Ben je net als ik ook helemaal zat , ziek , en misselijk van de POLIZIEKERS ?, maak dan ook je statement !

Ben je net als ik ook helemaal zat , ziek , en misselijk van de POLIZIEKERS ?

Wil je ook een statement maken tegen deze zakkenvullende machtsgeile volks verlakkende idioten ?

En ga je dus ook ABSOLUUT NIET STEMMEN ????

Laten we massaal statement maken , breng je stempas samen met je brief waarin je je distancieeert van de hele poliziek,

En waarin je aangeeft je eigen vertegenwoordiger te zijn , en te blijven, terug naar je gemeente

Hier is de voorbeeldbrief te downloaden ;

https://familievanegdom.files.wordpress.com/2017/02/stembiljet-retour-voorbeeldbrief.docx

 

 

Voorbeeld 1. SLAVERNIJ & DICTATUUR  !!!!

Het onder valse voorwendselen, onder dwang creeren, en in stand houden van fictieve  NATUURLIJKE  PERSONEN, SLAVENSTATUS ( BSN nummer etc. )

Het geboren worden is een ernstige misdaad, want er MOET VERPLICHT AANGIFTE van gedaan worden,  Art. 1:19e.2 BW, welke luid ; tot de aangifte is verplicht de vader.

Gesteld kan worden dat de vader / geboorteaangever middels Art. 1:19e.2 BW word gedwongen tot geboorte aangifte, en word geindoctrineerd door “een vertegenwoordiger van “de staat der Nederlanden”.

Er word heel veel voor de vader / geboorteaangever verzwegen, n.l. dat er door de “VERPLICHTE AANGIFTE”, een fictieve NATUURLIJK PERSOON ( slavenstatus ), en geheime trust fondsen op de pasgeborene / aangegeven MENS van vlees, en bloed worden aangemaakt !

Naar aller waarschijnlijkheid zijn op het boven vermelde, zelfs enige wetsartikelen uit het Wetboek van strafrecht,Titel XVIII. “misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid”, art. 273 t/m art. 285b van toepassing.

Zie ; http://familie-van-egdom.webklik.nl/page/de-macht-van-de-vroegere-adelen-de-burger-slavenstatus-

Het negeren, ontkennen, en tegenwerken van de menselijke  soevereine status, van  / voor inwoners van het gebied wat thans geografisch bekend staat als “staat der Nederlanden”, en het onder valse voorwendselen, onder dwang creeren, en in stand houden van fictieve  NATUURLIJKE  PERSONEN, SLAVENSTATUS ( BSN nummer etc. )

Is een misdaad , en in strijd met ; de Universele Rechten Van de Mens ( 1789 ), het handvest van de aarde, het handvest voor compassie, het  Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ( IVBPR ), en de natuurwetten

Derhalve wijs ik u op ; art 228 BW 6, welke luid ;

Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling, en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar.

Ik wijs u ook op ; Art 3:33 BW boek 3

Concluderend ; er zijn geen “vrijwillig afgesloten contracten”, en er was zeker sprake van dwang, beschreven in ; Art. 1:19e.2, dit betekend vernietiging van rechtshandelen, door wederrechtelijk handelen, zie art 44 BW 3 dit vernietigt dat rechtshandelen, en dit word bevestigend in art 49 en 50 BW 3

Indien er door , een mens van vlees en bloed op het boventaande, gewezen word, en om verandering / ontbinding word verzocht, word dit door de “VERMEENDE VOLKS VERTEGENWOORDIGERS” , en / of hun HUURLINGEN ( ambtenaren ) genegeerd .

 

Voorbeeld 2 Hoogverraad, wegens het samenzweren van deze Regering, en alle voorgaande Regeringen met Banken, Media, Multinationals, EU, EC.

Voorbeeld 3. Opzettelijk zonder democratische steun, en tegen de wil van het volk, bevoegdheden over gedragen aan een niet gekozen, en ondemocratische instantie, die is opgericht door een op Nazi gestoelde ideologie, het concept van de Europese Unie is namelijk al uitgedacht door de Nazi’s .

