Help de hele buurt word geterroriseerd door 2,5% van de bewoners !!!!!

Help de hele buurt word geterroriseerd door 2,5% !!!!!

Zo ik heb tenminste uw broodnodige aandacht , want ??????

Zou u het pikken en slikken als u in een straat woont met zo,n 300 mensen , dat er dan slechts 8 mensen dusdanig op een dictoriale / terroristische manier de dienst in de straat uit maken ?

Bepalen wat u moet afstaan van je salaris , wat u wel en niet mag , wat u wel en niet MOET !

Wie u MOET toelaten in je straat , u een enorm hoge boete opleggen voor de grootst mogelijke onzin etc. etc. ?

Zichzelf steeds meer en meer macht en voordelen toebedenken , kartelafspraakjes met elkaar maakte om maar aan de macht te blijven etc. etc.

Nee toch zeker , ik weet wel bijna zeker dat er dan echt de pleuris los barste in die straat .

Waarom gedogen wij 16.805.037 inwoners van Nederland dan wel , dat slechts 2,5% ( nog GEEN 360.000 ) mensen die lid zijn van welke politieke partij dan ook , over ons in principe de dienst uitmaken ?

Nederland telt 16.805.037 inwoners in 2013 ( bron wikipedia )

Deze nog GEEN 360.000 mensen alle bovengenoemde feiten met ” ons” ( laten ) uitspoken , dit met ” hun” z.g. vertegenwoordigers ?

Dit alles onder het mom van z.g. democratie , die ” wij” dan zelf hebben gekozen ?

Heeft u zich weleens afgevraagd ” waarom zijn die ca. 360.000 mensen lid van een politieke partij ???”

Een heel klein deel uit idialisme , het merendeel echter om zichzelf en hun vriendenkring te verrijken .

Leden van politieke partijen vind je veelal terug op allerlei sleutelposities ( mooie dik betaalde macht baantjes ) , of te wel ” LUIZENBAANTJES !!”

Zij bepalen wel even verder hoe en wat , en wie wel en wie NIET !!!

MAFFIA praktijken van het zuiverste water dus !

Klopt helemaal , want lees elders op deze site maar eens het artikel ” de kleuren van de maffia ” , en uw ogen zullen helemaal geopend worden !

https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2014/07/31/de-kleuren-van-de-maffia-in-nl/

Welke achterlijke dwaas heeft dit systeem uit de middeleeuwen bedacht ?

Welke achterlijke dwazen houden dit systeem uit de middeleeuwen nog steeds in stand ?

Ga je met de z.g. democratische verkiezingen je stem niet uitbrengen , heb je volgens de meerderheid al helemaal niets meer te klagen of te zeggen , over de (on) democratische manier waarop die z.g. ” volksvertegenwoordigers” te werk gaan !

Maar heeft u ooit 1 politieke partij gezien , die werkelijk voor de volle 100% uw wil , en mening in het programma had ?

Heeft u ooit 1 politieke partij gezien , die werkelijk voor de volle 100% deed wat zij voor de verkiezingen beloofden ?

Kort om kan de meerderheid van de kiezers voor de volle 100% achter de partij staan waarop zij hun stem hebben uitgebracht ?

Ik ben benieuwd hoeveel van de ca . 12.689.810 ( aantal in 2012 ) kiesgerechtigde Nederlanders hierop volmondig ja zouden zeggen .

Heeft men u ooit gevraagd of u het eens was met dit systeem ?

Heeft u ooit enig document ondertekend dat u het zo wilde ?

Is het eigenlijk niet de allerhoogste tijd dat die resterende 97,5 %van de ca. 12.689.810 kiesgerechtigde Nederlanders in ons land , de macht van die 2,5% die ons terroriseert weer totaal ontneemt ?????

Hen voor een openbaar volkstribunaal veroordeelt voor al hun NARCISTICHE wandaden , VOLKS & Landverraad en MAFFIA praktijken !

En dan zult u zeggen , welnu ……… , en dan !!!!

Is het niet de allerhoogste tijd , dat we een totaal nieuw besturings systeem voor dit land eisen ?

Een besturings systeem in de USA is nog demcratischer dan het huidige hier .

Maar laten wij een nog beter en eerlijker besturings systeem eisen / nemen .

Een besturings systeem wat uitslag gebonden volksreferendum voor ” ALLE belangrijke beslissingen ” heet !!!!

