Het nieuwe fenomeen in “reclame / hersenspoelend “ Nederland .

Het nieuwe fenomeen in “reclame / hersenspoelend “ Nederland .

Om de NEEEEEJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ sticker op je brievenbus te omzeilen hebben ze ( de NWO KNECHTEN !!!! ) weer wat nieuws bedacht !

Aan jou geadreseerd reclame drukwerk !

Ik heb er al een paar betrapt , die het op die manier gaan pogen om toch maar bij jou binnen te dringen met hun “bull shit !!!!”

Mensen voorkom dat dit geklooi zich verder verspreid , pak hen op gepaste wijze terug !

De soevereinen onder ons zullen zeker benieuwd zijn naar de bron van de informatie van die commercieelen , want gezien je geheime status bij overheden kun je gaan claimen als blijkt dat zij de bron van de informatie aan de bedrijven zijn !

Zie mijn aan fa. Schoonenberg hoortoestellen te Alphen aan de Rijn verstuurde voorbeeld brief .


H 04 -04 – 2015

Geachte Mijnheer / Mevrouw .

Op 04 – 04 – 2015 ontving ik ondergetekende albertus vdf van egdom , aan mijn Natuurlijk Persoon A van E , A van E , A VAN E , A VAN E of om het even enig afgeleide van die naam geadreseerd ,een ongevraagd poststuk , afkomstig van uw bedrijf , instelling of instantie .

Ik kan mij absoluut niet herinneren op welke wijze dan ook enig contact gezocht te hebben met u .

Ondergetekende ziet elke vorm van benadereing door de commercie als een grove belediging aan zijn adres .

Ik mag dan wel bijna de leeftijd van 60 levensjaren hebben bereikt , maar heb nog heel goed zelf het besef van wat ik in het dagelijks nodig heb om te leven , c.q. te overleven .

Kortom ik ben gelukkig nog niet dement , etc. , dus beslis echt zelf wat ik nodig heb !!!!

Daar voor heb ik u , of door u ingehuurde lieden echt niet nodig .

Ik hoop dit ook nog vele , vele jaren vol te houden .

Gezien het het huidige economische , en politieke klimaat het dan bijzonder slecht met mij zou gaan , en zou gaan aflopen .

Mocht ik al iets nodig hebben , ben ik zelf ook nog steeds zelf helder genoeg van geest genoeg om de voor mij juiste leverancier van dit “iets” op te zoeken , en te vinden .

Ook ben ik zelf ook nog steeds zelf helder genoeg van geest genoeg om bij de mij gekozen juiste leverancier van dit “iets wat ik zelf denk nodig te hebben” de juiste prijs voor dit “iets wat ik zelf denk nodig te hebben” te af te maken .

Ik vraag mij heel sterk af , hoe u aan mijn persoonsgegevens gekomen bent .

Ik verzoek u vriendelijk , en beleefd mij uw bron van verstrekking van mijn persoonsgegevens , aan mij bekend te maken .

Ik verleen u hierbij een malig mijn toestemming om mij hier over te informeren , c.q. aan te schrijven .

Aangezien ik een soeverein mens van vlees en bloed ben , die die op 5 November 2014 inging , middels een door mij op 14-11-2014 verzonden bevestiging rechtsgeldigheid “Verklaring van Begrip en Intentie.” aan de aller hoogste persoon in Nederland ( t.w. dhr. W.A. Von Amsberg )

Deze droeg ter uwer informatie ; kenmerk VBI_ 005

Dit is ook gepubliceerd in de nederlandse media , te weten in de spits van 16 -09 -2014

Ik ben dus “soeverein mens van vlees en bloed , ik heb een middels naamclaim auteursrecht op mijn naam verkregen , en heb dus ook de 07 status heb bij ALLE overheidsinstanties .

Het verstrekken van gegevens , het op enigerlei wijze ge / misbruik maken mijn naam gebruik etc. gegevens van mij / over mij is dus NIET toegestaan zonder mijn schriftelijke toestemming !
Ter uwer info ; auteurs wet artikel 31 WBS

Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

Aan mijn VBI_ 005/ is ook een kostenschema aan verbonden .

Ik maak u er graag op attent dat iedere nederlander / nederlands ingezetene , bedrijf , of instelling geacht word de nederlandse wet te kennen !

DSC00111

*) Elke keer dat ik vanaf heden door een vertegenwoordiger van de Kroon , commercie aangehouden word, , of op enige andere denkbare wijze wijze lastig gevallen word , breng ik des-betreffende vertegenwoordiger dan wel de Kroon , / commercie dan wel de door hem haar vertegenwoordigde instantie / bedrijf een bedrag in rekening van € 500,-.