De huidige Europese Unie komt helemaal overeen met de plannen, en het ontwerp voor een Europese Economische Gemeenschap, zoals die destijds ontwikkeld is door leidende nationaal socialisten onder voorzitterschap van Dr. Walter Funk , deze was Naziminister voor economie en president van de Duitse Reichsbank.

In de zomer van 1942, toen de nazi legers geheel Europa , en een groot deel van de Sovjet Unie onder de voet hadden gelopen .

Kwam de Reichsbank al met plannen voor een na oorlogse monetaire unie.

De centrale Reichsbank , in samenwerking met het Ministerie van Economie , ontvouwde een plan voor een monetaire unie voor een groot deel van Europa, met de Deutsche Reichsmark als dominerende valuta.

Het Duitse Nazi plan voor de Europese economische en monetaire eenwording is beschreven in een boek met de titel ;

Das wirtschaftliche Gesicht des neuen Europa : Vortrag zur Eröffnung der vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller … veranstalteten Vortragsreihe “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft” am 15. Januar 1942

Het is in de Duitse taal geschreven door ; door Walther Funk, en uitgebracht, door de uitgever ; Otto von Holten te Berlijn, in 1942 .

Het boek bevat essays, geschreven door belangrijke industriëlen , bankiers en economen van het Derde Rijk en is uitgegeven door de Berlijnse Industrie und Handelskammer in samenwerking met de Economische Hogeschool in Berlijn (Wirtschafts-Hochschule).

“De Nazi blauwdruk voor een verenigd Europa komt verbluffend veel ( op 2 zaken na ) overeen met de structuur van de huidige Europese Unie , zoals wij die nu kennen.”

Mogelijk is slechts het enige verschil dat de Nazi’s “de Reichsmark” wilden als europees betaalmiddel , omdat ze zelf niet op het woordje “EURO” kwamen .

Aan het boek hebben onder andere meegewerkt, de eerder genoemde Walter Funk , die een beschrijving gaf van het economische karakter van het nieuwe Europa .

Dr. Emil Woermann , professor aan de Universiteit van Halle , die het toekomstige landbouwbeleid beschreef.

Dr. Anton Reithinger , werkzaam bij IG Farben, hij gaf een exposé van het nieuwe industriële Europa .

Staatsecretaris Gustav Koenings , die een beschrijving van een Europees verkeersbeleid gaf .

Dr. Bernhard Benning, directeur van de Reichs-Kreditanstalt A.G. , hij werkte de economische politiek van de Nazi’s uit, t.w. het vraagstuk van de Europese wisselkoersen, en het komen tot één Europese munt .

Verder bevat het boek essays over een verenigde arbeidsmarkt, een verenigde agrarische markt en algemene principes van Europese samenwerking .

Opvallend is ook dat de NAZI auteurs Groot Brittannië liever buiten het verenigde Europa wilden houden, en ook al plannen hadden voor een Europese Centrale Bank .

Wellicht heeft dit iets te maken met de BREXIT ???

Nog een opvallend feit van overeenkomsten in het boek is, dat concurrentie moet worden tegengegaan , het is vrij baan voor de grote industrieën .

Die het voor het zeggen zouden krijgen in de Nazi visie, op het Verenigde Europa .

Alle betalingen tussen de lidstaten zouden verlopen via deze Europese Bank, die ook garant zou staan voor grote exportkredieten .

Ook zou deze bank bepaalde rechten hebben over het financieel beheer, van de afzonderlijke centrale banken , van de lidstaten .

Er zijn sterke vermoedens dat men heeft geprobeerd het in 1942 uitgegeven boek van de aardbodem te doen laten verdwijnen .

Van de massale uitgave tijdens de Nazi periode zijn er nu, voor zover bekend slechts 7 á 8 edities over, van dit boek, en dan ook nog veelal alleen nog maar in een kopievorm .

Waar zijn al die vele verkochte orginele exemplaren toch gebleven ?

Hadden de opdrachtgevers van die vreselijke NAZI praktijken ( de zionisten, banken , en industrieelen ) net na afloop van WO 2, soms al plannen om het NAZI rijk op een later tijdtip weer voort te zetten soms ?

