ongehoorzaamheid aan overheid officieel een psychiatrische stoornis

bron ; http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/01/Ongehoorzaamheid-aan-overheid-officieel-een-psychiatrische-stoornis

 

Kwart van Amerikaanse bevolking heeft mentale aandoening’

U bent het niet eens met de overheid, vraagt zich af of ze u wel de waarheid vertellen en het goede met u voor hebben, en bent van plan om hen niet meer in alles te gehoorzamen? Dan bent u al vanaf 2013 officieel psychisch ziek en lijdt u aan ODD, Oppositional Defiant Disorder, oftewel een Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis (OOG). Deze omvat alle mensen niet ‘zich niet conformeren, en twijfelen aan (de) autoriteiten’. Sommige critici zijn bang dat deze nieuwe stoornis in de toekomst als voorwendsel gebruikt zal worden om alle tegenstanders van bijvoorbeeld de EU en het milieubeleid monddood te maken en desnoods in inrichtingen op te sluiten.

In de meest recente (vijfde) versie van het internationaal gehanteerde DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) worden mensen met OOG omschreven als ‘negatief, vijandig en openlijk ongehoorzaam’ en ‘snel geïrriteerd’.

De eerste versie van het DSM verscheen ongeveer een eeuw geleden en bevatte 7 stoornissen; in de vierde editie van 2010 was dat aantal al gegroeid naar 374, een stijging met maar liefst 77 psychiatrische aandoeningen in slechts 7 jaar tijd.

‘Mentaal gezond zijn steeds moeilijker’

Psycholoog dr. Paula Caplan was destijds een van de critici van het DSM-IV, en zei in een interview dat het er sterk op leek dat het ‘steeds moeilijker wordt om mentaal gezond te zijn… Nieuwe mentale ziekten bevatten arrogantie, narcisme, over-creativiteit, cynisme en antisociaal gedrag. In het verleden waren dat ‘persoonlijkheidskenmerken’, maar nu zijn het ziekten. En natuurlijk zijn daar behandelingen voor.’

‘Kwart van Amerikaanse bevolking heeft stoornis’

De kritiek is dan ook dat vooral de farmaceutische industrie en zorgsector geholpen worden door steeds meer mentaal zieke of ‘gestoorde’ mensen. Die hebben immers bijna allemaal medicijnen en therapeuten nodig. Zo steeg het aantal patiënten in Amerikaanse psychiatrische instellingen van 355.000 in 1955 naar ruim 4 miljoen in 2007.

Ook met medicijngebruik loopt de VS voorop: in 2010 slikte één op de vier vrouwen in Amerika pillen (zoals het bekende Prozac) voor een bepaalde psychiatrische aandoening, en zou in totaal een kwart (!) van de bevolking aan een mentale stoornis lijden.

Wel of geen medicatie?

Sceptici beweren vaak dat de meeste van deze medicijnen sowieso niet werken of zelfs een averechts effect hebben. Klinische studies en ervaringen wijzen echter uit veel mensen er wel degelijk baat bij hebben. In Nederland wordt er overigens veel voorzichtiger omgegaan met het stellen van psychiatrische diagnoses en het voorschrijven van medicijnen dan in de VS.

Tegenstanders van psychofarmaceutische middelen wijzen nogal eens op Albert Einstein, die in onze tijd hoogstwaarschijnlijk de diagnose ADHD en ook OOG zou hebben gekregen, omdat hij zich zo verzette tegen autoriteit. De redenatie is dat Einstein nooit zo briljant had kunnen zijn als hij ‘onder’ de medicatie had gezeten, maar dat valt natuurlijk nooit te bewijzen.

Vroege hulp kan erger voorkomen

Voorstanders van het DSM zeggen dat het aantal stoornissen in het handboek enkel is gegroeid omdat de kennis omtrent mentale aandoeningen zo is toegenomen. Waar vroeger mensen met bepaalde psychiatrische problematiek aan hun lot werden overgelaten, hun leven lang worstelden, werden buitengesloten of in een inrichting belandden (‘gek’ werden verklaard), kunnen zij nu tijdig –of in ieder geval eerder- worden gesignaleerd en geholpen.

Misbruik door politici

Medici, psychologen en psychiaters zullen ongetwijfeld het beste met hun patiënten voor hebben, maar politici zouden al die stoornissen wel eens voor hun eigen doeleinden kunnen misbruiken, zo vrezen sommige commentatoren. Voorbeeld: al in 1959 verklaarde Sovjetleider Nikita Krushchev dat ‘het duidelijk is dat mensen die zich tegen het communisme verzetten mentaal niet normaal zijn.’

