Geld versus kapitaal

bron ; http://www.cmn-lcc-international.com/geld-versus-kapitaal/
Is kapitaal hetzelfde als geld?
Is geld nog wel geld?

In het dagelijkse leven spreekt u over geld en kapitaal, en u doelt daarmee in beide gevallen op geld óf op de waarde van vermogen – bijvoorbeeld uw huis – uitgedrukt in geld.

De praktijk echter is anders; als u en de banken over geld spreken, is dit in werkelijkheid geldloos, boekhoudkundig kapitaal.

De banken, overheden en multinationals hebben ons in de periode 1965 – 1985, door het in gebruik nemen van de computer, onbewust ontdaan van bijna al het geld dat in circulatie was, en de banken hebben dat vervangen door geldloos boekhoudkundig eurokapitaal; de boeking die u op uw bankafschrift ziet.

Wat met gedekt geld niet mogelijk was, gebeurt wel in de computer: het volume van het boekhoudkundige kapitaal is gegroeid tot ongekende omvang. Dit boekhoudkundige kapitaal wordt door de banken giraal geld genoemd, maar is feitelijk geldloos boekhoudkundig kapitaal en heeft vrijwel geen relatie meer met de digitale representatie (giraal geld) van het geld dat wij in de jaren 1965-1985 naar de banken brachten.

De overmatige groei van dit boekhoudkundige kapitaal is ontstaan door een handel in schuldbewijzen, zo valt ook te lezen in de opleidingsmaterialen van de banken. Uw bankier vertelt u echter nog steeds dat het om geld gaat, leest u maar na in uw hypotheekakte, en dat de bank eerst geld moet inlenen alvorens u een lening kunt krijgen.

Wat er werkelijk gebeurt in de boekhouding van een bank, op basis van de handel in schuldbewijzen: er wordt een vordering op u geboekt gedekt door enige vorm van garantie, bijvoorbeeld een pandrecht (u komt immers ‘geld’ lenen) en aan de andere kant van de bankbalans wordt hetzelfde ‘bedrag’ op uw bankrekening bijgeboekt, zonder op enige wijze een relatie te hebben met de geldrekening van de bank. Kunt u uw lening niet meer afbetalen met het bancaire ‘geld’, dan heeft de bank het recht om de garantie uit te winnen, bijvoorbeeld uw huis te verkopen.

De gedachte alleen al is absurd: wij spreken hier over een zuivere boekhoudkundige kapitaalboeking zonder enige relatie tot geld, feitelijk een journaalpost van twee regels die een ‘loop’ vormt tussen u (vordering) en uzelf (banksaldo), welke alleen kan ontstaan als u de bank de garantie geeft om uw reële waarden te mogen verkopen als u niet meer in staat bent om deze ‘loop’ op te lossen. Op de pagina Economische ontwrichting leest u waarom er sprake is van een ‘geld’tekort in de maatschappij, met als gevolg dat u uw eigen boekhoudkundige verplichting aan de bank niet meer kunt aflossen.

De reactie van de bankier die zegt: “u kunt ons boekhoudkundig met giraal geld terugbetalen”, getuigt van het feit dat zelfs een bankier niet weet wat giraal geld is en de macro-economische effecten van zijn handelswijze niet doorziet.

Gelooft u nog steeds dat het om geld gaat als u dit leest: ‘Bank of America schikt met recordbedrag van 12 miljard euro

Definitie van het begrip Kapitaal

Banken hebben geld inmiddels zodanig verwaterd met boekhoudkundig kapitaal, dat niet meer met terugwerkende kracht in de boekhouding van de banken is vast te stellen wat geld is. Wel is bewijsbaar wat kapitaal is. Een aardige vraag aan de bankier zou dan ook zijn: wilt u mij eens aantonen dat u mij geld heeft geleverd?

Kapitaal is de rekenkundige, dus boekhoudkundige, tegenwaarde van vermogen.

Vermogen is alles dat door vuur verteerd kan worden. Kapitaal is dus zuiver een boekhoudkundige verantwoording, waarbij alles wat u kunt vastpakken in een boekhouding gewaardeerd wordt. Kapitaal kunt u dus niet in uw portemonnee stoppen, alleen boekhoudkundig met anderen verrekenen.

De uitvinding van het boekhouden

Het woord kapitaal is ruim 3.000 jaar oud en werd gebruikt door de Arabieren die in die tijd het tientallige stelsel en het boekhouden uitvonden, sindsdien verrekenen zij boekhoudkundig, geldloos en crisisvrij. Pas 500 jaar later ontwikkelde zich vanuit Europa het geld als ruilmiddel.