Moest het “geheim” van “Das wirtschaftliche Gesicht des neuen Europa : Vortrag zur Eröffnung der vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller … veranstalteten Vortragsreihe “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft” am 15. Januar 1942”, ca. 55 jaar verborgen blijven ?

Waarom is deze bovenstaande wetenschap niet bij “het volk” bekend ?

Voor zover bekend zijn er dus ca. 8 edities ( en dan ook nog veelal alleen nog maar in een kopievorm ) over .

Eén van de kopieen bevind zich in het British Museum, en één in de Staatsbibliotheek te Berlin .

Volgens ; http://www.worldcat.org/title/wirtschaftliche-gesicht-des-neuen-europa-vortrag-zur-eroffnung-der-vom-verein-berliner-kaufleute-und-industrieller-veranstalteten-vortragsreihe-europaische-wirtschaftsgemeinschaft-am-15-januar-1942/oclc/247006514&referer=brief_results#borrow

Zijn er ook nog op de 6 onderstaande plaatsen afschriften aanwezig ;

1 ) International Institute of Social History (IISG) te Amsterdam, 1019 AT Netherlands

2 ) NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies te Amsterdam, 1016 CJ

3 ) Erasmus University Rotterdam – Universiteitsbibliotheek te Rotterdam, 3062 PA

4 ) Staats- und Universitätsbibliothek Bremen SuUB Bremen te Bremen, 28359 Duitsland

5 ) Deutsche Nationalbibliothek te Frankfurt am Main, D-60322 Duitsland

6 ) Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW), Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel te Kiel, D-24105 Duitsland

Alle in het door de NAZI,s, in 1942 uitgebrachte boekwerk “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft”.zijn op  de 2 genoemde uitzonderingen na,verder ontwikkeld door de persoon van WALTER HALLSTEIN .

WALTER HALLSTEIN  is een vooraanstaande Nazi jurist, en thans de hoofdarchitect van de ‘EU Brussel’.

Meer info vind u op ;

http://wo2waarheden.jouwweb.nl/het-1000-jarig-reich-is-nooit-verdwenen-het-laait-weer-op

Voorbeeld 4.  Het samenspannen en onderdrukken van eigen bevolking op basis van een lidmaatschap van criminele organisaties ( EU, VN, IMF, Bilderberggroep, NATO ) om een fascistische dictatuur te steunen, tegen de wil van de bevolking,

Voorbeeld 5.  Het onder valse voorwendselen aan de macht gekomen door deze huidige Regering Rutte II met een overvloed aan leugens, bedrog, manipulatie van overheden, Media en de Kerk tegen de bevolking.

http://www.niburu.nl/historische-rechtszaak-tegen-vaticaan-en-koningin-elizabeth/

http://www.niburu.nl/strafzaak-tegen-britse-kroon-en-vaticaan-hoe-nu-verder/

Voorbeeld 6.  Het plegen van diefstal van de Nederlandse burger bij het invoeren van de Euro, met een waarde vermindering van 13% ten opzichte van de GULDEN per 1 januari 2002, het structureel onteigenen op illegale gronden van de Burgers, middels CO2 heffingen, belastingen en accijnzen, met als doel bewust de ondergang van de Economie te bewerkstelligen, en armoede te creëren. Artikel 310 Wetboek van strafrecht

Voorbeeld 7.   Het overdragen van GELD CREATIE aan een particuliere instelling die ook nog onterecht een onschendbaarheid geniet, volgens de door de EU, en onwettige ondemocratische instelling.

Geld wordt gecreëerd uit het niets, het heeft enkel de waarde die we samen afspreken, maar ook hier wordt door het bijdrukken van geld uit het niets, de waarde van de bestaande hoeveelheid mee ondermijnt.

En volgens de inflatie de spaarders en rekening houders op een slimme manier onteigend.

Deze instellingen kunnen niet aantonen, dat de gelden die worden verstrekt, 3 generaties in hun bezit zijn.

Tevens hebben ze geen tegenwaarde, die een aflossing rechtvaardigen.

