De criminaliteit inz. parkeer belasting Gemeente

Gemeente Hilversum pleegt CRIMINALITEIT in vereniging !

Hilversum parkeermaffia dorp

En mogelijk maken nog veeeeeeeeeel meer gemeente,s in Nederland zich hier aan schuldig, mijn vermoeden is dat zeker 50 gemeente,s zich hier aan schuldig maken !

Controleer hier ;

https://www.p1.nl/digitaal-loket

Want krijgt u een z.g. parkeerboete is deze uitgeschreven door iemand die in loondienst staat van een particulier bedrijf , te weten Fa. P1 uit den Haag.

Gemeente Hilversum heeft deze liedelijke lieden de titel “onbezoldigd ambtenaar” toebedacht.

Onbezoldigd , zonder salaris dus , huhhh wie werkt er nu zonder salaris, en zeker als het zo,n kutbaantje is!

Dit kan dus al NIET !!!

U krijgt een brief thuis , jajaja slechts een brief afkomstig van een ander “BEDRIJF” namelijk “tobias fiscaal”, die zich verschuilt achter een postbus nummer in Doorn!

Die simpele brief moet de schijn wekken bij onwetende burgers , een naheffing voor parkeerbelasting te zijn !

Maar dit is het helemaal NIET , aangezien alleen bestuursorganen ( overheden dus ) belastingaanslagen, oftewel beschikkingen mogen uitvaardigen !!!!

Een bedrijf MAG DIT HELEMAAL NIET !!!

Doen zij dit wel is het wettelijk een poging tot oplichting , art. 326 WBS !!!!

Tobias fiscaal stuurt u een brief waarin staat “KOPIE NAHEFFINGSAANSLAG , met heel misleidend

gemeente Hilversum er bij vermeld .

Onwetende mensen trappen hier bijna altijd in .

Heel krom is de nederlandse wet, want u moet wettelijk gezien WEL BEZWAAR maken tegen een NIET RECHTSGELDIGE VORDERING, anders blijft de betalingsverplichting op u liggen.

Oplichtersbedrijf Tobias fiscaal weet dit maar al te goed, en doet er alles aan dat u op een VERKEERDE manier bezwaar gaat maken !

Volgens hen moet het zoals hier vermeld ; https://www.tobias-beheer.nl/bezwaar_maken.aspx

DOE DIT ECHTER NOOOIT ZO !!!!

Er is MET OPZET, een leugen verhhal op internet gezet, en in de brief vind u geen duidelijk RETOUR ADRES / VESTIGINGS ADRES van Tobias Beheer / Tobias Fiscaal vermeld, wat hen betreft moet u eerst maar betalen, en bezwaar gaan maken bij partner in crime, het bedrijf P1 in den haag !

Eerst betalen doe dat NOOOOOIT , u heeft de “oplichters dan namelijk een gift gedaan”, die u wettelijk gezien NIET MEER TERUG kunt vorderen !!!

Als u ooit al eens een bekeuring heeft gehad via het CJIB / CVOM hoeft u namelijk ook niet eerst te betalen, en daarna bezwaar maken, zolang uw bezwaar daar loopt, heeft u uitstelling van betaling.

Zeker op een vermeende belasting aanslag is het gelijkheidsstelsel , of te wel art. 1 van de grondwet van toepassing !

NIET VOORUIT BETALEN DUS !!!

Volgens TOBIAS Fiscaal moet u bezwaar maken ten kantore van P1 in den Haag , zogenaamd zit hier dus een “ambtenaar van de Gemeente Hilversum”.

Nou mooi NIET !!!

Bezwaar maken tegen de NIET RECHTSGELDIGE VORDERING, moet u bij de verzender van de NIET RECHTSGELDIGE VORDERING doen!

T.w. bij Tobias fiscaal , op het adres ; Postbus 96, 3940 AB Doorn

Hoe doet u dat ?

