Trust law uitgelegd door Karel

orginele URL ; https://vrijensoeverein.nl/trust_law_karel/

 

Trust law uitgelegd door Karel

Karel; Ik ben de laatste dagen in TRUST law en geschiedenis gedoken en ben er nu achter hoe we door de overheid en het vaticaan opgelicht worden.

Waar wij in leven is de moderne versie van de inquisitie die hun zondaars hun zonden laat afkopen.

Papal.bullHet Vaticaan (een TRUST) en de Romeinse Staat  (een TRUST) van Julius Caesar werden in 1302 opgericht met de pauselijke acte Unam Sanctum

 

 

http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1302_unam_sanctam.html/

 

In die acte beweert het Vaticaan de executeur te zijn van het testament van Jezus Christus (de bijbel) , en claimt namens deze het eigendom van de planeet aarde met alles wat er los en vast op zit.

Het Vaticaan is nu een kerk, voorheen was het een secte.

In 1455 maakt Nicholas V de pauselijke acte Romanus Pontifex op.

http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1455_romanus_pontifex.html.

Deze acte claimt alle zielen op aarde en stelt elke ziel veilig in een TRUST. Voor het gemak noem ik die de ZIEL.

Deze trust word tot op de dag van vandaag “voor ons”  door het Vaticaan beheerd.

acte-Aeterni-Regis-1481In 1481 maakt Sixtus IV de pauselijke acte Aeterni Regis op.

http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1481_aeterni_regis.html

 

Deze acte claimt alle mensen op aarde in TRUSTs die ik LICHAAM zal noemen.

In 1537 maakt Paul III de pauselijke acte Convocation op ; http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1537_convocation.html.

Deze acte claimt alle aardse bezittingen in TRUSTs , die ik BEZITTINGEN zal noemen.

Hierin wordt door het Vaticaan een bedrag gestort en belegd als vergoeding voor jouw aandeel in de grondstoffen van de aarde.
Als we geboren worden richt de Rooms-Katholieke kerk 3 TRUSTS voor je op ;

ZIEL, LICHAAM en BEZITTINGEN.

ZIEL blijft in de kluis van het Vaticaan.

LICHAAM en BEZITTINGEN worden doorgegeven aan de Staat der Nederlanden NV , die deze inbrengt in een Cestui Que TRUST genaamd ( in mijn geval ) © HENDRIK CHARLES BAGCHUS .

Merk daarbij op dat dat in italics geschreven is.

Cestui-Que-trustEn hier komen we bij het geboortecertificaat .

geboortebewijs Ab de Bilt - kopie

 

Heb je al gemerkt dat als je ergens met je geboortecertificaat zwaait , dat dat bijna als knoflook voor vampiers is ?

Dat komt omdat dat het enige papier is waar hun handtekening op staat .

Een handtekening is een belofte .

In dit geval de belofte een goed TRUSTEE te zijn voor de TRUST ( en dit is afdwingbaar met geweld ).

Dat dit voor ons zo belangrijk is zal ik zo uitleggen.

Omdat op 7 jarige leeftijd er niets meer vernomen is van degene op het geboortecertificaat word deze volgens Admirality Law geacht , overleden te zijn .

De Cestui Que TRUST  © HENDRIK CHARLES BAGCHUS wordt dan geregistreerd als “vermiste cargo” en ondergebracht in een nieuwe Cestui Que Vie TRUST genaamd © HENDRIK CHARLES BAGCHUS ( dit keer dus niet in schuine leestekens ).

Dit is de trust waarin ‘het leven’ van deze persoon bewaard wordt .

Als je op je 18e jaar een BSN nummer aanvraagt dan wordt deze trust door ons ‘nieuw leven’ ingeblazen .

Maar omdat wij ons lichaam niet geclaimd hebben als de onze , blijft de Cestui Que trust buiten ons gezichtsveld .

Wat is een TRUST ?
Een TRUST is een juridische constructie waarmee een waardevol bezit door derden beheerd kan worden .

Toen de kruisridders massaal op oorlogspad gingen om rijkdom te stelen bij een concurrerende religie kwam het vaak voor dat ze “missing in action” raakten pas na jaren weer terug kwamen .

Om er voor te zorgen dat ondertussen hun kastelen niet in verval raakten richtten zij een TRUST op voor het beheer van een ridder zijn landgoed en financiele zaken .

In een trust spelen een aantal partijen een rol .

