt heb !

Regel 1 daar was ; “de baas / directie” heeft ALTIJD GELIJK !

Regel 2 daar was ; heeft “de baas / directie” toch ONGELIJK, dan treed met onmiddellijke ingang, Regel 1 in werking !

Niks vreemds meer onder de hoed waarschijnlijk, want de puzzelstukjes gaan nu wellicht bij u, nu ook op hun plek vallen !

Want gelet op het BURGER Wilhelmina verhaal, en GW 1939 / 1946, c.q. m.i. nog steeds geldende Nederlandse Grondwet van 24 augustus 1815

Is het grondgebied, van het gebied wat geografisch bekend staat als, Nederland / staat der Nederlanden, slechts in het aller gunstigste geval, een “rechtspersoon, c.q. een BEDRIJF !

Of wellicht is Festung Holland’ door een maasje in de oorlogswetten, in 1945, zelfs als “oorlogsbuit” in gealieerde” ( Amerikaanse ) handen gekomen ?

Ik neem aan van niet, want ;

De westerse geallieerden hadden tijdens hun conferentie in Casablanca, in januari 1943, op voorstel van de Amerikaanse president Roosevelt, besloten uitsluitend onvoorwaardelijke capitulaties van Duitsland, Italië en Japan te accepteren, anders volgde vernietiging.

De tekst van de capitulatieakte (Instrument of Surrender) was in 1944 reeds opgesteld door de Europese Adviescommissie (EAC).

De gecombineerde chefs van staven, van de westerse geallieerden stemden in augustus 1944 in, met algemene richtlijnen voor lokale of regionale (deel)capitulaties.

Ook die moesten onvoorwaardelijk zijn, en beperkt blijven tot de militaire aspecten, en mochten geen beloften, of andere zaken bevatten.

Indien heel aannemelijk “STAAT DER NEDERLANDEN” slechts een bedrijf is ;

Het bedrijf “STAAT DER NEDERLANDEN” is net als vele bedrijven als Phillips, Talpa, Heineken, etc., namelijk geregistreerd bij het UCC in Delaware, Amerika .

Het UCC, in Delawere Amerika, is een soort wereld kamer van koophandel, STATE OF THE NETHERLANDS ”, staat er geregistreerd, en wel onder registratie no ; 0001008288

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=Netherlands&match=contains&action=getcompany

https://nl.wikipedia.org/wiki/Securities_and_Exchange_Commission

Het bedrijf “STAAT DER NEDERLANDEN”, is tevens als bedrijf bekend bij, DNBi risk management, ( Dun & Bradstreet ) te Rotterdam, onder D-U-N-S® nummer ; 40-200-0004

BW.2 Art.1 vertelt mij bovendien ; De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de GW verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid.

C.Q. BW.2 Art.1 vertelt mij ; de staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de GW verordenende bevoegdheid is verleend, zijn gewoon niets meer, en minder, dan bedrijven, of afdelingen van een BEDRIJF zijn !

Ook is het zonder problemen = democratische keuze van het volk, kunnen overdragen van een “topfunctie” = Koning, Koningin, = directie, c.q. raad van bestuur, aan een erven, c.q. familielid.

M.i. een groot bewijs, dat de “B.V. Nederland” gewoon een multinational = bedrijf is.

Art.120 GW, wat de rechters VERBIED, om de wet voor inwoners / mensen, te toetsen aan wetten, en de “nog steeds rechtgeldige” Nederlandse Grondwet van 24 augustus 1815

Is ter bescherming van de ILLUMINATI, en het bijbehorend geboefte, om u te kunnen slaven, kaalplukken, en scheren, op allerlei manieren .

Dus eigenlijk niets meer, of minder dan de achterlijke 2 regels, uit de bedrijfs regelementen van een “bedrijf”, waar ik ooit zeer korte tijd gewerkt heb !

Wederom ;

Regel 1 daar was ; “de baas / directie” heeft ALTIJD GELIJK !

Regel 2 daar was ; heeft “de baas / directie” toch ONGELIJK, dan treed met onmiddellijke ingang, Regel 1 in werking !

Het erge is dat er nog steeds domme mensen zijn, die zelf helemaal niet kunnen, of willen nadenken.

En die daardoor in stemmen, en het tot op het bot corrupte systeem, zo in stand houden .

Het bedrijf Nederland, of staat der Nederlanden”, wil heel graag dat jij in rol, van de door hen, middels Art. 1:19e.2 BW, door hen aan  jou aan je opgedrongen rol, als BURGER / NATUURLIJK PERSOON blijft, en hier ook steeds weer in terug komt !

Op deze manier kunnen ze je namelijk naar hun eigen goed dunken, naar harte lust, slaven, knechten, afpersen, en “VERPLICHTEN”, etc. etc. !

Een soeverein, en levend geboren VOOR namelijk mens, heeft namelijk MENSENRECHTEN !

Volgens ;

De Universele Rechten Van de Mens 1789

Het handvest van de aarde.

Het handvest voor compassie.

Het Internationaal verdrag inzake burgerrechten, en politieke rechten ( IVBPR ).

De Universele Rechten Van de Mens 1948.

En de natuurwetten.

De door het Het bedrijf staat der Nederlanden”, middels Art. 1:19e.2 BW ( op je geboorteakte ) gecreeerde BURGER / NATUURLIJK PERSOON, heeft slechts de ( veel mindere ) burgerrechten !

C.q. totaal geen andere rechten, dan de door hen, slechts aan je toebedachte rechten !

Knoop het bovenstaande goed in je oren, als leidraad, in je vrijheidstrijd alsjeblieft .

En wijk nooit, maar dan ook nooit meer af van je volharding, jegens staatsinstellingen, bedrijven, staatslakeien = ambtenaren, etc.

Een / de soeverein, en levend geboren VOOR namelijk mens, met de bijbehorende MENSENRECHTEN, te zijn !

mensenrechten

Identificeer je nooit maar dan ook NOOIT, vrijwillig, met “JE / JOUW” vermeend in jouw eigendom zijnde, IDENTITEITS, RIJ bewijs, of paspoort !

Bij / aan staatsinstellingen, bedrijven, staatslakeien = ambtenaren, etc., want doe je dit toch ?

Tsjaa dan ga je al de dikke, hele dikke mist in !

Paspoort

NO way back !!

