Open brief van een Russische burger aan ons

Ingezonden door Catharine Dol , met het verzoek om dit bericht zoveel mogelijk , en op elke manier verder te verspreiden .

Geef vrede een kans!" Oleg Odintsovskiy

Geef vrede een kans!”
Oleg Odintsovskiy

“Aan de volkeren en burgers van Europa.

Beste Europeanen.

Wij, burgers van Rusland bestaand uit meer dan 100 nationaliteiten, van verschillende godsdiensten, rassen, overtuigingen, politieke, ideologische, seksuele en alle andere oriëntaties, willen jullie rechtstreeks aanspreken , zonder politici en media .

Want wij vinden dat de tijd gekomen is om zonder tussenpersonen te spreken.

Met grote bezorgdheid en angst zien wij dat de situatie in de Oekraïne een reden is geworden voor de ernstigste politieke crisis in Europa sinds de koude oorlog .

Leiders van staten en militaire allianties overwegen voor het eerst in decennia de mogelijkheid van oorlog op ons continent .

Dit zou de dood van miljoenen mensen betekenen , van onze kinderen, ouders, vrienden en geliefden.

Het is de ultieme waanzin  te zien , hoe onze volkeren in richting oorlog geleid worden en wij krijgen slechts de rol van figuranten en toeschouwers .

Wij vinden dat de tijd gekomen is om het lot van Europa in eigen handen te nemen .

Corrupte politici, fobieën van de koude oorlog , blijvende militaire allianties, massavernietigingswapens, militaire basissen en structuren bergen het gevaar van nieuwe conflicten in Europa .

De meningsverschillen van politici en geopolitieke verschillen zouden de reden zijn van de nieuwe tragedie voor onze mensen.

Indien uw media het tegendeel beweren, indien ze u willen overtuigen dat iemand in Rusland andere gedachten koestert , erop uit is nieuwe territoria te annexeren of andere volkeren onder zich te schikken ze liegen .

Dit zijn allemaal leugens , waarmee zij uw goedkeuring willen krijgen voor de sancties en andere drukmaatregelen tegen Rusland.

slaap je

Alle mensen in Rusland willen in vrede leven met Europa , wij houden van de Europeanen , geen enkele Europese natie hoeft zich door Rusland bedreigd te voelen .

Onze wensen voor Russische minderheden in Europa blijven in het kader van Europese conventies en basisprincipes van mensenrechten.

Als natie , die in de laatste twee eeuwen al meerdere keren door Europa werd aangevallen , rekenen wij op basische veiligheidsgaranties , en onze wens is geen dreigement tegenover andere staten .

Wij vinden echter dat het ons recht is de vredesgaranties voor ons te eisen.

Wij richten ons aan alle verstandige mensen in Europa met de oproep uw invloed op de machthebbers van uw landen uit te oefenen en om de verspreiding van agressieve ideeën en provocatieve oproepen te stoppen .

Wees bewust voor de leugens van uw politici en media over het “Russische gevaar”.

Onze tijd is gekomen , de tijd van Europese volkeren .

Wij moeten geheel nieuwe structuren en mechanismen ontwerpen voor vrede en veiligheid in Europa , die de vreedzame oplossing van alle twistpunten en respect voor de mensenrechten zouden garanderen .

Geef vrede een kans!" Oleg Odintsovskiy

Geef vrede een kans!”
Oleg Odintsovskiy

Give peace a chance!

Geef vrede een kans!”

Bedankt voor uw aandacht ,
Oleg Odintsovskiy

Advertisements

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in bijgeloof, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, geloven, kerken, schorum, Valse profeten, Vrije mens, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.