Betekenis ‘ trust ‘ volgens van DALE :

trust (de; m; meervoud: trusts) 1 aaneensluiting van bedrijven om zo een monopoliepositie te verwerven

Trust_Diag2

REQUESTOR  ( Aanvrager )

Deze vraagt de oprichting van de TRUST aan .

Meestal is de REQUESTOR ook de BENIFICIARY ( de begunstigde )

BENIFICIARY
Dit is de begunstigde van de TRUST.

In nederlands ondernemingsrecht is dit de aandeelhouder .

Het is de BENIFICIARY die de EXECUTOR  ( Curator ) aanstelt .

Het is dus de begunstigde die de curator aanstelt !

EXECUTOR ( Curator )

Dit is degene die de bevelen geeft aan alle andere mensen .

In nederlands ondernemingsrecht is dit de Directeur of Chief Executive Officer (C.E.O.).

Deze behoort niet bij het personeel en zijn wil is wet.

De EXECUTOR kan ook BENIFICIARY (DGA: Directeur Groot-Aandeelhouder) zijn.

ADMINISTRATOR ( Beheerder )

De beheerder van een systeem of netwerk .

De administrator is verantwoordelijk voor een goede en stabiele werking van het geheel .
Deze heeft vergelijkbare bevoegdheden als de EXECUTOR ( curator ) , echter is daar ondergeschikt aan .

De ADMINISTRATOR behoort wel tot het personeel .

De ADMINISTRATOR kan door de EXECUTOR ( curator ) ontslagen worden .

TRUSTEE
Deze titel klinkt heel aardig maar dit is het laagste van het laagste , de “hot patato” die niemand wil zijn .

De TRUSTEE is belast met het onderhoud van de in de TRUST ingebrachte goederen .

Omdat de kasteelheren bij terugkomst van hun rooftochten graag weer op de troon plaats wilden nemen is de rol van TRUSTEE met geweld afdwingbaar .

Als de opzichter na terugkomst van de ridder niet uit het kasteel vertrekt wordt deze er met geweld uitgezet .

Een TRUSTEE kan door de EXECUTOR of ADMINISTRATOR ontslagen worden.

De reden dat de overheid zo zenuwachtig wordt van het zien van een geboorteacte is omdat daar hun handtekening op staat, als TRUSTEE !!!

Wat wij denken dat een ( natuurlijk ) Persoon is , blijkt toch iets anders te zitten dan wij denken .

Wij denken aan een persoon als jij , of ik,  of hij .

Maar een Persoon is een TRUST, een corporatie waar iedereen in kan deelnemen .

De overheid is de TRUSTEE .

Zij hebben de belofte gedaan goed voor ons te zorgen .

Op het moment dat ik aangehouden word door een politie agent , en ik mij als de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS identificeer, dan wordt de politieagent ook die persoon , in de rol van TRUSTEE .

Het is immers een publieke functie, oftewel een PUBLIC SERVANT.

Direct daarop veranderd hij zijn rol naar ADMINISTRATOR ( beheerder ) .

Een Ambtenaar ( in functie )  is dus in principe ( loonslaaf ) beheerder van de CURATOR !!!!!

Bij afwezigheid van de EXECUTOR is hij gerechtigd de bevelen te geven .

Omdat hij geen bevelen hoort neemt hij automatisch aan , dat degene die zich ook als deze persoon geidentificeerd heeft dan wel een (onbekende) TRUSTEE moet zijn .

En die rol is afdwingbaar dus als je niet doet wat de ADMINISTRATOR ( Politieagent , militair c.q. loonslaaf  beheerder van de CURATOR ) tegen je zegt word je in een warenhuis ( POLITIECEL , CELLENCOMPLEX ) opgesloten.

( de vermiste cargo is dan gevonden en veilig opgeborgen) of schiet hij / zij  jezelfs  dood als je je verzet .

Omdat je gezondigd hebt moet je voorkomen bij de rechtbank .

Daar zitten allemaal mensen in zwarte jurken , omdat het priesters zijn .

De rechter is de ( OVERHEID ) , en dus de TRUSTEE van de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS .

De bode maakt onder het Zaaknummer als naam een CONSTRUCTIVE TRUST aan waar hij zelf de REQUESTOR van is , en stelt de rechter aan als TRUSTEE en ADMINISTRATOR van de RECHTZAAK .

De rechter stelt de aanklager aan als EXECUTOR .

De rechter vraagt nu naar “de gedaagde” zijn naam.