Je hebt je namelijk dan vrijwillig, ge-identificeert, en je erkend daar mee “stilzwijgend” ook  te zijn, de NATUURLIJK PERSOON / BURGER, annex de Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, annex de “STAATS SLAAF”, te zijn, die op je geboortedatum, en de daarna op de onder dwang, en op straffe van, opgemaakte geboorteakte, opgemaakte gegevens.

Die op het “vermeende” document, staan vermeld !

wakker-worden

JE / JOUW” vermeend in eigendom zijnde, IDENTITEITS, RIJ bewijzen, of paspoorten, of andere vermeende documenten, door de staat, of 1 diens dochterondernemingen, ooit aan je afgegeven vermeende  documenten, akte,s etc.  zijn helemaal “JOUW” eigendom NIET !

67da7eb8cc0e586dfb8e8bb1e7c8dbd4

Ze zijn je allemaal, onder staats DWANG, op straffe van, ten gunste van “Het bedrijf staat der Nederlanden”, als “vermeende dienstbaarheid”, in een “verplichte huur” verstrekt !

Het zijn in principe allemaal “eigendomsbewijzen”, van, en ten gunste van, “Het bedrijf staat der Nederlanden”, die je “VERPLICHT” bij je dient te hebben, en draagt !

Robert van de familie Boerman, beschreef al heel goed, hoe je als levend geboren mens, van vlees, en bloed, middels Art. 1:19e.2 BW onder staats DWANG, op straffe van, tot staats slaaf, staats eigendom werd gemaakt !

Ook beschreef hij goed, hoe de jonge boreling, annex staats slaaf, gelijk een BURGER SLAVEN NUMMER, uit hun voorraad toegekend krijgt !

De vaak door hen, gebruikte woorden  SOFI / SERVICE, zijn wederom een hele grote geraffineerde poging, om je in jein je menselijke bewust zijn, te misleiden !

Slaven hebben GEEN EIGENDOMMEN, en hebben ook GEEN mensenrechten !

Ook u als de NATUURLIJK PERSOON / BURGER, annex de Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, annex de “STAATS SLAAF”, heeft helemaal GEEN EIGENDOMMEN !

Je bent je eigen, “eigendom” niet eens .

Al hoewel, ter bescherming van zichzelf, want stel je eens voor, de massale “slavenopstand” zou wanneer de mensen, het zelf goed doorkrijgen, eens uitbreken, of losbarsten !

Er zou geen houden meer zijn, aan de “volkswoede” .

Geen plek op aarde zou meer veilig zijn, voor de “parasieten” der “mensheid” toch ?

Alle “vermeende” PERSOONLIJKE documenten, afgegeven door Het bedrijf staat der Nederlanden”, of 1 diens dochterondernemingen .

Zijn slechts heteigendomsbewijsdat U, de levend, en soeverein geboren mens, van vlees, en bloed.

Hun “slaaf” bent .

Op alle “vermeende” PERSOONLIJKE documenten, aan u afgegeven door Het bedrijf staat der Nederlanden”, of 1 diens dochterondernemingen .

Staat zelfs ook, uw PERSOON-LIJKE, door hen bij uw geboorte aan u toegekende BURGER SLAVEN NUMMER, en geheime voor ons, als leek ( domme slaaf ), onduidelijke letter, en cijfercode,s  vermeld !

bsn20rijbewijs20oud20achterkant bsn20id20kaart20achterkant

Er staat in code zelfs vermeld “de verwijzing” naar uw I BAN BANK

NUMMER, welke is gekoppeld aan uw, Cestui Que Vie (na-) geboortetrust fonds !

codering trustfonds

Robert vdf Boerman, noemde het, in zijn bijdrage al.

Dat is de schuldenlast, op jouw boreling zijn / haar schouders, die de overheid, bij de creatie van jouw geboorteakte gebruikte.

Om daarmee bij de private Nederlandsche Bank, een lening te krijgen van 600.000, tot miljoenen euro,s

En die de private Nederlandsche Bank, vervolgens weer heeft ondergebracht, bij de BIS BANK = ROTSCHILD BANK, in Zwitserland !

Net zoiets, als wat de banken nog steeds doen, met afgesloten hypotheekje, weer door verkopen !

Pas op beste mensen, sommige mensen die denken wakker te zijn, denken, en roepen dat het een enorme credit trust is, vergissen zich volgens mij !

Het is in werkelijkheid, een enorme DEBET trust, gevestigd, op uw geboortedatum, en geboorteakte !

Pas op, loop NIET als een blind schaap mee, in de kudde, en vraag / eis deze trust NOOIT op !

Om de de massale “slavenopstand” te voorkomen wil “Het bedrijf staat der Nederlanden”, u  wel graag laten denken, dat u zelfeigendommenheeft !

Het is allemaal zo lekker IN-GE-BURGERD, onder de mensen.

De woorden, “mijn fiets”, “mijn auto”, “mijn huis”. etc.. etc.

Echter NIETS is, of word ooit JOUW EIGENDOM, “SLAAF der VER-NEDERLANDEN” !

Uw “vermeende ROVERheid”, “Het bedrijf staat der Nederlanden” / de ILLUMINATI, heeft op hele slinkse wijze, een hele papierwinkel / database opgebouwd, waar in alle “aardse bezittingen”, van vermeend U, telkens weer automatisch “hun eigendom” worden, zijn, en blijven !

Hierbij zelfs gesteund door een complete maffia organisatie, die bovendien, ook nog keurig in kleuren is ondergebracht !

Die ALLES voor hen, in goedepapieren, en database registratiemoeten leiden !

Die hen ( de ILLUMINATI ) verder helpen, U te hersenspoelen af, en te misleiden, vergiftigen etc.

Hersenspoelen / massa hypnose ; Amusement, TV, reclame, politiek, etc.

Vergiftigen big pharma = medicijnen, chemie, en voedingsindustrie ( E stoffen etc. ), telecombedrijven = stralingen, luchtvaart = chemtrails etc. !

De meeste mensen, werkzaam in die sectoren weten zelf overigens NIET, waarvoor zij ge,en MISBRUIKT worden hoor !

Zie ; https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2014/07/31/de-kleuren-van-de-maffia-in-nl/

We gaan even terug naar ;

Uw “vermeende ROVERheid”, , “Het bedrijf staat der Nederlanden” / de ILLUMINATI, heeft op hele slinkse wijze, een hele papierwinkel / database opgebouwd, waar in alle “aardse bezittingen”, van vermeend U, telkens weer automatisch “hun eigendom” worden, zijn, en blijven !