*) Voor het betreden van mijn privéterrein of het aanraken van mijn persoonlijke eigendommen door een vertegenwoordiger van De Kroon , commercie , breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon , / commercie dan wel de door hem haar vertegenwoordigde instantie / bedrijf een bedrag in rekening van € 1000,-.

*) Voor het per ongeluk of met voorbedachten rade toebrengen van fysieke schade, het ongewenst aanraken van mijn lichaam , of dat van een of meerdere mensen die ik vertegenwoordig , door een vertegenwoordiger van de Kroon, commercie , breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel de Kroon , dan wel de door hem haar vertegenwoordigde instantie / bedrijf een bedrag in rekening van tenminste € 5000,- tot een maximum van € 500.000,-, afhankelijk van de zwaarte van het handelen .

*) Voor elk kwartier dat ik in hechtenis genomen word, dan wel gevangen gezet ben dan wel beroofd word van mijn bewegingsvrijheid door een vertegenwoordiger van de Kroon , commercie breng ik desbetreffende vertegen-woordiger van de Kroon , / commercie dan wel de door hem haar vertegenwoordigde instantie / bedrijf een bedrag in rekening van € 1000,-.

*) Voor elke minuut die ik staande gehouden word door een vertegenwoordiger van de Kroon , / commercie breng ik des-betreffende vertegenwoordiger dan wel de Kroon , commercie dan wel de door hem haar vertegenwoordigde instantie / bedrijf een bedrag in rekening van € 100,-.

*) Voor elke vraag die mij gesteld wordt , waarop een antwoord geëist wordt onder dreiging of onder elke willekeurige bedreiging met represailles door een vertegenwoordiger van de Kroon , / commercie breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel de Kroon , commercie dan wel de door hem haar vertegenwoordigde instantie / bedrijf een bedrag in rekening van € 200,-

*) Voor elke vorm van ge c.q. misbruik van / op het auteursrecht van de naam A VAN E , A VAN E , A van E , A VAN E , a van egdom , a vdf van e , a vdf van e , of enig andere mogelijke andere denkbare variant hier van door een vertegenwoordiger van de Kroon , commercie breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel de Kroon , / commercie dan wel de door hem haar vertegenwoordigde instantie / bedrijf een bedrag in rekening van € 5000,- per ongewenste gebeurtenis c.q. gebruikte misbruikte situatie .

*) In elke situatie, hierboven niet beschreven, ontstaan door enigerlei soort gedrag of interventie door een vertegenwoordiger van de Kroon , dan wel de door hem haar vertegenwoordigde instantie / bedrijf jegens mij, heb ik het recht betreffende vertegenwoordiger dan wel de Kroon , commercie dan wel de door hem haar vertegenwoordigde instantie / bedrijf een ter plekke nader vast te stellen bedrag in rekening te brengen.
Word ik in dat recht belemmerd, dan zal dat bedrag ten minste € 5000,- bedragen .

Alle bedragen zijn door mij ook direct opeisbaar !

Ik zou u dus eigenlijk nu al een factuur van € 5000,- direct opeisbaar kunnen sturen , maar wil indien u mij de bron van uw gegevens verstrekker mededeeld , het deze keer bij een waarschuwing laten .

Tevens maak ik u er graag op attent dat er inmiddels duizenden mensen in Nederland , Belgie en Duitsland dezelfde status hebben als ik .

Enkele van de Nederlandse vrije mensen vind u hier ; http://www.ikclaimmijnnaam.nl/vrijemens/lijst.php

Ik maak u er op attent dat het er zelfs nog meer zijn , welke zeker gelijk aan mij zullen gaan reageren op ongewenste / ongevraagde poststukken .

Tevens maak ik u er op attent dat uw bedrijf / instelling nu gemeld is op afgesloten gedeelten van site,s als zijnde hier van op de hoogte gesteld .

Ik verzoek u dringend maar zeer beleefd mijn gegevens uit uw reclame bestanden te verwijderen , uw gegevens verstrekker van mijn reactie op de hoogte te brengen .

En mij schriftelijk mij op de hoogte te brengen van uw bron van mijn gegevens verstrekker .

Met beleefde soevereine groet .

a vdf van e.

Advertisements

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in banken, bijgeloof, commercieele maffia, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, schorum, Valse profeten, Vrije mens and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.