Het misbruik van de boekhouding in Europa

In Europa werkten wij met Romeinse cijfers, daarmee kun je geen boekhouding voeren zoals die door de Arabieren werd uitgevonden. Deze uitvinding – de Arabische boekhouding – gebruiken wij in het westen nog steeds, maar hebben daar in de 7de eeuw in Napels twee geldkolommen aan toegevoegd, omdat die niet voorkwamen in de originele Arabische boekhouding. Op zich is daar niets mis mee, maar men is vergeten de kapitaalrekeningen te verwijderen. Dit had in het westen tot gevolg dat er in één boekhoudkundig systeem, een kruisbestuiving plaatsvond van twee onvergelijkbare verrekensystemen, waarbij alles wordt teruggerekend naar de eenheid die we geld noemen en dit ook afgerekend willen zien in de vorm van geld, ook als het aantoonbaar kapitaal is.

Tot circa 250 jaar geleden leefden de Arabieren volledig geldloos, en nog steeds, alleen zijn zij 250 jaar geleden ook met geld gaan werken ten behoeve van de internationale handel. Met dit verschil dat zij geld wél op een correcte wijze in de boekhouding opnemen.

In 1602 begonnen de eerste oplichtingspraktijken in Amsterdam, puur als gevolg van het feit dat op een onjuiste wijze zowel geld als kapitaal in de boekhouding werden verwerkt. In 1602 begon dat heel bewust, uiteraard was dat oplichterij, omdat men boekhoudkundig kapitaal als geld begon aan te bieden. Dit gebeurt heden ten dage nog steeds. De gedachte achter deze oplichterij is al meer dan 400 jaar oud, dus de bankiers van dit moment – met uitzondering van de topbankiers – denken dat ze werkelijk met geld werken.

De frauduleuze gedachte, dat een boekhoudkundige registratie (journaalpost) die op geen enkele wijze de geldrekening raakt, en dus alleen maar kapitaal boekt, hetzelfde is als geld, heeft onze complete samenleving inclusief ons wetboek al meer van 400 jaar vergiftigd.

Dit soort journaalposten worden sinds de jaren 1960 ook binnen de overheid en de multinationals gebruikt. Echter als deze journaalpost is opgenomen in de boekhouding van een bank, dan noemen wij het ineens geld, terwijl het in werkelijkheid hetzelfde boekhoudkundige kapitaal is dat overheid en multinationals in hun boekhouding creëren.

De rechter in Den Bosch die op 30 mei 2013 een vonnis schreef waarbij Hank Monrobey, bestuursvoorzitter van CMN, als gemachtigde optrad, is een moedig man: hij bevestigt dat het juridische en het economische systeem op slinkse wijze met elkaar verstrengeld zijn. De rechter heeft het juist gezien, maar de wetgeving zal zich moeten aanpassen aan de werkelijkheid om verdere vernietigende en onmenselijke gevolgen te stoppen.

Vernietigende en onmenselijke gevolgen van de spraakverwarring tussen kapitaal en geld

Onze samenleving heeft zich totaal onnodig afhankelijk gemaakt van slechts één commerciële bedrijfstak; het bankwezen. Al meer dan 400 jaar wordt ons verteld dat we eerst geld nodig hebben voordat we iets kunnen kopen of maken. Onbegrijpelijk is het om te constateren dat de overheid niet inziet wat er gebeurt en blijft denken in termen van bezuinigen, alleen maar om zich te voegen naar een situatie die gecreëerd is door de financiële industrie. Nog veel schrijnender om te zien is dat er een hele incasso-industrie is ontstaan, ondersteund door wetgeving, die mensen, inclusief kinderen, op straat zet en allerlei waardevolle activa voor een appel en een ei verhandelt. Totaal onnodig en beschamend. CMN biedt de oplossing, maar deze wordt begrijpelijkerwijze niet serieus genomen door de banken, de incasso-industrie (inclusief notariaat) en de in de loop der jaren ontwikkelde wetgeving ter ondersteuning van deze industrie. Laten we hopen dat op enig moment de politiek wakker wordt.

CMN vecht op dit moment tegen tientallen onrechtmatige huisuitzettingen!

Advertisements

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in banken, bijgeloof, de Bilderbergers / NWO, dieven, schorum, Valse profeten, Vrije mens, zeer goed nieuws voor de burger, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA. Bookmark the permalink.