Stel je koopt een voertuig ( auto, scooter, motor o.i.d. ), vaartuig, of zelfs vliegtuig .

Gebruikt zit er altijd al een registratiebewijs bij, welke je moet overschrijven, als zijnde de vermeende “nieuwe eigenaar” !

Is een voer, vaar, of vliegtuig, nieuw aangeschaft, dan dient deze, voor je die van hen straffeloos, kan en mag gebruiken, voorzien te worden, van een door “hen” afgegeven registratiebewijs !

Op deze door hen” afgegeven registratiebewijzen, staan ALLE voor “hen” ter zake doende bijzonderheden, als merk, type, kleur, gewicht, frame, of chassisnummer etc. etc.

Maar zeer zeker het NUMMER waar onder het voer, vaar, of vliegtuig, door “hen” onder is geregistreerd, vermeld !

registratienummers

Wie nu na registratie denkt de eigenaar van het voer, vaar, of vliegtuig te zijn, heeft het echt helemaal MIS !

Je krijgt zo,n voer, vaar, of vliegtuig, namelijk onmogelijk op naam van je ; “soeverein, en levend geboren mens, van vlees, en bloed” geregistreerd !

Je MOET zo,n voer, vaar, of vliegtuig, per see van Het bedrijf staat der Nederlanden”, registreren, met je NATUURLIJK PERSOON / BURGER = “staats slaven NAAM” !

Op / in ALLE door “hen” afgegeven registratiebewijzen, staat wel vermeld ; RIJKS / STAATS EIGENDOM, o.i.d.  !

eigendom staat

En heel listig er op, er aan, of er in ( RFID chip ), vermeld, dat iedere verandering er op, aan, of in, is “VERBODEN” !

Je bent als NATUURLIJK PERSOON / BURGER, annex de Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, steeds slechts de “houder”= gebruiker, van een voer, vaar, of vliegtuig .

Je dient je in stilzwijgende afspraken, onder staats DWANG, op straffe van, er aan te houden, en er goed voor te zorgen .

En het te onderhouden, verplichtingen, verzekeringen, APK, reparaties, etc., voor jouw kosten te nemen etc.

Maar “Het bedrijf staat der Nederlanden” is, en blijft ten alle tijden, de “wettige eigenaar” er van !

Onder staats DWANG verplichtingen, denk maar aan ; verzekeringen, APK,

wegen, c.q. houder schapbelastingen etc.

Op straffe van, denk maar aan de torenhoge geldboete,s, afkomstig van hun “dochteronderneming” CJIB, die op je deurmat vliegen, wanneer je 1 van je “vermeende verplichtingen”, o.a. zoals boven vernoemd, vergeten bent, of huns inziens hebt verzaakt !

Als je als “soeverein, en levend geboren mens, van vlees, en bloed”, in je zelf voorziet, en je zelf met anderen, een soevereine voertuigen registratie database, opbouwt, mag dit ook al niet, van de wereldwijde illuminati, annex Het bedrijf staat der Nederlanden” !

 

 

3.soeverein-kenteken1

Soevereine voertuigen, worden door de “staatslakeien” van Het bedrijf staat der Nederlanden”, van soevereine, en levend geboren mensen, van vlees, en bloed”, gewoon gestolen !

https://www.youtube.com/watch?v=n6f79mo2uo4

Ook die soevereine mensen, worden vervolgens, door hun “dochteronderneming” CJIB, ook weer met de torenhoge geldboete,s bestraft !

Voldoen zij NIET, binnen de gestelde termijnen, aan de achterlijke, en onterechte eisen van, Het bedrijf staat der Nederlanden”, dan volgen enorme torenhoge verhogingen, van het gestelde “straf bedrag” !

Voldoen zij nog NIET, binnen de gestelde termijnen, aan de achterlijke, en onterechte eisen van, “Het bedrijf staat der Nederlanden”, dan volgt gijzeling in een “staats FEMA kamp = gevangenis, of zelfs ondanks dat je de rijvaardigheid zeer goed machtig bent, zelfs ontzegging uit de rijvaardigheid !

Voor een door “hen” te bepalen periode !

Voor registraties van “eigendoms akte,s” etc., geld ongeveer hetzelfde.

Want vind jij maar eens een notaris o.i.d., die een “vermeende eigendoms akte”, op kan, en wil maken op jouw soeverein, en levend geboren mens, van vlees, en bloed naam !

Even terug naar de naamclaim, de verstuurde VBI,s, en het soevereine .gebeuren

Enige tijd geleden ontmoette ik in Wijchen wederom Luca vdf van Dinter.

Er waren namelijk 2 interessante onderwerpen, voor mij, op de agenda daar.

Onderwerpen daar waren o.a., Luca was uitgenodigd, door hen, om te komen spreken op een symposium van rechters, en officieren van Justitie .

Mwwwww ?

Dat zou mij als iets te vaak besodemieterd vrij, en soeverein mens, toch zeker ietsje dieper aan het nadenken gezet hebben ?

Wat moeten ze van mij ?

Ze doen dit zeker, geraffineerd als ze zijn, niet zo maar voor niets toch ?

Ze zullen vast, en zeker op informatie azen, van wat jij nu weet.

En wat de verdere “vrije mensen” weten, en dit in hun ambt, zeker weer gaan gebruiken !

A fin, onze Luca was apen trots, en zou er heen gaan .

Het tweede, voor mij interessante onderwerp was, het versturen van de VBI,s aan Dhr W.A. Von Amsberg, de reacties er op, en de resultaten.

Want voor mij, en voor zover ik wist, nog NIEMAND, had dat, ook maar iets positiefs opgeleverd !

Luca gaf ruiterlijk toe, dat al die VBI,s die verstuurd waren, aan Bea, en Willem, tot op toen, nog helemaal NIETS positiefs hadden opgeleverd.

Maar, beste mensen, nieuwe ronde, nieuwe kansen ?????

Hij had een heel nieuw idee !

We moesten voortaan de VBI,s, maar naar de “vermeende” minister President gaan sturen !

piverneukio

Want die was volgens hem “de president directeur van de B.V. VER-NEDER-land”.

Chapoo Luca, DNBi risk management, ( Dun & Bradstreet ) te Rotterdam, vermeld dat inderdaad ja, onder D-U-N-S® nummer ; 40-200-0004

Gelukkig had ik door mijn eigen omschreven ervaring, en eigen onderzoek al lang ontdekt, dat ook dit weer, een “dood” spoor zou zijn !

Want !!!!

