Een samenvatting van de OPPT-ontwikkelingen tot 27 maart 2013

Een samenvatting van de OPPT-ontwikkelingen tot nu toe – “Zoals ik het zie …”
27 maart 2013 door Aqieze .


Hier een poging om mijn huidige begrip over de ontwikkelingen rond de One People’s Public Trust ( OPPT ) te beschrijven.
De OPPT ondersteunt de aanstaande veranderingen in de wereld op alle gebieden en heeft het wettelijke kader veranderd , zodat deze prachtige ontwikkelingen en veranderingen doorgang kunnen vinden.
Welke veranderingen?
– Machtsstructuren : door de UCC filings zijn alle instituten en overheden hun macht kwijt en feitelijk opgeheven.

 

Ieder mens is nu zelf aansprakelijk voor zijn/haar acties en kan zich niet meer “verschuilen” achter de voormalige instituten.
– Wetenschappelijke veranderingen : doordat overkoepelende instituten hun macht kwijt zijn, is de weg vrijgemaakt om alle informatie vrij te gaan geven en toe te gaan passen, die
voorheen nog “weggemoffeld” werd.

Belangrijke gebieden daarin zijn volgens mij ; vrije energie, gezondheidszorg, voeding, spiritualiteit, buitenaards leven, technologie en geschiedenis.

– Maatschappelijke veranderingen : op heel veel gebieden als gevolg van bovenstaande.
Eerst onderzocht de OPPT het oude en inmiddels voormalige systeem en ontdekte de vele
misstanden, deze bevindingen werden beschreven in: Paradigm document from: The Treasury
Finance AG, Switzerland.
Link naar dit rapport:
http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURYFINANCE- AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND
Daarna maakte de OPPT de weg vrij door de UCC (Uniform Commercial Code) filings en gaven een voorzet voor een mogelijke nieuwe organisatiestructuur ( CVAC-systemen, enz. ).
Meer informatie ( in het Nederlands ) hierover is o.a. hier te vinden:
Wat is OPPT? – PRESENTATIE:
http://oppt-nederland.info/index.php/nederlands/vertaald-uit-het-engels/73-wat-is-oppt-presentatie
PERSBERICHT over One People´s Public Trust (OPPT):
http://oppt-nederland.info/index.php/nederlands/vertaald-uit-het-engels/71-one-people-s-publictrust-
oppt-persbericht , duidelijke uitleg OPPT !
http://oppt-nederland.info/index.php/nederlands/vertaald-uit-het-engels/95-duidelijke-uitleg-oppt
Doordat iedereen nu gelijk is en zonder “vangnet van instituten of organisaties”, is iedereen persoonlijk aansprakelijk geworden voor zijn/haar daden.
Voor mensen, die in de problemen kwamen / komen door acties van de voormalige machten, is er de Courtesy Notice.
Zoals ik het zie, is deze Courtesy Notice bedoeld om te overhandigen aan de mensen, die nog ( denken te ) werken voor de voormalige bedrijven en instituten, in het geval dat zij jou lastig vallen of wanneer jij schade oploopt door hun handelingen tegen jou of een ander.

Met de Courtesy Notice breng je deze mensen persoonlijk op de hoogte van de gewijzigde situatie en vraag je hen om jou niet meer lastig te vallen , waarbij je ook aangeeft dat wanneer ze dit toch wel zouden doen , jij nu Bepalingen en Voorwaarden hebt gesteld aan hun eventuele toekomstige acties.

Deze Bepalingen en Voorwaarden staan ook vermeld in de Courtesy Notice.
Meer informatie hierover is o.a. hier te vinden:
OPPT Richtlijnen voor het Bericht ter Kennisgeving ( vertaling van: OPPT Courtesy Notice
Guidelines-05p00 ) :
http://oppt-nederland.info/index.php/nederlands/vertaald-uit-het-engels/106-oppt-richtlijnen , en het gedeelte: “Hoe Om Te Gaan Met “Oude Systeem” Handelingen Tegen Jullie”, in:
http://oppt-nederland.info/index.php/nederlands/vertaald-uit-het-engels/95-duidelijke-uitleg-oppt
Nadat het oude wettelijke kader door OPPT werd gewijzigd, werd op 18 maart 2013 weer een UCC filing van kracht, waarin “Eternal Essence” ( onvergankelijke kern / altijddurende essentie ) werd geregistreerd en beschreven.

Alle levende wezens ( en dus ook jij en ik 🙂 ) zijn hier een uitingsvorm van en het “universum zelf” bijv. ook.

Meer informatie hierover is o.a. hier te vinden:
Updated: OPPT: All is Eternal Essence, Abundance In Kind:
http://oppt-nederland.info/index.php/engels/107-12-updated-oppt-all-is-eternal essence-abundancein-kind

en: UCC Eternal Essence 18 march 2013

http://www.scribd.com/doc/131330716/Ucc-Eternal-Essence-18mar2013
Toen “Eternal Essence” was geregistreerd en beschreven, verscheen op 24 maart 2013: NOTICE: I and the UV Exchange ( NOTICE: TO ALL EMBODIMENTS OF ETERNAL ESSENCE IN ETERNAL ESSENCE’S UNIVERSE ).
In deze bekendmaking ( aankondiging ) worden “I” en “UV” geïntroduceerd en beschreven:
– “I”: “In absolute gratitude, love and peace, we introduce I .