Zodra iemand zich met zijn naam identificeert wordt deze BENIFICIARY ( Dit is de begunstigde van de TRUST ) van de RECHTZAAK .

De rechter switcht nu van rol met de gedaagde .

De gedaagde neemt de titel TRUSTEE over en de rechter wordt BENIFICIARY van de RECHTZAAK .
Als je je zonden opbiegt krijgt de aanklager van de rechter de titel BENIFICIARY en de titel EXECUTOR van de aanklager gaat naar de gedaagde , die het vonnis namens de BENIFICIARY als EXECUTOR moet uitvoeren.

Dit is een ‘knippen-en-scheren’ toneelstuk omdat zowel de rechter , de aanklager , de bode , en zelfs je eigen advokaat , zonder dat jij dat weet , ( net zoals de nutsbedrijven ) een greep mogen doen in het Cestui Que TRUST fund waar al jouw bezittingen in belegd worden .

Wij worden hier opgelicht op een schaal die voor ons onvoorstelbaar is .

Dit “afromen” gebeurt in opdracht van “Rome” !

En het vaticaan is de uiteindelijke begunstigde van een aanzienlijk deel van de belasting , en boetes die wij geacht worden te betalen .

Het is de moderne Inquisitie die hedendaagse aflaten int.

Ik heb een keer gemerkt  dat toen ik tegen een politieagent zei dat ik de Executeur en enige begunstigde ben van de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS , hij toen heel voorzichtig werd.

Alleen begreep ik toen nog niet waarom .

Wij zijn soeverein en wij hebben het eigendom van de Persoon geclaimd .

Wij zijn dus behalve begunstigde BENIFICIARY , ook de EXECUTOR .

Wij zijn gewend ons te gedragen als TRUSTEE .

Als wij ons identificeren als EXECUTOR en enige BENIFICIARY , dan kunnen wij hen de functie van TRUSTEE toebedelen en hen verbieden als ADMINISTRATOR op te treden .

Zodra zij erkennen een publieke functie te vervullen worden zij PUBLIC SERVANT en werken zij als TRUSTEE voor de TRUST , waar wij directeur van zijn !

Joepie J In theorie kunnen wij hun rol zelfs met geweld afdwingen.

Ik heb gisteren een aanmaning gestuurd naar Burgemeester van Amsterdam .

Die brief heeft de volgende aanhef:

Geachte heer van der Laan,

Op 16 november 2013 zond ik de heer Willem-Alexander van Amsberg mijn Verklaring van Begrip en Intentie (VBI)  toe , welk verdag zes weken later door uw staatshoofd werd geratificeerd .

Het VBI is de wetgeving zoals overeengekomen met de Staat der Nederlanden NV, met instemming en goedkeuring van uw staatshoofd tot stand gekomen .

Op 27 november 2013 zond ik u aangetekend een kopie van deze wetgeving .

Ik refereer hierbij aan deze wetgeving ( NOTICE to AGENT is NOTICE to PRINCIPAL; NOTICE to PRINCIPAL is NOTICE to AGENT )  en de inhoud van deze wetgeving wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd .

Ik, karel; v/d familie bagchus ben de enige begunstigde aandeelhouder (BENIFICIARY) en Chief Executive Officer (EXECUTOR) van de Persoon (TRUST) genaamd © HENDRIK CHARLES BAGCHUS.

Ik heb U, Korpsbeheerder Amsterdam-Amstelland, een publiek ambtenaar (PUBLIC SERVANT) met belangrijke taken belast .

Ik constateer dat uw uw werk niet goed doet.

Ik heb de volgende zaken met u te bespreken :

[…]

 

Nu zijn de rollen dus omgekeerd .

Groetjes,

karel

 

Advertisements

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, geloven, kerken, schorum, Valse profeten, Vrije mens. Bookmark the permalink.

6 Responses to Trust law uitgelegd door Karel

 1. Geuz says:

  Executeur van de naam op de geboorte akte, leuke tip.

 2. Remy says:

  Heel erg bedankt voor dit briljante artikel. Ik ga ermee aan de slag.

 3. Climate Change says:

  https://anticorruptionsociety.com

  CRIS Afkorting voor Court Registery Investment System

  Lees the CRIS Report te vinden aan de rechterkant onder bij section AIDS.
  Ik vraag mij af of de rechtbanken bij ons ook zo’n systeem hebben.

 4. Climate Change says:

  Kijk ook op youtube voir info over CRIS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s