Daar maakten de Sovjets meteen werk van; alle oppositie werd monddood gemaakt, gearresteerd en in psychiatrische inrichtingen of werkkampen (in onder andere het beruchte Siberië) gestopt. (1)

Milieufreaks willen ‘klimaatontkenners’ gestoord verklaren

De afgelopen jaren gaan er in bepaalde kringen opnieuw stemmen op om mensen met een afwijkende, niet-politiek correcte mening op de één of andere manier uit te schakelen. Vooral vanuit de linkse milieuhoek wordt nogal eens gesuggereerd dat ‘klimaatontkenners’ –in werkelijkheid klimaatrealisten– geen stem zouden mogen hebben, feitelijk ziek en ‘gestoord’ zijn en daarom verplicht behandeld zouden moeten worden.

Ook vanuit Brussel zijn vergelijkbare suggesties gehoord over burgers die zich openlijk verzetten tegen de EU. De autoriteiten kunnen sinds 2013 in theorie officieel een beroep doen OOG, ‘anti-autoritair gedrag’, om tegenstanders van hun beleid ‘legaal’ de mond te snoeren. Het behoeft geen uitleg dat op het moment dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren de fascistische staat een feit zal zijn.

 

Xander

(1) Acting-Man blog via Zero Hedge

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd.
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Gasten die hier niet meer posten:  Trol Koekwous ,Brillemans(je) , Frigo, M.van L,  Wilm alias Voltreffer, Nicky, Kristal alias Splinter, Hans1, Hansje Brinker.  Deze postings worden verwijderd. Niet op reageren.

 

Reacties

Luuk op 22-01-2015 15:50

“Normaal” of “gek” zijn relatieve begrippen. Normaal is de norm en gek is alles wat daar van afwijkt, maar die norm is niet absoluut.

Hubo op 22-01-2015 15:59

Het was me op zich al wel langere tijd duidelijk dat het die kant opgaat.Met name in amerikaanse films entelevisieseries zie je vaak een klisjeematige invulling van dit soort opstandige karakters,waarbij je best zou mogen spreken van een psychiatrische stoornis.In de echte wereld zal dat soms ook wel het geval zijn,maar hetzelfde zou je natuurlijk kunnen zeggen van mensen die extreem loyaal zijn aan hierarchische structuren en de overheid.Over het algemeen heeft het weinig zin dit soort mensen met zogenaamde medicijnen te behandelen.In veel gevallen wordt veel te makkelijk van een ziektebeeld gesproken.Een deel van dit soort aandoeningen is te verklaren vanuit een reëele maatschappelijke druk van een samenleving,een hele wereld eigenlijk,die je ziek zou kunnen noemen.Dat aspect wordt volledig veronachtzaamd.Drugs,sex en spannende avonturen of kalmerende en opwekkende medicijnen willen het leven dan nog wel eens wat verlichten.Al dan niet tijdelijk.Het is bekend dat veel zogenaamde medicijnen tegen depressie agressie kunnen opwekken en bij een veronderstelde paranoia of schizofrenie kan juist ook ontremming optreden,waarbij iemand juist echt dat gaat doen,wat men wil voorkomen.

Zo’n boek als DSM kan je beter niet al te serieus nemen.

Lies op 22-01-2015 16:02

Gelukkig ik ben knettergek, en dat wil ik graag zo houden. Laat het dorpse Den Haag daar al vast maar rekening mee houden.

wakker op 22-01-2015 16:02

Dus als je de overheid niet langer gelooft (door hun eigen toedoen) dan ben je eigenlijk rijp voor de medicijnen? Gekker moet het niet worden: Ik hoor Dhr de Jager nog zeggen ‘we krijgen alles terug van de Grieken’. Dijsselbloem zei gisteren weer iets van dien aard dat we niet voor de Zuiderlijke landen gaan betalen. Rutte waagde het nog te beloven dat iedere werkende Nederlander € 1000,- zou krijgen. Ik wacht nog steeds. En dan ook nog het kwartje van Kok. Allemaal leugens. De VS spant de kroon. Vertrouw liever op jezelf.

vlokje op 22-01-2015 16:07

……en dan hebben ze aardig de waarheid te pakken,

dat ik ziek wordt van de overheid met  hun grappen en grollen

RHB op 22-01-2015 16:11

Niet zo verrassend allemaal als je je een beetje in de NWO/Illuminatie ed verdiept.

Conan op 22-01-2015 16:13

Ik ruik een stinkende Sovjetwind …

Rom op 22-01-2015 16:28

Ik geloof dat we maar eens een internationaal afkortingen woordenboek moeten samen stellen.Hoeveel boeken moet je dan niet hebben.Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer.Soms heeft alphabeetisme toch z`n voordelen!