PI-verneukio Rutte, “de president directeur van de B.V. VER-NEDER-land” is / was, met Art.120 GW in zijn kontzak, ook vrij onschendbaar.

C.q. hij kan / kon met alles, en met zijn juiste vazallen om zich heen, dan ook alle kanten uit !

Ter uwer herinnering ; Art.120 GW, verbiedt in tegenspraak, op Art.1 GW, BW.2 Art.1, en BW.2 Art. 5, aan de rechters, om de wet, voor inwoners / mensen te toetsen aan wetten, en de “nog steeds rechtgeldige” grondwet 1815 !

Ook had ik door zelf na te denken, en wat onderzoek te doen, ontdekt, dat er maar 1 uitweg ( deur ) uit “hun / het slavernij” systeem is .

En dat toevallig ook die deur is, waar je ook, “hun slavernij” systeem, werd ingezogen !

Ik legde in Wijchen, haarfijn de bevindingen van mijn gedachte, en onderzoeken uit !

Te weten ;

Vanaf Code civil 1811, welke de weder invoering van de “staats slavernij”, door Lodewijk Napoleon verkapt inhield !

De eerste geboorteakte van Rotterdam, van Johannes Nicolaas van der Wind, waarop NIET vermeld stond, dat er een levende mens geboren was.

Dat hiermede verkapt slechts werd aangegeven, dat er een “staats slaaf”, uit een slavin, was geboren .

Dat er sinds 1811, top op heden, op geen enkele geboorteakte vermeld is ; “geboren een / de levende mens” !

Want ik kon er na behoorlijk diep zoeken, geen enkele vinden, waarop vermeld stond ; “geboren een levende mens” !

De opgemaakte geboorteakte,s daarom tot op heden, steeds slechts inhouden ;

Slavin” bla, bla, bla, baarde op ; bla, bla, bla, een “slaaf”, van het ; bla, bla, bla, geslacht; bla, bla, bla, welke werd verwekt door “slaaf” ; bla, bla, bla, welke de naam / namen ; bla, bla, bla, werd gegeven !

Gewoon in boeren klompen nederlands vertaald dus, steeds vanaf 1811, tot op heden ; slavin baart slaaf / slavin, vervolgens ; slavin baart slaaf / slavin, etc., etc. !

Ik heb ook in Wijchen, uitgelegd dat de uitweg uit “het slavernij” systeem, wellicht veel simpeler is, dan men mogelijk denkt !

Want ik heb persoonlijk onderzocht !

Je geboorte gemeente, heeft je geboorteakte ( onjuist ) opgemaakt, en de allerhoogste menselijke vertegenwoordiger = de burgemeester aldaar, is hier voor persoonlijk dan ook voor verantwoordelijk !

Sedert ingangsdatum: 05-12-2015, is Art. 1:2 BW van kracht .

Welke luid ;

Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert.

Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan.

Nou is “de geboorteakte” nog het meest betrouwbare document, wat in jouw leven word afgegeven door deB.V. VER-NEDER-land” .

Bewijs te over sinds ; 05-12-2015, dus dat je een “levend geboren mens” bent !

Anders was je er nu immers NIET eens !

En zou een simpele wijziging / aanpassing / rectificatie, op / in jouw geboorte akte, al voldoende moeten zijn, om je heel simpel, als ; soeverein, en levend geboren “mens” te kunnen identificeren !

Waarom al die moeilijke, en dikke VBI brievenschrijverij, aan een Willem von Amsberg, of een PI-verneukio Rutte nog ?

Volgens Luca was het allemaal niet zo simpel, als wat ik in Wijchen, suggereerde, en inbracht, bla, bla.

Maar ik was uiteraard, als “vrij mens”, vrij om te doen, en te proberen, wat ik zelf wilde doen.

Er ontstond wat verdeeldheid, over mijn inbreng, bij de aanwezigen.

Nu zou ik de laatste “vrije mens” zijn die verdeeldheid, wil zaaien, in een groep die juist moet samenwerken, om het na gestreefde doel te bereiken.

Dus ik liet het er daar maar bij, maar ging toch maar mijn eigen, gekozen weg !

Rectificatie van “mijn” geboorteakte, vragen bij de allerhoogste menselijke vertegenwoordiger, van “mijn” geboorte gemeente.

Nou was de gemeente Westbroek, waar ik ben geboren, door de jaren heen inmiddels “helaas” opgegaan, in de “vrijmetselaars” gemeente De Bilt !

Alwaar zelfs de “vrijmetselaars” symbolen, open en bloot, op rotonde,s zijn geplaatst !

4ce01568-6cd4-46b3-a280-6e86036d8e83

Op, of omstreeks 10-05- 2016, bood ik een heel compleet dossier aan, bij hun Gemeentelijke Basis Administratie, inz. het terechte verzoek tot wijziging, van mijn GBA gegevens.

Er kwam maar GEEN enkele reactie, er op van hun zijde.

Op 13-03-2018, bezorgde ik persoonlijk, een uit uit 11 pagina,s bestaand document, met wederom, en ter herinnering aan mijn gedane verzoek tot wijziging, van mijn GBA gegevens.

Dit maal PERSOONLIJK gericht aan, de allerhoogste, menselijke vertegenwoordiger van de “dode entiteit” gemeente De Bilt.

Dhr. S.C.C.M. Potters, in functie als de burgemeester aldaar !

Welke ik ook, netjes om een PERSOONLIJK antwoord, c.q. persoonlijke afhandeling van mijn verzoek verzocht !

Eindelijk op 05-07-2018, kreeg ik een reactie, maar helaas NIET zoals waar om was verzocht, van Dhr. S.C.C.M. Potters persoonlijk.

Maar een rare, en zeer misleidende brief, zonder vermelding van “mijn”kenmerk overigens.

Afkomstig van Dhr. Potterszijn “lakei”, Dhr. Ernst Strubbe, om een afspraak te maken, om eens in zijngemeentewinkelop hetinwonersplein, te komen voor een gesprek, inz. mijn correspondentie !

Om privacy, en persoonlijke redenen, zijn naam, en adresgegevens verwijdert uit onderstaand document !

misleidende brief gesprek Strubbe bewerkt

Mwww. Beste “lakei”, Strubbe, wat valt er over mijn toch zeer duidelijke verzoek, aan uw meerdere Dhr. Potters, in functie als de allerhoogste vertegenwoordiger van de “dode entiteit” gemeente De Bilt.

Met u als slechts “lakei” zijnde, eigenlijk nog voor zinnigs te bespreken ?

