Een leuk WOB verzoek, voor wie het zich ook afvraagt !

Voor de liefhebbers die het ook willen opvragen !

Is W.A. von Amsberg pinokkio ?

pinokkio

Aan ;

Onderwerp ;  Wob verzoek

Mijn kenmerk ;

Dit document bevat   pagina,s

 

                                                                Lecturi Salutem .

Om een juridisch document volledig te kunnen onderbouwen, inzicht in een situatie te krijgen , of een bezwaarschrift volledig te kunnen onderbouwen , is nadere informatie nodig .

En wordt aan u ambtenaar van het bestuursorgaan          , via de Wet Openbaarheid van Bestuur onlosmakelijk gevraagd om de verder in dit document vermelde documenten .

Op 30 april 2013 trad ZKH W.A. Von Amsberg aan als hoogste AMBTENAAR, en tevens koning van het gebied, welke geografisch bekend staat als Nederland .

‘Wij Willem-Alexander , bij de gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz., enz., enz.’.

Zo luid altijd de aanhef van alle koninklijke besluiten, en wetten die in het Staatsblad werden en worden uitgevaardigd.

WOB verzoek;
Gaarne verzoek ik u om ALLE documenten, van voor, en na 30 April 2013, waaruit blijkt dat Z.K.H. Willem-Alexander, een gratieverzoek aan GOD gedaan heeft, incl. de reden van hem, ( lijst van feiten waarvoor ) hij gratie aan god vraagt .

Tevens verzoek ik u om een gewaarmerkt afschrift, waaruit blijkt dat GOD, Z.K.H. W.A. Von Amsberg daadwerkelijk een gratie heeft verleend, voor de zaken waarvoor hij zoals vermeld , gratie voor aan god voor heeft verzocht .

Gaarne ook
voorzien met het complete adres van GOD, aangezien ik ook gaarne bij hem mijn klachten over de DICTATORS wil deponeren !

Indien U voor de volledige afhandeling van dit WOB verzoek, dit door moet sturen naar andere bestuursorganen , deel ik u mede dat u mijn goedkeuring hier voor heeft , maar wordt een schriftelijke kopie van het orginele doorstuurverzoek zeer op prijs gesteld.

Ik verleen u hierbij mijn goedkeuring, om de door mij gevraagde documenten aan mij, zoals onder aan dit poststuk vermeld, toe te sturen .

Als hoofd geadresseerde van dit WOB verzoek blijft U , bij een doorstuur verzoek , echter verantwoordelijk voor de correcte , en tijdige afhandeling hier van.

Indien er in het genoemde gevraagde stuk , c.q. genoemde gevraagde stukken zich onderdelen bevinden die niet , het zij gedeeltelijk niet , onder de wet openbaarheid van bestuur vallen .

Verzoek ik u mij dit geheel onderbouwd , en omschreven toe te lichten

Gaarne ontvang ik uw beschikking, en de gevraagde WOB documenten binnen de wettelijke termijnen.

U bij voorbaat dankend voor de tijdige,toezending van de WOB documenten .

 

Met vriendelijke beleefde groet, en tevens de auteur van dit poststuk

bezorging per postbode

Hier uw eigen adres gegevens etc.

 

 

 

 

stembiljet-retour-voorbeeldbrief

Advertisements

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, schorum, Valse profeten, Vrije mens, zeer goed nieuws voor de burger, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA. Bookmark the permalink.