De illegale staat der Nederlanden , uhhhh of te wel “firma List & Bedrog !!!!

De illegale staat der Nederlanden , uhhhh of te wel de “firma List & Bedrog !!!!

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in banken, bijgeloof, de Bilderbergers / NWO, dieven, EU NAZI's & consorten, schorum, Valse profeten, Vrije mens, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to De illegale staat der Nederlanden , uhhhh of te wel “firma List & Bedrog !!!!

 1. En maar volhouden dat Wilhelmina moest ” vluchten” naar Engeland , nou die reis was al goed voorbereid hoor .

  Ze wist in januari 1940 al over een naderende duitse inval !!!!

  Onder staand komt uit het bijna niet meer verkrijgbare boekje de eerste duitse adelaar viel te vucht ( belgie ) van oog getuige Flor vanloffeld !

  Voor de liefhebbers ik heb dit werkje in pdf / ebook voor u beschikbaar hoor , mail me maar als je het hebben wil ; burgelijkongehoorzaam@gmail.com

  Voorwoord .
  Dit is een voorwoord in de digitale uitgave van de derde druk van het boek “de eerste Duitse
  adelaar viel te vucht van de auteur Flor Vanloffeld , tevens is dit enige belangrijke aanvulling .
  Want waarom hebben we dit boekwerk gedigitaliseerd en aangevuld met gegevens , die in
  1986 ten tijde van de uitgave nog niet bekend waren ?
  Het zeer interesante boekwerk is slechts in een zeer beperkte oplage’s uitgegeven , en er is
  heden ten dage ( 2013 ) niet meer aan te komen .
  Het boekwerk bevat zeker voor de Nederlandse lezers zeer interesante details , aangezien ons
  bij geschiedenis lessen altijd maar werd voor gehouden dat de Nederlandse regering c.q.
  Nederlandse legerleiding helemaal NIETS wist van een naderende Duitse inval !
  Als u dit boekwerk gelezen hebt , zult u het met mij eens zijn dat dit het legitime bewijs is , dat
  dit absoluut NIET waar is .
  Tevens hebben we het boekwerk aangepast met fotomateriaal , wat pas na uitgave van de
  laatste papieren versie te voorschijn is gekomen .
  En foto’s die gemaakt zijn na die datum .
  Want NIET vermeld in de eerste drie papieren drukken is het volgende ;
  Ook De Heer Jo Vermeulen was net als wij enige jaren geleden naarstig op zoek naar een
  exemplaar van dit boekwerk , maar kwam ook tot de slotsom dat het nergens meer te
  verkrijgen was .
  Toen De heer Jo Vermeulen enige jaren geleden , de Heer Vanloffeld contacteerde om alsnog
  een exemplaar te bekomen van zijn inmiddels uitverkochte boek .
  Foto op de vorige pagina , de heer Vanloffeld midden zittend
  Kreeg hij van hem niet alleen het boek , maar ook de twee wel heel bijzondere onderstaande
  foto’s .
  Deze onderstaand afgebeelde foto’s , zijn om onderstaande reden NIET in de papieren versies
  van het boekwerk te vinden .
  En een vriendelijke brief, waaruit het volgende citaat :
  “In het boek vindt U de foto van het vliegtuig na de noodlanding.
  Zoals later uit alle bronnen bevestigd werd , was dit in 1986 de enige foto die gemaakt werd
  van het vliegtuig .
  Waarschijnlijk is deze foto gemaakt door een reporter van een franstalig dagblad.
  Dat dit niet de enig bestaande foto was kwam pas 50 jaar na het verongelukken van de
  messerschmidt aan het licht.
  Dus pas na het verschijnen van alle papieren drukken van het boekwerk .”
  Hoe kwam De heer Vanloffeld dan wel later aan dat
  fotomateriaal ?
  In de gemeente ( Eisden Belgïe ) woonde de inmiddels overleden Hubert Van Hecke.
  Op de foto ; Hubert Alphonse Thérèse VAN HECKE is overleden te Eisden Maasmechelen op 18 mei 2006 .
  Hubert Van Hecke had tijdens de mobilisatie als luitenant toezicht op de bewaking van de
  Zuid-Willems vaart en beschikte over een motor met zijspan.
  Enige uren na de noodlanding van het Duitse militair Messerschmidt vliegtuig , kwam hij ter
  plaatse en maakte enkele opnamen met een fototoestel dat hij in zijn zijspan steeds meenam.
  Ook hij besefte toen niet van welk belang deze gebeurtenis was.
  Daar militaire verplichtingen elders zijn aandacht opeisten , gaf hij verder geen aandacht