Mijn gesprekservaringen, als “vrij mens”, met “staats, gemeente, etc. lakeien”, zijn eigenlijk nog nooit echt van positieve aard, geweest ook bovendien !

Bovendien prefereer ik als bewijs stukken, graag slechts schriftelijke antwoorden, van die gene aan wie ik “mijn” correspondentie heb / had gericht !

NOPE het werd GEEN gezellig gesprekje, met kopjes koffie, en koekjes, uit de eigen trommel.

Met “deze “vrije jongen”, in uwgemeentewinkelop uw inwonersplein,

lakei”, Strubbe dus !

Op 12-07-2018 bezorgde ik wederom persoonlijk, “het BEDRIJF” gemeente de Bilt, KVK 30286795 vestigingsnr. 000010652426, en 002313273.

Een dikke brief, inmiddels de derde dikke brief dus al !

Met daar in wederom zeer duidelijk omschreven, mijn standpunten, en mijn verzoek,

tot wijziging, van mijn GBA ( geboorteakte ) gegevens !

Deze maal gericht aan de personna van beide heren, Dhr. Potters, en diens “lakei” Dhr. Strubbe !

Deze maal zeer snel in reactie, en zeker binnen de 6 weken termijn, ontving ik, Niet zoals ik toch steeds verzocht had, van Dhr. Potters PERSOONLIJK

Maar van diens “lakei”, Dhr. Strubbe, een antwoord !

Jajajajaja, de “staatspenose” en diens “dochterondernemingen” zouden ook eens doen, wat ze eigenlijk zouden MOETEN doen, er voor hun “broodheren” zijn !

Het antwoord was uiteraard, al zoals te “verwachten” van ze !

De tralies staan immers al eeuwen in hun gemene wapen, van GEMEEN-TE De Bilt !

220px-de_bilt_wapen_1816.svg_

Wederom om privacy, en persoonlijke redenen, zijn naam, en adresgegevens verwijdert uit onderstaand document !

afwijzing rectificatie geboorteakte door gemeente de Bilt bewerkt op privacy

Op 22-08-2018 tekende ik tegen “het besluit” / afwijzing wederom, schriftelijk mijn bezwaar aan, bij beide heren, Dhr. Potters, en diens ”lakei” Dhr. Strubbe.

Beiden vertegenwoordigende, “het BEDRIJF” gemeente de Bilt .

Ik stelde Dhr. Potters, en diens “lakei” Dhr. Strubbe, beiden persoonlijk wettelijk aansprakelijk, voor ALLE materieele, in-materieele, en vervolg schade,s !

Ik legde ze bij nu, wederom een weigering, een dwangsom vordering van 1500,00 Euro per dag op.

Dit gerekend vanaf de eerste datum van mijn verzoeken, t.w. 10-05-2016.

En kondigde hun netjes aan, bij het Europees Parlement, en de raad, = EU, aangifte tegen hen te gaan doen, inz ; AVG verordening (EU) 2016/679 Art.16, het ‘recht op rectificatie !

Van beide heren, Dhr. Potters, en diens ”lakei” Dhr. Strubbe, beiden vertegenwoordigende, “het BEDRIJF” gemeente de Bilt, heb ik heel slordig, en nalatig, en zeer arrogant, tot op heden 27-03-2019, nooit meer iets mogen vernemen !

Op 15-08-2018 deed ik inderdaad ook aangetekend aangifte, tegen de gemeente De Bilt, bij het Europees Parlement, en de raad !

aantekenbewijs brief EU parlement en de raad Tajani

Echter is de EU mijns inziens, inderdaad ook echt NIETS anders dan een voortzetting van Adolf Hitlers, 1000 jaar durende “REICH” !

De EU is namelijk ook geheel gebaseerd op het ; Duitse Nazi plan voor de Europese economische, en monetaire eenwording.

Welke is beschreven in een boek, dat in 1942 in Berlijn werd gepubliceerd, onder de titel ; “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft”.

Het boek bevat essays, geschreven door belangrijke industriëlen, bankiers, en economen van het Derde Rijk.

En is uitgegeven door de Berlijnse Industrie und Handelskammer, in samenwerking met de Economische Hogeschool in Berlijn (Wirtschafts-Hochschule).

De Nazi blauwdruk voor een verenigd europa, komt verbluffend veel overeen, met de structuur van de huidige Europese Unie, zoals wij die nu kennen.”

Voor meer details hier over zie :

https://wo2waarheden.jouwweb.nl/het-1000-jarig-reich-is-nooit-verdwenen-het-laait-weer-op

Waarom schrijf ik dat eigenlijk ?

Want, ondanks dat EU wetten, en daar mee ook AVG verordening (EU) 2016/679 boven de Nederlandse wetten staat .

En ondanks dat er door de EU, enorme hoge boete,s gesteld zijn, op het overtreden van AVG verordening (EU) 2016/679 .

En heel ondernemend Nederland, sportclubs ,etc., zo niet in heel europa, dagen weken, maanden, lang bezig geweest zijn.

Uit angst voor die toren hoge EU boete,s, om hun administratie gegevens, aan te passen op de normen van AVG verordening (EU) 2016/679

En ik in mijn burgerplicht inz. Art.160 sv, van de nederlandse wetgeving, netjes aangifte deed, van deze misdaad, dwaling, bij het Europees Parlement, en de raad = EU.

Schijnen er schijnbaar ook binnen de EU, een soort vreemde wetjes, regeltjes gelijk aan het nederlandse Art.120 GW , c.q. gelijk aan de “bedrijfsregeltjes van, bij het rare bedrijf waar ik ooit zeer korte tijd gewerkt heb te zijn !

Regel 1 daar was ; “de baas / directie” heeft ALTIJD GELIJK !

Regel 2 daar was ; heeft “de baas / directie” toch ONGELIJK, dan treed met onmiddellijke ingang, Regel 1 in werking !

Want ik ontving slechts een zeer vage brief terug, dat ze zich NIET bemoeiden, met wetten van lidstaten !

En ze me ook NIET mochten laten weten, wat nu volgend te doen etc.

Terwijl wat ik meldde, bij hen aangaf, c.q. aangifte van deed, toch duidelijk, van een EU vergrijp / misdaad inz. EU wetgeving AVG verordening (EU) 2016/679 was.

Mij was al heel lang duidelijk, maar het werd, en word mij steeds nog duidelijker.

