CRIMINEEL Justitie Incasso Bureau !!!

 

Crimineel justitieel 1 - kopie
Tot 1 april was dhr. Simon Sipma algemeen directeur van het CJIB.
Lange tijd was hij het enige gezicht naar buiten toe, in wiens naam 9 miljoen bekeuringen uitgeschreven werden.
Dat gebeurt door een volledig geautomatiseerd systeem, waar geen ambtenaren meer aan te pas komen.
Helaas mogen computers geen bekeuringen (beschikkingen genaamd) uitvaardigen, maar hoort dit te gebeuren door een daartoe bevoegd ambtenaar.
Nu heeft het CJIB naar eigen zeggen 35 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst, die samen die 9 miljoen beschikkingen heten uit te vaardigen.
Dat zou bij fulltime dienstverband ongeveer 1,2 beschikking per BOA, per minuut betekenen.
Enorm hardwerkende ambtenaren dus, heeft u daar weleens van gehoord ?
lachen-krul
Wie zijn die super mensen / enorm super hardwerkende ambtenarenen ???
Geen idee, want zij verstoppen zich achter een code YY0001 t/m YY0035.
En het CJIB weigert hun namen openbaar te maken tot nu toe.
De vermeende BOA,s autoriseren echter hun beschikking ook nog NIET eens .
Geen enkel “mens” neemt dus  verantwoording voor die beschikking .

Want dat is de mens wie verantwoordelijk is voor zijn, of haar daden immers .

En verantwoordelijk is voor de beschikking van de “dode entiteit” CJIB !

Hierbij refereer ik aan het Neurenbergproces, waar de kopstukken der NAZI,s ook persoonlijk werden gehouden voor hun wandaden !

Uit “naam van het reich” !!!!!

Welk reich, welk CJIB ????

Nou de rechters hadden maling aan “het reich”, wnat zonder de verantwoordelijken , kon “de dode entiteit “het reich”, ook helemaal NIETS !

Uit naam van baksteen, en verder niks ondertekend etc. mag ik u ook geen factuur, beschikking etc. versturen, een spookfactuur dus !

Voor een beschikking de deur uit mag , moeter nogal wat gebeuren ;
Art. 3:2 Awb. is er daar zeer duidelijk over : de overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden, en nemen, correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten, en belangen, procedure goed volgen, en deugdelijke besluitvorming.
Vervolgens ; Belangenafwegingsplicht Art. 3:4 lid 1 Awb, Zorgvuldigheidsbeginsel, Motiveringsbeginsel Art. 3;46 Awb, Verbod détournement de pouvoir Art. 3:3 Awb,Fair play-beginsel Art. 2:4 Awb, etc.
Dit kan allemaal nooit in nog minder dan 1 MINUUT !
middelvinger
Het CJIB doet er ook heel geheimzinnig over wie vanaf 1 april de nieuwe algemeen directeur is.
Want dat is de mens wie verantwoordelijk is voor zijn, of haar daden immers , als bestuurder van het CJIB !!!

En hoofd verantwoordelijk is voor de “dode entiteit” CJIB !

Hierbij refereer ik aan het Neurenbergproces, waar de kopstukken der NAZI,s ook persoonlijk werden gehouden voor hun wandaden !

Uit “naam van het reich” !!!!!

Nou de rechters hadden maling aan “het reich”, wnat zonder de verantwoordelijken , kon “de dode entiteit “het reich”, ook helemaal NIETS !

Mww riekt hetCJIB gedrag niet naar poging tot oplichting ??? Art. 326 Wvs .
Als u door een auto aangereden word, dient u ook de bestuurder / eigenaar van de auto aansprakelijk te stellen voor zijn / haar daden.
En niet het “dode materiaal” de auto !
Feit is dat het CJIB bij wet een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.
Ze zijn een publiekrechtelijk bestuursorgaan en daarom WOB-plichtig.
Zij opereren o.a onder de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Wahv).
Door echter burgers aan te schrijven op hun civielrechtelijke familienaam, bewegen zij zich vooral in het civiel recht met hun administratieve afwikkeling via geldelijke sancties zonder tussenkomst van een rechter.
ALTIJD bezwaar aantekenen dus, en in het kader der transparantie openheid van zaken eisen !!!!pinokkio.
Advertisements

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to CRIMINEEL Justitie Incasso Bureau !!!

  1. Marianne Scholte says:

    En dan hun handlangers……. de politie…….. keurig en strak werkend volgens hun regeltjes die het OM in de wet Mulder heeft vastgelegd.
    In werkelijkheid maken zij zich schuldig aan bedreiging (kan de artikelnummers zo niet vinden), afpersing (artikel 317 Wetboek van Strafrecht), intimidatie en diefstal.
    Ze hebben totaal geen respect voor het Burgerlijk Wetboek, die in feite boven alle andere wetten en regeltjes staat, zoals die van deurwaarders en politie.
    Ik heb in de afgelopen dagen tegen 3 agenten aangifte gedaan wegens afpersing (artikel 317 WvS) en roep langs deze weg iedereen die te maken krijgt met een buitengebruikstelling van hun auto hetzelfde te doen. Doe dit massaal zodat ze niet meer weten waar ze het moeten zoeken!!!

  2. Alles wat met de vermeende staat der VER-NEEJJJ-derlanden te maken heeft, of met banken , multinationals etc. is zwaar CRIMINEEL lees dit maar eens op je gemak http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/09/Het-meest-gevaarlijke-bijgeloof-11.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s