Rom op 22-01-2015 16:31

Vergeten jullie Zondag a.s Auschwitz herdenking niet?

Dick op 22-01-2015 16:46

Graf von Stauffenberg had ook ODD. De rest was ‘normaal’……..

vader Jakob op 22-01-2015 17:01

En dat allemaal in het kader van de Nieuwe Wereldorde waar de machthebbers met gestolde broeken al zo lang op wachten.

Mij krijgen ze niet gek 😛

Ron op 22-01-2015 17:08

Je slaat weer eens de spijker op z’n kop, Xander! Als de psychiater ‘t even niet meer weet, schrijft hij iemand een persoonlijkheidsstoornis NAO toe!  “Niet Anderszins Omschreven”, heet dat dan. Oftewel PDD-NOS (“Not Otherwise Specified”). Met als voorbeeld de omschrijving van een “gestoord” persoon, die  zich genoodzaakt ziet tot “het queruleren als copingmechanisme tot behoud van de psychische integratie”. Ik stuurde een (naar mijn mening “verkeerde”) rechter eens een kaartje op zijn huisadres. Daar had ik (als bijlage) een piratenstickertje ter grootte van een postzegel op geplakt. Met een regeltje uit een Psalm (137:9). De conclusie van de psychiater luidde als volgt: “Hij vindt een welhaast antisociaal sadistische bevrediging in de psychologische kwelling van een autoriteitfiguur”! Zelfs bij de Hoge Raad bleek men niet voor enige rede vatbaar, en werd mijn cassatie verworpen. Maar ik heb daarvoor “slechts” 10 maanden in de gevangenis hoeven door te brengen! Ron Ezerman.

moor op 22-01-2015 17:21

Ik krijg zomaar het idee dat bijna heel Nederland psychisch gestoord is… vind je het gek als ze steeds door de mand vallen met hun leugens en bedrog…dat word een flink grote opvang bouwen in Nederland en europa,wellicht tot ziens dan maar?  We komen elkaar allemaal wel tegen denk ik…

Gerard op 22-01-2015 17:32

Kijk naar de film THX 1134 dan weet iedereen wat haar/zijn voorland is. Overigens is het niet vreemd dat het op deze manier gaat, want de god van israel geeft de satan alle gelegenheid om dit zo te doen. Besturing van dumbo,s op afstand zeg maar. En als (bijkomend) voordeel dat het op deze manier zichzelf uitschift, geef de een en onthoud het de ander wat we ook vandaag weer zien, de kapitaalinjectie heeft alleen voordeel voor aandeelhouders en topsalarisen die worden er heel veel beter van terwijl de rest het moet doen met de kruimels. ! miljard (waar geen — mee gedaan wordt) is niet genoeg, dan krijg je er nog een miljard bij. Geen wonder dat er in de bijbel wordt gesproken over 10 maagden 5 waren wijs en lieten alles achter en gingen naar binnen, en de andere 5 bleven buiten staan. Groetjes .

cefas op 22-01-2015 17:33

Wie is hier terminaal de overheid of de gewone burger. U mag kiezen.

gijs op 22-01-2015 17:37

eigenlijk zie je dat ook bij bedrijven die middels treiteren van het personeel af willen. je komt met je klacht bij de bedrijfsarts (verbonden aan het bedrijf) terecht die zegt dat het bedrijf jouw klacht niet herkent. er wordt dan openlijk aan je realiteitszin getwijfeld. hoe veel mensen is dat niet overkomen?

david op 22-01-2015 18:10

ik wil niet normaal zijn. We hebben genoeg normale mensen.

Fred op 22-01-2015 18:12

Oppositional Defiant Disorder (ODD). Zie hier: http://pdd-nos.nl/intro.html

paul.v op 22-01-2015 18:30

o jeeeeeeeeee ik ben dus ernstig gestoord

Semper paratus op 22-01-2015 18:40

En dit bedacht en uitgevoerd door de grootsheidswaanzinnigen zelf! Helaas krijgen deze lieden het wel zo voor elkaar dat we steeds verder in de dwangbuis gezet gaan worden.

frits op 22-01-2015 18:52

Is Rutte dan ook gestoord als hij ons belooft 1000 euri en dan niet geeft?

Wat een gestoorden hebben wij dan

Taagia op 22-01-2015 20:25

Het word een verplichting om in de overheid te gelofen , anders ben je ziek.Ik zou zeggen , oerheid ga verder met je hersenspoeling van de volk, en blijf vooral stevig macht uitoefenen.Walchelijk.

rebas op 22-01-2015 21:50

Hubo op 22-01-2015 15:59

Met name in amerikaanse films entelevisieseries zie je vaak een klisjeematige invulling van dit soort opstandige karakters,waarbij je best zou mogen spreken van een psychiatrische stoornis.In de echte wereld

Neem die amerikaanse en andere films maar met een grote korrel zout.