Zie link van bijlage.  https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&list=HL1403007864&index=6

Voorbeeld 8.  Door het instemmen van onze Regering, en op grote schaal verspreiding van zeer schadelijke Chemicaliën, als Barium, Strontium, Aluminium, en overige schadelijke Chemicaliën, waarbij Poging tot doodslag ten laste gelegd wordt.

Deze stoffen die door de Chemische, en Farma-industrie op grote schaal geproduceerd worden met een winstoogmerk, en deze door de NATO stelselmatig over ons verspreid worden ( Chemtrails ) en eveneens vergiftiging van het drinkwater. http://worldtruth.tv/busted-pilot-forgets-to-turn-off-chemtrails-while-landing/

Voorbeeld 9.  Het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ( Chemtrails ) door deze Farma en Chemische industrie.

Om ons ziek te maken, en de leefomgeving opzettelijk zware schade toe brengen, aan oppervlaktewater en lucht, waardoor een ontzettende bodemvervuiling plaatsvindt.

Voorbeeld 10.  Het discrimineren van een deel van de samenleving, (werklozen en bijstand ontvangers) door stigmatisering op valse gronden, die het gevolg zijn van genomen regeringsbeleid, met als doel de samenleving opzettelijk te destabiliseren, en spanningen onder de bevolking aan te wakkeren.

Voorbeeld 11.   Het onthouden van Basisbehoeften aan de sociaal zwakkeren, dit met ingang van 1 juli 2014 dus betreffende voedsel, kleding en woonruimte (ouderen bestelen van hun opgebouwde rechten)

Waar zijn die 50,9 miljard euro’s van / uit het Spaarfonds voor de AOW gebleven?

Hier is wederom diefstal, en machtsmisbruik gepleegd : http://www.sdnl.nl/kluun.htm

Voorbeeld 12.  Het willen invoeren van dwangarbeid ( slavernij ) per 1 januari 2015.

Dit door mensen, die mede door de schuld van deze regering, in deze positie terechtgekomen zijn, te verplichten werkzaamheden te verrichten, op basis van dwang, met sancties als strafkorting op hun WWB uitkering.

Voorbeeld 13.  Zonder toestemming van, en zonder draagkracht onder de bevolking Soevereine staten onderdrukken, middels ( medewerking aan ) oorlogvoering ( Balkan oorlogen, Syrië, Libië, onderdrukking in Oekraïne, Irak, Afghanistan )

Dit alles om landen te destabiliseren, en in de schulden te dwingen, waardoor grondstoffen van betreffende landen legaal gestolen kunnen worden door multinationals, die binnen de EU voor deze wetgevingen lobbyen.

Voorbeeld 14. Deze Regering verzaakt zijn plicht om Burgers die in een vreemde krijgsmacht deelnemen, aan schending van de mensenrechten, door moordpartijen en overige barbarijen, het Nederlanderschap met bijbehorende rechten te ontnemen.

Voorbeeld 15. Het opzettelijk negeren van de toestroom asielzoekers.

Het weigeren om de grenzen te sluiten voor personen die op valse gronden, onterecht en met hulp van de EU, en Ontwikkelingssamenwerking, nu een massaal toestromen van andere culturen, en Nederland overspoelen .

Om daarna weer door deze Regering een voorkeursbehandeling te geven aan de nieuwkomers.

Dit op kosten van de Autochtone bevolking, die een gelijke behandeling onthouden wordt.

Voorbeeld 16.  Door de jaren van wanbeleid en zonder toestemming van de Nederlandse bevolking de staatsschuld laten oplopen in 14 jaar tijd met meer dan € 250 miljard .

Tot een totaalbedrag van ca. € 454 miljard, en we moeten bovendien ook nog garant staan voor € 620 ESM.

Ten tijde van de “Bataafse Republiek”, dus ten tijde van voor de div. zich opvolgende bezettingen had de “Bataafse Republiek”, 0,0 florijn / gulden staatsschuld !