Het is in deze tijd al jaren heel makkelijk te realiseren , maar de ” politieke RATTEN annex PARASIETEN” willen dit helemaal niet !

Zij worden n.l. behoorlijk overbodig .

En zullen dan naar andere middelen moeten gaan zoeken om ” zichzelf riant te belonen voor wangedrag” .

Er zullen geen mooie ( 6 jaar durende ) wachtgeldregelingen meer zijn voor ze !

Ze zullen geen zicht meer hebben op een nog mooiere ” GRAAI CARRIEERE” in het grote EU ” graaihuis ” te Brussel !

Hoe zou zo,n uitslag gebonden volksreferendum voor ” ALLE belangrijke beslissingen ” er uit zien ?

Stel er moet beslist worden of Nederland wel in de EU moet blijven .

U zou middels uw BSN nummer per computer dan een stem voor ja of nee kunnen uitbrengen , ook zou er per gemeente minimaal 1 locatie open moeten zijn voor mensen die geen computer hebben o.i.d.

De uitslag van het aantal ja of nee stemmen zou dan als bindend eindresultaat gelden .

Echte democratie dus , en geen oeverloos poldermodel gehandjeklap van corrupte zakken vullende politici !

Ook voor de uitvoering van de uitslag hebben we hen NIET meer nodig , gewoon een ambtenaar kan de uitslag per direct uitvoeren !

Bron omtrent de genoemde cijfers ( 2012 / 2013 ) ;

( wij hebben de cijfers boven na inschatting aangepast aan heden )

Groningen, 31 januari 2013

PERSBERICHT DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE
POLITIEKE PARTIJEN

Gezamenlijk ledental van de Nederlandse politieke partijen stijgt in 2012 met 1,2%

In 2012 steeg het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen van 311.311 op 1 januari 2012 tot 315.109 op 1 januari 2013 – een groei van 1,2%.

Dit beeld past in het patroon dat partijen het goed doen in jaren waarin er
Tweede-Kamerverkiezingen zijn en er veel belangstelling in de media is voor politiek en partijen (zoals in 2002, 2003, 2006 en 2010), maar in de jaren daaropvolgend weer wat wegzakken .

Grootste groeier, zowel in absoluut als relatief opzicht, was 50PLUS.

Deze door Jan Nagel in 2011 opgerichte partij zag het ledental stijgen
met bijna 4.500, wat neerkomt op meer dan een verdrievoudiging.

Wie de grafiek wil zien moet even op de boven geplaatste link klikken

De ledentallen zijn in deze grafiek weergegeven per 1 januari 2013 .

Dat betekent bijvoorbeeld dat de toename van het gezamenlijke ledental over 2012 tot uitdrukking komt in het ledental per 1 januari 2013.

Naast 50PLUS zagen ook D66, de PvdA, de PvdD, de SGP en de SP hun ledental toenemen .

Daarbij is het opvallend dat de flinke groei voor D66, die in 2009 is begonnen, aanhield: de Democraten boekten een ledenwinst van bijna 10%.

Ook de SGP deed het goed met 6%.

Grootste verliezer in 2012 was de VVD.

De teruggang van de liberalen van 7,5% zal sterk te maken hebben met de ophef die in de herfst van 2012 ontstond over het voornemen van het tweede kabinet-Rutte om de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken.

Ook GroenLinks zag zijn ledenbestand krimpen, met 7,1%.

Ook hier zullen interne conflicten (onder meer over de positie van politiek leider Jolande Sap) debet zijn geweest.

Tot de verliezers behoorden verder het CDA en de ChristenUnie.

Momenteel is SLECHTS 2,5% van de 12.689.810 kiesgerechtigden die Nederland bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 telde, lid van een politieke partij.

Dat is net zoveel als in 2011.

In 2010 bedroeg deze zogeheten ‘organisatiegraad’ 2,6%.

Voor meer informatie:

Gerrit Voerman

Op de foto Gerrit Voerman

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Broerstraat 4

9712 CP Groningen

Tel: 050-363 68 30

06-13975457

E-mail: g.voerman@rug.nl

Site: http://www.dnpp.nl

Advertisements

About Vrijheids strijder

Dat gaat echt niemand , maar dan ook niemand iets aan . aangezien er door koppeling van computers al veel te veel bekend is over mensen !
This entry was posted in Wandaden van ROOD annex LINKS, Zichzelf legaliserende STAATSMAFFIA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s