Dat de wereldwijde KAPO,s, en VOPO,s = AMBTENAREN, onderling de slaven = NATUURLIJK PERSOON / BURGER ontsnappings route

Zeer nauwkeurig, op welke manier dan ook helemaal graag dicht timmeren, en dicht getimmerd willen & zullen houden !

Geef ik mijn vrijheid strijd op ?

NEEN NOOIT !

Want stukje bij beetje, ontdek je steeds weer de raarste, en nieuwe dingetjes !

Robert had het in zijn stuk bijdrage van dit artikel, er al over dat er een kopie van de geboorteakte gemaakt word .

En dat die kopie wordt opgeslagen bij, de Justitiële Informatiedienst, te Almelo.

Ik heb hun website eens bezocht ;     https://www.justid.nl/

En wat scherts mijn verbazing ?

Geboren worden is mogelijk toch, zoals ik al eerder vermoedde, een zeer ernstige misdaad inz. Art.160 sv

Want zoals ze zelf vermelden ;

De Justitiële Informatiedienst verzamelt gegevens, over personen die met Justitie in aanraking zijn geweest.”

U en ik, zijn dus met enkele ( maximaal 3 ) werkdagen oud, al met Justitie in aanraking zijn geweest.

In dat geval is de geboorteakte, inderdaad een “proces verbaal” !

Hoog tijd om daar maar eens een heel leuk WOB verzoekje aan te gaan wagen !

Eens kijken of ze mij daar toevallig wel documenten, en antwoorden gaan geven ?

We zijn immers al een paar jaar verder dan 2012, toen Robert er het e.e.a. opvroeg.

En we hebben inmiddels wet AVG verordening (EU) 2016/679 Art.16, Het ‘recht op rectificatie, achter de hand !

De tekst luid ;

1 ) “U bent er voor verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die u verwerkt juist zijn.”

2 ) En dat u deze gegevens actualiseert, als dat nodig is.

3 ) Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor u die verwerkt, onjuist?

Dan bent u verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren, of aan te vullen.

Dus ook als iemand u er op wijst dat zijn gegevens niet kloppen, of onvolledig zijn.

4 ) Derde partijen informeren !

Heeft u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt?

5 ) Dan moet u de aangepaste, of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven.

6 ) Als een betrokkene daar om vraagt, moet u ook vertellen welke organisaties u op die manier heeft geïnformeerd.

Is alleen brieven, en documenten versturen, en opvragen, de mogelijkheid om als soeverein levend mens door het leven te gaan, en te kunnen.

Je enige mogelijkheid, om inderdaad ook soeverein, en levend mens te zijn, zul je, je afvragen ?

Nee Hoor, helemaal niet .

Je kunt al genoeg heel fijn schadelijk zand, in de raderen van de ”goed geolide” raderen van de enorme, en almachtige machine, van ze strooien, als je wilt !

Tip 1 ) probeer altijd een memo / dat recorder bij je te hebben, om evt. mondelinge conversatie,s goed vast te leggen !

Eerder zei ik al dat “je geboorteakte” nog het meest voor jou betrouwbare.

En dus voor hen het meest riskante, document is wat ze ooit, op jou / jouw naam hebben opgemaakt .

Heb je er nog geen een, vraag het document dan op, bij je geboorte gemeente !

Bewaar deze goed,en maak er een aantal kleuren kopieen van !

En draag er ALTIJD een kopietje, van bij je !

Het is hoe dan ook, het bewijs dat JIJ, bla bla, daar, en daar, en om hoe laat etc. geboren bent !

Geen ontkennen aan, dat jij geboren bent, voor GEEN ENKELE “staatslakei” !

Wat velen NIET WETEN, is dat je opgemaakte geboorteakte, ook een soort belofte van de “B.V. VER-NEDER-land”, aan jouw onder staats DWANG, op straffe van “verplichte” geboorte aangever ( meestal je vader ) is.

Om jouw hele verdere leven zo goed mogelijk, voor jou te zullen zorgen !

Om die reden, is dit documentje ook als “knoflook voor de duivel” voor ze !

Gebruik deze “knoflook voor de duivel”, daarom ook juist TEGEN ze !

Staats lakeien”, en anderen die al wetend, of onwetend, meewerken aan de “staatsslavernij”.

En die jou non stop om je ID, paspoort, rijbewijs etc. vragen, om je te identificeren.

Hebben daarom ook strikte opdracht, tsja befehl, ist nou eenmaal befehl, om jouw geboorteakte daarom ook NIET te mogen accepteren, als identificatie !

Ze zullen ten alle tijden, en onder elke omstandigheid, dan ook pogen, ja wederom, befehl, ist nou eenmaal befehl, om jou in het BURGER RECHT = CIVIEL RECHT, te DWINGEN !

Waarom is dat, zul je je afvragen ?

Wederom ; een soeverein, en levend geboren VOOR namelijk mens, heeft namelijk MENSENRECHTEN !

Volgens ;

De Universele Rechten Van de Mens 1789

Het handvest van de aarde.

Het handvest voor compassie.

Het Internationaal verdrag inzake burgerrechten, en politieke rechten ( IVBPR ).

De Universele Rechten Van de Mens 1948.

En de natuurwetten.

De door het Het bedrijf staat der Nederlanden”, middels Art. 1:19e.2 BW ( op je geboorteakte ) gecreeerde BURGER / NATUURLIJK PERSOON, heeft slechts de ( veel mindere ) burgerrechten !

C.q. totaal geen andere rechten, dan de door hen, slechts aan je toebedachte rechten !

Knoop het bovenstaande wederom goed in je oren, als leidraad, in je vrijheid strijd alsjeblieft .

Iedere keer als jij je bij de “staats lakeien”, en anderen die al wetend, of onwetend, meewerken aan de “staatsslavernij”.

Jij je “Vrijwillig” identificeert, zoals zij dat heel graag van je willen / eisen.

Met een “verplicht, onder dwang”, want je dient je immers volgens “hun” bedrijfsregels / wetten, ALTIJD te MOETEN legitimeren.

Dus ALTIJD, door hun “verplicht bij je te dragen”.

Op strafte van”, want doe, of wil je dit NIET vrijwillig, staan er enorme boete,s, en straffen, in het vooruitzicht gesteld door ze, op je te wachten !

Dus in een “verplichte huur”, en “onder dwang”, door “hen, aan jou verstrekt’, vermeend identificatie document.

Aan hen legitimeert, als zijnde de door hen op je geboorteakte ge creeerde, BURGER / NATUURLIJK PERSOON, treed je daar mee automatisch, uit je mensenrechten !

