Klopt je naam niet op een enveloppe , NIET OPEN MAKEN , maar retour afzender sturen

return to sender

return to sender

 

Klopt je naam niet op een enveloppe , NIET OPEN MAKEN , maar retour afzender sturen , gooi je zo,n brief weg , of open je die toch ;

Ben je strafbaar inz. de postwet , en hier op staan enorme hoge boete,s

Art. 13 lid 1 postwet . Het briefgeheim onschendbaar is , behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, en op last van de rechter .

Art . 13 lid 2 postwet . Het telefoon en telegraafgeheim onschendbaar is , behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen .

Art. 201 wbs . Hij die opzettelijk brieven , of andere stukken, aan een post of telegraafkantoor bezorgd , of in een postbus , brievenbus gestoken, aan hun bestemming onttrekt, opent of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar , of geldboete van de derde categorie , welke €8.100 kan bedragen .

Art . 350 lid 1 wbs . Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel , of ten dele aan een ander toebehoort , vernielt , beschadigt , onbruikbaar maakt , of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren , of geldboete van de vierde categorie , welke € 20.250 kan bedragen .

Wat concreet betekent : dat wanneer je een poststuk wat niet voor jou bestemd is , met opzet hebt geopend ,

waarmee je de envelop hebt ‘vernield , en je kennis hebt genomen van de inhoud van het poststuk ,

je je zelf dus minimaal aan 2 a 3 strafbare feiten hebt schuldig gemaakt .

En je dus ook forse straffen , zoals hier boven vermeld riskeert !

Een bedrijf / persoon die je dit soort brieven stuurt maakt zich schuldig aan ;

Aanzet tot het plegen van strafbare feiten , Artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht.” ;

Artikel 46b
Voorbereiding noch poging bestaat indien het misdrijf niet is voltooid tengevolge van omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk.
Titel V. Deelneming aan strafbare feiten
Artikel 47
1.
Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
1°. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;
2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.
2.
Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen.
Artikel 48
Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:
1°. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;
2°. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, schorum, Valse profeten, Vrije mens, zeer goed nieuws voor de burger, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.