Ik voel me gegijzeld door misdadige politici, en regeringen:

http://www.nrcnext.nl/blog/2012/05/25/next-checkt-nederland-geeft-het-esm-een-blanco-cheque/

Voorbeeld 17. Het bewust kapot maken van de middenstand, door het opleggen van lastenverzwaringen voor burgers, ten voordele van de lastenverlichting van de Multinationals, en uitbreiden van overheden, burgers op te zadelen met de gevolgen van deze wandaden.

Voorbeeld 18. Landverraad, door de staat op te heffen, tegen de wens van de bevolking ( Grondwet referendum 2005, 63% tegenstemmen )

En deze met een verdrag van Lissabon alsnog aan ons opdringen, als zijnde een voldongen feit. ( Door samenwerken met een totaal corrupte NAZI ACHTIGE en niet transparante instelling als de EU )

Voorbeeld 19. Meewerken aan een ( Coup Détat ) staatsgreep tegen alle aangesloten lidstaten van de Europa, om de EU-dictatuur vanuit de EU door te drukken .

Met als doel een ongewenste onwettige Federale Europese Regering mogelijk te maken, onder dwang van het monetaire systeem, industrie en Bankenunie, ondersteund door massale Media propaganda.

Voorbeeld 20. Het op grote schaal steunen door deze Regering van het commerciële belang, van Multinationals, en daarmee het schenden van mensenrechten .

Dit door het opdringen van GMO voedsel (genetisch gemanipuleerd), Farma industrie .

Banken die geld scheppen uit het niets, door list en bedrog.

Voorts het zich willen onderwerpen aan Verdragen van vreemde mogendheden als de EU, met een niet transparante onderhandeling over de TTIP, welke niet in ons belang is.

Voorbeeld 21. Belangenverstrengeling van STAAT, Banken, Koningshuis, Media en Industrie, om een fascistische dictatuur door te drukken, en het creëren naar een onmenselijke samenleving .

Door het openlijk steunen van pedofilie, en schenden van de rechten van de zwakkeren uit onze samenleving .

Met als doel om de massa te onderdrukken, en uit te buiten, door machtsmisbruik.

Voorbeeld 22. Klasse justitie toe te passen, door ongelijke behandeling bij eerder genoemde feiten .

Waar aantoonbare feiten opzettelijk worden gebagatelliseerd of ontkend.

Dit gefaciliteerd door het Feit, dat er geen zelf corrigerend, en controlerend orgaan in dit Landsbestuur is ingebouwd als een Constitutioneel Hof .

Die toetst of regeringsbesluiten voldoen aan de grondwet, daar de Eerste Kamer belanghebbende is vanuit de midden, grootbedrijven en multinationals worden wetten niet op rechtmatigheid en onpartijdigheid getoetst.

Voorbeeld 23. Door het onrechtmatig opeisen van de erfenis van Koning Willem III, de huidige ‘Koninklijke familie’ wederom ten onrechte aanspraak maakt op het koningschap .

Aangezien deze ‘rechten’ zijn verspeeld bij het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog in 1940 toen Wilhelmina Nederland in de steek heeft gelaten .

Zij had voor de Duitse inval al vele van haar kostbaarheden overgebracht naar Engeland, en loog bovendien later ook nog , dat zij NIETS wist van een naderende duitse inval .

Dat de Duitsers in Nederland, Belgie, etc. zouden invallen wist zij al in Januari 1940,

Zij en de opperbevelhebber der Nederlandse strijdkrachten, werden n.l. per koerier gewaarschuwd door de opperbevelhebber van het leger van Belgie !

Waarna zij vervolgens terstond begon haar bezittingen over te brengen naar Engeland !

Dit nadat er te Vucht ( Belgie ) een Duitse messerschmidt was neergestort, met 2 officieren, en belangrijke documenten aan boord !

Zie ; https://www.webklik.nl/user_files/2014_10/564705/De%20eerste%20%20Duitse%20adelaar%20viel%20te%20Vucht%20beveiligde%20versie.pdf

Mede door de “laffe vlucht” van Wilhelmina, kwam Nederland onder Duits bestuur te vallen, en is het formeel door toenmalige wetgeving, tot op heden zo gebleven !.