Vrijheid strijder, knoop ook dit bovenstaande stukje GOED in je oren !

Legitimeer je zelf NOOIT “vrijwillig”, aan een ander, wie, of wat dan ook.

Als zijnde een ; BURGER of NATUURLIJK PERSOON !

Soevereine regel 1 ) Blijf ten alle tijde, als levend, en soeverein “mens”, in je, c.q.  bij je geboorte verkregen “mensenrechten” status !

Legitimeer je, bij een legitimatie verzoek, zelf ALTIJD, als eerste, en enigste met de copy, van JOUW geboorteakte !

Wederom ; het is hoe dan ook, het bewijs dat JIJ, bla bla, daar, en daar, en om hoe laat etc. geboren bent !

En het is de belofte van de “B.V. VER-NEDER-land”, aan jouw onder staats DWANG, op straffe van “verplichte” geboorte aangever ( meestal aan je vader ).

Om jouw hele verdere leven zo goed mogelijk, voor jou te zullen zorgen !

Geen ontkennen aan, voor GEEN ENKELE “staatslakei”, en het is tevens het overtuigende bewijs, dat jij als mens, geboren bent, en je bent, wie je bent, en wilt zijn !

Betwisten ze dit, vraag hen dan of zij de wetten kennen, die ze ambtshalve zeker moeten kennen !

En verwijs hen naar Art. 1:2 BW, welke beschrijft dat een dood geboren kind, nooit heeft bestaan !

Er kon namelijk, indien jij dood werd geboren, dan dus ook nooit een geboorteakte zijn opgemaakt !

Indien ze je copy geboorteakte betwisten, verwijs ze voor de orginele documenten, naar je geboorte gemeente, en naar de Justitiële Informatiedienst, Egbert Gorterstraat 6, 7607 GB, te Almelo.

Al waar de orginele exemplaren, van al de geboorteaktes liggen opgeslagen !

En vervolgens op Art. 94 Gw, hier in staat beschreven, dat ze je mensenrechten, dienen te respecteren.

Is er verder al een beetje, als soeverein verder te leven ?

JA, maar je moet jezelf dan wel echter, een paar niet al te moeilijke regeltjes, inz. je levensovertuiging gaan opleggen.

En een aantal dingen nooit meer doen, c.q. op de goede manier, absoluut weigeren te doen.

1 ) Heb “vrijwillig” nooit, en zo je gedwongen word een MINIMAAL, aan contact met de MAFFIA SLAVENDRIJVERS, en hun lakeien !

2 ) Erken nooit een andere hogere macht dan je zelf, en kies, en accepteer, op geen enkele wijze, nooit een leider meer boven jou !

Alleen dieren ( honden, wolven, dingo,s ) hebben een leider = vertegenwoordiger, nodig, om in de natuur te kunnen overleven.

Een soeverein, en levend geboren “mens”, echter NIET !

Laat je absoluut NIET verleiden, of misleiden om dit wel te doen, en dit te accepteren.

Big brother, die jou je leven lang al misleid, en gehersenspoeld, en je op allerlei manieren misleid, en pogen te misleiden heeft.

En in je onwetendheid, jou te laten in stemmen, met hun systeem, en hun macht !

Wil jou, en andere mensen graag laten denken dat alles eerlijk is, en dat ook jij iets te beslissen zou kunnen hebben.

JE MEESTERS, AFPERSERS, EN SLAVENDRIJVERS, jou, en je medemensen, op allerlei slinkse wijze manieren, al jaren tegen elkaar opgezet.

Schrijven vermeende democratische verkiezingen uit, waar jij vermeend heel blij om mag zijn, dat je MAG meedoen van ze !

3 ) Ga sowiso nooit meer meedoen aan DIE vermeende democratische verkiezingen, aan welke, er van dan ook !

LET OP, WEES ALLERT, WANT HET GROOTSTE BEDROG, EN MISLEIDING ALLER TIJDEN, en “MENS NAAIERIJ”, op zeer slinkse wijze.

Eens in de 4 jaar voor weer, en een “VERPLICHT”onderdeel van HUN BEDRIJF / MAFFIAORGANISATIE.

Door hen GEORGANISEERD, net als eens in de zoveel tijd, een bedrijfsfeestje van een bedrijf, GAAT WEER BEGINNEN !

Even een wakker vraagje, er zijn een verschillend aantal z.g. Verkiezingen.

Is het jou wel eens opgevallen dat de z.g. Gemeenteraden, Provinciale, Tweede kamer, Eerste kamer, Europeesche, etc., democratische verkiezingen.

NOOIT tegelijk zijn, maar elkaar steeds overlappen ?

2012 Tweede Kamerverkiezingen

2014 De gemeenteraadsverkiezingen 

03-2015 Provinciale Statenverkiezingen

03-2017 tweede kamer verkiezingen.

03-2018 weer verkiezingen van iets

03-2019 weer vermeende verkiezingen van ander gelul !

Steeds maximaal 2 jaar er tussen !

Maar ook dit is zeer slinks door ze beraamd, en opgezet, om jou maar continu, in je NATUURLIJK PERSOON, annex BURGER = “slavernij” status te houden !

Wellicht zeg je nu HUH ?

En verklaar je me nu helemaal voor gek ???

Iedere keer weer dat je er weer aan mee doet, MOET JE JE ZELF identificeren met een voor HEN GELDIG legitimatie bewijs !

Zodra je dit gedaan hebt, heb je ingestemd met “HUN” vuile spelregels !

NO way back !!

Je hebt je namelijk dan vrijwillig, ge-identificeert, en je erkend daar mee “stilzwijgend” ook te zijn.

De NATUURLIJK PERSOON / BURGER, annex de Cestui Que Vie (na-) geboortetrust, annex de “STAATS SLAAF”.

Die op je geboortedatum, en de daarna op de onder dwang, en op straffe van, opgemaakte geboorteakte, opgemaakte gegevens, die op het “vermeende” document, staan vermeld !

Onwetend verwerpt dan ZELF vrijwillig je mens zijn, en al je mensenrechten !

Daarom willen ze zo ongeveer, om zekerheden voor hen zelf te stellen, elk jaar weer graag een “NIEUWE” INSTEMMING van je !

En ongeacht de uitslagen, want die zijn voor hen helemaal niet eens belangrijk.

Want middels hun spelregels waar jij door je, je als “hun” staatsslaaf te identificeren mee hebt ingestemd.