De films zijn gemaakt door personen die niet altijd een klarte kijk hebben op de situatie.

Je kan dit goed opmerken als je de verfilming van een boek vergelijkt met de oorspronkele inhoud van het boek.

Meestal is de verfilming een vrije interpretatie van de regisseur.

Emanuel op 23-01-2015 01:28

Ik geloof dat we allemaal gek aan het worden zijn van die elieten meesters en bazen. Des te beter, want hoe kunnen ze ons nu allemaaal opsluiten, dat lukt hen nooit. Dus blijf maar mooi kont tegen de krib zetten, hoe meer hoe beter, des te eerder zal al dat — let op uw taalgebruik. Mod.  van de oveheid in de vuilnis te recht komen.  Ja meneer, nee meneer, drie zakken vol meneer!!

pluskat op 23-01-2015 13:14

Het zal niet zo’n vaart lopen. Alhoewel ik wel moet bekennen dat ik vaak gekke meningen en reacties tegenkom. Vooral negatief over Europa, de Islam, het Westen. Ergens zou dat verklaard kunnen worden door een bepaalde negatieve stoornis. Omgekeerd vinden die mensen dat weer van iets anders. Dus wie bepaalt, wie een stoornis heeft, heeft waarschijnlijk ook zelf een stoornis.

Chrissy op 23-01-2015 20:04

Te gek voor woorden. Maar ik denk niet dat het komt tot opsluiting. Veels te veel ” gekken”. Denk dat ze de normale mens gaan opsluiten. Is makkelijker daar zijn er minder van en dat zijn toch al makke schapen.

gijs op 24-01-2015 08:52

het zijn echt van die toetsenbord ridders hier die af en toe elkaars rug krabben

Chrissy op 24-01-2015 09:05

@gijs, hoezo? Heb je ook zo’n jeuk dan?

Ham-Burger op 24-01-2015 15:48

Het wordt steeds gezonder om ziek te zijn.

Hubo op 25-01-2015 22:58

@ Rebas

Niet zomaar een korreltje zout.We zien in de praktijk dat personen en instellingen die het voor het zeggen denken te hebben in toenemende mate terugvallen op dit soort gesimpliceerde klisjees en daarbij ieder contact met de realiteit verloren hebben.Daarbij wordt alleen nog maar gezocht naar materiaal dat dat beeld lijkt te bevestigen en als het er niet is,wordt de werkelijkheid wel zo verdraaid,dat die overeenkomt met de gewenste voorstelling van zaken.Ik heb dat zelf zo meegemaakt.En zelfs psychiaters waarvan je zou kunnen verwachten,dat die zich onafhankelijk een oordeel vormen,konden daarbij niet ontkomen aan de druk van om en veiligheidsdiensten.En nu zien we dus hoe zulke opvattingen integraal onderdeel zijn gaan vormen van de officiele diagnostiek.Loopt het zo’n vaart niet?Het is al zo.Het gebeurt nu al,al zou je misschien wel kunnen verwachten,dat dit in de huidige samenleving toch nog op weerstand zal stuiten.Die vrijheid is er nu nog wel.

Joris op 08-02-2015 11:38

Laat ik me beperkten tot een feitelijke constatering: in de DSM-IV (en naar ik begrijp ook in de DSM-V) is OOG beschreven als een ontwikkelingsstoornis. De diagnose kan alleen van toepassing zijn op kinderen.

greetje op 11-02-2015 16:40

Zijn al die  medicijnen o.a  antidpressiva en rustgevers  enz   een manier van satan om mensen  kapot te maken en  geestelijk te ontwrichten. en  de mensen steeds maar afhankelijk te maken van al die  geestverrijkende middelen en waar je helemaal geestelijk door beinvloed wordt hetzij positief als negatief en niet meer normaal kunt denken en functioneren. Is dat satans bedoeling.

Human op 22-04-2015 16:10

he luuk;”””

Luuk op 22-01-2015 15:50

“Normaal” of “gek” zijn relatieve begrippen. Normaal is de norm en gek is alles wat daar van afwijkt, maar die norm is niet absoluut.””normaal en gek zijn inderdaad relatief, maar ook een mening.iets kan afwijken van een bepaald punt, hiervoor zou een ‘gemmiddeld normaal’ nodig zijn. Helaas is bijna niemand (blijkbaar) gemmiddeld.deze opvatting heb ik eerder gezien..https://www.youtube.com/watch?v=_Oc9tKkH7WE

Commentaar
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.