Ook u bent GEEN Staatsslaaf, ook u heeft GEEN VERPLICHTINGEN aan de ILLUMINATI KNECHTEN !

verbreek je ketenen met de criminelen, die “DENKEN” jouw eigenaar / meester te zijn !

De staat kan NOOITde wettige eigenaar zijn, van een onder middels valse voorwendselen, en dwang via zie ; Art. 1:19e.2 BW, opgemaakte NATUURLIJK PERSOON !
Art. 1:19e.2 BW, welke luid ; tot de aangifte is verplicht de vader, vertelt mij eigenlijk dat geboren worden mogelijk een zwaar strafbaar delict is !
Waar van onder dwang, en op straffe van, aangifte gedaan zou MOETEN worden !
Ik kan derhalve dus ook gerust vaststellen, dat mijn vader / geboorte aangever , gelet op div. wetsartikelen, en internationale verdragen, niet op zijn rechten werd gewezen.

Naar aller waarschijnlijkheid zijn op het boven vermelde, zelfs enige wetsartikelen uit het Wetboek van strafrecht,Titel XVIII. “misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid”, art. 273 t/m art. 285b van toepassing,

Gezien bovenstaande conclusies, wijs ik de ILLUMINATI ANDIETEN, op ; art 228 BW 6, welke luid ;Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling, en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar,

Ik wijs ze op ; Art 3:33 BW boek 3
Er zijn geen “vrijwillig afgesloten contracten”, en er was zeker sprake van dwang, zoals beschreven in ; Art. 1:19e.2, dit betekend vernietiging van rechtshandelen, door wederrechtelijk handelen, zie art 44 BW 3 dit vernietigt dat rechts handelen, dit word bevestigend in art 49 en 50 BW 3,

Derhalve is ondergetekende , gerechtigd de door de ambtenaar, van de gemeente opgemaakte “geboorte akte, c.q. geboorte beschikking”, en tevens de handelingen die er op volgden, t.w. het creeren van de Natuurlijk Persoon , met terugwerkende kracht, gerekend vanaf diens geboortedatum als ongeldig te beschouwen,

Art. 3:2 Awb. is er zeer duidelijk over : de overheid moet een besluit ( een geboorteakte opmaken na VERPLICHTE AANGIFTE, is m.i. een besluit ) zorgvuldig voorbereiden, en nemen, correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten, en belangen, procedure goed volgen, en deugdelijke besluitvorming.
Ik beroep ik mij tevens op ; art. 1 van de Nederlandse grondwet ( het gelijkheid stelsel ) om te kunnen refereren aan de uitspraken ; LJN: BZ0609, en LJN: BZ0610, Gerechtshof Leeuwarden, 6 februari 2013

Waar beschikkingen wegens het ontbreken van goede autorisatie werden vernietigd .

Dit houd in, vernietiging van de gecreerde Natuurlijk Persoon status .

Hier mede is ondergetekende de enige rechtmatige eigenaar van de Cestui Que TRUST ©,

Ondergetekende is zijn EIGEN VERTEGENWOORDIGER, want hij stemt NIET, kiest derhalve geen volksvertegenwoordiger .
en heeft dus ook GEEN VERTEGENWOORDIGER, nog bij de z.g. Nederlandse overheid, nog bij zijn woongemeente !

 

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.