Is toch al lang van te voren bepaald, welke “Jan Klaasen” medewerkers, er op hun regie stoeltje komen te zitten !

Geef het domme voetjesvolk immers brood, en veel ( toneel ) spelen.

En heel veel poppenkast, en toneel, waar ze volledig in hun domheid, in op zullen gaan !

Maar wederom heb je in volledige onwetendheid verklaard, voor de periode van 4 jaar weer onderdanig te zijn aan hen !

En hun bevelen, afpersing, en dwang, heel gewoon te zullen opvolgen !

Wellicht onwetend heb je, je iedere keer dat je toch mee doet aan democratische verkiezingen, schuldig gemaakt aan hun eigen Art. 94 Gw, dit artikel is overtreding van de mensenrechten !

En het door hun zelf ooit bedachte, Art.140 Wvsr., welke luid ;

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, of geldboete van de vijfde categorie”.

En mogelijk zelfs aan Art. 4.1 WIM ( wet Internationale misdrijven ), waarvan de tekst luid ;

Als schuldig aan een misdrijf tegen de menselijkheid wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf, of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren, of geldboete van de zesde categorie, hij die een van de volgende handelingen begaat, indien gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval”

Ook zijn mogelijk zelfs nog enige wetsartikelen, uit het Wetboek van strafrecht,Titel XVIII, “misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid”, Art. 273 t / m Art. 285b op van toepassing.

Want een echt vrij mens respecteert, toch immers de mensenrechten van zijn / haar medemensen.

Zoals hij / zij zelf ook wenst, dat de zijne / hare door anderen, gerespecteerd dienen te worden ?

We zijn het er vast mee over eens, dat wat u niet wilt dat u geschied, dat doet ook u bij een ander, op geen enkele wijze NIET !

1 ) We kennen geen slavernij in Nederland, Art. 4 EVRM, Art. 4 UVRM en Art. 273f SR.

2 ) U zult niets “dwingen”, Art. 284, 285b wvsr, en BW 2. 1.1.2

3 ) U zult niet bedreigen Art. 285 Wvsr, Art. 285b Wvsr, Art. 2 UVRM, en Art. 3 UVRM

4 ) Je hebt het recht op je privacy : Art. 12 UVRM, Art.10 GW, en inz. de Europeesche wet ; AVG verordening (EU) 2016/679

5 ) U zult niet hinderlijk, en tegen andermans wil in, hem / haar op geen enkele manier, volgen, of achtervolgen Art. 426bis Wvsr, Art. 1 UVRM, Art. 2 UVRM, Art. 3 UVRM, Art. 12 UVRM, Art. 24 UVRM, en inz. de Europeesche wet ; AVG verordening (EU) 2016/679

6 ) U zult niet stelen, roven, afpersen Art. 310 Wvsr, Art. 312 Wvsr, Art. 317 Wvsr, Art. 318 Wvsr, Art. 282 Wvsr, en Art. 17 UVRM

7 ) U zult niet bedriegen Art. 326 Wvsr, Art. 10 UVRM, Art. 12 UVRM, en Art. 22 UVRM.

8 ) Alle handelingen, instemmingen, die u doet, wilt doen, dienen in eenvrije wilsbeschikking, als omschreven in Art 3:33 BW, te geschieden !

Voor we verder gaan, u te laten zien hoe sneaky alles is, en gaat, graag even uw aandacht voor het volgende Art. 8 Gw, het recht tot vereniging.

De bepaling ontstond na een splitsing van het recht van vereniging, en vergadering, dat in 1848 voor het eerst in de Gw was opgenomen.

Van 1810 tot 1848 werd het verenigingsrecht beheerst door de Art 291 e.v. van de Napoleontische Code Pénal.

Het huidige Art. 8 Gw, dateert van de herziening van 1983.

Art. 8 Gw. is namelijk een uiterst belangrijke sneaky bepaling, voor het functioneren van de ‘civil society’ = HANDELS gemeenschap etc !

De bepaling biedt een grondwettelijke garantie voor het bestaan en de werkzaamheid van politieke verenigingen / bewegingen !

Maar geeft daarnaast ruimte aan alle denkbare verbanden, van gelijkgestemde burgers die het maatschappelijk leven schragen.

Politieke partijen zijn slechts publieke verenigingen, gelijk aan welke vereniging dan ook

Met een bestuur, en vertegenwoordigers.

Om mee te mogen doen aan z.g. democratische verkiezingen, MOETEN deze politieke verenigingen, zich laten registreren bij een “dochter onderneming” van Het bedrijf staat der Nederlanden”, t.w. de kiesraad.

En onderwerpen zij zich hiermede, “verplicht” aan de spelregels van deze vermeende “kiesraad” !

 

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is nog onder bewerking !

Onderstaande gegevens zijn slechts even geparkeerd, om in dit bericht, gebruikt te gaan worden

 

 

 

 

Tevens !

OP 13-02-2018, is middels de aangenomen donor wet, van overheidswege bevestigd, dat wij allen in Nederland levende mensen zijn.

Een dode mens c.q. overledene, kan namelijk GEEN levende / bruikbare organen doneren !

C.q.  hiermede, is het collectieve Affidavit, van staatswege waarmee de staat der Nederlanden, voor ALLEN, de historische: “dood en verloren op zee” – registratie heeft gecorrigeerd.

 

Dit bericht is nog onder bewerking !

 

 

About anonymus vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to De menselijke “SLAVERNIJ CREATIE”, je naam in HOOFDLETTERS, en meer !

 1. Ansje says:

  Om een geboorte certificaat op te vragen heb ik een legitimatie nodig, aangezien die van mij verlopen is zal ik dus eerst een nieuw Legitimatie moeten aanvragen? Of is een andere manier om aan dit document te komen?

 2. In een WOB verzoek, met bijvoeging van een copy van een verlopen id bewijs

 3. Day says:

  Zitten er andere gevaren vast aan de activatie? Ik heb namelijk een kind en wil niet dat mijn kind en ik beide rare dingen mee moeten gaan maken dan deze hele situatie corona al is?

 4. gertruud says:

  Prachtig uitgezocht en verwoord Robert.
  Graag zou ik jou willen spreken over samenwerking.
  Lichtgroet
  Hridaya Gertruud vdf Reus

 5. Karel says:

  Iemand bekend met Bibi Bacchus en de informatie om je stroman terug te krijgen? https://newearth.university/courses/ucc-how-to-own-your-strawman/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s