Hierdoor is de grondwet die nu wordt gehanteerd onwettig, en vallen we ten gevolge van de handelingen van Koningin Wilhelmina, als een provincie onder Duitsland

Zie link bijlage van de brief aan Maxima, die de hier benoemde feiten ondersteunen. http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf

En ; https://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho

Of is Nederland gewoon slechts tot 1 groot bedrijventerrein, van Het bedrijf “STAAT DER NEDERLANDEN” verworden soms ?

Want Het bedrijf “STAAT DER NEDERLANDEN” is o.a., net als bedrijven als Phillips, Talpa, Heineken, Grolls etc. geregistreerd bij het UCC in Amerika, welke een soort wereld kamer van koophandel is, als menshouderij ( slavenhandel wellicht ??? ), en wel onder registratie no ; 0001008288.

Het bedrijf “STAAT DER NEDERLANDEN”, is tevens als bedrijf bekend bij, DNBi risk management, ( Dun & Bradstreet ) te Rotterdam, onder D-U-N-S® nummer ; 40-200-0004

Zie desgewenst ; https://www.webklik.nl/user_files/2014_10/564705/Staat_der_Nederlanden.pdf

Voorbeeld 24 Op grond van gelijke behandeling in rechten en plichten, verwijs ik tevens naar een aangifte van strafbare feiten gepleegd door de toenmalige Koningin Beatrix, Beatrix van Oranje Nassau en haar familie, gepleegd te samen met minister Benk Korthals, in Bangkok in het jaar 2000 (ontucht met een minderjarig kind, op een openbare locatie die zichtbaar was vanaf de straat).

Bron: zie diverse linken met onderbouwde feiten.  http://maudoortwijn.files.wordpress.com/2013/11/brief-artikel-12-procedure- mo-nov-23-2013-hoofd.pdf

http://maudoortwijn.wordpress.com/2014/06/13/artikel-12-procedure-bericht-ontvangen-leest-u-zelf-het-dossier-nog-eens/

http://rondehuis.blogspot.nl/

Was (is) er sprake van een grootschalig Koninklijk Pedofiel Netwerk, in en rond “HET RONDE HUIS bij Nunspeet, en begon hier de collaboratie met Nazi Duitsland ?

Oordeelt u zelf over de volgende intriges. ( bron o.a. krant Nunspeet 1976 )

Voorbeeld 25 Door het systematisch doden van pasgeborenen, en jonge kinderen in Ierland door prominenten volgens de informatie die bekend gemaakt werd door Kevin Annett, via Youtube,

Geeft dit aanleiding tot een uitgebreid onderzoek door het OM en justitie, te verifiëren of personen als wijlen Prins Friso, Minister President Mark Rutte, investeerder Soros zich schuldig hebben gemaakt om op jonge weerloze kinderen te jagen voor eigen seksueel genot en opwinding .

Zie link met de aantijging. https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/extra-het-explosieve-artikel-over-elsevier-arendo-joustra-oltmans-en-friso-de-friso-brief-van-oltmans-het-demmink-commentaar-van-joustra

https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&list=HL1403007864&index=6

Voorbeeld 26  Voorgaande regeringen, evenals het huidige kabinet Rutte II, hebben door minachting van de Nederlandse burgers/kiezers gehandeld als een bezettingsmacht.

Door keer op keer totaal de wil van het volk te negeren, ongeacht verkiezingsuitslagen, hen zo doende in een nep democratie te hebben gelokt ( denk aan EU referendum, denk aan Ukraine referendum ) .

Het uiteindelijke doel is het Nederlandse volk stapje na stapje (bij het uitblijven van weerstand hier tegen!) te onderwerpen aan de Nazi dictatuur, die vanaf eind 30-er jaren als een min of meer ‘verborgen agenda’ de politieke richting heeft bepaald.

Op de keeper beschouwd is deze ideologie (deze stamt zelfs van voor de Eerste Wereld Oorlog), nooit weggeweest.

 

 

About anonymus vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, schorum, Valse profeten, Vrije mens, Wandaden van ROOD annex LINKS, Zichzelf legaliserende maffiaorganisatie "gemeente Hilversum", Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.