U download door een klik op de link de voorbeeldbrief hier ;

voorbeeldbrief-tobias-fiscaal

U past de voorbeeldbrief aan met UW gegevens , 2 maal uitprinten , en ondertekenen

U maakt 2 maal een fotocopy van de aan u verzonden, NIET RECHTSGELDIGE VORDERING , en voegt deze als laatste bladzijde toe aan de voorbeeldbrieven ,

Aangezien we te maken hebben met een “BEDRIJF” wat zich verschuilt achter een postbusnummer, om rechtszekerheid te stellen, 1 maal per gewone post verzenden , en 1 maal per aangetekende post aan hen verzenden

wakker-worden

 

Vervolgens aangifte doen bij de politie , inz. art.326 WBS, alles bij de politie laten aanvinken, ook schadeverhaal !!

Weigert de politie aangifte vraag de weigerende agent om zijn haar bedrijfs ( politie) pas , en noteer de gegevens incl. dienstnummer, en vertel deze dat u nu elders 2 aangifte,s gaat doen ( ook tegen hem, haar )

Laat u niet afpoeieren, alhoewel de meeste agenten dit ook vast niet zullen doen.

Even nog alles op een rijtje

Waarom poging tot oplichting ?

1 ) Bewust gekozen voor het woord DUPLICAAT er in , een bedrijf waarachter Tobias BEHEER zich verschuilt , mag geen schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandelingen uitvaardigen , of versturen !

2 ) Het bedrijf waarachter Tobias BEHEER zich verschuilt vermeld expres “gemeente Hilversum” in de brief om te doen voorkomen , of als zijnde de brief afkomstig is van “het bestuursorgaan gemeente Hilversum”

3 ) Bedrijfslogo Tobias naast de zin “gemeente Hilversum” , zeer misleidend naar geadreseerden toe , op deze wijze word getracht , geadreseerden te laten denken dat Tobias beheer gerechtigd zo zijn om schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandelingen uitvaardigen , of versturen !

4 ) Er word gemeld dat er een naheffingsaanslag is opgelegd , echter NIET door welk bestuursorgaan , en er word ook GEEN ORGINEEL afschrift van de schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandeling , uitgevaardigd door het bestuursorgaan gemeente Hilversum” meegezonden !

Mededeling uit louter oogpunt de geadreseerde te misleiden , en bang te maken !

5 ) Er word wederom gesugereerd aan de vaak onwetende geadreseerde , dat de brief een schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandeling zou zijn , echter zonder officieel bewijs van overleg orgineel exemplaar , ook is er geen enkel bewijs van een cedering , een schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandeling kan NIET gecedeert worden !

6 ) Er is MET OPZET geen duidelijk RETOUR ADRES / VESTIGINGS ADRES van Tobias Beheer / Tobias Fiscaal vermeld , dit om te vermijden dat de geadreseerde op rechtsgeldige wijze bezwaar maakt , of kan maken tegen de NIET RECHTSGELDIGE VORDERING ( zie ook 7 )

Zie wat is een rechtsgeldige vordering , er MOET altijd bezwaar gemaakt worden tegen de NIET RECHTGELDIGE vordering .

Citaat “Als u een rechtsgeldige vordering ontvangt, waarvan u meent dat deze onterecht is, dan dient u bezwaar aan te tekenen tegen deze vordering.

Anders blijft de verplichting op u liggen.

Dit kan zelfs zover leiden dat het tot een rechtszaak komt.”

7 ) Met opzet word er in de brief de illusie gewekt , dat er bezwaar ingediend moet worden , bij een heffingsambtenaar van “ de gemeente Hilversum” welke kantoor houd bij “het BEDRIJF P1 on street te DEN HAAG , er word dus een VALS bezwaar adres opgegeven !

Een ambtenaar van “het bestuursorgaan gemeente Hilversum” , dient in LOONDIENST te staan bij “het bestuursorgaan gemeente Hilversum”

Een ambtenaar van “het bestuursorgaan gemeente Hilversum” , beantwoord brieven , op briefpapier ambtenaar van “het bestuursorgaan gemeente Hilversum” , autoriseert deze , en ondertekend deze met natte inkt balpoint !

SAMENZWERING met P1 dus !

Met OPZET worden er o.a. op de website van P1 , een aantal in HUN straatje passende z.g. bezwaarpunten genoemd , die weinig tot NIETS zeggend zijn , onwetende geadreseerden tracht men te ontmoedigen bezwaar te maken .