  meer aan dit gebeuren.
  Precies 50 jaar ( in 1990 ) later hield zijn echtgenote grote opruiming in de “papierwinkel” ,
  die Hubert na zijn pensioenering niet meer nodig had.
  Toen zij de twee fotootjes die Hubert gemaakt had van de Messerschmidt in handen kreeg ,
  trof haar de gelijkenis met de foto uit het boek.
  Goed bevriend zijnde met de familie Vanloffeld was zij vanzelfsprekend op de hoogte van de
  gebeurtenissen hier over , en had ook het boek over het vliegtuig in bezit.
  Ze bracht ze meteen bij Vanloffeld thuis met de vraag , “of dat soms de vlieger van Vucht kon
  zijn”.
  Vanzelfsprekend was deze vondst voor de heer Vanloffeld van groot belang.
  Haar echtgenoot Hubert was zelf verbaasd over deze vondst , en kon enkel vertellen dat hij
  door de gespannen militaire situaties na de noodlanding van de messersmidt .
  Eenvoudig vergat dat hij deze foto’s gemaakt had.
  Enige tijd later heeft Jo Vermeulen dan de Heer Van Hecke opgezocht , hij vertelde Jo
  Vermeulen het volgende :
  Als reserve officier werd ik in 1939 opgeroepen om mijn eenheid de 3° Lanciers te vervoegen.
  Eerst werden we geplaatst aan de Franse grens in de buurt van Nijvel, Ath en Bergen.
  Daarna in Opitter, bij Maaseik en even later weer wat zuidelijker achter de Zuid-Willems
  vaart in Eisden.
  Hier was onze opdracht het kanaal Eisden-Lanklaar te verdedigen.
  Toen werd ik bij de staf van het regiment geroepen en verzocht de taak van S2 ( officier
  inlichtingen ) op mij te nemen, hetgeen ik deed.
  Toen ik op 10 januari hoorde dat er een Duits vliegtuig was neergestort te Vucht , ging ik met
  mijn motor met zijspan een kijkje nemen.
  Als S2 was ik de enige van mijn regiment die , zonder toestemming naar de andere
  ( oostelijke, zijde ) van de Zuid-Willems vaart kon gaan.
  Ter plaatse gekomen nam ik enige foto’s met het toestel dat ik steeds bij me had , het was een
  Voightlander 16 mm camera .
  Door de oorlogsomstandigheden ben ik deze foto’s volledig vergeten tot we ze enige maanden
  geleden terugvonden.
  Hubert Alphonse Thérèse VAN HECKE vervulde bij leven o.a.de volgende functies ;
  Emeritus Voorzitter bij het Hof van Beroep van Antwerpen
  Reserve-Luitenant-Kolonel bij de Cavalerie
  Ere-kolonel Commandant van het «Licht Bataljon Antwerpen .
  Ere-voorzitter van de Krijgsraad
  Ere-voorzitter van de Verbroedering van de 3° Lansiers
  Ere-voorzitter van de Oudstrijders 1940-1945
  Ere-voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Reserve-Officieren van België (KNVRO)
  Ere-voorzitter van meerdere administratieve commissies
  Ridder van Loualaba (Congo 1960)
  Vereerd met de Medaille van de Gewapende Weerstand
  de Herinneringsmedaille 1940-’45 met twee gekruiste sabels en de twee vermeldingen: «Gete»
  en «Leie 1940»
  de Medaille van de Burgerlijke Weerstand
  de Medaille van de Oorlogsvrijwilliger-Strijder meerdere burgerlijke en militaire eretekens .
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Foto hierboven Generaal Winkelman .
  Ten tijde van de gebeurtenis te Vucht ( B ) , was hij de opperbevelhebber van het Nederlands leger .
  Hij geloofde helemaal niets van de berichten dat er een Duitse inval voor Nederland , Belgïe en Luxemburg
  gepland was .
  Deze Duitse planning was hem door de Belgische regering / legerleiding direct na het voorval te Vucht
  aangereikt .
  Slechts bangmakerij van Hitler , daar hield hij het bij !
  Echter op 5 Mei 1940 kwam hij er wel achter , dat het toch anders was .
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Attentie !!
  Door de diverse aanvullingen en voorwoorden , zijn in deze digitale uitgave de index gegevens
  en aanduidingen naar fotomateriaal 8 pagina’s naar boven verschoven .
  Dit ten opzichte van in de achter in het boekwerk vermelde index .
  Bij elke achter in dit E book staande index aanduiding moet u dus 8 pagina’s optellen .
  Dit boekwerk werd in Maart 2013 gedigitaliseerd .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s