Where OPPT was the conscious space to know that all that IS, BE eternal essence, I is the conscious space to impower experiencing eternal essence embodied…for all to know and rely upon.”
– “UV”: “Universal Value (UV) Exchange: I Universal Value (IUV) Exchange is a  transparent eternal essence tool that recognizes and honors the value that IS eternal essence embodied…where all embodiments of eternal essence are equally the Principal, agent and beneficiary of the UV Exchange tool that is designed to experience eternal essence by embodiment and the value of eternal essence exchanged by DO’ing between eternal essence embodiments. Each embodiment of eternal essence is an account, a bank, a treasury, and they are self-governing.”
Meer informatie hierover is o.a. hier te vinden: NOTICE: I and the UV Exchange:
http://oppt-nederland.info/index.php/engels/110-notice-to-all-embodiments-of-eternal-essenceineternal-essence-s-universe
en : I and the UV Exchange:

http://www.scribd.com/doc/132122980/I-and-the-UV-Exchange
en de Nederlandse vertaling : BERICHT – IK en de Universele Waarde (UW) Uitwisseling
http://oppt-nederland.info/index.php/nederlands/vertaald-uit-het-engels/114-bericht-ik-en-deuniversele-waarde-uw-uitwisseling-nederlandse-vertaling-van-notice-i-and-the-uv-exchange
En dan op 26 maart 2013 verschijnt de aankondiging van “I”, dat the Universal Value Exchange officieel van kracht is en dat alle geavanceerde technologie bekend kan worden gemaakt en vreedzaam en beschermend zal zijn:
“I , duly verified as reconfirmed and ratified, under the full responsibility and liability of eternal essence embodied, I do issue the following official Announcement and Invitation to all embodiments of eternal essence, that the UV Exchange is now officially open for DO’ing in unity to experience eternal essence with Absolute Knowledge of embodiments equally.”
“Advanced and Absolute Technologies are eternal essence and are for all embodiments of eternal essence to know and experience consciously.

That conscious knowledge and experience renders any and all former slavery systems, and restrictive financial tools of commandeer, currency, ownership and distribution irrelevant in a twinkling of an eye, and creates a quantum exponential and perpetual advancement of DO’ing and BE’ing eternal essence embodied.

The release of these Advanced and Absolute Technologies that are eternal essence for the knowledge and experience by all embodiments of eternal essence within eternal essence’s universe, ARE eternal essence’s PEACEFUL ENFORCMENT AND PROTECTION SYSTEMS.”

Meer informatie hierover is o.a. hier te vinden:
I ANNOUNCEMENT 1121: Universal Value Exchange, Release of Advanced and Absolute
Technology:
http://oppt-nederland.info/index.php/engels/112-19-i-announcement-1121-universal-valueexchange-release-of-advanced-and-absolute-technology
en : i Announcement Issue 1121 – Release of Advanced and Absolute Technologies:
http://www.scribd.com/doc/132437533/i-Announcement-Issue-1121-Release-of-Advanced-and-Absolute-Technologies
Wát een prachtige ontwikkelingen en dan te bedenken, dat er binnenkort ook op andere fronten een hoop onthullingen te verwachten zijn , denk maar aan:
De documentaire Sirius van Steven Greer, die 22 april 2013 in premiere gaat:
http://siriusdisclosure.com/
The Citizen Hearing on Disclosure van 29 april – 3 mei 2013 in Washington, DC: http://www.citizenshearing.org/
Het vele werk van David Wilcock ( waaraan Russische TV station REN aandacht heeft besteed aan Financial Tyranny : http://divinecosmos.com/
Het werk van Coen Vermeeren ( TU Delft ) , past and Presence of Unidentified Flying Objects – I en II ; http://www.coenvermeeren.nl/
en zijn boek dat 27 maart 2013  uitkwam , UFO’s: ze bestaan gewoon..! : http://www.wanttoknow.nl/universum/ufo/20-vragen-aan-coen-vermeeren-over-ufos/
Het werk van Architects & Engineers for 9/11 Truth:
http://www.ae911truth.org/
Het werk van The International Tribunal into Crimes of Church and State:
http://itccs.org/
En dan nog zóveel andere mensen en organisaties, zoals Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Oprah Winfrey, Nassim Haramein, Zeitgeist Movement, Thrive Movement, enz., enz.
En dan natuurlijk ook de Nederlandse sites die aandacht schenken aan al deze ontwikkelingen, zoals o.a. :

 

Niburu ; http://www.niburu.nl/

Earth Matters: http://www.earth-matters.nl/

Unitynet: http://www.unitynet.nl/

Wanttoknow: http://www.wanttoknow.nl/
Pateo.nl: http://www.pateo.nl/platform.htm

ik claim mijn naam ; www.ikclaimmijnnaam.nl

Advertisements

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s