Er word met OPZET NIET gewezen op de mogelijkheid , om op wettelijke / juridische gronden bezwaar te maken !

8 ) Er word in de brief gesuggereerd , zelfs een aantal malen geeist dat men VOOR af MOET betalen , en nog voor een bepaalde termijn ook ..

Dit zijn zeer duidelijke aanwijzing voor een criminele opzet , ik citeer uit “wat is een rechtsgeldige vordering”

Alleen een rechtsgeldige vordering geeft de verplichting tot betaling.

Hier vind u alles over een rechtsgeldige vordering / factuur ; http://www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/boekhouden/waar-moet-een-factuur-aan-voldoen

Als de vordering niet rechtsgeldig is, dwz niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, is er geen betalingsverplichting.

Sterker nog, als ik een niet-rechtsgeldige vordering (wat eigenlijk geen vordering is) betaal, dan doe ik in feite een schenking.

Deze schenking kan ik niet terug vorderen en ik kan er ook geen rechten aan ontlenen.

Een rechtsgeldige vordering is in feite een waardedocument.

9 ) Er word geeist ( onrechtmatige dreiging , bedreiging ) de “schenking” want een betaling is zoals in @8 vermeld , eigenlijk niets meer dan een schenking geeist , en nog voor een bepaalde termijn ook , over te maken naar de in mijn ogen criminele organisatie TobiasFiscaal Hilversum , en wel op HUN REKENINGNUMMER te Doorn

10 ) Dreiging met sancties verhogingen , indien men de “schenking” ( betaling van de NIET RECHTSGELDIGE VORDERING ) , NIET binnen de door hen gestelde termijn voldoet !

11 ) een bedrijf waarachter Tobias BEHEER zich verschuilt , mag geen schriftelijke publiekrechtelijke rechtshandelingen uitvaardigen , of versturen !

12 ) duidelijke aanwijzing inz. tot art. 326 , men wenst GEEN verantwoording te nemen voor de NIET RECHTGELDIGE vordering , en tevens ook een feit , wat de brief tot een NIET RECHTGELDIGE vordering maakt , het ontbreken van de (naams ) vermelding van de autoriserend ( verantwoording nemend ) persoon .

13 ) duidelijke aanwijzing inz. tot art. 326 , men wenst GEEN verantwoording te nemen voor de NIET RECHTGELDIGE vordering , en tevens ook een feit , wat de brief tot een NIET RECHTGELDIGE vordering maakt , het ontbreken van de “NATTE INKT handtekening” van de autoriserend ( verantwoording nemend ) persoon .

14 ) Het BTW nummer van het bedrijf Tobias BEHEER ontbreekt in de brief

15 ) Het k.v.k. nummer van het bedrijf Tobias BEHEER ontbreekt in de brief .

About anonymus vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, Moslims, Parkeermaffia en wanbeleid, politiemisshandelingen, schorum, Uncategorized, Valse profeten, Vrije mens, Wandaden van ROOD annex LINKS, zeer goed nieuws voor de burger, Zichzelf legaliserende maffiaorganisatie "gemeente Hilversum", Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to De criminaliteit inz. parkeer belasting Gemeente

 1. Willem says:

  Jammer dat er veel taalfouten in dit stuk zitten Het punt wat gemaakt wordt, is zeker behartigenswaardig !

 2. Willem ik ben zeker geen Neerlandicus , voel je geroepen , en verbeter de taal VAUDEN man, wat hulp is altijd welkom !

 3. Maurice says:

  Jammer dat de link niet meer werkt voor de voorbeeld brief
  “voorbeeldbrief-tobias-fiscaal”

 4. DE LOONSLAAF says:

  De Gemeente Arnhem werkt ook samen met Tobias Fiscaal. Op de buurtapp wordt door iemand over de werkwijze van het innen van een parkeerboete geklaagd:
  “Wie heeft er ervaring met de afhandeling van een parkeerboete in Arnhem door Tobias Fiscaal waarbij, zonder eerst de factuur en/of aanmaning te hebben ontvangen, zomaar een dwangbevel wordt gestuurd met de bijbehorende extra kosten?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s